Shayri.com

Shayri.com (http://www.shayri.com/forums/index.php)
-   Shayri-e-Dard (http://www.shayri.com/forums/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Suraab hai....... (http://www.shayri.com/forums/showthread.php?t=80417)

yasmeenraaz 12th April 2019 12:33 PM

Suraab hai.......
 
Koi sawaal ,na jawaab
Bun gayae ho laa-jawaab
Hai raushni ka silsila
Ubhar raha hai Aaftaab
Na tordna kisi ka dil
Ho na jayae dil kharaab
Chardha rahae ho baans per
Bana rahae ho kiyoon janaab
Na naaz ker to is khader
Hai zindagani ek suraab
Sanmbhal ja RAZ tu zara
Khuda na ho koi azaab

bhushan 1st August 2019 09:41 PM

waaah, bohot khoop peshkash rahi

daaad kubul ho


All times are GMT +5.5. The time now is 09:17 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.