Shayri.com  

Go Back   Shayri.com > Dictionaries > Urdu Dictionary

Closed Thread
 
Thread Tools Rate Thread Display Modes
Dictionary English to Urdu Letter 'I'
Old
  (#1)
Mayank
Mirage
Mayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.com
 
Mayank's Avatar
 
Offline
Posts: 4,715
Join Date: Jan 2004
Rep Power: 48
Dictionary English to Urdu Letter 'I' - 16th September 2007, 03:31 PM

I
I: pron. mae˝

ice: n. barf

ice bound: a. jama hu'a/yaKH bastah

ice-cream: n. qulfi

icicle: n. maKHruuti SHakl ka barf ka Dala

icon: n. Ôlaamat/but/muurti/paekar

iconic: a. paekari/sanami/tamsaali/taswiir

icy: a. bar faani/barfiila

idea: n. bichaar(m.)/fikr(f.)/KHayaal(m.)/nazriyah(m.)/
raa'ey(f.)/soch(f.)/tasawwur(m.)/
waehm(m.)

ideal: a. kaamil/KHaayali/misaali/tasawwuri

idealise: v.t. tasawwur karna

idealism: n. KHayaal parasti(f.)

idealist: n. KHayaal parast

idealistic: a. KHayaali/tasawwurriyat ka

idealise: v.t. KHayaali banaana

ideality: n. ma^nwiyat(f.)/tasawwurriyat(f.)

ideally: adv. kaamilan/tasawwuran

ideate: v.t. soch mey˝ laana/tasawwur karna

ideation: n. tasawwur saazi

idem: pron. aezan

identic: a. Ôeni/waesa hi/yaksaa˝

identical: a. baraabar/eyk jaesa/yaksaa˝/
waesa hi

identifiable: a. paehchaan key qaabil/qaabil e SHinaaKHt

identification: n. paehchaan(f.)/niSHaan dahi(f.)/SHinaaKHt(f.)

identify: v.t. niSHaan dahi karna/paehchaa˝na/
SHinaaKHt karna

identity: n. Hulyah(m.)/paehchaan(f.)/SHaKHsiyat(f.)

ideological: a. fikri/nazaryaati

ideologically: a. fikri taur par/nazariyaati taur par

ideologue: n. maahir e nazariyaat

ideology: n. nazariyah(m.)

idiom: n. istelaaH(f.)/moHaawirah(m.)

idiomatic: n. baa moHaawirah/istelaaHi

idiomatically: adv. istelaaHan/moHawiratan

idiosyncrasy: n. infiraadi mizaaj(m.)/KHabt(m.)/maKHsuus Ôadat(f.)

idiocy: n. bey waquufi(f.)/paagal pan(m.)

idiot: n. bey waquuf/gaa'udi/Haewaan/
ku˝dah e naa taaraaSH

idiotic: a. ablah/paagal pan

idle: a. aaraam pasa˝d/aaraam talab/bey huudah/
bey kaar/dhiila/faatir/nikaTThu/sust

idle: v.t. waqt zaa'e^ karna

idleness: n. alas/kasal(f.)/susti(f.)

idler: n. kaahil/kaam chor/sust

idol: n. but/muurti/nigaar/sanam

idol making: n. but taraaSHi

idolator: n. muSHrik(m.)

idolatrous: n. but parast/sanam parast

idolatry: n. but parasti(f.)

idolise: v.t. KHuda banaana/puujna

i.e.(id est) ya^ni

if: conj. agar/bil farz

igneous: a. naari

ignite: v.t. aag jalaana/aag lagaana/bhaRkaana/sulgaana

ignition: n. aatiSH zani/iSHte^aal/jalan/soziSH

ignoble: a. faro maayah/kamiinah/KHasiis/siflah

ignobly: adv. faro maayagi sey/kamiinah pan sey

ignominious: a. bad naam/ruswa/SHaram naak

ignominiously: adv. bad naami sey

ignominy: n. Ôar/faziiHat(f.)/ruswaa'i(f.)

ignoramus: a. GHabi/jaahil

ignorance: n. Ôdam waaqfiyat/jahaalat/jaahiliyat/
naa daani

ignorant: a. Ôami/bey KHabar/jaahil/naa aaSHna/
naa daan/naa samajh/naa SHinaas

ignorantly: adv. jahaalat sey/laa ţlmi sey/naa daani sey

ignore: v.t. baat Taalna/sunaa an sunaa karna/goli maarna(sl.)/
Taalna/tawajjoh nah deyna

ill: a. biimaar/mariiz

ill-assorted: a. an mil

ill bred: a. an ghaRa/GHaer mohazzab

ill-breeding: n. an ghaR pan

ill fated: a. bad qismat

ill favoured: a. bad ha'iyat/bad numa/bad SHakl/bad suurat/
bad waza^/kariih ul ma˝zar

ill feeling: n. laag

ill fortune: n. bad qismati(f.)

ill-gotten: a. Haraam ka maal

ill-grown: a. ba˝jar

ill-luck: n. bad qismati/SHaamat(f.)

ill mannered: a. bad tamiiz/bey huudah

ill-natured: a. aatiSH mizaaj

ill shaped: a. kuDhab

ill tempered: a. akaR fuu˝/bad mizaaj/KHar dimaaGH

ill timed: a. bey jaa/bey mauqa^h

ill will: n. baer(m.)/duSHmani(m.)

illegal: a. GHaer qaanuuni/KHelaaf e qaanuun/naa jaa'ez

illiberal: a. baKHiil/KHasiis/ta˝ga nazar

illegitimate: a. GHaer qaanuuni/GHaer SHara^i/Haraam/
naa jaa'ez

illicit: a. GHaer qaanuuni/KHelaaf e qaanuun/mamnuu^/
naa jaa'ez

illicitly: adv. naa jaa'ez taur par

illimitable: a. GHaer maeHduud

illiterate: a. an paRh/jaahil

illness: n. Ôarizah/Ôlaalat/biimaari/ţllat/
maa˝dagi/marz/SHikaayet

illogical: a. GHaer ma˝tiqi

illuminate: v.t. roSHan karna/ujaala karna

illuminated: a. baa tasawwur/daraKH SHaa˝/farozaa˝/roSHan

illuminant: a. faroGH/faroz/ujaala karney waala

illumination: n. chiraaGHaa˝(m.)/roSHni(f.)

illusion: n. fareyb/nazar ka dhoka(m.)/saraab(m.)

illusionist: n. SHo^bdah baaz

illusionary: a. KHayaali/saraabi

illusive: a. fareybi/GHaer Haqiiqi/saraabi

illusory: a. fareybi/GHaer Haqiiqi/saraabi

illustration: n. misaal(f.)/taswiir(f.)

illustrate: v.t. misaal deyna/taswiir banaana

illustrative: a. misaali/taSHhiiri

illustrious: a. maSHhuur/numaayaa˝/ujaagar

image: n. Ôks/but(m.)/putla(m.)/ruup(m.)/SHabiih/SHakl(f.)

imagery: n. samaa˝ ba˝di

imago: n. atam ruup(m.)/kaamil suurat(f.)/zehni SHabiih(f.)

imaginable: a. qaabil e tasawwur

imaginary: a. farzi/GHaer Haqiiqi/KHayaali

imagination: n. fikr(f.)/KHayaal(m.)/tasawwur(m.)/
waahimah(f.)/waehm(m.)

imaginative: a. pur tasawwur

imagine: v.t. farz karna/gumaan karna/KHayaal karna/
sochna

imaginings: n. tasawwuraat

imbalance: n. GHaer tawaazun

imbecile: a. buddhu/pagloT

imbecility: n. paagal pan

imbedded: a. madfuun

imbibe: v.t. jazb karna/chuusna/piina

imbibe: v.t. jazb hona

imbibed: a. jazb SHudah

imbroglio: n. gaR baR/jhameyla/uljhaa'o/uljhan

imbrue: v.t. bhigaana/nam karna/ra˝gna/tar karna

imbue: v.t. asar karna/bhigaana/gaehra ra˝g deyna

imbued: a. bhiiga/ra˝ga hu'a

imitate: v.t. naql karna/taraH uRaana

imitating: n. naql/taqliid

imitation: n. naql/sawaa˝g

imitative: a. naqal karney waala

immaculate: a. bey daaGH/KHaalis

immane: a. Ôziim/waeH SHi/zaalim

immanent: a. zaati

immaterial: a. adna/GHaer muhim/GHaer maaddi/naa chiiz

immature: a. kachcha/KHaam/naa baaliGH/naa puKHt/
naa tajribah kaar

immaturity: n. kachcha pan/KHaami/naa baaliGHiyat/
naa puKHtahgi/naa tajribah kaari

immeasurable: a. Ôziim/bey paayaa˝/laa maeHduud

immeasureably: adv. bey a˝daazaanah

immediate: a. bah raah raast/fauri/paT/qariib

immediacy: n. Ôdam e waastah(m.)/fauri pan(m.)

immediately: a. aanan faanan/bila taaKHiir/fauran/fauri taur par/
pal bhar mey˝/pal jhapaktey/
pal maartey/sar e dast

immediateness: n. fauri pan/qurb

immemorial: a. az Had qadiim

immense: a. baRa/bey kiraa˝/kabiir/la maeHduud

immensely: adv. bey Hesaab/bey paayaanah

immensity: n. la maeHduudiyat(f.)

immerse: v.t. Dubona/GHarq karna

immersed: a. GHarq/GHariiq

immersion: n. Duba hona

immigrant: n. mohaajir

immigrate: v.i. Hijrat karna/watan chhoRna

immigration: n. Hijrat/naql e makaani

imminence: n. naa guziiriyat(f.)

imminent: a. qariib/sar par laTka

imminently: adv. qariiban/sar par laTakta?

immobile: a. paa ba gil

immoderate: a. anaap SHanaap/bey lagaam/fuzuul

immoderation: n. bey lagaami

immodest: a. bey Haya/bey na˝g o naam/bey pardah/
bey SHarm/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)

immodesty: n. bey Hayaa'i/bey pardahgi/bey SHarmi

immolate: v.t. nichhaawar karna/
qurbaani ki bhey˝T chaRhaana

immolation: n. qurbaani/zabaH

immoral: a. bad chalan

immorality: n. bad chalni(f.)/fujuur(m.)

immortal: a. atam/laa faani

immortalise: v.t. laa faani banaana

immortality: n. laa faaniyat

immovable: a. aTal/mustaqil mizaaj/saabit qadam

immovable property:n. jaa'daad e GHaer ma˝quulah

immune: a. bara'/bey asar/maeHfuuz/mustasna

immunity: n. bara'at/bey asari/KHalaasi(f.)

immure: v.t. diiwaar ba˝di karna/qaed karna

immutability: n. Ôdam e taGHaiyur

immutable: a. naa qaabil e taHGaiyur

imp: n. a˝khwa/bachchah/choTa SHaetaan/qalam/
SHariir bachchah

imp: v.t. qalam lagaana

impact: n. asar(m.)/tasaadum(m.)/Takkar(f.)

impair: v.t. kam karna/kam zor karna/zaKHmi karna

impair: v.i. kam hona/kam zor ba˝na/zaKHmi hona

impaired: a. SHikastah/zaKHmi

impairment: n. kam zori(f.)/kami(f.)/zaKHm(m.)

impale: v.t. eHaatah ba˝di karna/kaTehra lagaana/
muqaffas karna

impalpable: a. naa qaabil e samajh

imparity: n. kami beySHi(f.)/naa hamwaari(f.)

imparl: v.t. taazaakraat karna

impart: v.t. ablaaGH karna/deyna

impartial: a. GHaer jaanib daar/khara

impartiality: n. GHaer jaanib daari(f.)/i˝saaf(m.)

impartially: adv. GHaer jaanib daari sey

impartialness: n. GHaer jaanib daariyat(f.)

impassable: a. naa qaabil e guzar

impasse: n. ba˝d gali(f.)/bey Hal/ta^attul(m.)

impassible: a. jis par choT ya takliif ka asar nah ho/
naa qaabil e asar

impassion: v.t. joSH dilaana

impassionate: a. jazbaati

impassioned: a. jazbaat sey bhara/jazbaati/joSHiila/
pur joSH

impassive: a. bey His/bey jazbah/bey KHabar/
GHaer mutaa'sir/murdah dil

impassively: adv. bey Hisi sey

impatience: n. bey chaeni/bey sabri

impatient: a. bey chaen/bey sabr/bey taab

impeach: v.t. kam karna/kam zor karna/muqaddamah karna/
qabaaHat paeda karna/rukaawat Daalna

impeachable: a. qaabil e istefsaar

impeccable: a. bila Ôeb/kaamil

impeccancy: n. bey gunaahi(f.)/bey qusuuri(f.)/ma^suumiyat(f.)

impeccant: a. bey gunaah

impecunious: a. bey zar/GHariib/moHtaaj/muflis/naa daar

impecuniousity: n. bey zari(f.)/GHurbat(f.)/moHtaaji(f.)/
muflisi(f.)/naa daari(f.)

impede: v.t. aTkaana/Haa'el hona/KHalal Daalna/rokna/
rukaawaT Daalna

impediment: n. hiklaahaT(f.)/phaaTak(m.)/rukaawaT(f.)

impel: v.t. kaehna/SHaeh deyna/Theylna

impeller: n. aa˝kas(m.)

impend: v.i. khaTka hona/sar par laTakna

impending: a. sar par laTka

impenitence: n. Ôdam e taubah

impenitent: a. pakka paapi

impenetrable: a. naa qaabil e saraayat

imperative: a. farzi/az Had zaruuri

imperatively: adv. zaruuratan

imperceptible: a. KHafi

imperfect: a. adh banaa/kachcha/KHaam/naaqis/naa tamaam

imperfection: n. Ôeyb/KHaami/nuqs

imperial: a. sultaani

imperialism: n. saam raajiyat(f.)

imperil: v.t. KHatrah mey˝ Daalna

imperious: a. akaR fuu˝/Haakimaanah/jaareHaanah/
maGHruur/saffaak

imperiously: adv. akaR sey/GHuruur sey/saffaaki sey

imperishable: a. abadi/amr/an miT/daa'em/deyr paa/laa zawaal/
naa qaabil e barbaadi

imperishably: adv. laa faani taur par

imperium: n. Haakimiyat(f.)/Hukm(m.)/saltanat(f.)/SHaahi(f.)

impermeable: a. naa qaabil e saraayat

impermissible: a. GHaer nafuuz paziir

impersonal: a. GHaer SHaKHsi/KHuSHk mizaaj/ruukha

impersonate: v.t. naql karna

impersonation: n. naql/sawaa˝g

impertinence: n. bey Hayaa'i/DhiiT/gustaaKHi/kalley daraazi/
zabaan daraazi

impertinent: n. bey Haya/bey lagaam

imperturbable: a. hameySHah key li'ey KHaamoSH

imperceptible: a. naa qaabil e KHayaal

impervious: a. naa qaabil e saraayat

impetuosity: n. GHalbah(m.)/haejaan(m.)/saKHti(f.)/
SHiddat(f.)/zor(m.)

impetuous: a. jald baaz/joSHiila/saKHt/SHadiid

impetus: n. dam/(m.)joSH(m.)/zor(m.)

impiety: n. fisq/fisq o fujuur

impinge: v.i. lagna/qabzah karna/Takraana/uupar girna

impious: a. bey diin/faasiq/kaafir/ri˝daanah

impiousness: n. bey iimaani/naa paaki

impish: a. SHaraarti

impishly: adv. SHaraaratan

impishness: n. SHaraarat

implacable: a. bey raeHm/kaRa/kaThor/musir

implant: v.t. ghuseyRna/jamaana//qalam lagaana/auda gaaRna

implantation: n. lagaaya hu'a pauda(m.)

implausible: a. naa ma^quul/naa qaabil e qubuul

implement: n. aalah(m.)/auzaar(m.)/hath yaar(m.)

implement: v.t. laagu karna/puura karna/ta^miil karna

implementation: n. sar a˝jaam deyna/ta^miil

implicate: v.t. maaKHuuz karna/malfuuz karna/phaa˝sna/
saa˝na/uljhaana

implication: n. iima(f.)/iSHaarah(m.)/ma˝SHa(m.)/
maqsad(m.)/muraad(f.)

implicated: a. maaKHuuz/mubtila

implicative: a. iSHaari/peych daar

implicit: a. KHafi/mutlaq/peychiidah

implicitly: adv. bey takraar/bila Hujjat/kaamilan

implore: v.t. dar KHwaast karna/haath joRna/iltijaa karna/
mi˝nat samaajat karna

imploration: n. dar KHwaast/iltijaa/mi˝nat samaajat

implosion: n. a˝druuni dhamaaka

imply: v.t. iSHaarah karna/kinaayah karna/maluus karna

impolite: a. akkhaR/bad tamiiz/bey adab/gustaaKH/
ruukha/ujaD

impoliteness: n. akkhaR pan(m.)/bey adbi(f.)/ruukha pan(m.)

impolitic: a. naa masleHat aameyz/naa munaasib

imponderable: a. bila wazan/GHaer maaddi

impone: v.t. Ôa'ed karna/lagaana

import: v.t. dar aamad karna/laana

import: n. aehmiyat(f.)/dar aamad(f.)/matlab(m.)

importance: n. aehmiyat(f.)/faa'edah(m.)/leHaaz(m.)

important: a. ahem/giraa˝/laazim/matiin/zaruuri

importation: n. Ômal e dar aamad

importantly: adv. aehmiyat sey

importune: a. bey waqt/naa mauzuu˝

importune: v.t. KHatrey mey˝ Dalwaana

importunate: a. az Had jaldi waala/baRa teyz

importunity: n. taqaaza(m.)

impose: v.t. Ôa'ed karna/baar Daalna/lagaana/
uupar rakhna

imposition: n. baar(m.)/Da˝D(f.)/dhoka(m.)/
harjaanah(m.)/maeHsuul(m.)

imposing: a. Ôziim

impossible: a. an honi/muHaal/naa mumkin

impossibility: n. naa mumkiniyat(m.)

impost: n. KHeraaj(m.)/maeHsuul(m.)

imposter: n. Ôiyaar/baehruupiya/fareybi

imposture: n. Ôiyaari(f.)/baehruup(m.)

impotence: n. naa mardgi(f.)

impotent: a. Dhiila/naa mard/naa muraad

impound: v.t. zabt kar leyna

impoverish: v.t. GHariib banaana

impoverished: a. dar maa˝dah/GHariib/SHikastah Haal

impracticable: a. naa qaabil e Ômal

impracticability:n. naa qaabil e Ômliyat

impractical: a. naa mumkin/naa qaabil e Ômal

imprecate: v.t. bad do^a karna

imprecise: a. bey saraaHat/mubham/naa durust

impregnate: v.t. zar KHeyz karna

impress: v.t. chhaapna/mohar lagaana/Thappa lagaana/
sabt karna

impress: n. mohar(f.)/Thappa(m.)

impressed: a. mar^uub/mutaa'ssir

impression: n. asar(m.)/chhaap(f.)/naqSH(m.)/sabt/
taa siir(f.)/taa'ssur(m.)/Thappa(m.)/zarb(f.)

impressive: a. jazbaat KHeyz/mua'ssir/pur asar

impressment: n. bey gaar(m.)/jabri bharti(f.)/zabti(f.)

imprimatur: n. ijaazat e taba^(f.)/iKHtiyaar(m.)/sanad(f.)

imprint: v.t. chaapna/Thappa lagaana

imprint: n. chhaap(f.)

imprison: v.t. maeHbuus karna/qaed mey˝ Daalna

imprisoned: a. maeHbuus

imprisonment: n. Habs(m.)/Heraast(f.)/qaed(f.)

improbable: a. an honi/naa mumkin

impromptu: a. bar jastah/bey saaKHtah/fil badiih

improper: a. bey jaa/naa laa'eq/naa ma^quul/naa mauzuu˝/
naa munaasib/naa qaabil

impropriety: n. khoT(f.)/naa munaasibat(f.)

improve: v.t. islaaH karna/sa˝waarna/sudhaarna/taraqqi karna

improve: v.i. behtar hona/sa˝warna/sudharna/taraqqi hona

improved: a. behtar

improvement: n. behtari(f.)/islaaH(f.)

improvidence: n. Ôaqibat naa a˝deySHi(f.)

improvident: a. Ôaqibat naa a˝deySH

imprudent: a. Ôaqibat naa a˝deySH/bey tamiiz/
bey waquuf/GHaafil

impudence: n. bey Hayaa'i(f.)/DhiTaa'i(f.)/gustaaKHi(f.)/
zabaan daraazi(f.)

impudent: a. bey Haya/DhiiT/gustaaKH/Haazir jawaab/
kalley daraaz/zabaan daraaz

impudently: adv. bey adabaanah/bey baaki sey

impugn: v.t. e^teraaz karna/jiraH karna/kaaTna/
muKHaalifat karna/tardiid karna

impuissance: n. bey basi(f.)/kam zori(f.)/naa mardi(f.)/
susti(f.)

impuissant: a. bey bas/kam zor/naa mard/sust

impulse: n. dhakka(m.)/Haejaan(m.)/tara˝g(f.)

impulsion: n. dhakeyl(f.)/dhakka(m.)/iztiraar(m.)/sadmah(m.)/
SHaeh(f.)/zabar dasti(f.)

impulsive: a. daafe^/GHaer musalsal/iztiraari/man mauji

impunity: n. Ôaafiyat(f.)/chhuTkaarah(m.)/zarar(f.)

impure: a. aaluudah/kasiif/maela/milaawaTi/naa KHaalis/
naa paak/najis/paliid

impurity: n. aaluudgi(f.)/ga˝dagi(f.)/GHubaar(m.)/kaduurat(f.)/
kasaafat(f.)/KHabaasat(f.)/najaasat(f.)

impute: v.t. Ôa'ed karna/naam lagaana/tohmat lagaana

imputation: n. bohtaan(m.)/ittehaam(m.)/tohmat(f.)

in: adv. a˝dar/idhar udhar/mey˝

in: prep. ba/bar/bi/biich/dar/fi/jab keh/par

in a while: zara mey˝

in absentia: GHaer Haaziri mey˝

in accordance with: mutaabiq

in addition to: ŕlaawah

in back: piichhey

in camera: a. KHufiyah

in case: conj. agar

in common: muSHtarkah

in connection with: baarey/muta^alliq

in exchange for: badlah

in fact: adv. dar asl/dar Haqiiqat/Haqiiqatan

in force: raa'ej

in front: aagey/saamney

in future: aaya˝dah

in lieu of: adv. bae^waz

in opposition to: adv. KHelaaf

in order to: waastey

in reality: adv. dar Haqiiqat/Haqiiqatan

in respect to: e^tebaar

in short: adv. al Haasil/baarey/GHaraz keh/Haasil kalaam

in spite of: baa wujuud

in succession: laga taar

in the first place:adv. dar asl

in the midst of: adv. darmiyaan

in toto: saara ka saara

inability: n. Ôajizi(f.)/bey basi(f.)/kam zori(f.)/majbuuri(f.)/
naa chaari(f.)

inaccessible: a. naa qaabil e paho˝ch

inaccuracy: n. GHalti(f.)/naa durusti(f.)

inaccurate: a. GHalat/naaqis

inaction: n. aalkas/Dhiil pan(m.)/jumuud(m.)/
kaahili(f.)/susti(f.)

inactive: a. Dhiila/kaahil/saakin/sust

inadequate: a. naa kaafi

inadmissible: a. naa qaabil e qubuul

inadvertence: n. GHaflat/sahw

inadvertent: a. bey iraadah/bey fikr/bey KHabar/bey parwaah/
GHaafil

inadvertently: adv. bey iraadah/GHalti sey/GHaafilaanah/sahwan

inadvisable: a. KHelaaf e masleHat/naa munaasib

inalterable: a. naa qaabil e tabdiili

inane: a. bey maGHz/bey waquuf/KHaali/kora/pola/po˝ga/suuna

inane: n. aeHaq/tihi/thothaa

inanimate: a. bey His/bey jaan/ku˝d/murdah/sust/Thus

inapposite: a. bey mauqa^h/naa mauzuu˝

inappropriate: a. a˝T sa˝T/bey mauqa^h/naa mauzuu˝

inapproptiateness: n. naa mauzuuniyat(f.)/naa munaasibat(f.)

inapt: a. naa aehl/naa laa'eq/naa munaasib

inaptitude: n. naa laa'eqi(f.)/munaasibat(f.)

inattention: n. Ôdam tawajjohi(f.)/bey ruKHi(f.)/Dhiil(f.)

inarticulate: a. bey rabt/GHariib/guu˝ga/mohmal

inartificial: a. bey banaawaT/bhadda/bho˝Da/saadah

inaugural: a. iftetaaHiinartificial: a.

inaugurate: v.t. iftetaaH karna

inauguration: n. iftetaaH

inauspicious: a. kaRa/naHs/siyaah

inartificial: a. GHaer masnuu^i/saadah

inattention: n. taGHaaful

inattentive: a. mutaGHaafil

inattentiveness: n. GHaflat

inaugurate: v.t. iftetaaH karna

inauguration: n. iftetaaH

inauspicious: a. naa saaz gaar

inborn: a. maadar zaad/paedaa'iSHi/taba^i

inbring: v.t. aamdani paeda karna/a˝dar laana

incantation: n. jaadu ma˝tar

incapable: a. Ôajiz/naa qaabil/qaasir

incapacious: a. ta˝g

incapacitate: v.t. laa chaar karna

incapacitated: a. laa chaar

incapacity: n. laa chaari/majbuuri

incarcerate: v.t. maeHbuus karna/qaed mey˝ Daalna

incarceration: n. Habs/qaed

incautious: a. GHaafil

incautiousness: n. bey eHteyaati

incendiary: n. aatiSH reyz

incense: v.t. aag bhaRkaana/GHussah dilaana

incense: n. lobaan

incensement: n. aag/GHussah

incense: n. lubaan

incept: n. jism ka Hissah banaana

inception: n. aaGHaaz/ibteda/SHuruu^

incertitude: n. SHak

incessant: a. dawaami/GHaer mu˝qata^/lagaataar/taabaR toR

incessantly: adv. dam bah dam/hameySHah/lagaataari sey

inch: v/i.t. thoRa thoRa aagey baRhna

inchoate: a. ibtedaa'i/naa tamaam

inchoation: n. ibteda/SHuruu^aat

incidence: n. wuquu^

incident: n. maajra/saaniHah/waaqe^ah

incidental: a. Ôarzi/SHudani

incinerate: v.t. raakh banaana

incinerator: n. bhaTTi(f.)

incipient: a. ibtedaa'i/wujuud mey˝ aata hu'a

incise: v.t. chiirna/kaaTna/ghaa'o/ka˝dah karna

incision: n. chaak/i˝tibaa^/kaaT/SHaq

incite: v.t. aamaadah karna/SHaeh deyna/sulgaana/warGHalaana

incitement: n. SHaeh/SHar/taeHriik

incivility: n. bad taehziibi

inclement: a. karaKHt/saKHt/SHadiid/tuufaani

inclemency: n. duruSHti/karaKHtagi/saKHti

inclination: n. dil(m.)/lagaa'o(m.)/maelaan(m.)/mas(m.)/
raGHbat/rujHaan(m.)/ruKH(m.)/uftaad(f.)

incline: v.i. Dhalakna/jhukna/muRna

incline: v.t. Dhalkaana/jhukaana/moRna

incline: n. Dhaal

inclined: a. aaRa(m.)/aaRi(f.)

inclined to: a. raaGHib

include: v.t. darj karna/gheyrna/laana/SHaamil karna/
SHariik karna

included: a. darj/SHaamil/SHariik

including: a. ba SHumuul/SHaamil/muSHtamil

inclusion: n. SHumuul/zimn

inclusive: a. laGHaayat/muSHtamil/SHaamil

incognisance: n. a˝jaan pan(m.)/bey KHabri(f.)/laa ţlmi(f.)

incoherence: n. Ôdam e irtebaat

incoherent: a. bey rabt/bila mutaabiqah/Dhiila

income: n. aamdani/nikaas/paeda waar/ta˝KHwaah/yaaft

incommensurate: a. baa mauzuu˝/naa kaafi

incommunicado: a. naa rasa/raabitey sey maeHruum

incomparable: a. bey misl/yakta

incompatible: a. bey joR

incompetence: n. naa aehliyat

incompetent: a. naa aehl

incomplete: a. adhuura/naa tamaam

incongruity: n. Ôdam e mutaabiqat

incongruous: a. an mil/bey joR/;muHKtalif/naa mauzuu˝

incongruent: a. naa laa'eq/naa mauzuu˝/naa munaasib

inconsequent: a. bey joR/bey rabt/GHaer ma˝tiqi/
GHaer zaruuri/naqiiz

inconsequential:a. adna/bey rabt/bil daliil/chhoTa/
GHaer ma˝tiqi/naaqis

inconsiderable: a. GHaer zaruuri

inconsiderate: a. Ôaqibat naa a˝deySH/mutaGHaafil

inconsistent: a. ÔlaHedah/jhuuTa/kachcha/mutaraddid/
naa munaasib/naa paa'edaar

inconsistency: n. kachcha pan(m.)/taraddud(m.)

inconsolable: a. dil SHikastah/laa ţlaaj/laa dawa

inconstancy: n. naa paa'edaari

inconstant: a. kachcha/mutaraddid

incontestable: a. aTal/musallimah/naa qaabil e tardiid

incontinent: a. faajir/najis

inconvenience: n. takliif/zaeHmat

inconvenient: a. duSHwaar/naa mowaafiq

inconvertible: a. moHkam

incorporate: v.t. daaKHil karna/jazb karna/SHaamil karna

incorporation: n. duKHuuul(m.)/SHumuul(m.)

incorrect: a. GHalat

incorrectness: n. GHalat pan

incorrigible: a. naa qaabil e islaaH

incorrupt: a. KHaalis/paarsa/saabit/saHiiH/sachcha/Thiik

incrassate: v.t/i. gaarRha karna/gaaRha hona

increase: v.i. baRhna/chaRhna/ezaafah hona/par waan chaRhna/
zeyaadah hona

increase: v.t. baRhaana/ezaafah karna/zeyaadah karna

increase: n. afzaa'iSH(f.)/beySHi(f.)/ezaafah(m.)/
fazl(m.)/zeyaadti(f.)

increased: n. afza/ezaafah/zaa'ed

increasingly: adv. baRhtey hu'ey

incredible: a. naa qaabil e yaqiin

increment: n. afzaa'iSH/ezaafah/zeyaadti

incremental: a. afzaa'isHi

incriminate: v.t. ilzaam lagaana/mulzim Thaeraana

incrimination: n. ilzaam taraaSHi

incrustation: n. khura˝D(f.)/papRi(f.)/parat(f.)/taeh(f.)

incubate: v.t. a˝Dey seyna/baeThna/GHaur karna

incubus: n. Daraa'ona KHwaab(m.)/kaabus(m.)/saayah(m.)

inculcate: v.t. samjhaana/sikhlaana/taakiid karna/
zabar dasti sikhaana/zehen naSHiin karna

inculcation: n. taakiid(f.)/talqiin(f.)/ta^liim(f.)

inculpable: a. bey gunaah/bey ilzaam/ma^suum

inculpate: v.t. bohtaan lagaana/doSH deyna/ilzaam lagaana

inculpation: n. bohtaan(m.)/ilzaam taraaSHi(f.)

incumbent: a. farz/laazim/waajib/zaruuri

incumbent: n. ˘Hdey daar(m.)

incumbency: n. asaami(f.)/farz(m.)

incur: v.t. baa˝dhna/bar daaSHt karna/
Daalna/dukh jheylna/musiibat mey˝ paRna

incurrence: n. bar daaSHt(f.)/zimmah daari(f.)

incurious: a. mutaGHaafil

incursion: n. chhaapa(m.)/chaRhaa'i(f.)/dhaawa(m.)/
Hamlah(m.)/mudaaKHilat(f.)

incursive: a. Hamlah aawar

incurvate: v.t. KHam deyna/TeyRha karna

incurvature: n. KHam(m.)

incuse: v.t. naqSH karna/Thappa lagaana

incurable: a. naa qaabil e ŕlaaj

indebted: a. diin daar/eHsaan ma˝d/mi˝nat kaSH/
qarz daar/rahiin e mi˝nat/zeyr baar

indebtedness: n. eHsaan ma˝di(f.)/qarz daari(f.)/zeyr baari(f.)

indebtment: n. zeyr baari(f.)

indecency: n. baazaari pan(f.)/bura pan(f.)/fuHaaSHat(f.)

indecent: a. baa zaari/bey Haya/bura/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/
ga˝dah/ma^yuub/rakiik

indecipherable: a. laa yanHal

indecision: n. do dili(f.)/Hal chal(f.)/pas o peySH(f.)/
taraddud(m.)

indecisive: a. Daa˝waa˝ Dol/Dhil mil/do dila

indecisiveness: n. hich kichaahaT(f.)/talawwun

indecorous: a. bad taehziib/bey huudah/kuDhab/naa zeyba

indecorum: n. bad mazaaqi(f.)/bey adabi(f.)/bey huudgi(f.)/
gustaaKHi(f.)

indeed: adv. albattah/bar Haq/dar asl/dar Haqiiqat/
Thiik/yaqiinan/zaruur

indefatigible: a. an thak/bey takaan/chaRhey dam/
naa qaabl e takaan/paeham

indefensible: a. bey bachaa'o/naa qaabil e mo^aafi

indefensibility:n. bey panaahi(f.)/bey űzri(f.)

indefinite: a. bey SHumaar/GHaer maeHduud/laa i˝teha/mubham

indefinitely: a. bila ta^iyun/laa i˝teha

indefinteness: n. abhaam(m.)/laa maeHduudiyat(f.)

indelible: a. an miT/pakki/raasiKH

indelibility: n. an miTa pan(m.)/paa'eydaari(f.)/pakka pan(m.)/
puKHtahgi(f.)

indelicate: a. bad numa/bey baak/bey Haya/bey Hijaab/bey His/
bhadda/naa SHaa'estah

indemnify: v.t. abraa karna/Da˝D deyna/kafaalat deyna/
mo^aawizah deyna/taawaan deyna

indemnity: n. amaan(f.)/bachaa'o/har jaanah(m.)/mo^aawizah(m.)/
taawaan(m.)/talaafi(f.)

indent: v.t. daa˝tey Daalna/farmaa'iSH bheyjna/niSHaan daalna

indenture: n. iqraar naamah(m.)/mo^aaHidah(m.)

indentured: a. muqaiyyad SHudah

independence: n. aazaadi(f.)/isteqlaal(m.)/KHud muKHtaari(f.)

independence day:n. yaum e aazaadi(m.)

independency: n. aazaadi(f.)/isteqlaal(m.)/KHud muKHtaari(f.)

independent: a. aasuudah/aazaad/alag/faariGH ul baal/
khaata piita//KHud muKHtaar/KHud sar/peyT bhara

independently: adv. aazaad aanah/juda gaanah

indescribable: a. GHaer muta^iyan/mubham/naa qaabil e bayaan

indestructible: a. laa faani/laa zawaal

indeterminable: a. bey i˝teha/naa qaabil e iKHtetaam

indeterminate: a. bey SHumaar/GHaer maeHduud/mubham

index: n. fehrist(f.)/iSHaariyah(m.)

index finger: n. SHahaadat ki u˝gli(f.)

Indiaman: n. tijaarti jahaaz(m.)

indic: a. hi˝di/hi˝dwi/hi˝dustaani

indicant: a. bataaney waala/niSHaan dahi˝dah/
numaa'i˝dah

indicate: v.t. bataana/iSHaarah karna/paehchaa˝na/
zaahir karna

indication: n. Ôlaamat(f.)/dalaalat(f.)/iSHaarah(m.)/izhaar(m.)/
niSHaan dahi(f.)/paehchaan(f.)

indications: n. aasaar(m.)

indicator: n. a˝daazah(m.)/miqyaas(m.)/muSHiir(m.)/muzhar(m.)/
niSHaan dahi karney waala(m.)

indict: v.t. ilazzm lagaana/ţllat lagaana/maaKHuuz karna/
muqaddamah chalaana

indictment: n. chaalaan(m.)/da^wa(m.)/ilzaam(m.)/isteGHaasa(m.)/
naaliSH(f.)

indiction: n. farmaan

indifference: n. Ôdam e tawajjoh(m.)/bey Hisi(f.)/bey parwaahi(f.)/
bey ruKHi(f.)/rukhaa'i(f.)/sard mehri(f.)

indifferent: a. bey His/bey parwaah/GHaer jaanib daar/
ghaTiya/mast/sard mehr

indigence: n. faqiiri(f.)/GHariibi(f.)/mafluukiyat(f.)/
muflisi(f.)/naa daari(f.)/neyaaz ma˝di(f.)

indigent: n. bey nawa/bey zar/faqiir/gada/Haajat ma˝d/
ka˝gaal/mafluuk/moHtaaj/muflis/neyaaz ma˝d

indigene: a. deysi/maqaami/mulki

indigenous: a. deysi/fitri/mulki/swadeySHi

indigested: a. abtar/bey socha samjha/bey tartiib/
darham barham/kachcha/pareysHaan

indigestible: a. ajiiran/giraa˝/saqiil

indigestion: n. bad hazmi(f.)/giraani(f.)

indignant: a. bar ham/GHzab naak/KHafa/KHaSHm giin/naa raaz/
ra˝jiidah

indignation: n. GHaez/GHazab/GHussah/KHafagi/peych o taab/
taeSH

indignantly: adv. barhami sey/GHussey sey

indignity: n. ehaanat(f.)/bey ╬zati(f.)/hattak(f.)/
KHwaari(f.)/tauhiin(f.)/zillat(f.)

indigo: n. niil(m.)

indirect: a. bil waastah/chakkar ka/kaj/KHam daar/munHarif/
pheyr ka

indirection: n. chaal(f.)/daGHa(f.)/hey pheyr(m.)/makkaari(f.)

indirectly: adv. iSHaaratan/kinaayatan/zimnan

indirectness: n. chakkar/inHeraaf/laag lapeyT/
peych/pheyr

indiscernable: a. naa qaabil e idraak

indiscreet: a. bey leHaaz/bey tamiiz/GHaafil/naa faehm

indiscretion: n. bey Ôqli(f.)/bey tamiizi(f.)/Hemaaqat(f.)

indiscriminate: a. anaap SHanaap/a˝dha dhu˝d/bila farq

indiscriminating:a. bey imteyaaz/bey rabt

indispensable: a. aTal/farz/laazmi/naa guziir/
waajib/zaruuri

indispensably: adv. zaruuratan

indispose: v.t. bey zaar karna/dil pheyrna/KHastah Haal banaana/
maluul karna/naa saaz karna/ukta deyna

indisposed: a. Ôliil/biimaar/KHastah Hall/maluul/naa KHuSH/
naa saaz

indisposition: n. Ôlaalat(f.)/Ôarizah(m.)/bey dili(f.)/biimaari(f.)/
kasaala(m.)/maa˝dagi(f.)

indisputable: a. bila Hujjat/maana hu'a/musallam

indissoluble: a. mazbuut/paa'eydaar/pakka/ustuwaar

indistinct: a. adhuura/dhu˝dhla/gaD maD/lagi lipTi/mubham

indistinguishable:a. bey SHinaaKHt/naa qaabil e imtiaaz/
naa qaabil e tafriiq

indite: v.t. imlaa karaana/likhna/tasniif karna

inditement: n. imla(m.)/likhaa'i(f.)/taeHriir(f.)

inditer: n. muHarrir/musa˝nif

individual: a. i˝firaadi/phuTkal/phuTkar/zaati

individual: n. ba˝dah(m.)/eyk ikaa'i(f.)/fard(m.)/
kas(m.)/mutanaffis(m.)/SHaKHs(m.)

individually: adv. alag alag/fardan fardan/juda juda

individualism: n. anaaniyat(f.)/i˝fraadiyat(m.)/KHud GHarzi(f.)

individuality: n. infiraadiyat(f.)/SHaKHsiyat(f.)/yaktaa'i(f.)

individualise: v.t. mu˝farad karna/saraaHat karna

individuation: n. i˝firaadyat(f.)/tafriid(f.)

individisible: a. GHaer mu˝qasim/naa qaabil e taqasiim

indocile: a. GHaer mutii^/sar kaSH

indocility: n. sar kaSHi(f.)

indoctrinate: v.t. zehen naSHiin karaana

indoctrination: n. talqiin e Ôqiidah

indolence: n. aalkas/jumuud/kasal/susti

indolency: n. aaraam pasa˝di/aaraam talabi/kaahili/
kaam chori/susti

indolent: a. aaraam pasa˝d/aaraam talab/kaahil/
kaam chor/sust

indomitable: a. bey qaabu/;naa qaabil e tasallut/sar kaSH

indoor: a. a˝druuni/daaKHili/ghar ka

indoors: adv. a˝druun e KHaanah

indubious: a. yaqiini

indubitable: a. bey sHak/durust/naa qaabil e SHubhah/Thiik

induce: v.t. aamaadah karna/barpa karna/ghasiit laana/
maa'el karna/raaGHib karna

inducement: n. mael(m.)/ruGHbat(f.)/tarGHiib(f.)

inducer: n. baa^is(m.)/laalach dilaaney waala/muHarrik

induct: v.t. aaGHaaz karna/aaSHna karna/daaKHil karna/laana/
milaana/ta^arruf karaana

inductee: a. muta^rrif

inductile: a. bey lachak

induction: n. aaGHaaz(m.)/istedlaal(m.)

inductive: a. istedlaali

indulge: v.t. bey eHteyaati karna

indulge: v.i. ÔeSH karna/SHoGHl karna

indulgence: n. ÔeSH pas˝di/re^aayat

indulgent: a. narm dil

indurate: v.i. jamna/kaRa hona/kaThor hona/pathraana/saKHt hona

indurate: v.t. jamaana/kaRa karna/kaThor karna/
kaTTar bannana/ziddi banaana

indurate: a. bey dard/bey His/haTiila/kaThor/
saKHt/sa˝g dil

induration: n. bey Hisi(f.)/kaRa pan(m.)/naa tarsi(f.)/
saKHt dili(f.)/sa˝g dili(f.)

industrial: a. Hirfati/san^ati

industrialise: v.t. san^ati banaana/san^at kaari karna

industrialism: n. san^ati nizaam(m.)

industrialist: n. san^at gar/san^at kaar

industrious: a. jafa kaSH/meHnti/muSHaqqati

industry: n. Hirfat(f.)/san^at(f.)

indwell: v.i. a˝dar raehna/samaana

indweller: n. baasi(m.)/baaSHi˝dah(m.)/KHaanah naSHiin(m.)

inebriant: n/a. maKHmuur/matwaala/mast/
naSHah aawar chiiz

inebriate: v.t. maKHmuur karna/mast karna/pareySHaan karna/
SHaraab pilaana

inebriate: a. KHumaar aaluud/maKHmuur

inebriate: n. madhoSH/maKHmuur/naSHey mey˝/SHaraabi

ineffaceable: a. naa qaabil e bayaan/patthar ki lakiir

ineffectual: a. akaarat/bey kaar/bey taa siir/halka/sust

ineffective: a. bey asar/bey kaar/GHaer mua'ssar/naa kaafi

ineffetiveness: n. bey asri(f.)/bey kaari(f.)/naa laa'eqi(f.)

inefficacious: a. bey asar/bey suud/GHaer mufiid/kachcha

inefficacy: n. bey asari(f.)/kam zori(f.)/KHaami(m.)

inefficiant: a. bey kaar/bey natiijah/bey suud/naa laa'eq/kaahil/
nikmma/sust

inefficiency: n. bey taasiiri(f.)/kam zori(f.)/naa laa'eqi(f.)

inelastic: a. bey lachak/bey loch/saKHt

inelegant: a. bad numa/bey Dal/bey Dha˝ga/bhadda/bho˝Da/
KHaam/lachchar

inelegance: n. bad asluubi(f.)/bey Dha˝ga pan(m.)/
bhadda pan(m.)/bho˝Da pan(m.)

ineligible: a. naa laa'eq/naa qaabil e i˝teKHaab

ineluctable: a. naa guziir

inept: a. anaaRi/naa aehl/bey huudah/bey tuka/naa kaarah/
naa laa'eq/naa mauzuu˝

ineptitude: n. anaaRi pan(m.)/bey tuka pan(m.)/
naa aehliyat(f.)/naa laa'eqi(f.)

inequality: n. GHaer masaawi pan(m.)/GHaer yaksaaniyat(f.)/
kami beySHi(f.)/naa ham waari(f.)

inequitable: a. bey i˝saaf/naa munaasib

inequity: n. bey i˝saafi(f.)/fasaad(m.)/fisq(m.)/Haef(f.)

ineradicable: a. naa qaabil e i˝sidaad

inerrable: a. ma^suum

inerrant: a. baa ţsmat/bey gunaah/bey KHata/ma^suum/
paak baaz

inerrancy;: n. bey gunaahi(f.)/bey KHataa'i(f.)/
ma^suumiyat(f.)/paak baazi(f.)

inert: a. aaraam pasa˝d/aaraam talab/mutaHammil/saakin

inertly: adv. jumuud sey

inertness: n. bey Harkati(f.)/jumuud(m.)/kaahili(f.)/susti(f.)

inertia: n. dam(m.)/jumuud(m.)/maehjuuliyat(f.)/
sukuun(m.)/zor(m.)

inescapable: a. aTal/laazim/qismat ka likha/SHudani

inessential: a. GHaer laazmi/GHaer zaruuri/KHaariji

inestimable: a. an mol/bey baha/bey sHumaar/
naa qaabil e a˝daazah

inevitable: a. aTal/laazim/naa guziir/qismat ka likha/
SHudani/yaqiini

inevitably: adv. chaar o naa chaar/KHwaam KHwaah/laa moHaalah

inevitability: n. aTal pan(m.)/naa gureyzi(f.)

inexact: a. Dhiili/naa durust/naa qis/ulaT

inexactitude: n. naa durusti(f.)/naaqis pan(m.)

inexcusable: a. naa qaabil e mo^aafi

inexhaustible: a. an thak/bey Had/laa i˝teHaa/
laa zawaal

inexistence: n. Ôdam e wujuud(m.)/niisti(f.)

inexistant: a. naa buud/naa paed/niist

inexorable: a. bey raeHem/kaRa/kaThor/musir/saKHt/
sa˝g dil

inexorably: adv. bey raeHmaani/bey raeHmi sey/saKHti sey

inexpedient: a. bey jaa/bey maeHl/bey mau^qah/naa munaasib/
naa ma^quul

inexpedience: n. bey iHtiyaati(f.)/bey maeHli(f.)/
naa munaasibat(f.)

inexpensive: a. arzaa˝/kam qiimat/sasta(m.)/sasti(f.)

inexperience: n. anaaRi pan(m.)/kachcha pan(m.)/KHaami(f.)/
naa tajribah kaari(f.)/ullhaR pan(m.)

inexperienced: a. anaaRi/kachcha/KHaam/naa tajribah kaar/
tifl e maktab/ullhaR

inexpert: a. anaaRi/bey ha˝gam/KHaam/koRh/naa waaqif

inexplicable: a. naa qaabil e wazaaHat/pur israar

inexplicit: a. GHaer waazeH/mubham

inexpressible: a. naa guftni/naa qaabil e bayaan

inexpressive: a. bey matlab/naa risaa/tiSHnah

inexpungible: a. bey qaabu/naa qaabil e tsKHiir/sar kaSH

inextricable: a. pey chiidah/uljha hu'a

inextricably: adv. peychiidgi sey

infallible: a. bey chuuk/bey KHata

infamous: a. bad naam/bura/khoTa/mala^uun/past/
ru siyaah/ruswa

infamy: n. bad naami(f.)/bey Hurmati(f.)/daaGH(m.)/
dhabba(m.)/faziiHat(f.)/KHwaari(f.)/mazammat(f.)/
na˝g(m.)/ruswaa'i(f.)

infancy: n. bach pan/chhuTpan/KHurdi/tufuuliyat

infant: n. baalak/bachchah(m.)/bachchi(f.)/laal/
na˝nha/SHiir KHwaar(m.)/tifl(m.)

infanthood: n. bach pan(m.)/tufuuliyat(f.)

infantlike: a. bach gaanah/tiflaanah

infanticide: n. bachchah kuSHi(f)/qatl e atfaal(m)

infantile: a. bach gaanah/tiflaanah

infantilism: n. bachchah pan(m.)/tifliyat(f.)

infantry: n. paedal fauj(f.)/piyaadah fauj(f.)

infatuate: v.t. ţSHq mey˝ mubtila karna/
baa'owla karna/laTTu karna

infatuated: a. ţSHiq mey˝ mubtila/baa'owla/
bey Ôql/diiwaana/laTTu/SHaeda

infatuation: n. ţSHq(m.)/diiwaangi(f.)/Hemaaqat(f.)/
waaraftahgi(f.)

infeasible: a. muHaal/naa qabil e Ômal

infect: v.t. aaludah krna/bigaaRna/bura asar Daalna/
ga˝da karna/KHaraab karna

infectedness: n. aluudgi(f.)/chhuut(f.)/ta^di(f.)

infection: n. aaluudgi(f.)/chhuut(f.)/űfuunat(f.)

infectious: a. chhuut ka/mufsid/wabaa'i

infective: a. lagney waali/muta^ddi

Infective Hepatitis: n. ilteHaab e kabiid

infecund: a. baa˝jh/ba˝jar/

infecundity: n. baa˝jh pan/ba˝jar pan

infelicity: n. bad baKHti(f.)/bad qismati(f.)/GHam(m.)/
malaal(m.)/ra˝j(m.)/SHaamat(f.)

infelicitous: a. naa KHuSH/GHaer munaasib

infer: a. maluus karna/natiijah nikaalna

inference: n. Haasil/istedlaal/maa Haasil/natiijah

inferior: a. ;adna/ľbad tar/ghaTiya/halka/kam tar/
maa taeHt/zeyr

inferiority: n. ghaTya pan(m.)/kam tari(f.)/pasti(f.)

inferiority complex:n. eHsaas e kam tari(f.)

infernal: a. do zaKHi/jaha˝nami/ibliisi/
GHazab naak/marduud/paa taali

inferno: n. do zaKH(f.)/jha˝nam(f.)

infertile: a. baa˝jh/ba˝jar/naa qis

infertility: n. baa˝jh pan(m.)/pa˝jar pan(m.)

infest: v.t. bah kasrat hona/bhara hona

infestation: n. hujuum(m.)/ibtila(f.)/kasrat(f.)

infidel: n. kaafir(m.)/zi˝diiq(m.)

infidelity: n. daGHa baazi(f.)/kufr(m.)/taSHkiik(f.)/zina(m.)

infighting: n. a˝druuni kaSH makaSH(f.)

infiltrate: v.t. a˝dar ghusna/chhaa˝Tna/daaKHil hona/
saraaiyat karna

infiltration: n. duKHuul(m.)/saraaiyat(f.)

infinite: a. bey Hesaab/kabiir/laa maeHduud/wasii^

infinitesimal: a. nihaayat chhoTa/kam tariin

infinity: n. dawaam/mu˝teHaa/naa maeHduudi/wus^at

infinitive: n. musaddar

infirm: a. Ôliil/faatir/kam zor/naa tawaa˝/zabuu˝/za^iif

infirmary: n. chhoTa SHifa KHaanah(m.)/mariiz KHaanah(m.)

infirmity: adv. aazaar/KHaami(f.)/naa paa'ey daari(f.)/
naqaaHat(f.)/rog(m.)/zabuu˝ Haali(f.)/
za^iifi(f.)/zo^f

infix: v.t. a˝dar ba˝d karna/gaaRna/jaRna

inflame: v.t. aag lagaana/jalaana

inflamed: a. bhaRka hu'a/laal/taa'o mey˝/warm daar

(to be)inflamed: taa'o khaana/taa'o mey˝ aana

inflamable: a. aatiSH giir

inflaming: a. faroz/farozaa˝

inflammation: n. soziSH(f.)/suujan(f.)/warm(m.)

inflamatory: a. fitnah a˝geyz/haejaan KHeyz/iSHte^aali

inflate: v.t. baRhawa deyna/dam bharna/hawa bharna/phulaana/
phuu˝kna

inflated: a. maGHruur/moTa/phuula hu'a

inflatedness: n. GHuruur(m.)/phaelaa'o(m.)/phaelaawaT(f.)

inflation: a. baRhaawa(m.)/KHud pasa˝di(f.)/phaelaa'o(m.)/
phulaawaT(m.)/waram(m.)

inflect: v.t. gardaan karna/jhukaana/ham aaha˝g karna/
moRna

inflection: n. kaji(f.)/moR(m.)/TeyRh(m.)

inflexed: a. muRa hu'a/TeyRha

inflexible: a. aTal/bey lachak/bey loch/kaRa/kaTTar/saKHt

inflexibility: n. bey lachki(f.)/haT(f.)/kaRa pan(m.)/
saKHti(f.)/zid(f.)

inflict: v.t. Daalna/lagaana/takliif deyna

infliction: n. Ôzaab(m.)/ra˝j(m.)/saza(f.)/takliif(f.)

inflorescence: n. aaraa'iSH(f.)/gul daari(f.)

influence: v.t. asar Daalna/dabaa'o Daalna/daKHl a˝daazi karna/
mutaa'ssir karna/zor Daalna

influence: n. asar/dabaa'o/par chhaa'i˝/rusuuKH(m.)/sarwat/zor

influenced: a. ;mutaa'ssir

influential: a. baa asar/rusuuKH daar

influenza: n. zukaam(m.)

influx: n. duKHuul(m.)/hujuum(m.)/kasrat(f.)/reyl peyl(m.)

infoldment: n. lapeyT(f.)/taeh ba˝di(f.)

inform: v.t/i. aagaah karna/bataana/kaehna/ittelaa^ deyna/
paRhaana/pukaarna

informed: a. aagaah/baa KHabar

informer: n. jaasuus/muKHbir

informal: a. bey qaa'eydah/bey takalluf/GHaer rasmi

informality: n. bey takallufi(f.)

informant: n. KHabar rasaa˝/muKHbir

information: n. aagaahi(f.)/ittelaa^(m.)/KHabar(f.)/
ma^luumaat(m.)

informational: a. aagaahaanah/ma^luumaati

informed: a. aagaah

informer: n. GHiib go/goya˝dah/muKHbir

infract: v.t. barham karna/fasKH karna/inHeraaf karna/
raKHnah Daalna/tajaawuz karna/toRna

infraction: n. inHeraaf(m.)/nuqs(m.)/tajaawuz(m.)

infrared: a. zeyrii˝ surKH

infrasonic: a. zeyr saut

infrastructure: n. bunyaad(f.)/bunyaadi Dhaa˝cha(m.)

infrequency: n. kam yaabi(f.)/nudrat(f.)/qillat(f.)

infrequent: a. kam/KHaal KHaal/naadir/naa yaab/SHaaz

infrequently: adv. kabhi kabhi

infringe: v.t. daKHl a˝daaz hona/KHalal Daalna/toRna

infringement: n. fasKH(m.)/inHeraaf(m.)/rok(f.)/SHikast(f.)/
tajaawuz(m.)

infringer: n. faasiKH/KHalal a˝daaz/munHarif/naa farmaan

infructuous: n. bey suud

infuriate: v.t. aag bagola karna/GHussah dilaana/iSHte^aal deyna

infuriation: n. barhami(f.)/GHazab(m.)/GHussah(m.)/iSHte^aal(m.)/
KHaSHm naaki(f.)

infuriatingly: adv. bhi˝naa kar/GHussey sey/iSHte^aal sey

infuse: v.t. asar Daalna/bharna/Daalna/raa'ej karna/
saraa'yat karaana/u˝Deylna

infuser: n. u˝Deylney waala

infusion: n. reyziSH(f.)/saraa'yat(f.)

ingather: v.t. baTorna/ikaTTha karna/jama^ karna

ingeminate: v.t. dohraana/raT laraana/takraar karna

ingemination: n. raT(f.)/takraar(f.)

ingenious: a. chaalaak/charb dast/Haaziq/hunar ma˝d/mudabbir

ingenuity: n. Hikmat(f.)/jaudat(f.)/jugat(f.)/mahaarat(f.)

ingenuous: a. ma^suum/muKHlis/saadah/saaf/SHariif

ingest: v.t. peyT mey˝ Daalna/utaarna

ingestion: n. peyT bharna/SHikam puri

ingle: n. chuulha(m.)/aatiSH daan(m.)

inglorious: a. gum naam/halka/mazmuum/SHarm naak/subuk

ingot: n. Dala(m.)/Dheyla(m.)/qaalib(m.)

ingrained: a. pakka/puKHtah/racha hu'a/saabit

ingrate: n. naa SHukra/namak Haraam

ingratiate: v.t. chaapluusi karna

ingratiating: a. dil chasp/dil fareyb/gawaara/KHuSH kun/
marGHuub/pasa˝diidah

ingratitude: n. bey wafaa'i(f.)/eHsaan faraamoSHi(f.)/
naa SHukri(f.)/
namak Haraami(f.)

ingredient: n. juz(m.)/Hissah(m.)/masaalah(m.)/űnsur(m.)

ingredients: n. lawaazim/lawaazimaat

ingress: n. daaKHilah(m.)/guzaar(m.)

ingression: n. darwaazah(m.)/duKHuul(m.)

ingurgitate: v.t. haRap karna/nigalna/thoRna

ingurgitation n. haRap(f.)/GHaT GHaT(f.)/Tho˝s Thaa˝(f.)

inhabit: v.t. aabaad hona/basna/raehna/sukuunat rakhna

inhabitant: a. makiin/mutawattin/raehney waala/saakin

inhabitant: n. baasi(m.)/baa SHi˝dah(m.)

inhabited: a. aabaad/basa hu'a

inhale: v.t. dam lagaana/saa˝s leyna

inhaler: n. dam kaSH(m.)

inhere: v.i. jaa˝ guzii˝ hona/raasiKH hona

inherent: a. daaKHili/fitri/jaballi/taba^i/zaati

inherit: v.t. tarkah paana/wirsah paana

inheritance: n. miiraas(f.)/tarkah(m.)/wiraasat(f.)/wirsah(m.)

inheritor: n. waaris

inhibit: v.t. baaz rakhna/mana^ karna/muzaaHimat karna/rokna

inhibition: n. aTkaa'o(m.)/imtinaa^(m.)/mumaani^at(f.)

inhospitable: a. ba˝jar/bey asaa'iSH/bey faez/
naa mehrbaan/naa saaz gaar

inhuman: a. bey taras/GHaer i˝saani/jaan war/waehSHi

inhumane: a. baey raeHm/GHaer i˝saani/sa˝g dil

inhumanity: n. Ôdam e insaaniyat(f.)/kaThor pan(m.)/
kaTTar pan(m.)/saKHti(f.)/sa˝g dili(f.)

inhume: v.t. dafn karna/gaaRna/miTTi deyna/madfuun karna

inimical: a. duSHman/muKHaalif/muzir/nuqsaan deh/zaehriila/
zarar rasaa˝

inimicality: n. Ôdaawat(f.)/baer(m.)/duSHmani(f.)/
muKHaalifat(f.)/pur KHaaSH(f.)

inimitable: a. bey misaal/bey naziir/laa saani/yakta

iniquitous: a. bey i˝saaf/gunaah gaar/naa haq/siyah kaar/
zaalim/zaliil

iniquity: n. bey in˝saafi(f.)/gunaah(m.)/jurm(m.)/
KHata(f.)/paap(m.)/siyah kaari(f.)

initial: a. aaGHaazi/ibtedaa'i/paehla/SHuruu^ ka

initials: n. dast KHat(m.)/ibtidaa'i Huruuf(m.)

intially: adv. ibtidaa'i taur par

initiate: v.t. aaGHaaz karna/chalaana/ibtida karna/paehl karna/
SHuruu^ karna/taraH Daalna

initiate: v.t. aagaah karna/aaSHina karna/banaana/
ru SHinaas karna/sikhaana

initiation: n. aaGHaaz(m.)/duKHuul(m.)/ibtida(f.)/ru SHinaasi(f.)

initiative: n. aaGHaaz(m.)/hidaayat(f.)/SHuruu^(m.)

inject: v.t. daaKHil karna/Tiika lagaana

injection: n. duKHuul(m.)/pichkaari(f.)/tazriiq(m.?)/Tiika(m.)

injector: n. pich kaari lagaaney waala

injudicious: n. bey tadbiir/kotaah a˝deySH

injunction: n. amr(m.)/chhuuT(f.)/hedaayat(f.)/Hukm naamah(m.)/
farmaan(m.)/qadGHan/taakiid(f.)

injunctive: a. Hidaayati/imtina^i

injure: v.t. bigaaRna/choT lagaan/ghaa'el karna/KHaraab karna/
majruuH karna/zarar paho˝chaana

injured: a. majruuH/malzuum/zaKHmi

injurer: a. muzir

injurious: a. muzir/zarar risaa˝

injury: n. aazaar(m.)/choT(f.)/gaza˝d(f.)/Haraj(m.)/
jafa(f.)/nuqsaan(m.)/zaKHm(m.)/zarb(f.)/zarar(m.)

injustice: n. a˝dheyr(f.)/bey daad(f.)/jafa(f.)/
naa insaafi(f.)/sitam(m.)/zeyaadti(f.)/zulm(m.)

ink: n. murakkab(m.)/roSHnaa'i(f.)/siyaahi(f.)

inkhorn: n. dawaat(f.)

inkiness: n. kaali(f.)/siyaahi(f.)

inkpot: n. dawaat(f.)

inkle: n. niwaaR(f.)/paTTi(f.)

inkling: n. aahaT(f.)/bhanak(f.)/iSHaarah(m.)/sun gun(f.)

inkwell: n. dawaat(f.)/siyaahi daan(m.)

inky: a. kaala/siyaah

inlaid: a. jaRaa'u/ka˝dah

inland: n. a˝druun e mulk

inlay: n. koft gari(f.)

inlay: v.t. jaRna/koft gari karna/murassa^ karna

inlay: n. araa'iSH(f.)/jaRaa'u kaam(m.)

inlayer: n. koft gar(m.)/pichchi kaar

inlaying: n. koft gari(f.)

inlet: n. aab giir(f.)/chhoTi KHaliij(f.)/mudKHal(m.)/
naaka(m.)/suuraaKH(m.)/ta˝g KHaaRi(f.)

inmate: n. ham KHaanah/makiin/saakin

inmost: a. baatini/daaKHili/dili/poSHiidah/qalbi

inn: n. marHalah/saraa'ey

innate: a. asli/badiihi/janami/jibilli/maadar zaad/
paedaa'iSHi/taba^i/tiinat/zaati

inn: n. musaafir KHaanah(m.)/saraa'ey(f.)/
ta^aam KHaanah(m.)

inner: a. a˝duruuni/baatini/daaKHli

innermost: a. poSHiidah tariin

innervate: v.t. taqwiyat deyna

innerve: v.t. jaan Daalna/taqwiyat deyna

inning: n. baari/daa'o˝/mauqa^

innkeeper: n. bhaTiyaara(m.)/saraa'ey waala(m.)

innocence: n. bey gunaahi(f.)/bhol pan(m.)/ma^suumiyat(f.)/
paak daamani(f.)/safaa'i(f.)/ullhaR pana(m.)

innocent: a. bey daaGH/bey gunaah/bey KHata/
bey qusuur/bey zaraar/bhola bhaala/naa daan/
naa samajh/naa SHinaas/saadah dil/ullhaR

innocently: adv. bhol pan sey

innocuous: a. bey zarar/GHaer muzir/saliim

innominate: a. bey naam/gum naam/majhuul

innovate: v.t. bid^at karna/iKHtiraa^ karna/na'i raah nikaalna

innovation: n. iKHtiraa^(m.)/jiddat(f.)/na'i raah(f.)/
tabdiili(f.)/tajaddud(m.)

innovator: n. moojid

innovative: a. iijaadi/iKHtiraa^i

innuendo: n. chot(f.)/iSHaarah(m.)/kinaayah(m.)

innumerable: a. an ginat/bey SHumaar

innumerous: a. an ginat/bey a˝t/bey Hisaab/bey SHumaar

inoculate: v.t. Tiika lagaana

inoculation: n. Tiika(m.)/Tiika kaari(f.)

inoffensive: a. bey aazaar/bey zarar/bey nuqsaan

inofficious: a. bey kaar/GHaer Ôamil

inoperable: a. bey kaar/naa kaarah

inoperative: a. bey asar/bey kaar/GHaer Ôamil/naa kaarah

inopinate: a. GHaer mutawaqqo^

inopportune: a. bey maHl/bey mauqa^h/bey waqt/naa munaasib

inordinate: a. az Had/bahot/bey a˝daazah/bey lagaam/
bey maeHl/bey qaabu/bey tartiib/GHaer maeHduud

inordinately: adv. bey lagami sey

inorganic: a. GHaer naamiyaati/ma^dni

inornate: a. saadah

inosculate: v.t. baaham milaana/joRna/peywast karna

inosculate: v.i. baaham milna/juRna/peywast hona

inosculation: n. joR(m.)/peywa˝d(m.)

inpour: v.t. u˝Deylna

input: n. dar aamad/KHarch/leyn/taaqat

inquest: n. taftiiSH(f.)/taeHqiiqaat(f.)

inquietude: n. bey aaraami(f.)/bey chaeni(f.)/bey kali(f.)/
iztiraab(m.)/taSHwiisH(f.)

inquire: v.t. baaz purs karna/chhaan biin karna/Dhuu˝Dhna/
taeHqiiq karna/puuchh gachh karna/talaaSH karna

inquirer: n. joya/muHaqqiq/puuchhney waala/taalib/
taftiiSH kaar

inquiring: a. joyaa˝

inquiry: n. baaz purs(f.)/dar yaaft(f.)/justuju(f.)/khoj(f.)/
pursiSH(f.)/puuchh gachh(f.)/sawaal(m.)/
talaaSH(f.)/talab(f.)/ta˝qiiH(f.)/Toh(f.)

inquisition: n. baaz purs(f.)/chhaan biin(f.)/taftiiSH(f.)

inquisitive: a. baaz ju/pur tajassus

inquisitiveness: n. tajassus

inquisitor: n. qaazi/tafiisH kaar

inrush: n. azdahaam(m.)/reyl peyl(f.)/yuuriSH(f.)

insalivate: v.t. thuuk milaana

insalubrious: a. naa gawaar/naa mowaafiq

insane: a. diiwaanah/KHabti/paagal/majnuu˝/
maKHbuut/saudaa'i

insanity: n. baa'ola pan(m.)/diiwaanah pan(m.)/junuun(m.)/
KHabt(m.)/paagal pan(m.)/sauda(m.)

insanitary: a. ga˝da/muzir/naa saaf

insatiable: a. bey sabr/Hariis/laal chi

inscient: a. jaahil

inscribe: v.t. bharti karna/ka˝dah karna/ma˝suub karna/
sabt karna

inscriber: n. ka˝dah kaar/naqqaaSH

inscription: n. ţbaarat(f.)/katba(m.)/naqSH(m.)/
taeHriir(f.)/sabt(f.)

inscriptional: a. katbaati(f.)/naqSHi(f.)

inscrutable: a. naa qaabil e wazaaHat

inseam: n. a˝druuni silaa'i(f.)

insect: n. HaSHrat ul arz(m.)/kiiRa(m.)/kirm(m.)/makoRah(m.)

insecticide: n. kiiRey maarney ki dawa(f.)

insecure: a. bey aaR/bey amn/Daa˝waa˝ Dol/
GHaer maeHfuuz/kam zor

insecurity: n. a˝deySHah(m.)/bey amni(f.)/Dar(m.)/KHatrah(m.)

inseminate: v.t. biij Daalna/bona

insemination: n. tuKHm reyzi(f.)

insensate: a. aeHmaq/bey dard/bey jaan/bey raeHm/bey waquuf/
maa'uuf/naa faehm/sa˝g dil

insensible: a. bey jazbah/bey KHabar/bey His/bey hoSH/kaThor/
madhoSH/naa waaqif

insensibility: n. madhoSHi(f.)

insensitive: a. bey His/bey zauq/kora

insensitivity: n. bey Hisi(f.)

insentience: n. bey Hisi(f.)/bey jaani(f.)

insentient: a. bey His/bey hoSH/bey jaan

inseparable: a. laa yanfak/laazim o malzuum

insert: v.t. a˝dar Daalna/daaKHil karna/darj karna/
deyna/ghuseyRna/lagaana/peylna/uRasna

inserted: a. daaKHil

insertion: n. i˝diraaj(m.)/duKHuul(m.)/peywatahgi(f.)/
SHumuul(m.)

inset: v.t. a˝dar lagaana/daaKHil karna

inside: prep. a˝dar/mey˝

inside: n. a˝druun(m.)/baatin(m.)/daaKHil(m.)/
daruun(m.)

inside: a. a˝duruuni/daaKHili/KHufiyah

insider: a. bheydi/waaqif kaar

insidious: a. daGHaa baaz/fareyb kaar/fareybi/GHaddaar/
makkaar/pur fareyb/saaziSHi

insight: n. aagaahi(f.)/adraak/(m.)/basiirat(f.)/
firaasat(f.)/wijdaan(m.)

insightful: a. aagaah/basiir

insignia: n. Ôlaamat(f.)/billa(m.)/niSHaan(m.)/tuGHra(m.)

insignificant: n. baraa'ey naam/bey ma^ni/GHaer ahem/GHaer zaruuri/
hiich/KHafiif/naa chiiz

insincere: a. bey wafa/do ra˝ga/fareybi/GHaer muKHlis/
jhuuTa/riya kaar/uupri

insincerity: n. Ôdam e eKHlaas(m.)/bey wafaa'i(f.)/jhuuT(m.)/
makkar(m.)/riyaa kaari(f.)/zaahir daari(f.)

insinuate: v.t. iima karna/iSHaarah karna/kinaayah karna

insinuator: n. chaap luus/KHuSH aamdi

insinuation: n. chaap luusi(f.)choT(f.)/KHuSH aamdi(f.)/
iSHaarah(m.)/kinaayah(m.)/talmiiH(f.)

insipid: a. bey lazzat/bey lutf/bey mazah/bojhal/Dhab Dhab/
phiika/ruukha/siiTha

insipidity: n. bey mazgi(f.)/phiika pan(m.)

insipience: n. daaniSH ma˝di ka fuqdaan

insist: v.t. israar karna/musir hona/sar hona/
taakiid karna/pasarna/zor Daalna

insist upon: v.t. jhagaRna

insistent: a. aRa hu'a/bah zid/jama hu'a/qaa'em

insistence: n. israar(m.)/taqaaza(m.)/zor(m.)

insnare: v.t. daam giir karna/pha˝dey mey˝ leyna

insobriety: n. bad masti(f.)/maKHmuuri(f.)/matwaala pan(m.)

insociable: a. kam go/KHilwat pasa˝d

insofar: adv. Hatta keh

insolate: v.t. dhuup dikhaana/sukhaana

insolence: n. bey adabi(f.)/gustaaKHi(f.)/SHoKHi(f.)

insolent: a. bad tamiiz aadmi/bey adab/DhiiT/gustaaKH/
maGHruur/sar kaSH/SHoKH

insolvency: n. diwaala(m.)/diwaaliya pan(f.)/muflisi(f.)/
naa daari(f.)

insolvent: a. bey maqduur/diwaaliyah/muflis/naa daar

insomnia: n. bey KHwaabi(f.)/marz e bey KHwaabi(m.)

insomniac: a. bey KHwaab/mariiz e bey KHwaabi

insouciance: n. bey fikri(f.)/bey parwaahi(f.)/laa ta^alluqi(f.)

insouciant: a. aazaad maneSH/bey fikr/bey GHam/bey parwaah/
laa ubaali/laa ta^alluq

inspan: v.t. gaaRi jotna

inspect: v.t. jaa'ezah leyna/jaa˝chna/mo^aa'enah karna/
parakhna

inspection: n. jaa'ezah/mo^aa'enah/parakh/taftiiSH

inspector: n. baaz ras/mo^aa'enah kaar/naazir(m.)/
taftiiSH kaar(m.)

inspectorate: n. nazaarat(f.)

inspiration: n. ilHaam(m.)/kaSHf(m.)/waHi(f.)

inspirational: n. ilhaami/kaSHfi

inspire: v.t. phuu˝k maarna/phuu˝kna

inspired: a. ilhaami

inspissate: v.t. gaaRh karna

inspite of: adv. baa wujuudyeh keh

instable: a. bey qarraar/bey sabaat/mutaGHaiyar

instability: n. Ôdam e sabaat(f.)

install: v.t. biThaana/jagah deyna/lagaana/nasb karna/
qaa'em karna

installation: n. gaddi naSHiini(f.)/taqarrur(m.)

instalment: n. qist

instance: n. mauq^ah(m.)/misaal(f.)/samaajat(f.)/waaqe^ah(m.)

(for)instance: maslan

instant: a. fauri/Haaliyah/Haazir/jald/maujuud

instant: n. aan(f.)/dam(m.)/Haal(m.)/lamHah(m.)/pal(f.)

instantly: adv. aanan faanan/bamujarrad/chaT/fauran/pal bhar mey˝/
palak jhapaktey/palak jhapkaatey/pal maartey

instantaneous: a. aanan faanan/bar maHel/bar waqt/
lamHaati

instantaneously: adv. fauran/jhaT paT/pal jhapaktey/usi waqt

instar: v.t. sitaarah lagaana

instate: v.t. lagaana/qaa'em karna

instead: adv. bae^waz/badley/bajaa'ey/ŕwaz

instigate: v.t. aamadah karna/barpa karna/kaehna/
piiTh Tho˝kna/phuu˝kna/
SHaeh deyna/ubhaarna/uksaana/warGHalaana

instigation: n. a˝geyziSH(f.)/baeHkaawa(m)/
SHaeh(f.)/uksaa'o(m.)

instigator: n. fitnah a˝geyz/mufsid/muHarrik/
SHaeh deyney waala

instil: v.t. chuaana/Daalna/pilaana/zehen naSHiin karna

instillation: n. dil naSHiini/Tapkaa'o/taqtiir/zehen naSHiini

instinct: n. fitrat(f.)/jibillat(f.)/wijdaan(m.)

instinictive: a. jibilli/KHud bah KHud/zaati

instinctively: adv. bila iraadah/jibilatan/KHud bah KHud

institute: v.t. chaalu karna/qaa'em karna

institute: n. idaarah(m.)/qaa'edah(m.)/rasm(f.)/riit(f.)

institution: n. idaarah(m.)/taasiis(f.)

institutional: a. dastuuri/idaari/idaarati/
rasmi/usuuli

instruct: v.t. batlaana/dars deyna/hedaayat karna/
sabaq deyna/sikhaana/ta^liim deyna

instruction: n. aamoziSH(f.)/dars(m.)/farmaan(m.)/hedaayat(f.)/
paRhaa'i(f.)/ta^liim(f.)/talqiin(f.)

instructive: a. kaar aamad/mufiid

instructor: n. mo^allim(m.)/mudarris(m.)/ustaad(m.)

instrument: n. aalah(m.)/hath yaar(m.)/muujib(m.)/waastah(m.)

instrumental: a. mo^aawin/tufaeli

instrumentality:n. madad(f.)/tufael(m.)/wasiilah(m.)/zarii^ah(m.)

instrumentalist:n. saazi˝dah

instrumentation:n. saaz kaari(f.)

insubordinate: a. bey adab/gustaaKH/naa farmaan/sar kaSH

insubordination:n. Ôduul Hukmi(f.)/baGHaawt(f.)/
naa farmaani(f.)/sar kaSHi(f.)

insubstantial: a. GHaer Haqiiqi/KHayaali

insufferable: n. naa qaabil e bar daaSHt

insufficient: n. naa kaafi/qaliil/thoRa

insufficiency: n. kami(f.)/qillat(f.)

insufficiently: adv. kami sey/naa kaafi taur par

insufflate: v.t. dam karna/phuu˝k maarna

insufflation: n. dam kaSHi(f.)/jhaaR phuu˝k(f.)

insular: a. alag thalag/maeHsuur/paani sey ghira/
ta˝g nazar

insulate: v.t. alag karna/juda karna/tanha karna

insulator: n. Haajiz/muHaafiz

insult: v.t. aabru reyzi karna/ehaanat karna/
tauhiin karna/zak deyna/zaliil karna

insult: n. aabru reyzi(f.)/ehaanat(f.9/tauhiin(f.)/
subki(f.)/zak(f.)/zillat(f.)

insultable: a. bey ţzzat/bura/Haqiir/kam qadar/
subuk/zaliil

insulting: a. ehaanat aameyz

insuperable: a. naa qaabil e fataH

insurance: n. biimah(m.)/biimah kaari(f.)

insure: v.t. biimah karna

insured: n. biimah daar

insurgent: a. baaGHi/chaRhta hu'a/fasaadi/sar kaSH

insurgent: n. baaGHi/fasaadi/mufsid/
sar kaSH/SHoriSHi

insurgency: n. baGhaawat(f.)/fasaad(m.)/fitnah(m.)/
sar taabi(m.)

insurmountable: a. naa qaabil e tasKHiir

insurrection: n. baGHaawat(f.)/fitnah(f.)/GHadar(m.)/ha˝gaamah(m.)/
sar kaSHi(f.)/SHoriSH(f.)

insurrectionist:n. baaGHi/SHoriSH pasa˝d

insusceptible: a. bey asar

intact: a. durust/juu˝ ka tuu¨/kaamil/saalim

intaglio: n. ka˝dah kaari(f.)/gaehri chhapaa'i(f.)

intake: n. mudKHal

intangible: a. GHaer lamsi/mubham/naa qaabile faehm

intarsia: n. koft gari

integer: n. Ôdad e saHiiH/mukammal/saalim

integral: a. bey kasar/durust/kaamil/saHiiH/tamaam

integrality: n. durusti(f.)/kaamiliyat(f.)/saalmiyat(f.)

intarsia: n. koft gari

integrate: v.t. kaamil karna/muttaHid karna/zam karna

integration: n. ham aaha˝g saazi(f.)/inzaam(m.)/
peywastahgi(f.)/takammul(m.)/takmiil(f.)/
tawaafuq(m.)/yak jehti(f.)

integrator: n. takmiil kaar

integrity: n. iimaan(m.)/diyaanat daari(f.)/KHuluus(m.)/
kulliyat(f.)/raast baazi(f.)/saalmiyat(f.)/
seHat(f.)

intellect: n. Ôalim/Ôql/dimaaGH/faehm/KHirad/maGHz/
qalb/SHo^uur

intellectual: a. roSHan KHayaal/zaki/zehiin/zehni/zi hoSH

intelligence: a. aagaahi/aagahi/faehm/hoSH yaari/
jaudat/KHabar/KHirad/KHirad ma˝di/samajh buujh/
SHinaas/zakaawat

intelligent: a. Ôaqil/Ôql ma˝d/daqiiqah ras/fahiim/
farzaanah/hoSH yaar/nuktah daan/paRha likha/
siyaana/tabbaa^/zaki

inteligentsia: n. daniSHwaraan

intelligible: a. Ôam faehm

intemperance: n. bey ŕtedaali/maey KHwaari

intemperate: a. ri˝daanah

intend: v.t. qasd karna

intended: a. ma˝geytgar/maqsuud/matluub

intending: a. Ôazim

intense: a. nihaayat/pur SHauq/saKHt/sar garm/
SHadiid/teyz

intensely: adv. bah SHiddat/bey Had/nihaayat

intensify: v.t. zeyaadti karna

intensification:n. afzaa'iSH(f.)/SHiddat(f.)/zeyaadti(f.)

intensity: n. saKHti(f.)/SHiddat(f.)/zeyaadti(f.)

intensive: a. gaehra/kaamil/SHadiid kun

intensiveness: n. SHiddat(f.)/taakiidiyat(f.)

intent: a. aamaadah/musammam/sa˝jiidah/tulaa hu'a

intent: n. iraadah(m.)/ma^ni(f.)/ma˝SHa(f.)/maqsad(m.)/
matlab(m.)/muraad(f.)/niiyat(f.)/nigaah(f.)

intention: n. Ômad/Ôzm(m.)/e^aadah/eraadah(m.)/GHaraz(f.)/
kaam(f.)/maqsad(m.)/matlab(m.)/
mudda^a(m.)/muraad(f.)/niyat(f.)/qasd

intently: adv. bah GHaur/inhemaak sey/ji lagaa kar/meHnat sey/
sar garmi sey

intentness: n. aamaadgi(f.)/inhemaak(m.)/iraadah(m.)/ma˝SHa(f.)/
niyat(f.)/sa^i(f.)

intentional: a. daanistah/jaanaa buujha/eraadi/qasdi

intentionally: adv. Ômdan/jaaney buujhey

inter: v.t. biich mey˝ rakhna/dafn karna/gaaRna/miTTi deyna

interact: v.i. ta^aamul karna

interaction: n. baahami Ômal(m.)

intercede: v.i. mudKHal hona/saalis ba˝na/SHafaa^at karna/
sifaariSH karna

interceder; n. dar miyaani

intercept: v.t. biich mey˝ kaaTna/daKHl a˝daazi karna/
KHalal Daalna/muzaaHimat karna

interceptor: n. Haa'el/muzaaHim

interception: n. aTkaa'o(m.)/daKHl a˝daazi(f.)/mudaaKHilat(f.)/
muzaaHimat(f.)

intercession: n. biich bachaa'o(m.)/masaaleHat(f,)/SHafaa^at(f.)/
sifaariSH(f.)

intercessor: n. bicholia/SHafii^

interchange: v.t. adal badal karna/badalna

interchange: n. badlah/mubaadilah/ulaT pheyr

interchangeable: a. qaabil e tabaadilah

interclude: v.t. aaRey aana/gheyra Daalna/kaaT deyna

intercommunication:n. baahami raabitah(m.)/muraasilat(f.)

intercommunion: n. baahami iSHtiraak(m.)/rabt zabt(m.)

interconnect: v.t. baaham baa˝dhna/itsaal karna/joRna

interconnected: a. baaham juRa

interconnection:n. baahami raabitah/itsaal e baahami

intercontinental:a. baen barr e a^zmi

interconversion:n. baahami adal badal/mubaadilah

interconvert: v.t. adal badal karna

intercourse: n. iKHtilaat(m.)/ji˝si milaap(m.)/meyl milaap(m.)/
mo^aamilah(m.)/mubaaSHirat(f.)/sa˝gat(f.)/
rabt zabt(m.)

intercultural: a. baen saqaafati

intercurrent: a. Haa'el/mudaaaKHil

intercurrence: n. mudaaKHilat(f.)

interdeal: n. mazaakrah(m.)/rabt zabt(m.)

interdepartmental:a. baen SHo^bah jaati

interdependent: a. munHasar baaham

interdict: v.t. baaz rakhna/KHaarij karna/mana^ karna/
maane^ hona/mamnuu^ karna/nikaal deyna/rokna

interdict: n. mumaani^yat

interdiction: n. imtinaa^(m.)/mumaani^at(f.)

interdictor: n. maane^/rokney waala

interdisciplinary:n. baen mazaamiin

interest: n. dil chaspi(f.)/faa'edah(m.)/KHud GHarzi(f.)/
mafaad(m.)/riba(m.)/SHauq(m.)/suud(m.)/
tajassus(m.)

interest: v.t. dil lagaana/ji lagaana/raaGHib karna/
SHauq dilaana

interest group: n. mufaadaati garoh

interested: a. GHaraz ma˝d/maa'el/matlabi/mutawaajeh/
saajhi

interesting: a n. . dil chasp/marGHuub/suhaana/ujaagar

interfere: v.t. daKHl deyna/haath Daalna/KHalal Daalna/
paa'o˝ biich mey˝ hona/pach char maarna/
paRna/rokna/rukaawaT daalna

interfere: v.i. aaRey aana/baaz rakhna/daKHl deyna/
mudaaKHilat karna/Ta˝gRi lgaana/ulajhna

interferer: n. dast a˝daaz/mudaaKHil

interference: n. daKHl a˝daazi(f.)/haath(m.)/mudaaKHilat(f.)/
rok(f.)/rukaawaT(f.)

interfluent: a. darham jaari/sa˝gami

interfluence: n. baahami aameyziSH(f.)/sa˝gam(m.)

interfuse: v.t. baaham milna/nufuuz karna/saraayat karna

interfusion: n. baahami aameyziSH(f.)/imtizaaj(m.)/milaawaT(f.)

interim: a. dar miyaani/ha˝gaami/maa baen/űbuuri

interior: a. a˝druuni/daaKHli/ghareylu/KHaa˝gi/
niji

interior decoration:n. a˝duruuni zeybaa'iSH

interjacent: a. darmiyaani/haa'el

interject: v.t. aaRey aana/biich mey˝ Daalna/Haa'el karna/
mudaaKHilat karna

interjection: n. Harf e nida(m.)/daKHl a˝daazi(f.)

interjectory: a. madaaKHilati

interknit: v.t. aapas mey˝ baTna

interlace: v.t. pha˝saana/uljhaana

interline: v.t. baen us sutuur likhna

interlink: v.t. baaham marbuut karna/laRi karna

interlock: v.t. baaham guuthna/milaa kar guuthna

interlocution: n. baahami guftugu(f.)/baat chiit(f.)

interlocutor: n. biich kaa/ham kalaam

interloper: n. dar a˝daaz/KHudaa'i faujdaar/Taa˝g aRaaney waala/
tufaeli

interlude: n. waqfah(m.)

intermeddle: v.i. daKHl a˝daaz hona/Taa˝g aRaana

intermeddler: n. daKHl a˝daaz

intermarriage: n. aapas ki SHaadi(f.)/azdawaaj e baahami(m.)

intermediary: n. dallaal(m.)/waastah(m.)/wasiilah(m.)/zarii^ah(m.)

intermediate: a. biich kaa/dar miyaanah/mutawassit/wasti

intermediate: n. dallaal

interment: n. tadfiin

interminable: a. bey a˝daazah/bey Had/la taHaaSHa/
SHaetaan ki aa˝t

interminably: adv. la taHaaSHan

intermingle: v.t. aameyz karna/gaD maD karna/milaana

intermingle: v.i. mil jul jaana/ril mil jaana

intermingling: n. aameyziSH(f.)/ril mil

intermission: n. chhuTTi(f.)/mohlat(f.)/tawaqquf(m.)/Thaeraa'o(m.)/
sukuun(f.)/waqfah(m.)

intermissive: a. baari kaa/ga˝Dey daar/GHaer musalsal

intermit:: v.i. Thaerna/waqfah hona

intermit: v.t. ba˝d karna/mauquuf karna/Thaeraana

intermix: v.t. aameyziSH karna/gaD maD karna/KHalt malt karna/
milaana

intermixed: a. KHalt malt

intermixture: n. aameyziSH(f.)/baahami iKHtilaat(f.)/
ghaal meyl(f.)/KHalt malt/maKHluutiyat(f.)

intern: n. muqiim/saakin

intern: v.t. naql o Harkat par paa ba˝i lagaana/
nazar ba˝d karna

internship: n. tarbiyat(f.)

internal: a. a˝druuni/baatini/daaKHili/zaati

internal strife: n. KHaanah ja˝gi(f.)

internalise: v.t. apnaana/daaKHili banaana

international: a. baen ul aqwaami/baen ul mulki

internationally:adv. baen ul aqwaami taur par

internecine: a. hilaakat aawar/jaan leywa/KHuu˝ reyz/KHuuni/
mohlik/tabaah kun

internee: n. ja˝gi qaedi/nazar ba˝d

internment: n. Habs(m.)/qaed(f.)/nazar ba˝di(f.)

internode: n. por(f.)

internuncial: a. raabit/wakiilaanah

internuncio: n. paapaa'i safiir

interpellation: n. wazaaHat talabi(f.)

interpolate: v.t. ilHaaq karna/taeHriif karna

interpolation: n. ilHaaq(m.)/SHumuul(m.)/taeHriif(f.)

interpose: v.t. aaRey aana/Haa'el karna/mudaaKHilat karna/
ulajhna

interpose: v.i. biich mey˝ ghusna/Haa'el hona/
saalisi karna

interposing: a. Haa'el

interposition: n. wasiilah(m.)

interpret: n. tafsiir karna/ta^biir karna/tarjumah karna/
taSHriiH karna

interpretive: a. ta^biiri/taSHriiHi/tauziiHi

interpretation: n. ma^ni(m.)/saraaHat(f.)/taawiil(f.)/tafsiir(f.)/
tarjumaani(f.)/taSHriiH(f.)/wazaaHat(f.)

interpreter: n. mufassir/mutarajjim/SHaareH/ta^biir go/
tarjumaan

interracial: a. baen nasli

interred: a. dafn/madfuun

interregnum: n. dar miyaani Ôrsah/dar miyaani daur e Hukuumat

interrogate: v.t. puuchhna/sawaal karna

interrogation: n. baaz purs(f.)/puuchh gachh(f.)/pursiSH(f.)

interrogative: a. sawaaliyah

interrupt: v.t. daKHl a˝daazi karna/Haa'el hona/
Haraj karna/kaaTna/KHalal Daalna/
taqsiim karna

interrupting: a. muKHil

interruption: n. daKHl a˝daazi/farq/harj/KHalal

intersect: v.t. chiirna/TukRey karna

intersex: n. zu ji˝si(jaan war)

interspace: n. waqfah(m.)

intersperse: v.t. bikheyrna/chhiTakna/idhar udhar karna

interspersed: a. bikhra hu'a

interstice: n. daraz(f.)/darmiyaani KHala(f.)/KHaali jagah(f.)/
SHigaaf(m.)/waqfah(m.)

intertribal: a. baen ul qabaa'il

intertwine: v.t. ae˝Thna/baTna/maroRna

intertwine: v.i. lipaTna

intertwined: a. lipaTna

intertwist: v.t. bal deyna

interurban: n. baen e SHaehri

interval: n. baen/biich/darmiyaan(m.)/faasilah(m.)/
farq(m.)/masaafat(f.)/waqfah(m.)

intervene: v.t. biich bachaa'o larna/Haa'el hona/
mudaaKHilat karna

intervener: n. daKHl a˝daaz/Haa'el

intervening: a. Ôariz/Haa'el

intervention: n. aaR(f.)/biich bachaa'o(m.)/mudaaKHilat(f.)/
tawassut(m.)/wasiilah(m.)

interventionist:n. mudaaKHilat pasa˝d

interview: a. mulaaqaat/musaaHibah/muzaakirah

interweave: v.t. baaham baTna/saa˝Tna

interwoven: a. baaham aameyKHtah/baaham peychiidah

intestine: a. a˝druuni/daaKHili/desi/watni

intestine: n. aa˝t

intestines: n. a˝tRi

intimacy: n. bey takallufi/KHala mala/lagaawaT/dosti/
qurbat/rabt zabt/saabiqah

intimate: a. aaSHna/gaehra/jigri/la˝goTia/nazdiiki/
niji/qariibi/zaati

intimate discourse:n. Harf o Hikaayat(f.)

intimate friend:n. dost/nadiim/yaar

intimately: adv. bah dil o jaan/bey takallufaanah

intimation: n. aagaahi(f.)/e^laan(m.)/iima(m.)/maSHhuuri(f.)

intimidate: v.t. Daraana/dhamki deyna

intimidating: a. Daraa'ona/KHauf naak

intimidation: n. Daa˝T DapaT(f.)/Dar(m.)/daehSHat(f.)/
dhamki(f.)/KHauf(f.)

intimidator: n. dhamkaaney waala

into: prep. a˝dar/biich me˝/dar miyaan/fi/mey˝/taraf

intolerable: a. giraa˝/naa qaabil e bar daaSHt/naa rawa

intolerant: a. kaTTar/muta^assib/ta˝g KHayaal

intolerrance: n. ta˝g KHayaali(f.)

intonate: v.t. aawaaz deyna/garajna/kaRakna

intonation: n. laehjah(m.)

intone: v.t. aawaaz baRhaana

intorsion: n. bal(m.)/ku˝Dal(m.)/peych(m.)

intort: v.t. bal deyna/maroRna/peych Daalna/taab deyna

intoxicant: n. naSHah aawar/muskir(m.)

intoxicate: v.t. maKHmuur karaana/naSHah karaana

intoxicated: a. bey KHud/chuur/madhoSH/maKHmuur/mast/matwaala/
naSHey mey˝ chuur

(to be)intoxicated: a˝Ta GHafiil/laR khaRaana

intoxicating: n. KHumaar aawar/naSHiila(m.)/naSHiili(f.)

intoxication: n. kaef(m.)/KHumaar(m.)/madhoSHi(f.)/
masti(f.)/naSHah(m.)/suruur(m.)

intractable: a. bey lagaam/dusHwaar/DhiiT/haTiila/mu˝h zor/
naa qaabil e tasallut/ziddi

intractibility: n. haT(f.)/mu˝h zori(f.)/sar kaSHi(f.)

intramural: a. daaKHili

intransigent: a. bey lachack/haT dharam/i˝teha pasa˝d/
kaTTar

intransitive: n. fe^l e laazim/laazim

intrepid: a. bahaadur/bey baak/bey KHauf/dileyr/jaa˝ baaz/
niDar/SHujaa^

intrepidity: n. bey KHaufi(f.)/dileyri(f.)/niDar pan(m.)/
SHujaa^at(f.)

intrepidly: adv. bey baaki sey/dileyraanah

intricacy: n. bariiki(f.)/diqqat(f.)/muSHkil(f.)/
peych o KHam(m.)/uljhaa'o

intricate: a. muSHkil/peych daar/Zauliidah

intricately: adv. peych sey/uljhaa'o sey

intricateness: n. peychiidgi(f.)/uljhaa'o(m.)

intrigue: n. laag/fasaad/fitrat/joR toR/kaaT phaa˝s/
saaz baaz/saaziSH/ukhaaR pachhaaR

intrigue: v.t. fareyftah karna/saaz baaz karna

intriguing: a. Hirfati

intriguingly: adv. saaziSH sey

intrinsic: a. asli/jibilli/laazmi/zaati

introduce: v.t. laana/milaana/rawaaj deyna/ta^arruf karaana

introduce: v.i. milna/muta^aarrif hona

introduction: n. ta^arruf

introduction(to book):n. diibaa chah/ta^arruf

introductory: a. iftetaaHi

intromit: v.t. daaKHil karna/GHusney deyna

introspect: v.t. KHud biini karna

introspection: n. baatin biin/
KHud biini

introversion: n. batiniyat(f.)/daruu˝ gardaani

introvert: v.t. a˝dar ko moRna

introvert: n. SHarmiila

intrude: v.i. dast a˝daazi karna/ghusna/muKHil hona

intrude: v.t. mudaaKHilat karna/zabar dasti ghusna

intruder: n. ghus jaaney waala/mudaaKHilat kaar/muKHil

intrusion: n. daKHl(m.)/dast a˝daazi/mudaaKHilat(f.)

intrusionist: n. mudaaKHilat karney waala

intrusive: a. daKHl a˝daaz/muKHil

intubate: v.t. nalki ghuseyRna

intuition: n. idraak(m.)/ilhaam(m.)/wijdaan(m.)

intuitional: a. ilhaami

intuitive: a. ilhaami/wijdaani

inumbrate: v.t. parchhaa'i˝ Daalna/saaya Daalna

inunction: n. marHam lagaa'i

inundate: v.t. saelaab aana

inundation: n. faezaan/saelaab(m.)/tuGHyaani(f.)

inurbane: a. GHaer SHaehri

inure: v.t. Ôadat Daalna/KHugar hona/pakka paRna/parchaana

inurn: v.t. dafnaana

inutility: n. bey kaar pan/bey suudgi/nikamma pan

invade: v.t. chaRhaa'i karna/daKHl a˝daaz hona/
dhaawa bolna/ghuseyRna/Hamlah karna

invader: n. chaRhaa'i karney waala/Hamlah aawar(m.)

invaginate: a. a˝dar moRna/GHelaaf chaRhaana

invalid: a. baatil/bey waqt/kaa la^dam/ma^duum/naaqis/saaqit

invalid: a. apaahij/bii maar/kam zor/laa chaar

invalid: n. bey kaar(m.)/laa chaar(m.)/naa tawaan(m.)

invalidate: a. bey asar karna/bey kaar karna/baatil karna/
jhuuTa karna

invalidity: n. apaahij pana/bey waqti/ma^zuuri/marz

invaluable: a. an mol/bey baha/laa qiimat

invaluableness: n. anmol pan(m.)/bey bahaa'i(f.)

invaginate: v.t. GHelaaf chaRhaana/taeh karna

invariable: a. aTal/mustaqil/patthar ki lakiir

invariably: adv. bila kasar/bila tabdiil/nit

invariant: a. bey taGHaiyur/saabit

invasion: n. chaRhaa'i(f.)/GHalbah(m.)/Hamlah(m.)/Harbah(f.)/
mudaaKHilat(f.)/yalGHaar(f.)/yuuriSH(f.)

invasive: a. dast daraaz/Hamlah aawar/jaar Haanah

invective: n. choT(f.)/duSHnaam(f.)/gaali(f.)/la^nat(f.)/
malaamat(f.)

inveigh: v.i. DapaTna/saKHt bura bhala kaehna

inveigle: v.t. baehkaana/lalchaana/lubhaana/paTTi paRhaana/
phuslaana/uksaana

invendible: a. naa qaabil e faroKHt

invent: v.t. gaa˝Thna/ghaRna/iijaad karna/
iKHtiraa^ karna/ja^l karna/joRna/nikaalna/
paeda karna

invented: a. iijaad SHudah/taba^ zaad

invention: n. dar yaaft(f.)/iijaad(f.)/iKHtiraa^(f.)/tarkiib(f.)

inventor: n. baani/muujid

inventive: a. iKHtiraa^i/laa'eq/muujidaanah

inventory: n. fard/fehrist

inveracity: n. daroGH(m.)/jhuuT(m.)/kizb(m.)

inverse: a. o˝dhha/mun^akas/ulaT/zid

inverse: n. bar Ôks/au˝dha karna/ulaT/zid

inversely: adv. ulTa

inversion: n. ulaT palaT/ulTan

invert: v.t. au˝dha karna/palaTna/ulaTna

inverted: a. au˝dha/ma^kuus/ulTa hu'a

inverter: a. ulaTney waala

inverted comma: n. waawaen(f.)

invertebrate: a. bey mohrah/bey riiRh/

invest: v.t. aaraastah karna/gheyrna/malbuus karna/
malfuuf karna/˘Hdey par biThaana/
sarmaayah kaari karna

investor: n. sarmaayah kaar

investigate: v.t. chhaan biin karna/khojna/puuchhna/
taeHqiiq karna/taftiiSH karna/tajassus karna

investigative: a. taeHqiiqi/tftiiSHi

investigation: n. baaz purs(f.)/chhaan biin()f./justju(f.)/
puuchh gachh(f.)/taeHqiiq(f.)/ta˝qiiH(f.)

investigating: n. tajassus(m.)

investigator: n. khoji/moHaqqiq/taftiiSH karney waala

investiture: n. Ôta(f.)/baKHSHiSH(f.)/taqliid(f.)

investment: n. maaliyat(f.)/sar maayah kaari(f.)

inveterate: a. deyriinah/jaRa hu'a/kaRa/puraana

inveteracy: a. gaehraa'i(f.)/puKHtagi(f.)

invidious: a. naa gawaar

invigilate: v.t. nigaah rakhna/imteHaan ki nigraani karna

invigilator: n. imteHaan kaa nigraan

invigorate: v.t. jaan Daalna/mazbuut karna/quuwat deyna

invigorant: a. jaa˝ fiza

invigoration: n. bal(m.)/tawaanaa'i(f.)/zor(m.)

invincible: a. naa qaabil e fataH

invinciblity: n. isteHkaam(m.)/naa maGHluubi(f.)

inviolate: a. bar qaraar/bey nuqs/KHaalis/naa aaludah/
paak/ustuwaar

invisible: a. an deykha/GHaa'eb e nazar/GHaer ma^luum/maKHfi/
nazar nah aaney waala/ojhal/poSHiidah/

invisibly: adv. chhupey chhupey/GHaa'ebaanah

invite: v.t. bulaana/da^wat deyna/puuchhna

invite: n. bulaawa/da^wat naamah

invited: a. mod^u

invitee: n. mod^u

inviter: a. multaji

invitation: n. bulaawa(m.)/da^wat(f.)/neywta(m.)/pukaar(f.)/
yaad aawri(f.)

inviting: a. dil chasp/dil kaSH/jaazib/pur kaSHiSH

invocate: v.t. do^a karna/iltijaa karna

invocation: n. bulaawa(m.)/do^a(f.)/munaajaat/salaat(f.)

invoice: n. asal paTTi(f.)/biijak(m.)

invoke: v.t. bulaana/do^a karna/naam leyna/talab karna

invoker: n. munaajaati/naam leywa/taalib

involuntary: n. bey iraadah/GHaer eKHteyaari/majbuuran

involuntarily: adv. aap hi/az KHud

involute: a. ku˝Dli daar/peychiidah/uljha hu'a

involution: a. peychiidgi(f.)/uljhaa'o(m.)

involve: v.t. malfuuz karna/maluus karna/
peychiidah banaana/phaa˝s leyna/
phaa˝sna/saa˝na/uljhaana

involve: v.i. maluus hona

involved: a. giraftaar/lagi lipTi/mubtila/mulawwas/
peychiidah/waabastah/uljha hu'a

involved in: a. maluus/mubtila

involvement: n. lapeyT(f.)/SHumuuliyat(f.)//uljhaa'o(m.)

invulnerable: a. KHatrey sey maeHfuuz

imward: a. a˝druuni/baatini/daaKHili/dimaaGHi

inwardly: adv. a˝dar sey

inweave: v.t. mila kar bu˝na/pur peych karna

inwrought: a. aarastah/juRaa'u/kaam daar

ion: n. barq paarah(m.)

ionian: n. yuunaan ka/yuunaani

ionic: a. yuunaani

iota: n. daanah(m.)/SHammah(m.)/reyzah(m.)/til bhar

ipso facto: adv. apney aap/KHud bah KHud

iracund: a. GHusiila/tunak mizaaj

iracundity: n. GHussah wari/tunak mizaaji

irade: n. sultaani iraadah

irascible: a. aatiSH mizaaj/chiR chiRa/GHazab naak/jhalla

irascibility: a. aatiSH mizaaji(f.)/chiR chiRa pan(m.)/
jhalla pan(m.)/tu˝d mizaaji(f.)

irate: a. barham/KHaSHm gii˝/naa raaz

ire: n. GHazab(m.)/GHaez(m.)/KHafgi(f.)/aeSH(m.)

ireful: a. bar ham/GHazab naak/KHafa

iridescent: a. qazaHi/sat ra˝ga

iris: n. qaus/ra˝giin kamaan

iris: n. susan ka phuul(pauda)

irk: v.t. diq karna/muSHta^il karna/ta˝g karna

irksome: a. ajiiran/giraa˝/SHaaq

iron: n. aahin(m.)/istiri(f.)/loha(m.)

iron age: n. Ôhd e aahan/lohey ka zamaanah

iron bound: a. bey lachak/khur dura

ironclad: a. aahan poSH/pakka/saKHt

iron out: durust karna/ham waar karna

iron rod: n. salaaKH

ironsmith: n. aahin gar

ironical: a. istehzaa'i/ta^n aameyz

ironically: adv. istehzaa'i sey/ta^n aameyzi sey/ta˝zan

irony: n. istehza/ramz/ta^n/ta˝z

irradiant: a. daraKHSHa˝dah/taabi˝dah

irradiate: n. chamkaana/roSHni Daalna/ujaalna

irrational: a. bey daliil/bey tuka/naa ma^quul/waahiyaat

irredeemable: a. naa qaabil e islaaH/naaqis

irregular: a. bey qaa'edah/KHelaaf e qaanuun/TeyRha

irregularity: n. abtari/bey qaa'edgi/bey tartiibi

irrelevant: a. a˝T sa˝T/bey mauqa^/bey rabt/bey tuk/
KHaarij az baeHs

irreligious: n. bey diin/laa mazhab/mulHid

irreparable: a. laa ţlaaj/naa qaabil e talaafi

irreproachable: a. bey daaGH/bey gunaah/bey ilzaam/bey qusuur/
paak baaz

irresistible: a. naa qaabile mazaaHimat/pur kaSHiSH

irresolute: a. bey Ôzm/do dila/kachcha/mutaraddid

irresolution: n. taraddud(m.)

irrespective: a. bila leHaaz

irresponsible: a. bey parwaah/GHaer zimmeh daar/laa ubaali/naa aehl

irresponsibility:n. GHaer zimmeh daari

irresponsive: a. GHaer mowaafiq/naa aamaadah

irrestrainable: a. bey lagaam

irreverence: n. Ôdam e eHteraam

irreverent: a. bad tamiiz/bey eHteraam/gustaaKH/naa moHtaram

irrevocable: a. an palaT/aTal/naa qaabil e waapsi

irrigate: v.t. aab paaSHi karna/sii˝chna

irrigation: n. aab paaSHi/aab yaari/si˝chaa'i

irrigation system: aab paaSHi(f.)/nizaam e aab paaSHi(m.)/
si˝chaa'i(f.)

irrision: n. duusro˝ par ha˝si

irrisory: a. ta˝naaz

irritate: v.t. chheyRna/GHussah dilaana/khaTakana/teyz karna

irritation: n. chiRh(f.)/tun phun(f.)

irrationality: n. waahiyaat(m.)

irrupt: v.t. biich mey˝ ghusna

irrupt: v.i. achaanak baRhna/chaRhaa'i karna/
ghus jaana/umaD aana

irruption: n. dauR/dhaawaa/Hamlah/taaKHt/yuuriSH/
yaka yak Hamlah

is: v.i. hae/hona

isagogic: a. iftetaaHi

island: n. jaziirah(m.)/Taapu(m.)

islander: n. jaziirey ka

isle: n. diip(m.)/jaziirah(m.)/Taapu(m.)

islet: n. chhoTa jaziirah

ism: n. Ôqiidah(m.)/mat(m.)nazariyah(m.)/nizaam(m.)

isobar: n. ham fiSHaar

isolate: v.t. alag karna/juda karna/tanha karna

isolated: a. alag thalag/ÔlaaHedah

isolation: n. akeyla pan/ÔlaaHedagi/tanhaa'i

isolationism: n. tanhaa'i pasa˝di(f.)

isolationist: n. tanhaa'i pasa˝d

isometric: a. ham a˝daazah/ham paemaanah

isoped: n. ham paayah

isothermal: n. ham tapiSHi

isotope: n. ham ja/naziir

issue: v.t. jaari karna/naSHr karna/nikaalna/
rawaaj deyna/saadir karna

issue: v.i. jaari hona/naSHr hona/nikalna/saadir hona

issue: n. a˝jaam/bahaa'o/ijra/iSHaa^at/mas'alah/natiijah/
nikaas/niSHaani/ta˝qiiH

issued: a. jaari SHudah/naafiz/saadir/SHaa'e^

isthmus: n. barzaKH(f.)/KHaak naa'ey(f.)

it: pron. woh/yeh

its: pron. is ka

italic: n. Huruuf e kaj/tirchha tarz

itch: v.i. chul chulaana/KHaariSH hona/khujaana

itch: n. chul chul(f.)/KHaariSH(f.)/khujli(f.)

itchiness: n. chul(f.)/kul bulaahaT(f.)

item: n. chiiz(f.)/KHabar(f.)/mad(f.)/SHaey(f.)

itemise: n. fehrist banaana/SHiq waar karna

iterant: n. takraari

iterate: v.t. dohraana/takraar karna

iteration: n. dohraa'o/taakiid/takraar

itinerancy: n. daurah(m.)/KHaanah bah doSHi(f.)

itinerate: v.t. daurah karna/gaSHt karna

itself: pron. aap/aap hi aap/KHud/KHud ba KHud/zaatan

ivory: n. haathi daa˝t(m.)

ivory tower: n. goSHah'e űzlat/KHalwat gaah/
ruuHaani KHaan qaah

ivy: n. lablaab/latar/ţSHq e peychaa˝

buraa jo dekhan mai.n Chalaa, buraa naa milyaa koye
jo mann Khojaa apnaa to mujh se buraa naa koye


  Send a message via Yahoo to Mayank  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is On

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'N' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:40 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:39 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'L' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:37 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:35 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:34 PMPowered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com