Shayri.com  

Go Back   Shayri.com > Dictionaries > Urdu Dictionary

Closed Thread
 
Thread Tools Rate Thread Display Modes
Dictionary English to Urdu Letter 'O'
Old
  (#1)
Mayank
Mirage
Mayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.com
 
Mayank's Avatar
 
Offline
Posts: 4,715
Join Date: Jan 2004
Rep Power: 48
Dictionary English to Urdu Letter 'O' - 16th September 2007, 03:41 PM

O
O! intj. arey

oaf: n. ablah/bey waquuf/bho˝Da/GHaer mohazzab

oafish: a. ablah/bey waquuf/bho˝Da/GHaer mohazzab

oak: n. baluut

oaken: a. baluuti

oakum: n. kol taar waali rassi

oar: n. chappu(m.)/patwaar

oarlock: n. patwaar ka sahaara

oarsman: n. mallaH

oasis: n. naKHlistaan

oat: n. ja'i

oaten: a. ja'i ka bana

oatmeal: n. ja'i ka chuura

oath: n. qasm/sauga˝d

obduracy: n. akaR/israar

obdurate: a. Dhiit/haT dharam/kaRa/saKHt dil/ziddi

obedience: n. ţtaa^at/paerawi/taa^at/taabe^ daari

obedient: a. kaar ba˝d/neyk baKHt/mutii^/taabe^

obeisance: n. ţtaa^at(f.)/mujra(f.)/taa^at(f.)

obelisk: n. űmuud

obese: a. moTa/SHaHiim

obesity: n. moTaapa

obey: v.t. kaehna maa˝na/KHayaal karna/maa˝na/
ţtaa^at karna/ta^miil karna

obfuscate: v.t. a˝dheyra karna/taa riik banaana

obfuscation: n. a˝dheyra/taa riiki

obit: n. taariiKH e raeHlat

obiter dictum: n. GHaer sa˝jiidah raa'ey

obituary: n. maut ki KHabar/zikr e raeHlat

object: v.t. e^traaz karna/paKH lagaana/paKH nikaalna

object: n. chiiz/eraadah/hadaf/kaam/mad(d)e nazar/
matlab(m.)/mudda^a(m.)/muraad(f.)/SHaey(f.)

objection: n. e^teraaz/giraft/kalaam/pakaR/qabaaHat(f.)/
SHaaKH saanah/űzr

objectionable: a. qaabil e e^teraaz

objectify: v.t. Haqiiqi banaana

objective: a. GHaraz/hadaf/ma˝zil/maqsad/nasb ul Ôen

objectively: adv. sachchaa'i sey

objectivity: n. maqsadiyat

objector: n. mo^tariz

objet d'art: n. fan paarah

objure: v.i. Halaf uThaana

objure: v.t. Halaf uThwaana

objurgate: v.t. Daa˝Tna/ta^n karna

objurgatory: a. naaraaz

objurgation: n. la^n/la^nat

oblate: a. ma^nuun/nazar kardah

oblation: n. chaRhaawa/nazar/qurbaani

obligate: v.t. majbuur karna

(moral)obligation: n. farz/zimmah daari

obligatory: a. farzi/laazim/laazmi/maqsad/waajib/zaruuri

oblige: v.t. dil rakhna/eHsaan karna/nawaazna

obliged: a. mamnuun/SHaakir

obliging: a. KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/moHsin

obligingly: adv. mehr baani sey/murawwat sey

obligor: n. wa^dah karney waala

oblique: a. aaRa(m.)/aaRi(f.)/munHarif/tirchha/tirchhi

obliquely: adv. kinaayatan

obliqueness: n. inHeraaf/tirchha pan

obliquity: n. GHalti/inHeraaf/TeyRHa pan

obliterate: v.t. masKH karna/miTaana

obliterated: a. masKH

obliteration: n. masKH SHudgi

oblivion: n. Ôfw/bhuul/nisyaan

oblivious: a. bhulakkaR/GHaafil

oblong: a. lambuutra/mustatiil

obloquy: n. bey ţzzati/na˝g/tauhiin/ruswaa'i/zillat

obnoxious: a. qaabil e e^teraaz/makruuh/naa pasa˝d

obscene: a. bey huudah/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/ga˝dah/
GHaliiz/KHaraab/qabiiH

obsceneness: n. ga˝dahgi/GHalaazat

obscenity: n. fisq/qabaaHat/fuHaaSHat

obscurant: n. jahaalat pasa˝d/qadaamat pasa˝d

obscurantism: n. jahaalat pasa˝di

obscurantist: n. jahaalat pasa˝d/qadaamat pasa˝d

obscure: a. chhupi/GHaer waazeh/gum naam/KHiirah/maeHjuub/
mubham/muSHtabah/naa ma^luum/taa riik

obscure: v.t. a˝dheyra karna/chhupaana/dhu˝dlaana/
maddham karna

obscured: a. chhupi hu'i/Dhaki hu'i/maeHjuub/
mubham kardah/taa riik

obscurely: adv. GHaer waazeH taur par

obscurity: n. a˝dheyra/gum naami/ibhaam/iltibaas/
tiirgi/zulmat

obselete: a. GHaer musta^mal/mohmal

obsequious: a. chaap luus/mutii^/taabe^

obsequiousness: n. sa^aadat ma˝di

obsequiously: adv. chaap luusi sey

obsequy: n. janaazah

observable: a. idraak paziir/qaabil e imteyaaz/
mumtaaz/numaayaa˝

observably: adv. numaayaa˝ taur par

observance: n. paas/paerawi/rawaaj/riit/SHo^aar

observant: a. mbassir/teyz nazar

observation: n. muSHaahidah(m.)/ruu'iyat(f.)

observation post:n. fauji chauki

observatory: n. rasad gaah(f.)

observe: v.t. deykhna/KHayaal karna/manaana/mulaaHeza karna/
muSHaahidah karna/nazar Daalna

observer: n. mubassir/muSHaahid/naazir

observing: a. kaar ba˝d

obsess: v.t. gheyrna/qabzah karna

obsessive: a. Haawi

obsessively: adv. Haawi hotey hu'ey

obsession: n. aaseyb/aazaar/KHabt/waehm

obsessional: a. aaseybi/chhaa jaaney waala

obsidian: a. SHiiSHey jaesa

obsign: v.t. mohar lagaana

obsolescent: a. matruuk

obsolescence: n. matruuk pan/tark

obsolesce: v.i. farsuudah ho jaana

obsolete: a. farsuudah/GHaer musta^mal/kohnah/matruuk/
matruukah

obstacle: n. aTak/baar/bast/paKH/qaed/raKHnah/rok tham/
roRa/rukaawaT/SHaaKH saanah

obstetrics: n. ţlm ul wilaadat

obstinacy: n. DhiTaa'i/haT/heykRi/israar/zid

obstinate: a. DhiiT/haT dharm/TeyRha(m.)/TeyRhi(f.)/
ziddi

obstinately: adv. haT dharmi sey/zid sey

obstreperous: a. bey lagaam/bey qaabu/jhagRaalu/sar kaSH

obstruct: v.t. aaRey aana/muzaaHim hona/pach char maarna/
paKH lagaana/raah mey˝ roRey Daalna/
raKHnah Daalna/rokna/roRa aTkaana

obstructed: a. masduud

obstructor: n. Haarij

obstruction: n. aTak(f.)/ba˝diSH(f.)/harj(m.)/
muzaaHimat(f.)/rukaawaT(f.)

obstruction of justice:n. insaaf ki rukaawaT

obstructionist: n. Haa'el/muzaaHim

obstructing: a. Haa'el/muzaaHim

obstructive: a. Haarij/maane^

obtain: v.t. Haasil karna/leyna/milna/paana

obtain: v.i. maana jaana/taari hona

obtainable: a. jo mil sakey/qaabil e taeHsiil

obtained: a. Haasil kardah/yaaftah

obtaining: a. faa'ez

obtrude: v.t. bin bulaa'ey mehmaan ba˝na/
zabar dasti ghusna

obtrusive: a. bin bulaaya mehmaan/fuzuuli

obtund: v.t. ku˝d karna/maryal karna

obtuse: a. gustaaKH/ku˝d/maa˝d

obtuseness: n. gustaaKHi

obverse: n. jawaab

obviate: a. aaRey aajaana/peySH dasti karna/rokna

obvious: a. ma^luum/waazeH/zaahir

obviously: adv. saaf taur sey/sariiHan

obviousness: n. waazeH pan

occasion: n. baar/baari/baa^is(m.)/daf^ah/fursat/ţllat/
jaa/maqaam/mauqa^h(m.)/sabab(m.)/waqt(m.)

occasional: a. ha˝gaami/ittefaaqi

occasionally: adv. ab tab/gaahey gaahey/kabhi kabhaar/kabhi kabhi/
KHaal KHaal/waqtan fa waqtan

occident: n. maGHrib

occidental: a. GHarbi/maGHribi

occipital: a. guddi jaesa

occlude: a. aaRey aana/kaaTna/rokna

occlusion: n. rukaawaT

occult: n. KHufiyah/muSHkil

occultation: n. chhupaa'i

occultism: n. jaadu gari par yaqiin

occupancy: n. kiraayah daar/qabzah/sukuunat/tasarruf

occupant: n. paTTey daar/qaabiz/saakin

occupation: n. kaam(m.)/maSH GHalah(m.)/peySHah(m.)/
qabzah(m.)/SHoGHl(m.)/tasallut(f.)

occupational: a. kaaro baari/peySHah waaraanah

occupied: a. maqbuuzah/maSH GHuul/zeyr e tassalut

occupier: n. qaabiz/saakin

occupy: v.t. gheyrna/pur karna/qaabiz hona/qabzah karna/
sukuunat karna/zeyr e tassalut karna

occur: v.i. Ôariz hona/biitna/hona/waaqe^ hona/waarid hona

occurred: a. waaqe^

occurrence: n. Haadisah(m.)/waaqe^ah(m.)

occurrences: a. waardaat

occurent: a. waaqe^/waarid

occurring: a. Ôariz

ocean: n. baeHr(m.)/sama˝dar(m.)

oceanic: a. baeHri

oceanography: n. baeHri juGHraafiyah

octagon: n. haSHt pahel/musamman

octagonal: a. haSHt paehli

October: n. aktuubar

octopus: n. aKHbuut/haSHt paa

octroi: n. chu˝gi/naaka

ocular: a. Ôeni/basri

ocularly: adv. nazar sey

oculist: n. basri Hakiim

odalisque: n. baa˝di

odd: a. Ôjiib/bey Dha˝ga/ezaafi/faaltu/
GHariib/munHarif/phuT/phuTkal/phuTkar

oddball: n. Ôjiib o GHariib/bey tuka/s˝ki

odd man out: n. Taat baahar

odd number: taaq

oddity: n. Ôjiib pan/bey Dha˝ga pan/GHaraabat

oddment: n. bacha khucha

odds-on: a. mumkinah

ode: n. GHazal/qasiidah?

odious: a. kariih/makruuh/naa gawaar/naa pasa˝diidah/
qabiiH

odiously: adv. karaahat sey

odiousness: n. nafrat a˝geyzi

odium: n. ghin/karaahiyat/naa gawaari/nafrat(f.)/tanaffur

odograph: n. masaafat nigaar

odometry: n. masaafat paemaa'i(f.)

odorant: n. KHuSH bu

odoriferous: a. teyz KHuSH waala

odour: n. bu/mahek/SHamiim

odorous: a. KHuSHbu daar/mahek daar

odyssey: n. safar ki daastaan

oeuvre: n. fan paarah/SHaah kaar

of: prep. fi/ka/ki

of late: adv. abhi

off: a. ba^iid/duur/haTa hu'a

off-centre: a. anokha/bey markaz

off-colour: a. bad ra˝g/bad tamiiz/biimaar/duruSHt

off-course: a. raah sey haTa

off day: n. chhuTi ka din

off-guard: a. bila taHaffuz

off-handed: a. bar jastah

off-key: a. bey sura

off-limits: a. mamnuu^ah

off-price: a. sasta

off-putting: a. chiR chiRaaney waala

off-the-cuff: a. bila taiyaari

off-white: a. taqriiban safeyd

offbeat: a. niraala

offal: n. alaa'iSH/fuzlah

offence: n. gunaah/Hamlah/jurm

offend: v.t. dilkhaTTa karna/jazbaat ko Theys paho˝chaana/
naa KHuSH karna/naa raaz karna

offended: n. jiz biz/kabiidah/kabiidah KHaatir/KHafa/
naa KKuSH/naa raaz/ra˝jedah/TeyRha(m.)/
TeyRhi(f.)/uchaaT

offender: n. Hamlah aawar/mujrim

offensive: a. KHaraab/naa gawaar/naa pasa˝d

offensive: n. DhiTaa'i/gustaaaKHi/Hamlah

offensiveness: n. buraa'i/gistaaKHi/jaarHiyat/naa gaawaari

offer: v.t. bhey˝T chaRhaana/deyna/nichhaawar karna/
peySH karna/qurbaan karna

offer: n. bhey˝T/hadaf/niSHaanah/peySH kaSH/qurbaan

offering: n. chaRhaawa/nazar/neyaaz/qurbaan

offertory: n. kaliisey ka cha˝dah

office: n. daftar/KHidmat/martabah/˘hdah/paa'ey gaah/
peySHah

office holder: n. ˘hdey daar

office hours: n. daftar key auqaat

officer: n. maamuur

official: n. Haakim/˘hdey daar/sar kaari

official: a. sar kaari

officialdom: n. daftar SHaahi

officialese: n. daftar SHaahi ki zabaan

officially: adv. baa zaabitah taur par

officiating: n. qaa'em maqaam

officiary: n. aehl kaar

officiate: v.t. qaa'em maqaami karna

officiation: n. a˝jaam dahi/peySHwaa'i

officious: a. fuzuuli/madad gaar/muft kaa KHaadim/mutii^

officiousness: n. fuzuul

offing: a. Hadd e nazar mey˝/ufaq e baeHri

offish: a. alag thalag

offload: v.t. nijaat paana/saamaan utaarna

offscouring: n. kuuRa/tilchhaT

offshoot: n. SHaaKH

offshore: adv. saahil sey haT kar

offspring: n. atfaal/aulaad/bachchey/farza˝d/na'i paud/
niSHaani/paud/zurriyat

offstage: a. niji/zaati

oft: adv. aksar

often: adv. aksar/beySH tar/GHaaliban/ka'i baar

oftentimes: adv. aksar/beySH tar/GHaaliban/ka'i baar

ogle: v.t. lalchaa'i nazar Daalna/taaRna/tirchi nazar maarna

ogre: n. adam KHor deo/ţfriit

oh! intj. aah/waah/uff

oh my God! intj. uffoh

oil: n. teyl

oil: v.t. chupaRna/teyl Daalna

oilcake: n. khali

oilcan: n. kuppi

oilcloth: n. mom jaamah

oil drum: n. teyl ka piipah

oiled: a. chupRi

oiler: n. kuppi(f.)/teyl deyney waala

oil field: n. teyl ka chaSHmah(m.)

oil paint: n. roGHni ra˝g

oilseed: n. tey ka biij

oilskin: n. mom jaamah

oil stone: n. baTTi(f.)

oil well: n. teyl ku˝waa˝

oily: a. chikna/chupRa/teyl sey bhara

oink: n. suu'ar ki aawaaz

ointment: n. leyp/marham

OK: a. baja/durust/KHuub/Thiik

OK: v.t. ittefaaq karna/ma˝zuur karna

okra: n. baamiya(f.)/bhi˝Di(f.)

old: a. buuRha/buDDha/buzurg/dey riinah/KHurraa˝T/
kohnah/kuhan/kuhan saal/paariinah/
paraa chiin/piir/peySHiin/peywastah/puraana/
qadiim/za^iif

old age: n. buRhaapa/KHezaa˝(poet.)

Old Bill: n. pulis waala

old boy: n. saabiq taalib e ţlm

old country: n. apna watan

old-fashioned: a. puraana

old girl: n. saabiq taalibah

old gold: n. maTiila piila ra˝g

old growth: n. puraana ja˝gal

old hand: n. kaa'yaa˝/tajribah kaar

old hat: n. ghisi piTi baat

old line: a. qadaamat parast

old maid: n. ku˝waari buRhiya

old man: n. baap/baRey miyaa˝/SHauhar

old master: n. ustaad fan kaar

Old Nick: a. hauwwa/ibliis/SHaetaan

old person: n. buuRha(m.)/buuRhi(f.)

old rose: a. gaehra gulaabi

old salt: n. tajribah kaar mallaaH

old school: n. rawaayati

old shoe: a. aasaan/achhi paehchaan/SHinaasa

old soldier: n. saabiq fauji

old-style: a. puraani tarz ka

olden: a. qadiim

oldfangled: a. puraani tarz ka

oldie: n. puraani chiiz

oldster: a. baRa/puKHtah űmar

Old Testament: n. ÔHed naamah qadiim/toraat

old timer: n. tajrihbah kaar

oldwife: n. kalaalan(f.)

oldest: a. qadiim tariin

oleander: n. kusum

olfactory: a. SHammi/maSHmuumi/suu˝ghney sey muta^lliq

olio: n. pach meyl

olive: n. zaetuun

olive branch: n. amn ki niSHaani

olive oil: n. zaetuun ka teyl

omen: n. Ôlaamat(f.)/faal/SHaguun(m.)

ominous: a. naHs

omissible: a. qaabil e nazar a˝daazi

omission: n. bhuul/faro guzaaSHt/Hazf(m.)

omit: v.t. bhuul jaana/Hazf karna/khaana/
malHuuz e KHaatir nah rakhna/
nazar a˝daaz karna

omitted: a. KHaarij/matruuk/nazar a˝daaz

omnigenous: a. har taraH ka

omnibus: n. majmuu^ah

omnificient: a. Ôziim taKHliiq kaar

omnipotent: a. jabbaar/qaadir e mutlaq

omnipresence: a. har jagah maujuud honey ki sifat

omniscience: n. har SHaey ka ţlm

omniscient: a. har SHaey ka ţlm rakhney waala

omnivorous: a. har SHaey khaaney waala

on: prep. ba/bi/par

on behalf of: badley/waastey

on the other hand: albattah

on foot: adv. paero˝

on hand: prep. dar peySH

on site: a. jaa'ey suquu^ par

onager: n. gadha/ma˝jiniiq

onboard: n. sawaar

once: adv. eyk dafa^/eyk martabah/kabhi bhi

once: a. saabiq

(at)once: a. palak jhapkaatey/paT

once-over: n. sar sari nazar

oncology: n. ţlm e sartaan

one: a. eyk/eyk KHaas/waaHid/yak

one another: aapas/eyk duusra

one by one: adv. juda juda

one eyed: a. kaana

one-horse: a. bey ra˝g/chhoTa/naa chiiz

one-man: a. yak SHaKHsi

one-piece: a. saabut

one sided: a. yak ruKH/yak tarfah

one-to-one: a. eyk jaesa

one-away: a. yak tarfah

oneness: n. waeHdaaniyat(f.)/waeHdat(f.)

oner: n. achhuuta/anokha

onerous: a. bhaari/jaabir aanah/wazni

oneself: adv. apney aap/KHud

onetime: a. saabiq

onfall: n. Hamlah/waar/yuuriSH

ongoing: n. aeHwaal/maajra/kaar rawaa'i/waaqe^ah

onion: n. piyaaz

(spring) onion: n. hari piyaaz(f.)

onionskin: n. baariik kaaGHaz

onkus: a. naa marGHuub/ulTa pulTa

onload: v.t. saamaan chaRhaana

onlooker: n. tamaaSH biin/tamaaSHaa'i

only: a. akeyla(m.)/akeyli(f.)/eklauta(m.)/
eklauti(f.)/faqat/maeHz/mujarrad/sirf

onrush: n. aagey ko baRhaa'o

onset: n. chhaapah/hallah/Hamlah/
hujuum/SHuruu^aat

onshore: a. darya kinaarey

onslaught: n. Hamlah(m.)/waar(m.)/yuuriSH(f.)

ontic: a. Hayaati/wujuudi

onto: prep. baat chiit hona/ta^alluq hona

ontogeny: n. buluuGHuyat

onus: n. baar(m.)/zimmah(m.)

onward: a. aagey/aagey baRhta hu'a

onymous: a. naam waala

oodles: n. faraawaani(f.)

ooh: intj. arey/offoh

oology: n. taeraaniyaat

ooze: v.i. chuuna/risna

ooze: n. kapRey ka ruu'aa˝

opacity: n. dhu˝dhla pan

opaque: a. dhu˝dhla/GHaer SHafaaf/taariik

opaqueness: n. dhu˝dhla pan

open: a. dariidah/hawaeda/khula/kuSHaadah/wa/zaahir

open: v.i. khulna/waa hona

open: v.t. kaaTna/kholna/waa karna

open field: n. maedaan

open hearted: n. kuSHaadah dil/saaf dil

opening: n. dahaanah/daraz/daraaR/darwaazah/˝SHiraaH/
mauqa^/SHaq

openness: n. KHuluus

openly: adv. ŕlaaniyah/bil e^laan/din dhaaRey/dhaRalley sey/
khuley Ôam/khuley ba˝do˝/khullam khulla/
pukaar key/saaf

opera: n. GHinaaiyah/naaTak ghar/tamaaSHah KHaanah

operate: v.i. chaaluu hona/chalna

operate: v.t. Ôamal karna/chalaana/jarraHi karna

operating: a. faa^el

operation: n. Ômal/Ômal e jarraHi/fe^l/kaar rawaa'i

operative: n. Ôamil

operative: a. faa^eli

operator: n. Ôamil/faa^el/jarraH

operose: a. duSHwaar/meHnat talab/muSHkil

opiate: n. afyuun

opine: v.t. farz karna/raa'ey deyna/sochna

opinable: a. qaabil e soch

opinion: n. fikr/KHayaal/nazriyah/raa'ey/tadbiir/
tasawwur

opinionated: a. apni raa'ey sey nah haTna/ziddi

opium: n. afiim/afyuun

opponent: n. Hariif(m.)/madd e muqaabil/muKHaalif(m.)/
raqiib(m.)

opportune: a. bah mauqa^h/munaasib/waqt par

opportunism: n. ibn ul waqti/mauqa^h parasti

opportunist: n. ibn ul waqt/mauqa^h parast

opportunistic: a. ibn ul waqti/mauqa^h parastaanah

opportunitically:adv. ibn ul waqti sey

opportunity: n. baar/daa'o˝/fursat/ittefaaq/mauqa^h/naubat

oppose: v.t. muKHalifat karna/muzaaHimat karna/
rukaawaT ba˝na/zid karna

opposed: a. muKHaalif

opposing: a. muzaaHim/mutazaad/TeyRha(m.)/TeyRha(f.)

opposite: a. baraabar/bar Ôks/bil muqaabil/duusri jaanib/
KHelaaf/muqaabil/mutaqaabil/naqiiz/ulaT/ulTa/zid

opposite bank: n. paar

opposite to: bar KHelaaf

opposition: n. muKHaalifat(f.)/muqaabilah(m.)/
muzaaHimat(f.)/naqiiz(f.)/zid(f.)

oppress: v.t. dabaana/GHalbah karna/SHeyr hona/
zulm Dhaana/zulm karna/zulm toRna

oppressed: a. majbuur/mazluum/par afSHaa˝/zadah

oppression: n. aafat/a˝dheyr/bey daad/chiirah dasti/ghTan/
jabr/jafa/jaur/sitam/tuGHyaan/zabar dasti/
zeyaadti/zulm

oppressive: a. ajiiran/duruSHt/jaabir aanah/qeyaamat/
SHaaq/zabar dast

oppressively: adv. zulm o taSHaddud sey

oppressiveness: n. sitam raani/zulm o taSHaddud

oppressor: n. aatiSH KHwaar/jabbaar/jafa kaar/zaalim

opprobrious: a. bad naam/bura/malaamati/ru siyaah

opprobrium: n. bey ţzzati/la^nat/tauhiin/zillat

oppugn: v.t. Hamlah karna(zabaani)

oppugnant: a. duSHmanaanah/laRaa'i par dar paey

opt: v.i. mu˝taKHib karna

optic: a. basri

optic: n. aa˝kh

optical: a. basri

optimal: a. behtariin/pur maqsad

optimism: n. rija(f.)/rijaa'iyat(f.)

optimist: n. KHuSH biin/rijaa'i(m.)

optimitic: a. KHuSH biin/rijaa'iyat pasaa˝daanah

option: n. eKHteyaar/mauqa^h

optional: a. eKHteyaari

opulence: n. aasuudgi/daulat/sarwat

opulent: a. aasuudah/daulat ma˝d/GHani/mutamawwil

opus: n. SHaah kaar(mausiiqi)

or: conj. yaa

oracle: n. waHi

oral: a. lafzi/mu˝h sey muta^alliq/zabaani

orally: adv. mu˝h sey/zabaani

orange: n. naa ra˝gi/sa˝gtarah

orarian: a. saaHili

oration: n. kalaam/KHutbah/taqriir

orator: n. KHatiib(m.)/muqarrir(m.)/mutakallim(m.)

oratory: n. KHitaabat(f.)

oration: n. wa^z(m.)

orb: n. aa˝kh ka Dheyla/daa'erah/kurrah

orb: a. GHam zadah

orbit: n. daa'erah/daur/madaar

orchard: n. baaGH/baa GHiichah

orchestra: n. naGHmah saaz

ord: n. SHuruu^

ordain: v.t. jaari karna/muqarrar karna/nazm deyna/
ta^iinaat karna/tartiib deyna

ordained: a. waajib

ordination: n. rasm/ta^iyyun

ordeal: n. aaz maayiSH/ibtila/imteHaan e SHadiid

order: v.t. Hukm deyna/Hukm saadir karna/kaehna/maa˝gna

order: n. amn o amaan/chiTThi/farmaan/Hukm/i˝tezaam/
irSHaad/martabah/nazm/nizaam/qariinah/
taakiid/tadbiir/tabqah/tartiib/saf

order(for goods):n. farmaa'iSH

(established)order:n. qaa^edah

ordered: a. maamuur/munazzam

orderliness: n. aaraastagi/baa qaa'edgi/baa zaabtigi

orderly: a. baa qaa'edah/KHaamoSH/mutanazzam/murattab

ordinal: a. baa qaa'edgi waala

ordinance: n. Hukm/qaanuun/sarkaari Hukm/zaabitah

ordinarily: adv. űmuuman

ordinary: a. Ôam/ma^muuli/rawaayati

ordnanace: n. aalaat/top

ordure: n. ga˝dgi/gobar/fuzlah/najaasat

organ: n. saaz/űzw

organic: a. asaasi/naamiyaati/zaati

organically: adv. bu˝yaadi taur par

organise: v.t. munazzam karna/tartiib deyna

organised: a. mutanazzim/mutarattib

organisation: n. a˝juman/ba˝d o bast/idaarah/
i˝tezaam/jamaa^at/nizaam/tartiib

organisational: a. ta˝ziimaati

organising: n. ta˝ziim saazi

orgiastic: a. KHumaari/maey gusaari

orgiastically: adv. ra˝g raliyaa˝ manaatey hu'ey

orgy: n. ÔeSH o ţSHrat ki maeHfil

orient: a. iSHraaq

orient: n. maSHriq

orient: v.t. maSHriq ki taraf mu˝h karna/
samt ka ta^iyyun karna

oriental: a. maSHriqi

orientalist: n. mustaSHriq(m.)

orientation: n. ruKH ka ta^iyyun

orifice: n. dahaanah(m.)/mu˝h(m.)

origin: n. aaGHaaz(m.)/asl(f.)/baa^is(m.)/biiKH(f.)/
jazar(m.)/maaKHaz(m.)/ma˝ba^(m.)/paani(f.)/
sar(m.)/űnsur(m.)

original: a. asl/asli/paehla/paedaa'iSHi/taba^ zaad/
űnsuri

originally: adv. auwalan/paehley

originality: n. asliyat/upaj

originator: n. baani/muujid

Orion: n. jabbaar

orinthological: a. tayuuraati

orison: n. salaat

ornament: n. gaehna/gul kaari/ziinat/zeybaa'iSH/zeywar

ornamental: n. maziin/zeyba

ornamentation: n. zeyb o ziinat

ornamented: a. ra˝giin

ornate: a. aaraastah/maziin/ra˝giin

ornateness: n. ra˝giini

orphan: n. yasiir/yatiim

orphanage: n. yatiim KHaanah

orpiment: n. haRdaal

ortho-: a. Haqiiqi/kaTTar/pakka/qaa'emah/saHiiH/
siidha

orthography: n. ţlm ul tahajji

orthodox: n. raasiKH ul e^teqaad

orthodoxy: n. raasiKH ul e^teqaadi

oscillate: v.t. larazna

oscillating: a. do dila

osseous: a. haDDi daar

ossuary: n. haDDi KHaanah

ostensible: a. zaahir

ostensibly: adv. zaahira

ostentation: n. alalley talalley/dikhaawa/Tiip Taap/
zaahir daari

ostentatious: a. zaahir daar

ostracise: v.t. a˝juman sey nikaalna

ostracised: a. SHaer badar/TaaT bahar

ostrich: n. SHutur murGH

other: a. aur/baqiyah/diigar/duusra/diigar/
GHaer/muKHtalif

otherwise: adv. warnah

otiose: a. aaraam pasa˝d/aaraam talab/bey kaar/
faaltu/kaahil/sust

otiosity: n. aaraam talabi/kaahili/nikaTThu pan/susti

otter: n. ud bilaa'o

ouch! intj. uff

ought: aux.v. chaah'iey/chaahna

our: pron. hamaara

ours: pron. hamaara

ourselves: ham KHud

oust: v.t. dar badar karna/eKHraaj karna/
nikaalna

ousted: a. dar badar/KHaarij

ouster: n. ghar nikaala

out: adv. baahar/duur

out-and-out: a. bil kul/sara sar

out of order: KHaraab

out of place: bey mauqa^h

out-back: a/adv. deyhaati

outbreak: n. fasaad

outburst: n. dhamaakah

outcast: a. cha˝Daal/KHaarij

outclass: v.t. haraana/maat deyna

outcome: n. a˝jaam/maa Haasil/natiijah

outcry: n. chiiKH pukaar/GHul/SHor

outdated: a. puraana

outdo: t.v. GHalbah karna/haraana

outdone: v.t. baRh gaya/maGHluub

outdoor: a. baahar

outer: a. baahar ka/KHaariji/uupar ka

outfit: n. lawaazim/saaz o saamaan

outflank: v.t. daa'ey˝ baa'ey˝ baR jaana/GHalbah paana

outflow: n. bahaa'o

outgoing: n. bahar jaaney waala/Had/KHarch/sarfah

outgrow: v.t. sabaq ley jaana

outgun: v.t. GHalbah karna/haraana

outing: n. eKHraaj/sabaq ley jaana/saer tafriiH

outlandish: a. Ôjiib/GHaer/GHariib

outlaw: n. Daaku/achhuut

outlaw: v.t. KHelaaf e qaanuun qaraar deyna/mumaane^at karna

outlay: n. jama^(f.)/KHarch(m.)/laagat(f.)/masraf(m.)

outlet: n. dukaan/maKHraj/naali/nikaas

outline: n. chau khaTa/KHaakah(m.)/KHulaasah

outlive: v.t. lambi űmar paana

outlook: n. ma˝zar/mauqa^/raa'ey

outlying: a. ÔleHedah/ba^iid/duur

outmoded: a. puraana

outmost: a. duur tariin

outpost: n. chauki

outpouring: n. bahaa'o/izhaar e jazbaat/kasrat/wufuur

outrage: n. aabru reyzi/a˝dheyr/dast daraazi/
ehaanat/ziyaadti

outrageous: a. aabru reyz/ajiiran/fitnah pardaaz/Ziyaa˝

outright: adv. khullam khulla/tamaaman/saaf saaf

outrun: v.t. faa'eq hona/jwaaz karna/sabaq ley jaana

outset: n. aaGHaaz(m.)

outshine: v.t. baazi ley jaana/maa˝d kar deyna

outside: a. baeruuni/KHaarijah

outside: adv. baahar

outsider: n. GHaer

outskirt: n. kinaara(m.)/pallu(m.)/sar Had(f.)

outspoken: a. bey jhijhak/bey lagaam/daba˝g/niDar

outspokennes: n. bey baaki/saaaf go'i

outspread: a. phaela hu'a

outstanding: a. baqaaya/maSHuur/mumtaaz

outstreched: a. baRha hu'a/kuSHaadah/phaela hu'a

outstrip: v.t. baRh jaana/faa'eq hona/sabaq ley jaana/
piichhey chhoR deyna

outward: a. KHaariji/zaahiri

outwardly: adv. ba zaahir/baeruuni taur par/KHaarijan

outwit: v.t. kaan kaaTna

oval: a. baezwi

ovate: a. a˝Dey jasesi SHakl/baezwi

ovation: n. daad

oven: n. bhaTTi/ta˝duur

over: prep. uupar/par/par sey

over: a. faaltu/faraawaa˝

over: adv. paar

overanxious: a. aarzu ma˝d/fikar ma˝d/pareySHaan

overarching: a. GHaalib/ham aaGHoSH

overbear: v.t. GHalbah karna/zabar dast hona

overbearing: a. baalaa dast/jabbaar/zabar dast

overblown: a. baRhi chaRhi

overcome: v.i. GHaalib aana/GHaalib hona/GHalbah karna/
maGHluub karna/pachhaaRna/taari hona/
zeyr karna

overcome: a. Ôajiz/maGHluub/musaKH KHar

overcoming: a. GHaalib

overcrow: v.t. zafar yaab hona

overcrowding: n. kaSH makaSH

overdo: v.t. baRhaana chaRhaana/mubaaliGHah karna/
naak mey˝ dam karna

overflow: v.i. paemaanah chhilakna

overjoyed: a. mast

overload: n. bahot ziyaadh bojh

overlook: v.t. nazar a˝daaz karna/taraH deyna

overpower: v.t. paehlu dabaana/qabzah karna/zeyr karna

overpowering: n. GHaalib/taari

overreach: v.t. tajaawuz karna

override: v.t. jagah leyna/kuchal Daalna/mustarad kar deyna

overruled: a. mustarad

overrun: t.v. GHalbah karna/haraa deyna/qabzah karna

oversee: v.t. nazar rakhna

overseer: n. naazir

overshadow: v.t. chha jaana/maa˝d karna/taari hona

overshadowing: n. taari

oversight: n. KHata

overstep: v.t. tajaawuz karna

overt: a. Ôam/zaahir

overtly: adv. zaahiran

overtake: v.t. aa leyna/jaa leyna/paana

overthrow: v.t. KHaatimah karna/maGHluub karna/niicha dikhaana/
SHikast deyna/taeh o baala karna

overthrown: a. maGHluub/taeh o baala

overturn: v.t. darham barham karna/palaTna

overture: n. alaap/baat/mauqa^

overwhelm: v.t. GHalbah karna/majbuur kar deyna

overwhelming: a. al jabbar/bey panaah/GHaalib/haawi

overwhelmingly: adv. bey Had/bey i˝teha

ovum: n. a˝Da

owl: n. buum/choGHd/ullu

owe: v.t. maalik hona

owe: v.i. eHsaan ma˝d hona

own: v.t. eqraar karna/e^teraaf karna/maalik hona/
SHinaaKHt karna

own: a. apna/zaati

owner: n. maalik(m.)/saaHab(m.)/waali(m.)/waaris(m.)

ox: n. bael
buraa jo dekhan mai.n Chalaa, buraa naa milyaa koye
jo mann Khojaa apnaa to mujh se buraa naa koye


  Send a message via Yahoo to Mayank  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is On

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'N' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:40 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:39 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'L' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:37 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:35 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:34 PMPowered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com