Shayri.com

Shayri.com (http://www.shayri.com/forums/index.php)
-   Shayri-e-Dard (http://www.shayri.com/forums/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Raastae hazaar hain..... (http://www.shayri.com/forums/showthread.php?t=80423)

yasmeenraaz 28th April 2019 08:45 PM

Raastae hazaar hain.....
 
Raastae hazaar hain
Bahaar hi bahaar hain
Bus khadam uttaiyae
Raah be-shumaar hain
Manziloan ke qhaafilae
Qhitaar-der-qhitaar hain
Hain Khuda se door to
Hum zaleel-o-qhwaar hain
Hum bhi aur aap bhi
Donoan hoshiyaar hain
Hum na pa sakae Usae
Kitne hum la-chaar hain
Zaaheri hain seht-yaab
Dil ke hum bimaar hain
RAZ apnae aap se
Hum to sharm-saar hain

Razia Yasmeen RAZ

*AnAmikA* 1st May 2019 11:39 PM

Quote:

Originally Posted by yasmeenraaz (Post 496828)
Raastae hazaar hain
Bahaar hi bahaar hain
Bus khadam uttaiyae
Raah be-shumaar hain
Manziloan ke qhaafilae
Qhitaar-der-qhitaar hain
Hain Khuda se door to
Hum zaleel-o-qhwaar hain
Hum bhi aur aap bhi
Donoan hoshiyaar hain
Hum na pa sakae Usae
Kitne hum la-chaar hain
Zaaheri hain seht-yaab
Dil ke hum bimaar hain
RAZ apnae aap se
Hum to sharm-saar hain

Razia Yasmeen RAZ

waahhhhhh bhtttt khubsurat likha hai aapne ...

yasmeenraaz 12th May 2019 02:32 PM

Halaat ne kaha mujhae
Tu suna de daastaan
Likh rahi hoon ab talak
Khalm ko kiya zabaan

yasmeenraaz 15th May 2019 06:36 AM

Quote:

Originally Posted by *AnAmikA* (Post 496834)
waahhhhhh bhtttt khubsurat likha hai aapne ...

Badi muddat ke jagae hovae hain hum
Humko sonae do , dil sona chahta hai


All times are GMT +5.5. The time now is 04:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.