Shayri.com

Shayri.com (http://www.shayri.com/forums/index.php)
-   Chit-Chat & General Discussion Forum (http://www.shayri.com/forums/forumdisplay.php?f=7)
-   -   The Next Immediate Word......! (http://www.shayri.com/forums/showthread.php?t=57196)

Taish 18th December 2012 11:15 PM

midnight........................... :o

sunita thakur 18th December 2012 11:16 PM

subha ofc bhi jana hai...ab soya jaaye...shabaa khair:)

Dhaval 18th December 2012 11:18 PM

Shubhraatri...............................

Taish 18th December 2012 11:20 PM

swt drmz............ sabko jana hota hai di, bas humne kam sone ki aadat bana li hai..... :P

Dhaval 18th December 2012 11:23 PM

moments................................

Taish 18th December 2012 11:25 PM

magic............................................. .....................

Dhaval 18th December 2012 11:27 PM

Alladin ka "CharaaGh" :D .....................

Taish 18th December 2012 11:32 PM

alladin ki "kaaleen" ;) ..................................................

Dhaval 18th December 2012 11:33 PM

jasmine.................... :)

@ahna@ 18th December 2012 11:34 PM

rose....................................

Dhaval 18th December 2012 11:35 PM

red

>> doston section mein aur new games post kiye hain unhe bhee aage badhaayaa jaayen

Taish 18th December 2012 11:38 PM

black............................................. .........

Kal dehenge miyaaN, ab bore ho gaya hun inse, meri darkhwast hai ki, bait-baazi aur sher ka jawaab sher me dijiye ko aur badhaawa diya jaaye, chaaheN hum hi jaayeN aur koi na shai to......

Dhaval 18th December 2012 11:45 PM

jeans...............

ok bro..........

Taish 18th December 2012 11:47 PM

denims............................................ ..............

@ahna@ 19th December 2012 12:26 AM

blue.........................................

Ahmad Hyderabadi 19th December 2012 12:53 AM

Sea............................................... ...........

Taish 19th December 2012 06:43 AM

ocean............................................. ..........................

@ahna@ 19th December 2012 08:04 AM

ship..............................................

Taish 19th December 2012 08:15 AM

sailor............................................ ..............................

@ahna@ 19th December 2012 08:42 AM

swimmer...................................

Taish 19th December 2012 08:44 AM

diver............................................. ....................

@ahna@ 19th December 2012 08:44 AM

fish....................................

Taish 19th December 2012 08:45 AM

crab.............................................. ...........................

@ahna@ 19th December 2012 08:56 AM

crocodile..................................

Taish 19th December 2012 09:00 AM

alligator......................................... ........................

gazzal 19th December 2012 09:07 AM

butterfly ...................................

Taish 19th December 2012 09:29 AM

housefly.......................................... ................ :P

@ahna@ 19th December 2012 09:41 AM

mosquito....................................

sunita thakur 19th December 2012 09:50 AM

All Out............................................... ...........:p

Taish 19th December 2012 09:53 AM

mortein......................................... (all insect killer)............

@ahna@ 19th December 2012 09:54 AM

good night.................................

Taish 19th December 2012 09:55 AM

good morning......................................

@ahna@ 19th December 2012 10:05 AM

adrak wali chai..........................

gazzal 19th December 2012 10:30 AM

mariegold ......................

@ahna@ 19th December 2012 10:42 AM

good day ...................................

sunita thakur 19th December 2012 10:49 AM

meetha jayada nahi.....................................

gazzal 19th December 2012 11:11 AM

kurkure..................................

Dhaval 19th December 2012 11:29 AM

Bingo............................................

Kavita Negi 19th December 2012 11:52 AM

tango....................,!!;)

@ahna@ 19th December 2012 11:56 AM

mango......................................


All times are GMT +5.5. The time now is 02:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.