Shayri.com  

Go Back   Shayri.com > Dictionaries > Urdu Dictionary

Closed Thread
 
Thread Tools Rate Thread Display Modes
Dictionary English to Urdu Letter 'S'
Old
  (#1)
Mayank
Mirage
Mayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.com
 
Mayank's Avatar
 
Offline
Posts: 4,715
Join Date: Jan 2004
Rep Power: 48
Dictionary English to Urdu Letter 'S' - 16th September 2007, 03:52 PM

S
sable: a. kaala/siyaah

saber: v.t. talwaar sey qatl karna/
talwaar sey zaKHmi karna

sac: n. thaeli(f.)

sack: v.t. chhuTTi karaana/naukri sey nikaalna

sack: n. bori(f.)/guuni/TaaT ki bori/thaela

sack: v.t. GHaarat gari karna/tabaah o bar baad karna

sack: n. GHaarat gari/luuT maar/tabaahi wa bar baadi

sack: n. bora(m.)/bori(dim.)

sackcloth: n. TaaT

sackless: a. bhola/kam zor/siidha saadha

sacrament: a. sauga˝d/tabarruk

sacred: a. diini/muqaddas/mutabarrak

sacrifice: v.t. fida karna/qurbaan karna

sacrifice: n. chaRhaawa/fida/fidyah/nisaar/qurbaani/sadqah

sacrificial animal:n. bismil/qurbaani ka jaanwar

sacrificial: a. qurbaani ka

sacrificially: adv. bhey˝T bana kar

sacrilege: n. bey adabi/bey Hurmati

sacrilegious: a. gunaah gaar

sacrilegiously: adv. gustaaKHaanah

sacrosanct: a. naa qaabil e fasKH

sad: a. aab diidah/aazurdah/afsos naak/alam naak/
a˝doh gii˝/chup chup/GHam giin/Hazii˝/maluul/
paZ murdah/uchaaT/udaas

saddle: n. kaaThi

sadly: a. GHamgiini sey/udaasi sey

sadness: n. afsos/GHam/Huzn/malaal/paZ murdagi/
ra˝j

sadism: n. zulm pasa˝di

safe: a. durust/maamuun/maeHfuuz/saalim

safe and sound: a. saHiiH salaamat

safeguard: n. Hefaazat(f.)

safeguard: v.t. Hefaazat karna/peySH ba˝di karna

safely: adv. bah Heafaazat/bah KHaer o Ôaafiyat/
saHiiH salaamat

safety: n. amaan(m.)/falaaH(f.)/Hefaazat(f.)/
KHaeriyat(f.)/salaamti(f.)

safflower: n. kusum

saffron: n. za^fraan

sag: v.i. jhuka hona/laTakna

saga: n. daastaan/kahaani

sagacious: a. fitrati/KHirad ma˝d/nuktah daan/zehiin/zaki

sagacity: n. daanaa'i(f.)/firaasat(f.)/fitrat(f.)/
KHirad ma˝di(f.)/paho˝ch(f.)/zehen(m.)

sage: n. Hikmat waala

saginate: v.t. moTa karna

Sagittarius: n. al qaus

sago: n. saagu daanah

sail: n. baad baan/paal

sail: v.t. kaSHti raani karna

sailing: n. kaSHti raani

sailor: n. mallaaaH(m.)

sailboat: n. baad baani kaSHti(f.)

saint: n. piir e muGHaa˝/wali

sake: n. KHaatir(f.)/waastah(m.)/wajah(f.)

sal: n. namak

sal-ammoniac: n. nawSHaadar(f.)

salacious: a. SHaehwaani

salamander: n. aatiSH KHwaar(m.)

salary: n. meHntaanah(m.)/muSHaahirah(n.)/pagaar(f.)/
talab(f.)/ta˝KHwaah(f.)

sale: n. bikri/faroKHt/khapat/nikaas

salience: n. numaayaa˝ pan

salient: a. mumtaaz/numaayaa˝/zaahir

salify: v.t. namak lagaana/namak milaana

saligot: n. si˝ghaaRa

salina: n. khaaRi

saline: a. khaara/namkiin/SHor

saliva: n. lab/raal/thuuk

salivate: v.i. raal baehna/raal Tapakna

sally: n. hujuum/phaa˝d

salsuginous: a. khaara

salt: a. malaaHat/namakiini

salt: n. namak

(rock) salt: n. sey˝Da

salt marsh: n. SHorah zaar(m.)

saltant: a. naachta/uchhalta

saltern: n. kaar KHaanah e namak

saltine: a. namkiin biskiT

saltish: a. khaari/namkiin

saltness: n. SHoriyyat

saltpetre: n. SHorah

salty: a. khaari/namkiin

salubrious: a. seHat ma˝d

saluki: n. asp e taazi

salutary: a. mufiid/salaamat baKHSH/suud ma˝d

salutation: n. korniSH/salaam/tasliim

salute: v.t. korniSH baja laana/salaam karna/
salaami deyna

salute: n. salaami/tasliimaat

salvage: v.t. KHatrey sey bachaana

salvation: n. nijaat

salve: v.t. samjhaana/wazaaHat karna

salve: n. marham

salve: v.t. ŕlaaj karna/marham lagaana/

salver: n. kaSHti/tabaaq

salvo: n. bahaanah/taraddud

same: a. eyk jaesa/hu ba hu

sample: n. baa˝gi(f.)/namuunah(m.)

sampling: n. namuuney

sanctify: v.t. taqdiis karna

sanctified: a. muqaddas

sanctimony: n. dikhaawaTi taqaddus

sanctimonius: a. dikhaawaTi

sanctimoniously:adv. dikhaawaT sey

sanction: v.t. ejaazat deyna/ma˝zuuri karna/qubuul karna/
saad karna

sanction: n. ejaazat/ma˝zuuri/qubuul/sazaa

sanctioned: a. ma˝zuur

sanctity: n. Hurmat(n.)

sanctuary: n. bast/jaa'ey panaah/muqaddas jagah

sand: n. baalu(f.)/reyg(f.)/reyt(f.)

sandy: a. kirkira/reytiila

sandbank: n. reytiila saaHil(m.)

sandbar: n. reyt ka todah(m.)

sandstone: a. sa˝g reyg

sandy soil: n. reyti(f.)

sandpit: n. reyt ka zaKHiirah

sangfroid: n. dil jama^i/itmenaam/sukuuni

sanguine: a. KHuuni/laal/surKH

sanguinary: a. KHuuni

sap: n. Ôraq

sapling: n. nehaal/paud/pauda

sappy: a. Ôraq daar

sarcasm: n. choT/ehaanat/isteHza/ta˝z

sarcastic: a. ehaanat aameyz

sarcastical: a. tanzan aanah

sarcastically: adv. ta˝zan

sardonic: a. jali kaTi/tamasKHuraanah/ta˝ziyah

sash: n. jali/paTka

sashay: v.i. bey parwaa'i sey baRhna(chalna)/
jhuum jhuum kar chalna

Satan: n. SHaetaan

satellite: n. HaaSHiyah bar daar

satiated: a. seyr/seyr aab

satiety: n. seyri

satin: n. atlas

satire: n. hajw/ta˝z

satirist: n. hajw go/ta˝naaz/zaaHik

satisfaction: n. itmenaan/qaraar/seyri/tamaaniyat/
tasalli/taSHaffi

satisfied: a. aasuudah/kaam yaab/KHuSH/mutma'in/puura/
qaane^/raazi/seyr/seyr chaSHm

satisfy: v.t. KHuSH karna/mutma'in karna

satrap: n. Haakim/waali/zaabit

saturate: v.t. bhigaana/ra˝g gaehra karna

saturate: v.i. bhiigna/ra˝g gaehra hona

saturated: a. gaehra ra˝g

saturation: n. gaaRha pan

saucer: n. pirch(f.)/rikaabi(f.)/taSHtari(f.)

sauciness: n. bad tamiizi/kalley daraazi/SHoKHi

saucy: a. bey adab/DhiiT/gustaaKH/kalley daraaz/SHoKH

savage: a. jaa˝glu/waeHSHi

savagery: n. waeH SHiyaanah pan

savant: n. Ôlim/daana/daaniSH ma˝d

save: adv. sewa

save: prep. GHaer

save: v.t. bachaana/KHatrey sey bachaana

saving: n. bachat/pas a˝daaz

savings: n. a˝doKHtah

savour: n. lazzat/mazah/namak/zaa'eqah

savoury: a. KHuSH zaa'eqah/laziiz/latiif

savvy: n. KHirad/qaabliyat/samajh

saw: n. aari(f.)

sawdust: n. chuura

sawyer: n. aara kaSH

sawtooth: n. daa˝ta(m.)

say: v.t. Ôrz karna/bataana/bolna/farmaana/kaehna

saying: n. baat(f.)/kaehna(m.)/kaha(m.)/kaha suna(m.)/
qaul(m.)/rawaayat(f.)/zarb ul masal(f.)

scab: n. khura˝D

scabbard: n. miyaan(f.)

scabies: n. KHaariSH(f.)

scaldhead: n. ga˝j

scaldheaded: a. ga˝ja

scale: n. chhilka/khura˝D/paemaanah/seher/taraazu

scale: v.t. chaRhna

scaled: a. seher daar

scamp: n. paaji/SHariir

scamper: v.i. choR bhaagna

scamp: v.t. chaalu kaam karna

scan: v.t. jaa˝chna/paRtaal karna

scanner: n. paRtaal karney waala

scansion: n. tajziyah(m.)

scant: a. kam/naa kaafi/qaasir/qaliil

scant: n. kami/qillat(f.)

scantiness: n. fuqdaan(m.)/kami(f.)/qillat(f.)

scantily: adv. bah qillat/kami sey

scantle: v.t. chhoTa karna/qillat paeda karna

scanty: a. kam/naa kaafi/qaliil/thoRa

scar: v.t. choT deyna/daaGH deyna

scar: n. daaGH/kharo˝ch/jaraH/niSHaan

scar: n. Dhalwaani chaTaan/kaRaaRa/khaRi chaTaan

scarce: a. kam yaab/naa yaab/thoRa/˙˝qa

scarcity: n. fuqdaan/giraani/kaal/kami/kam yaabi/qillat

scare: v.t. daehlaana/Daraana/KHauf zadah karna

scare: n. achaanak Dar/daeehSHat

scared: a. chau ka˝na/daehSHat zadah

scary: a. daehSHat gard/Dar pok

scarred: a. daaGH daar

scat: n. lagaan/maeHsuul

scathe n. choT/nuqsaan/zaKHm

scathing: a. nuqsaan deh/zarrar rasaa˝

scatter: v.t. bikheyrna/Daalna/phaelaana/phey˝kna

scatter: v.i. bikharna/chhiTakna/SHiiraazah bikharna

scattered: a. abtar

scattering: n. nisaar

scavanger: n. mehtar(m.)

scene: n. ma˝zar/samaa˝

scenery: n. ma˝zarah/nazaarah

scent: n. ţtr/KHuSHbu/mahek/lapaT/SHamiim

sceptic: a. laa idaari/SHak parast

sceptical: a. SHakki

scepticism: n. SHak(m.)

sceptre: n. Ôsa

schedule: n. fehrist/jidaul/tartiib kaar/zamaan ba˝di

schedule: v.t. jidaul mey˝ SHaamil karna

scheduler: n. jidaul kaar

schema: n. KHaakah

schematic: a. qayaasi/tasawwuri

scheme: n. Daul/Dhaa˝cha/jatan/ma˝suubah/tajwiiz

scheme: v.t. ma˝suubah banaana

scheming: a. ma˝suubah kaar/saaziSHi

schism: n. eKHtelaaf/SHaqaaq/tafruqah

schismatic: a. KHaariji(m.)/raafzi(m.)

schismatic: n. KHaariji(m.)/raafzi(m.)

schizoid: a. paraaga˝dah dimaaGH

schizophrenic: a. mariiz e SHaqaaq

scholar: n. Ôalim/Ôllaamah/faazil/taalib/tilmiiz

scholastic: a. daqiiq/ustaadaanah

school: n. dars gaah/madrasah/maktab/mazhab

schooling: n. tadriis/ta^liim

school boy: n. tifl e maktab

science: n. daaniSH/ţrfaan/ţlm

scientific: a. ţlmi

scientist: n. saa'i˝s daan

scimitar: n. talwaar/teyGH

scintilla: n. chamak/chi˝gaari

scintillate: v.i. chamakna/phuul jhaRna

scion: n. KHalaf/waaris

scissors: n. qae˝chi

scoff: n. choT/mazaaq/mazHakah/tamasKHur

scoff: v.t. choT kasna/mazHakah uRaana

scoffing: n. tauhiin

scold: v.t. Daa˝Tna/jhiRakna/khaR khaRaana/
lattey leyna/lataaRna/saKHt sust kaehna

scolding: n. Daa˝T/jhiRki/lataaR

scoop: n. chamchah/Do'i/karchha

scooper: n. khodney waala

scooper: n. khodney waala

scoopful: a. chamchah bhar

scoot: v.t. achaanak nikal bhaagna/haa˝kna

scope: n. daa'erah/mablaGH(m.)/wus^at(f.)

score: n. Hesaab

scorn: n. ehaanat(f.)/Heqaarat(f.)/SHadiid nafrat

scorpion: n. al Ôqrab/bichchhu

scoundrel: n. bad ma^aaSH/Haraam zadah/paaji

scour: v.t. chamkaana/GHalaazat duur karna/saaf karna

scourge: n. bala(f.)/GHazb e KHuda wa˝di(f.)

scourge: n. chaabuk

scout: n. jaasuus/KHabar giir

scout: v.t. chiRhaana/dhutkaarna

scow: n. tafriiH kaSHti(f.)

scowl: v.i. teori dikhaana

scowl: n. teywar

scowling: a. teori daar

scrab: v.t. khurachna

scrag: n. gar dan(f.)

scrag: v.t. laTkaana

scramble: n. chhiina jhapTi(f.)/maar dhaaR(f.)/maar piiT(f.)

scrap: n. kuuRa/paarchah

scrape: v.t. chhiilna/khurachna/kureydna

scrapping: n. kaa˝T chha˝T/KHaraaSH

scrappy: a. paarah paarah

scratch: v.t. khurachna/kureydna/nochna

scratch: n. KHaraaSH/kho˝ch/khurachney ka niSHaan

scratching: n. kaa˝T chhaa˝T(f.)/ragRa(m.)

scream: n. chiiKH(f.)/chi˝ghaaR(f.)

scream: v.t. chiiKH maarna/chiiKHna/chil chilaana/
chi˝ghaaRna

screed: n. paTTi

screen: v.t. aaR karna/oT karna

screen: n. aaR/oT/pardah/paT

screenplay: n. filmi ma˝zar naamah

screw: n. barmah/peych

scribe: n. kaatib/likhney waala/muHarrir

scribble: v.t. ghasiiTna/kaaGHaz siyaah karna

scribble: n. SHikast(f.)

scrimp: a. kam/naa kaafi

scrip: n. likhaa'i

script: n. musawwidah(m.)/rasm ul KHat(m.)

scripture: n. kitaab(f.)

scriptwriter: a. numaa'iSH naamah naweys

scrive: v.t. bayaan karna/likhna

scrivener: n. muHarrir(m.)

scrotum: n. fotah(m.)

scrounge: v.t. bhiik maa˝gna/churaana

scrub: v.t. khurach kar saaf karna

scrub: n. jhaaRiyo˝ ka jhu˝D(m.)

scrub forest: n. jhaaRi daar ja˝gal

scruffy: a. KHaariSH zadah

scullion: n. maSH^al chi

scurrilous: a. ghaTiya/űryaa˝

scurrility: n. bad dehaani(f.)/fuHaaSHi(f.)

scurry: v.t. teyz teyz dauRna

scurvy: a. goSHt KHorah

scruple: n. aKHlaaq/SHak(m.)/taraddud(m.)

scrupulous: a. baa zamiir/maSHkuuk/moHtaat/nuktah chiin
saHiiH

scrutinise: v.t. aazmaana

scrutiniser: n. naaqid

scrutiny: n. chhaan biin/jaa˝ch/jaa˝ch paRtaal/
parakh/paR taal

scuffle: n. dhii˝ga muSHti/haatha paa'i/kuSHtam kuSHta/
laRaa'i jhagRa/maara maar/maar piiT

sculp: v.t. ka˝dah karna/taraaSHna

sculpt: v.t/i. but taraaSHi karna/mujassiamah banaana

sculptor: n. but taraaSH/mujassimah saaz

sculpture: n. but/mujassimah/muurat

scum: n. baalaa'i/jhaag/kaf/pheyn

scum: n. aobaaSH/fuzlah/zaliil

scum: v.t. baalaa'i utaarna/jhaag utaarna/kaf giiri karna

scumbag: n. qaabil e nafrat(i˝saan)

scummy: a. jhaag daar/pheyn daar

scurf: n. bhuusi/KHuSHki/papRi

scurrility: n. beyhuudah pan

scurry: n. jaldi jaldi karna

scurrying: a. dauRta hu'a

scut: n. KHar goSH

scuttle: n. ko'eley daan

scuttle: v.i. jaldi jaldi karna/teyz teyz dauRna

scythe: n. draa˝ti

sea: n. baeHr/saagar/sama˝dar

seafarer: n. mallaaH

seaport: n. ba˝dar

sea-shore: n. saaHil/samu˝dar ka kinaarah

seal: n. KHaatam/mohr/sabt

seal impression:n. chhaap(f.)

seam: n. darz(f.)/joR/silaa'i(f.)/siiwan(f.)

sÚance: n. Haaziraat

seaport: n. ba˝dar gaah

sear: a. jhulsa hu'a

sear: v.t. jhulsana/KHuSHk karna

searce: a. chha˝na

search: v.t. chhaan maarna/Dhuu˝Dhna/kha˝gaalna/khoj lagaana/
tajassus karna/talaaSH karna/Toh lagaana

search: n. justju/khoj/pukaar/suraaGH(m.)/tajassus/
talaaSH/talab/Toh

searching: a. mutalaaSHi

searching: n. suraaGH rasaani

season: n. ha˝din/gaam/mausam/rut/samaa˝/waqt

season: v.t. chhau˝kna/jhaalna

seasonal: a. fasli/mausmi

seasonal river: n. mausami nadi(f.)

seasoning: n. masaalah/puT

seasoned: a. jahaa˝ diidah/ma˝jha hu'a

seasoned rogue: a. KHurraa˝T

seat: v.t. biThaana

seat: n. gaehwaarah(m.)/kursi(f.)/masnad(m.)/
naSHist/taKHt(m.)

secede: v.i. alag hona/haTna

secession: n. ÔlaaHedgi/iftiraaq

seclude: v.t. alag karna

secluded: a. alag thalag/bey ta^alluq/goSHah giir

secludedness: n. bey ta^alluqi/goSHah giiri

seclusion: n. KHalwat(f.)/tanhaa'i/űzlat(f.)

second: a. duusra/doyem

second: n. pal/saani/saaniya

second: v.t. Hemaayat karna/taa'iid karna

second hand: a. musta^mal

secondary: a. maa taeHti/saanwi darjey ka

secondly: adv. saaniyan

secrecy: n. KHifah/pardah/poSHiidgi/raaz

secret: a. chhupa/KHufyah/maKHfi/nehaa˝/
poSHiidah/sar bastah

secret: n. bheyd/raaz

secretary: n. mu˝SHi(m.)

secretly: adv. a˝dar hi a˝dar/chori chori/chup chaap/
GHaa'ebaanah/KHufyah

secrets: n. asraar

sect: n. firqah/mazhab

sectarian: a. firqah parast

sectarianism: n. firqah ba˝di

section: n. baab/daf^ah/fariiq/fasl/Hissah/KHaanah/
maeHkamah/SHaaKH/SHo^bah

sector: n. moHallah/qataa^e daa'erah

sectorial: a. raqbaati

secular: a. GHaer diini/laa diini/dunyawi

secularism: n. laa diiniyat/dunyawiyat

secure: a. maamuun/maeHfuuz/mustaeHkam/pur e^temaad

secure: v.t. maeHfuuz karna/paana

security: n. Ôafiyat/amaanat/amn/bachaa'o/Hefaazat/
salaamti/taHaffuz/zamaanat

sedate: a. sa˝jiidah

sediment: n. durd/gaad

sedition: n. fasaad/fitnah/Haraj

seditious: a. fasaadi/fitnah a˝geyz

seduce: v.t. lalchaana/lubhaana/paTTi paRhaana/
phuslaana/warGHalaana

seduced: a. fareyftah

seduction: n. fitnah/jaazbiyat/kaSHiSH/laalach/puchaara

see: v.t. deykhna/nigaah Daalna

see off: v.t. ruKHsat karna

seed: n. biij/tuKHm

seedling: n. nihaal e tuKHmi/pauda(m.)/tuKHmi daraKHt

seedy: a. bhadda sa/bijaala/tuKHm daar

seek: v.t. Dhuu˝Dhna/KHabar leyna/khoj lagaana/
talaaSH mey˝ jaana

seeker: n. joya/saalik/taalib/talab gaar

seeking: a. joyaa˝/KHwaahaa˝/mutalaaSHi

seeking: n. talab

seem: v.i. lagna/nazar aana/ma^luum hona/suujhna

seeming: a. bazaahir

seeming: n. dikhaawa/muSHabehat

seemingly: adv. bazaahir

seemingness: n. dikhaawa/zaahir

seemly: adv. gawaara/mauzuu˝/pur waqaar

seemliness: n. mauzuuniyat/munaasibat

seep: v.i. risna

seepy: a. risney waala

seepage: n. >risan

seer: n. basiir/GHaeb daan/peySH go

seesaw: n. ha˝Dola/uu˝ch niich

seethe: v.t. ubaalna/ubaal kar pakaana

seethe: v.i. ubalna/khaulna

seethe: n. Haejaan/khaulaahaT/iztiraab

seething: a. khaulta hu'a

segment: n. eyk Hissah/eyk TukRa/qita^ah

segregate: v.t. ÔlaaHedah karna/alag karna

seize: v.t. chhii˝na/dabochna/dharna/giraftaar karna/
pakaRna/qabzah karna

seized: a. giraftaar

seizing: n. aKHz/ba˝dhan/giraft/pakaR

seizure: n. achaanak Hamlah/giraftaari/pakaR/qabzah/zabti

seldom: adv. bahot kam/kabhi kabhaar/SHaaz

select: v.t. bi˝na/chha˝Tna/chu˝na/i˝teKHaab karna/
mu˝taKHib karna/nikaalna/pasa˝d karna

selected: a. chiidah chiidah/guziidah/mu˝taKHib/
muqarrar/muqarrar kardah/muqarrar SHudah

selection: n. chunaa'i/i˝teKHaab

selective: a. chunaa hu'a/i˝teKHaabi/mu˝taKHib

selectivity: n. chunaa'o pan/i˝tiKHaabiyat

self/selves: pron. aap/ana/jii/KHud/nafs/zaat

self-admiring: a. KHud aara/SHeyKHi KHorah

self-agg*****sement:n. KHud par wari

self-appointed: a. KHud muqarrirah/KHud saaKHtah

self-conceited: a. KHud parast

self-confidence:n. KHud e^temaadi

self-conscious: a. KHud aagaah

self-contradiction:n. KHud tazaadi

self-deceit: n. KHud fareybi

self-deception: n. KHud fareybi

self-deceptive: a. KHud fareybaanah

self-defence: n. mudaafe^at(f.)

self-delustion: n. KHud fareybi/nafas faryebi

self-denial: a. i˝kaar e zaat/nafs kuSHi

self-denigration:a. apni zaat par GHalat ta˝qiid karna

self-effacement:n. kasr nafsi

self-effacing: a. mu˝ksi

self-esteem: n. KHud tauqiiri

self-evident: a. azhar u minSHams

self-hood: n. anaaniyat

self propelled: a. KHud kaar

self respect: n. KHud daari

self respecting:a. KHud daar

self restraint: n. sabr

self seeking: a. KHud GHaraz

self working: a. KHud kaar

selfish: a. GHaraz ma˝d/kaa'iyaa˝/KHud GHaraz/
nafs parast

selfishness: n. aapa dhaapi/KHud GHarzi/nafsa nafsi

selfless: a. bey GHarz/bey matlab/bey nafs

selfless worship:n. eKHlaas

self-reliant: a. KHud i˝Hesaar

self-respect: n. KHud daari

self-respecting:a. GHaerat ma˝d/KHud daar

self-same: a. huu bahuu wahi

selictar: n. SHamSHiir bar daar/silaH daar

sell: v.t. beychna/faroKHt karna/nikaalna/
sauda beychna

seller: n. bechney waala/faroSH

semble: v.t. Dho˝g karna

semblance: n. dikhaawa/SHabaahat

semi-: pref. aadha/niim/nisf

semi-democracy: a. niim jumhuuriyat

seminal effusion:n. i˝zaal

seminary: n. madrasah(m.)

Semitic: a. saami

semolina: n. suuji

sempiternal: a. abdi/paaya˝dah

semplice: a. saadah

sempre: adv. hameySHah/sara sar

send: v.t. bheyjna/rawaanah karna/tarsiil karna

send for: bulwaana/ma˝gaana/ma˝gwaana

send off: v.t. ruKHsat karna

sending: n. tarsiil

senescence: n. buRhaapa

senile: a. saThyaaya

senility: n. buRhaapa

senior: a. buzurg/kabiir/paehley

seniority: n. buzurgi

senna: n. sana

sensation: n. sa˝sani

sensational: a. bahot acchha/eHsaasaati/sa˝sani KHeyz

sensationalism: n. Hissiyat pasa˝di/
sa˝si KHeyzi

sensationalist: n. Haejaan pasa˝d

sense: n. Ôql/Haasil kalaam/His/hoSH/ma^ni/
matlab/siyaaq

sensed: a. maeHsuus

senses: n. Hawaas/siTTi

sensible: a. Ôaqil/Ôql ma˝d/samajh daar

sensiblity: a. samajh buujh/samajh daari/zakaawat

sensitive: a. gudaaz/Hassaas/naazuk/zuud ra˝j

sensitiveness: n. His/zakaawat

sensitivity: n. nazaakat

senseless: a. bey KHud/bey ma^ni/uuT paTaa˝g

senselessness: n. bad Hawaasi/bey waquufi/waaraftahgi

sensual: a. nafs parast/nafsaani

sensuality: n. ÔeSH/nafs parasti

sent: a. ma^buus/rawaanah

sent back: waapas kardah

sent for: ma˝gwaana

sentence: n. jumlah/ma^ni

sententious: a. nasiiHat aameyz/pur maGHz

sentient: a. aagaah/baa KHabar/waaqif

sentience: n. aagaahi/baa KHabri/waaqfiyat

sentiment: n. His/jazbah/raa'ey

sentimental: a. Hassaas

sentinel: n. chauki daar/paas baan

sentry: n. chauki daar paas baan

separate: v.t. alag karna/ÔlaaHedah karna/bachaana/
farq karna/juda karna/phaTkna

separate: v.i. ÔlaaHedah hona/alag/alag alag raehna/
infiraadi/juda hona

separate: a. ÔlaaHedah/alag/alag thalag/juda/parey

separated: a. alag/ÔlaaHedah/juda/phuTkal/phuTkar/uchaaT

separately: adv. alag alag/juda gaanah/juda juda

separation: n. ÔlaaHedagi/chhuuT/faasilah/farq/fasl/
firaaq/furqat/hijr/judaa'i/tafsiil

separator: n. faasil

sept: n. baaRh/eHaatah

septic: a. mawaad daar

septuple: a. saat guna

sepulchure: a. maqbrah

sequacious: a. farma˝ bardaar

sequel: n. a˝jaam/natiijah/zael

sequence: n. silsilah

sequester: a. ÔlaaHedah karna/alag karna/zabt karna

sequestered: a. ÔleHedah/alag

seraglio: n. Haram sara

serene: a. aasuudah/bey abr/KHaamosH

serene: n. aasuudgi/KHaamoSHi

sergeant: n. hawaldaar(m.)

series: n. laR(f.)/satr(f.)/silsilah(m.)/taa˝ta(m.)

serious: a. faaSH/matiin/sa˝giin/sa˝jiidah

seriously: adv. sa˝jiidgi key sath/waaqe^i

seriousness: n. mataanat(f.)/sa˝jiidagi(f.)

sermon: n. KHutbah(m.)/wa^z(m.)

servant: n. ba˝dah/HaaSHiyah bar daar/mulaazim/
namak KHwaar/naukar/naukar chaakar

menial servant: n. chaakar(m.)

serve: v.t. KHimdat karna/naukri karna/paani bharna

servant(of God):n. Ôbd

service: n. ba˝dagi/KHidmat/mulaazmat/naukri

servile: a. GHulaamaanah/sitam rasiidah

servility: n. GHulaami

servitude: n. űbuudiyat

sesame seed: n. til

set: v.t. jamaana/qaa'em karna/rakhna

set: v.i. jamna/qaa'em hona

set aside: v.t. baalaa'ey taaq rakhna/chhoRna/
ÔlaHedah karna

setback: n. rukaawaaT(f.)

set down: rakhna

set fire: jalaana

set off: v.t. raKHt e safar baa˝dhna

set right: v.t. sa˝bhaalna

set sail: la˝gar uThaana

settting: n. maa Haul(m.)

settle: v.t. aabaad karna/chukaana/faeslah karna/
nabeyRna/taey karna

settled: a. jama^ hu'a/faesal/muqarrar/muqarrar kardah/
muqarrar SHudah/qaraar/ta'ey/
rehaa'iSH paziir/taey SHudah/yak su

settler: n. makiin/nau aabaad

settlement: n. aabaadi(f.)/adaaegi(f.)/basti(f.)/faeslah(m.)/
jama^ ba˝di/qaraar daad/rafa^(m.)/tasfiyah

(new)settler: n. aabaad kaar

seven: n. saat

seventh: n. saatwaa˝

seventy: n. sattar

several: a. cha˝d/ka'i/muta^ddid

sever: v.t. alqat karna/kaaTna/naat toRna

severed: a. juda/kaTa hu'a

severe: a. bey tars/kaRa/kaThin/kaThor/saKHt

severly: a. saKHti sey

severeness: n. duruSHti/saKHti

severity: n. duruSHti/saKHti/salaabat/SHiddat

sew: v.t. baKHiyah karna/siina/silaana/
Taa˝key lagaana

sewage: a. ga˝d nikaasi

sewer: n. bad rau naalah

sewn: v.i. silna

sever: v.t. alag karna/phaaRna

several: a. ba^z/cha˝d/ka'i

several times: a. ka'i baar

sewer: n. naab daan

sewing: n. silaa'i

sex: n. ji˝s/nar maadah

sex-appeal: n. ji˝si kaSHiSH

sexology: n. ji˝siyaat(f.)

sexual: a. ji˝si/SHaehwaani

sexual prowess: n. quuwat e mardumi(f.)/rujuliyat(f.)

sexual desire: n. SHaehwat(f.)

sexological: n. ji˝siyaat sey muta^alliq

sexologist: n. maahir e ji˝siyat

shabby: a. ga˝dah/faro maayah/KHasiis/mal gija

shack: n. jhuggi

shackle: n. ba˝dhan/hath kaRi/za˝jiir

shackle: v.t. hath kaRi lagaana/jakaRna/za˝jiir Daalna

shaddock: n. chakotrey ki eyk zaat

shade: n. aaR/chhaa'o˝/par chhaa'i˝/par tau/saayah

shadow: n. par chhaawaa˝/par chhaa'i˝/saayah/zil

shadowy: a. mubham

shaft: n. tana

shag: n. ujRey baal

shake: v.t. hilaana/larzaana/phaR phaRaana

shake: v.i. dahelna/hilna/kaa˝pna/larazna/thar tharaana

shake off: v.t. piichha chuRaana

shake up: v.t. Dhiila karna/hilaana ya milaana/

shaking: a. larazta hu'a/thar tharaata hu'a

shaking: n. laGHziSH/larzah

shallow: a. auchha/chhichhla/chhichhora/halka/hiich/
kam zarf

sham: v.t. ba˝na/naKHrey dikhaana/

sham: a. ja^li/makkar/naqli

shame: v.i. nazar churaana/SHarmaana

Shame! intj. phiT

shame: n. Ôar/faziiHat/Haya/jhey˝p/KHajaalat/laaj/
leHaaz/nadaamat/na˝g/paSHeymaani/
SHarm/SHarmi˝dagi

shameful: a. maeHjuub

shameless: a. aabru baaKHtah/bey bey na˝g o naam/baGHaerat/
Haya/bey SHarm/DhiiT

shamelessly: adv. bey Hayaa'i sey/DhiTaa'i sey

shamelessness: n. bey Hayaa'i/bey SHarmi/DhiTaa'i

shank: n. pi˝Dli(f.)/saaq

shape: v.t. Dhaalna/SHakl deyna

shape: n. Daul/dhaj/kaaya/paekar/qata^/
saaKHt/SHakl/suurat

shapely: a. chhabiila/siDol

share: v.t. baa˝Tna/Hissah karna/paa'o˝ biich mey˝ hona

share: n. baKHra/Hissah/paRta/patti/qismat/saajha

share-holder: n. saajhi

shared: a. muSHtarak

sharing: n. taqsiim

sharp: a. teyz/zaki

sharp tongued: n. tarraar

sharp-witted: a. zehiin

sharpen: v.t. teyz karna

sharpness: n. kaaT/kaa'iyaa˝ pan/teyzi

sharpness(sword):n. aab

shatter: v.t. paaSH paaSH karna/paarah paarah karna/
phoRna

shattered: a. paaSH paaSH/TukRey TukRey

shave: n. Hajaamat

shave: v.t. KHat banaana/muu˝Dna

shawl: n. doSHaalah(m.)

she: pron. woh/yeh

sheaf: n. gaDDi(f.)

shear: v.t. kaaTna/katarna

sheath: n. GHelaaf(m.)/KHol(m.)/miyaan(f.)

sheathe: v.t. GHelaaf chaRhaana

sheathed: a. baa niyaam/GHelaaf chaRha

shebang: n. gaaRi/ghar/jho˝pRi/kamra/
maajra/mo^aamlah

shed: v.t. giraana/utaarna

shed: n. pa˝Daal

sheen: a. chamkiila/KHuub suurat

sheen: n. aab/chamak/raunaq/taabiSH

sheep: n. bheyR

sheer: a. sirf

sheet: n. chaadar/par chah/warqah

shelf: n. taaqchah

shell: n. chhilka/KHol(m.)/parat(f.)/post

shelter: v.t. aaR karna/panaah deyna

shelter: n. aaR/aas/aasra/baseyra/oT/panaah/pardah/
saayah

shelve: v.t. Daalna rakhna/taaq par rakhna

shenanigan: n. chaal/kartab

shepherd: n. charwaaha(m.)/gaDariya(m.)/raa^i(m.)

shibboleth: n. imtiHaan(m.)

shield: v.t. aaRey aana/bachaana/Dhaa˝kna/
Dhaa˝pna/Dha˝kna

shield: n. Dhaal/sipar

shift: v.t. haTaana/khiskaana/phiraana/sarkaana

shift: n. baari/raddah/tabdiili

shine: v.t. chamkaana

shine: v.i. chamakna/chiTakna/jhalakna

shine: a. chamak/ujlaahaT

shining: a. chamkiila/daraKH SHaa˝/farozaa˝/
GHarra/ku˝dan/raKH SHaa˝/roSHan/saaqib/
taabi˝dah/ujla(m.)/ujli(f.)

shining brightly:a. saaqib

ship: n. jahaaz(m.)/kaSHti(f.)/markab(m.)/naa'o(f.)/
safiinah(m.)

ship: v.t. bheyjna/rawaana karna

ship builder: n. jahaaz saaz

shipping: n. Hamal/jahaaz raani

shipman: n. mallaaH/naa KHuda

shipment: n. kheyp

shirk: v.t. aaj kal karna/bahaanah karna/
jii churana/paehlu tihi karna

shirt: n. kurta/qamiiz

shiver: v.i. larazna/kaa˝pna/phuraeri leyna/
thar tharaana

shiver: n. phuraeri

shivering fit: n. jaaRa chaRhna

shoal: n. machhliyo˝ ka garoh/jhurmuT

shoal: a. chichhla

shock: n. dhachka(m.)/sadmah(m.)

shod: a. na^l daar

shoddy: a. bey huudah/ghaTiya/naqli

shoddily: adv. ghaTiya tariiqey sey

shoddiness: n. ghaTiya pan(m.)

shoe: n. juuta/juuti(dim.)/paa poSH

shoeblack: a. juutey chamkaaney waala

shoelace: a. juutey ka tasmah

shoemaker: n. juft saaz(m.)/mochi(m.)

shoe-making: n. juft saazi(f.)

shook up: a. dar ham/daehla hu'a/hila hu'a

shoot: v.t. chhoRna/goli maarna/nikalna

shoot: v.i. lagna

shoot: n. a˝khwa/SHikaar

shooting-platform:n. machaan

shop: v.t/i. KHariidna/KHariidaari karna/
sauda suluuf karna

shop: n. dukaan/kaar KHaanah

shopper: a. gaahak/KHariid kaar

shopkeeper: n. banya/dukaan daar

shoplifter: n. dukaan chor

shopping: n. KHariid o faroKHt/KHariidaari/sauda suluuf

shopping bag: n. KHariidari thaela

shop-worn: n. ghisey piTey alfaaz

shore: n. kinaarah/lab/saaHil

shore: n. aasra/sahaara/Teyk/Teykan

short: a. chhoTa/kotaah/muKHtasar/
past qaamat

short: adv. achaanak/yak dam

short: v.t. dhoka deyna

short in height:a. baaliSHtiya(m.)/pastah qad(m.)

short sighted: a. Ôaqibat naa a˝deySH

short story: n. afsaanah

short term: muKHtasar ul muddati

shortage: n. fuqdaan/kami(f.)/qaHet(m.)/qillat

shortchange: v.t. dhak deyna/dhoka deyna

shortcoming: n. kami/KHaami/KHaraabi/nuqs

shortcut: n. aasaan raah/chhoTa raastah

shorten: v.t. chhoTa karna/ghaTa deyna/muKHtasar karna

shorten: v.i. ghaTna/kam hona

shortly: adv. jald hi/muKHtasaran

shortness: n. chhoTa pan/iKHtesaar/ta˝gi

shortish: a. chhoTa sa/na˝nha sa/zara sa

shot: n. baari/dhamaaka/goli/niSHaanchi/kaar tuus

small shot: n. chharra(m.)

should: aux.v. chaahi'ey

shoulder: n. SHaanah

shoulder to shoulder: SHaanah bah SHaanah

shout: v.t/i. aawaaz deyna/aawaaz lagaana/chiiKHna/
DapaTna/lalkaarna

shout: n. chiiKH/kilkaari/lalkaar/pukaar

shove: v.t. dhakeylna/Theylna

shove: n. dhakka(m.)/zor(m.)

shovel: n. beylchah

show: v.t. dikhaana/nikaalna/peySH karna/zaahir karna

show: v.i. dikhna/jalwah dikhaana/nazar aana

show: n. aab taab/dikhaawa/jalwah dikhaa'i/namuud/
numaa'iSH/tamaaSHa/tum taraaq/zaahir daari

show airs: v.t. naKHrey dikhaana

show off: n. dikhaawa/SHeyKHi baaz

show off: v.t. SHeyKHi baghaarna

shower: n. chhii˝Ta/fauwaarah/halki baariSH

shower: v.t. nichhaawar karna

showiness: n. ra˝giini(f.)

showing: n. dikhaa'i/numaa'iSH

showingly: adv. uupar uupar sey

showdown: n. aamna saamna/baa hami Takraa'o

showman: n. tamaaSHah kaar

showy: n. bhaRkiila/chhichhora/dikhaawaTi/duna saaz/
kaj kalaah/numaa'iSHi/ra˝g daar/zaahir daar

shrewd: a. ghaag/pakka/siyaana/zehiin

shrewdness: n. zehaanat

shriek: n. chiiKH pukaar

shriek: v.t. chiiKHna/chil chilaana/kuukna

shrift: n. nijaat

shrill: n. kaTeyli/teykhi/teyz

shrimp: n. bauna/podna/jhii˝ga machhli

shrine: n. dar gaah/mazaar

shrink: v.t. pichkaana/sukeyRna

shrink: v.i. ghaTna/pichakna/simaTna/sukaRna

shrivel: v.i. simaTna

shrivelled: a. suukha

shroud: n. kafan

shrub: n. pauda/jhaaRi

shrug: v.t. ka˝dh uchkaana

shrug off: nazar a˝daaz karna/parwaah nah karna

shuck: n. aKHroT ka chhilka(m.)

shudder: v.i. kap kapaana/phuraeri leyna

shudder: n. phuraeri

shuffle: v.t. gaD maD karna

shun: v.t. jaan bachaana/khichna/panaah maa˝gna

shut: a. ba˝d

shut: v.t. ba˝d karna/paaTna

shutdown: a. apni lapeyt mey˝ ley leyna/chhha jaana/
Dahk leyna

shut out: a. ÔlaaHedah

shutter: n. palla/paT

shy: a. lajiila/SHarmiila(m.)/SHarmiili(f.)

shyer: n. jhey˝pu/SHarmiila

shyly: adv. jhey˝ptey hu'ey

Shylock: n. saffaak aur sa˝g dil suud KHor

shyness: n. Haya(f.)/jhey˝p/jhijhak/leHaaz/
SHarm(f.)

sibilant: a. safiiri/siskaari

sick: a. bey zaar/biimaar

sickened: a. biimaar kya hu'a/uktaaya

sickeningly: adv. uktaahaT sey

sickle: n. daraa˝ti/ha˝siya

sickness: n. biimaari/kasaala/kasl/KHastahgi/
marz/rog

sickly: a. bii maar/kam zor/niDhaal/paZ murdah/rogi

side: n. ala˝g/baGHal/goSHah/jaanib/ja˝bah/ka˝ni/
kinaarah/kona/paehlu/ruKH/samt/su/taraf

side by side: SHaanah bah SHaanah

side: v.t. Hemaayet karna/taraf daari karna

side with: leHaaz karna

side effects: n. zimni asraat

side kick: n. gaehra yaar/har dam ka saathi/la˝goTiya

sideswipe: a. naGHli zarb

sidle: v.i. dubak kar chalna

sidle: n. tirchhi chaal

siege: n. gheyra/Hisaar/mohaasara/naakah ba˝di

sierra: n. pahaaRi silsilah

siesta: n. qaeluulah

sieve: n. chhalni

siffle: v.i. siiTi bajna/sun sunaana

sift: v.t. chhaa˝na/chhaan biin karna

sift(grain): v.t. pachhoRna/phaTakna

sifting: n. phaTkan

sigh: v.t. aahey˝ nikalna/saa˝s bharna/siski bharna

sigh: n. aah(f.)/haa'ey(f.)/saa˝s(f.)

sight: n. basar/diidaar/ma˝zar/muSHaahidah/
nazar/nazzaarah/nigaah/numaa'iSH

sign: n. Ôlaamat/asar/dalaalat/iima/iSHaarah/niSHaan/
niSHaani/patah/paehchaan/suraaGH(m.)

signs: n. aasaar

signal: n. iSHaarah/niSHaan

signature: n. dast KHat/imza

signatory: n. dast KHat karney waala

signet: n. chhoTi mohar/mu˝dri

signify: v.t. iSHaarah karna/matlab ba˝na

significance: n. ma^ni

significant: a. aehm/ma^ni KHeyz

significaion: n. aehmiyat/mafhuum/muraad

silence: v.t. chup karaana/KHaamoSH karna/qaa'el karna

silence! intj KHaa moSH

silence: n. KHaa moSHi/sa˝naaTa/sukuut

silenced: a. laa jawaab

silencing: a. qaate^

silent: a. chup/gum sum/KHaa moSH/patthar/saakit

silently: adv. a˝dar hi a˝dar/chup chaap/KHaamoSHi sey

silhouette: n. aadha chehra

silk: n. Hariir(m.)/reySHam(f.)

silken: a. reySHmi

silky: a. chikna/naazuk/reySHmi

silly: a. bachkaana/buddhu/paagal/pagloT

silt: v.t. gaad sey bhar jaana

silver: n. chaa˝di/nuqrah/siim

silver-foil: n. chaa˝di ka waraq

silver-leaf: n. chaa˝di ka waraq

silvery: a. burraaq/nuqrah'i/rupaehla/siimii˝

simian: n. ba˝dar jaesa

similar: a. ham SHakl/jaesa/maani˝d/misl/mutaabiq/
yaksaa˝

similarity: n. SHabaahat(f.)

simile: a. taSHbiih(f.)/misaal(f.)

similitude: n. misaal(f.)/muSHaabehat(f.)

simmer: v.i. halkey halkey ubalna/sa˝sanaana

simmering: n. sa˝sanaahaT(f.)

simper: v.i. muskuraana

simper: n. khisyaa'i ha˝si

simple: a. Ôam faehm/fariSHtah/kora/neyk/saadah/
saliis/siidha

simpleton: n. gaa'udi/po˝ga/saadah lauH

simplicity: n. bey saaKHtahgi/saadah pan/saadgi/salaasat

simply: adv. faqat

simulacrum: n. namuud naak/suuraat e KHayaali

simultaneous: a. bayak waqt/ham zamaan

simultaneously: adv. saath hi saath

simulation: a. banaawaT/behruup/ja^l saazi/naql

sin: n. Ôzaab/ţsyaan/fisq/gunaah/jurm/
paap/qusuur

since: conj. chuu˝ keh/jab sey

sincere: a. Ôadil/bey riya/KHaer a˝deySH/muKHlis/pakka/
raasiKH/saadah/sachcha/wafa daar

sincerely: adv. bey riyaa'i sey/muKHlis sey/sidq e dil sey

sincerity: n. bey riyaa'i/eKHlaas/KHuluus/muKHlisi/saadgi/
sidq e dil

sinew: n. rag(f.)

sinful: a. faajir(m.)/faajirah(f.)/gunaah gaar/
siyaah kaar

sing: v.t. gaana gaana

singing: n. gaana/tara˝num

singe: v.t. jhulsaana

singer: n. gawa'iya/muGHni

single: a. akeyla/chhaRa/GHaer SHaadi SHudah/mujarrad/
mu˝farid/phuT/phuTkal/phuTkar/tanha/
waaHid/yagaanah/yakta

singly: adv. fardan fardan

singular: a. anokha/GHaer ma^muuli/naadir/tanha/waaHid/
yagaanah

singularity: n. nudrat(f.)/waeHdaaniyat(f.)

Sinic: a. chiini

sink: v.t. Dubona/gaaRna

sink: v.i. baeThna/Duubna/gaRna

sinkhole: n. gaRha(m.)

sinner: n. Ôasi/aasim/faajir(m.)/faajirah(f.)/faasiq/
gunaah gaar/paapi

sip: v.t. chuski leyna/chuski ley kar piina

sip: n. chuski

sir! intj. Hazrat/janaab/saaHab

sirocco: n. samuum

sister: n. bahen/ham SHiirah/KHwaahar

sit: v.i. baeThna/daraaz hona/paRna/taSHriif

sit in: n. dharna

sitting: a. naSHiin

sitting: n. baeThak

situated: a. waaqe^

situation: n. Haal(m.)/kaefiyat(f.)/mauqa^h(m.)/
suurat e Haal(f.)/waza^(f.)/zabaan e Haal(m.)

six: n. chheh/SHaSH

sixteen: n. solah

sixteenth: n. solhwaa˝

sixth: a. chhaTa/SHaSHum

size: n. Diil/naap/qad

sizable: a. KHasa baRa

skein: n. aa˝Ti/gola/gutthi/lachha

skeleton: n. Dhaa˝cha/pa˝jar(m.)/haaR/haekal(m.)

skeet: v.t. teyz Harkat karna

sketch: n. heywla/KHaakah/naqSHah

sketch: v.t. KHaakah banaana/taraH uRaana/taswiir banaana

sketchy: a. naaqis/satHi

skewer: n. siiKH(f.)

skiff: n. Do˝gi(f.)

skill: n. daKHl/Hikmat/Hirfat/hunar/jugat/kaari gari/
kartab/kasab/leyaaqat/mahaarat/saliiqah

skilled: a. Haawi/laa'eq/maahir/sughaR

skillfull: a. saliiqah ma˝d/sughaR

skillfulness: n. sughRaapa

skillet: n. tawa

skimp: v.t. naa kaafi/qaliil

skin: v.t. chamRi udheyRna/khaal utaarna

skin: n. chamRa/chhilka/chirm/jild/khaal/post

skinny: a. jildi/laaGHir/naHiif

skip: v.i. kuudna/phudakna

skirmish: n. haatha paa'i/jhaRap/laR jhagaR

skirt: n. daaman/palley/saayah

skittish: a. Dag mag/subuk sar

skull: n. kaasah e sar/khopRi

sky: n. aasmaan(m.)/charKH(m.)/falak(m.)

skylight: n. roSHan daan(m.)

slabber: v.i. raal baehna

slack: a. Dhiila/jhola/maddham/phus phusa/sust

slackness: n. Dhiil

slake: v.t. bhigona/bujhaana/rok thaam karna

slain: a. kuSHtah/mara/maqtuul/qatl SHudah

slam: v.t. dey maarna/phey˝kna

slam: n. baazi(f.)/goT(f.)

slammer: n. Hawaalaat/qaed KHaanah

slander: v.t. ruswa karna

slander: n. ehaanat/hatak/ukhaaR pachhaaR

slanderous: a. ehaanat aameyz

slang: a. mubtazil

slant: a. Dhalwaan

slanting: a. aaRa(m.)/aaRi(f.)/Dhalwaan

slap: v.t. chapat rasiid karna/haath maarna/
thappaR lagaana

slap: n. chaa˝Ta/haath/tamaa˝chah/thappaR

slash: n. kaaT

slate: v.t. bura bhala kaehna/KHuub piiTna/rageydna

slaughter: v.t. ghamsaan/halaak karna/zabaH karna

slaughter: n. halaakat/KHuun/kuSHt o KHuun/zabaH

slaughter house:n. kameylah/mazbaH/mazbaH KHaanah

slave: n. Ôbd/ba˝dah/GHulaam

slave girl: n. baa˝di

slave market: n. naKHaas

slavery: n. GHulaami/maeHkuumi/maeHkuumiyat

slaver: n. mu˝ sey baehti raal

slaver: v.i. juuti chukna/raal Tapakna

slavish: a. adna/pur muSHaqqat

slavishly: adv. meHnat sey

slay: v.t. lahu meyn haath ra˝gna/maar Daalna/
qatl karna

slaying: n. qatl(m.)

sleazy: a. phus phusa

sledgehammer: n. hatauRa/maar tol

sleight: n. SHo^badah

sleight of hand:n. hath pheyri/kartab

sleek: a. chamak daar/chikna

sleep: n. nii˝d/KHwaab

sleep: v.i. lambi taa˝na/sona/paRna

sleep: v.t. sulaana

sleepless: a. bey daar

sleepy: a. KHwaab aaluudah

sleet: n. barf daar baariSH/oley daar baariSH

sleeve: n. aastiin

slender: a. baariik/dubla/gul a˝daam/naazuk

sleuth: n. suraaGH rasaa˝

slew: v/i. chakkar deyna/ghamaana/palTa deyna

slew: n. chakkar/ghamaa'i/palTa/peych

slick: v.t. chaaTna

slick: a. chaalaak/chamkiila/chikna/
ma˝jha hu'a/hoSHiyaar

slickness: n. chiknaahaT/phislan

slicking: n. chaTaa'i(f.)

slice: n. laKHt/phaa˝k/qaaSH/qatlah

sliced: a. qaaSH qaaSH

slide: v.t. khiskaana/phislaana/rapTaana

slide: v.i. khisakna/phisalna/rapaTna

slight: a. bey wuq^at/dhiima/KHafiif/qaliil/thoRa sa

slightest: a. zara saa bhi

slightly: adv. thoRa sa

slim: v.i. wazan kam karna

slim: a. naaz niin/naazuk/patla dubla

slime: n. kiichaR/gaad/raqiiq

slime: v.t. lutheyR deyna

slink away: v.t. kaTna/katraana/raastah katraana

slip: v.i. khiskana/laGHziSH karna/phisalna/rapaTna

slip: v.t. khiskaana/phislaana/rapTaana

slip: n. KHata/khoT/laGHziSH/parchah/
parchi(dim.)/phislan

slippage: n. khisak/laGHziSH/sarak

slipper: n. juuti(dim.)/paezaar

slipperiness: n. phislan(f.)/rapaT(m.)

slippery: a. chikna/kachcha/phisal waan

slipping: n. laGHziSH

slit: a. chaak/phaTa

slit: v.t. chaak karna

slit: n. jhiri/SHigaaf

slither: n. GHalti karna/laGHiziSH karna

slogan: n. na^rah

sloganeer: n. na^rah zan

slope: n. Dhaal/Dhalaan

sloping: a. Dhalwaan

sloth: n. alkasi/kaahili/susti

slothful: a. aaraam pasa˝d/dhiila/sust

slouch: n. bey Dhab/maryal

slouch: v.i. jhukna

slouchy: a. Dheela Dhaala

slough: n. dal dal(f.)

sloven: a. Dhiila

slovenly: a. dehqaani/Dhiila/phuu'aR

slovenly: adv. Dhiila

slow: a. aahistah/Dhiila/dhiima/
kaahil/maddham/sust

slowly: adv. aatey aatey/aatey jaatey/aahistah/
raftah raftah

slowness: n. aahistagi/Dhiila pan/susti

slug: n. Dhiila Dhaala/sust moTa

slugfest: n. da˝g fasaad/maar piiT

sluggish: a. faatir/sust

sluggishness: n. aalkasi(f.)/kaahili(f.)/sahel a˝gaari(f.)

sluice: n. aab ba˝d

slumber: n. GHaflat

slump: n. kasaad

slump of the market:n. kasaad baazaari

sly: a. baa˝ka/siyaana

slyness: n. kaaT phaa˝s

smacking: a. KHuSH gawaar

small: a. chhoTa/KHurd/kotaah/qaliil/saGHiir/thoRa

smallish: a. chhoTa/moTa

smallness: n. chhoTaa'i

smart: a. chaalaak/chaaq/naweyla/phurtiila/
SHaatir/teykha(m.)/teykhi(f.)/teyz

smarten: v.t. teyz ba˝na

smartness: n. baa˝l pan(m.)/KHuSH libaasi(f.)

smash: v.t. bar baad karna/chuur chuur karna

smasher: n. zaarib

smashing beauty:n. paTaaKHa(m.)

smattering: n. waajibi sa ţlm

smear: v.t. saa˝na

smell: v.t. suu˝ghna

smell: n. baas(f.)/KHuSH bu(f.)/mahek(f.)

smell the rat: maatha Thanakna

smelt: v.t. dhaat pighlaana

smile: v.i. muskaana/muskuraana

smile: n. ibtesaam/muskura haT/tabassum

smiling: a. mutabassim

smiling: n. muskuraahaT(f.)

smiling: a. KHa˝daa˝

smirch: n. kasaafat/na˝g

smirk: n. bey waquuf aanah ha˝si(f.)

smite: v.t. maarna/piiTna/zaliil karna

smitten: a. giraftaar/maara/majbuur/majruuH

smoke: n. dhu'aa˝

smoke: v.i. noSH karna/piina

smoke: v.t. dhuuni deyna

smoky: a. dhuaa'˝ daar

smolder: v.t. sulagna

smoldering: a. sulgta

smooth: a. chikna/ham waar/saliis/sapaaT

smoothen: v.t. jhol nikaalna

smoothness: n. chikna pan/malaasat/narmi/
rawaa˝gi/safaa'i

smother: v.t. chhupaana/dabaana/gala ghuuTna

smouch: v.t. churaana/maar leyna

smoulder: v.i. kajlaana

smudge: n. dhabba

smudge: v.t. dhabbey daar karna/ga˝a karna

smug: a. chikna

smug: v.t. qabzah karna

smuggler: n. qachaaqchi

smuggling: n. naa jaa'ez dar aamad bar aamad

smuggle: n. lipaTna/pyaar karna

smut: n. GHaliiz guftugu/kaala dhaabah/kaalik

snag: n. aTak/gaa˝Th

snake: n. saa˝p

snake charmer: n. madaari(m.)/sapeyra(m.)

snakeskin: n. saa˝p ka chamRa

snake: v.i. rey˝gna

snake: v.t. ghasiiTna

snap: v.t. jhapaT kar kaaTna

snap: v.i. choT kasna/lapakna/yak bah yak TuuTna

snap of the fingers: chuTki(f.)

(to be)snared: pha˝sna

snare: v.t. daam mey˝ laana/Dora/Dori/
jaal mey˝ phaa˝sna/pha˝dey mey˝ laana

snare: n. daam/jaal/pha˝da/phisal pha˝da

snarl: n. gaa˝Th/girah/gutthi

snarl: v.t. uljhaana

snarly: a. chiR ciRa/jhalla

snatch: v.t. chhii˝na/jhapaT leyna/khasoTna/
lapakna/nochna

snatching: n. chiina jhapTi(f.)

sneak in: chori chhupey ghusna

sneaker: a. chori chhupey kaam karney waala

sneaky: a. dhoka deyney waala

sneer: v.t. mu˝nh chiRhaana/ta˝z karna

sneering: n. jali kaTi(f.)

sneeringly: adv. ta˝zan

sneeze: n. chhii˝k(f.)

sneeze: v.i. chhii˝kna

snicker: v.t. mu˝h dabaa kar ha˝sna

snide: a. naa gawaar/zaliil

sniffle: n. zukaam(m.

sniper: n. chhup kar goli chalaaney waala

snippet: n. chhilan/chhoTi si chiiz/dhajji/katran

snitch: n. muKHbir

snob: a. maGHruur

snobbism: n. ghama˝Di/GHuruur

snoop: n. jaasuus

snoop: v.t. taak jhaa˝k karna

snooping: n. jaasuusi/taak jhaa˝k

snoot: n. naak(f.

snooty: a. Heqaarat aameyz/maGHruur

snore: v.i. KHarraaTey leyna

snoring: n. KHarraTa(m.)

snort: v.i. KHarraaTey leyna

snort: n. KHarraTa(m.)

snot: n. naak/kamiinah

snotty: a. nak chaRha

snow: n. barf(f.)

snub: v.t. DapaTna/jhiRakna

snub: n. Daa˝T/jhiRki

so: adv. pas/phir/to

so called: naam nihaad

so far as possible: Hatt ul imkaan

so long as: adv. jab tak

so that: adv. taa keh

soaking: a. jaazib

soaking wet: n. SHara bor/tar ba tar

soap: n. saabun

soar: v.t. chaRhna

sob: n. subki

sob: v.t. subkiyaa˝ leyna/siski bharna

sobbing: n. siski

sober: a. sa˝jiidah

sobriety: n. mataanat(f.)/sa˝jiidgi(f.)

social: a. majlisi/mo^aSHrati/samaaji/yaar baaSH

socialism: n. iSHtiraakiyat(f.)

socially: adv. mo^aaSHirati taur par

societal: a. mo^aaSHirat ka

society: n. a˝juman/jamaa^at/mo^aaSHrah/samaaj/soHbat

socks: n. jurraab(m.)mozah(m.)

soft: a. ghula/gudaaz/halka phulka/komal/loch daar/
mulaa'em/narm/pich picha/pilpila/pola

soft sore: a. figaar

soften: v.t. galaana

softness: n. gudaaz/loch/mulaa'emiyat/narmi

soil: n. miTTi/zamiin

soil: n. ga˝dagi/GHalaazat/gobar/najaasat

soiled: a. ga˝da

solace: v.i. GHam GHalat karna

solace: v.t. aas deyna/Dhaaras deyna

solace: a. Dhaaras

solar: a. aaftaabi/dhuup ka/KHaawari/SHamsi

(to be)sold: bikna/bikwaana

solder: v.t. jhaalna

soldering: n. joR(m.)

soldier: n. Ôskari/fauji/laSHkari/sipaahi

soldiery: n. sipaahi dastah

sole: a. yagaanah

solely: adv. bila SHirkat/faqat/maeHz/saraa sar

solemn: a. matiin/sa˝jiidah

solemnity: n. mataanat(f.)/sa˝jiidagi(f.)/waqaar(m.)

solicit: v.t. maa˝gna/samajat karna/talab karna

solicitation: n. Ôrz/ilitija/samaajat(f.)/talab(f.)

solicitor: n. muKHtaar

solicitude: n. aarzu(f.)/fikr(f.)/KHad SHah(m.)

solid: a. kaThor/matiin/pakka/puKHtah/raasiKH/
saabit/Thos/ustuwaar

solidify: v.t. peywast karna

solidity: a. dal(m.)/mataanat(f.)

soliloquy: n. KHud kalaami

solitary: a. akeyla/ÔlaaHedah/alag/chhaRa/mujarrad/
tanha/waaHid

solitude: n. KHalwat(f.)

solution: n. Hal(m.)

solve: v.t. Hal karna/suljhaana

solve: v.i. sulajhna

solvent: n. galaawaT

some: a. ba^z/cha˝d/ka'i/kisi/ko'i/
kuchh/thoRa

somebody: pron. ko'i

someone: pron. ko'i

somersault: n. qala baazi(f.)

something: n. kuchh

sometime: adv. kabhi

sometimes: adv. kabhi kabhi

somewhat: adv. kisi qadr/kuchh/kuchh kuchh/qadr e qaliil

somewhere: adv. kahii˝

son: n. aulaad/beyTa/farza˝d/ibn/jaaya/KHalaf/
laal/laKHt e jigar/pisar/puut

(dutiful)son: n. supuut

song: n. gaana/giit/naGHmah/tara˝num/zamzamah

sons: n. abnaa'/aulaadey˝/beyTey

sonorant: n. pur sada

sonorous: a. bula˝d saut

soon: adv. Ô˝qariib/fauran/jald

sooner: a. aur jald

soothe: v.t. thap thapaana

soothing: a. dil nawaaz/sukuun deyney waala

sooth-sayer: n. ojha/kaahin(m.)/kaahinah(f.)

sop: n. kiichaR/luqmah/tama^

sophisticated: a. pur takalluf/saaKHtah

sophistry: n. hath ka˝Da/jul

soporific: a. KHwaab aaluudah

sorcerer: n. jaadu gar/ojha/saaHir/siyaana

sorceress: n. jaadu garni

sordid: a. faro maayah/GHaliiz/KHasiis

sore: n. ghaa'o/jaraH/zaKHm

sore: a. zaKHmi

soreness: n. kabiidagi

sorghum: n. juaar(f.)

sorrow: n. afsos/a˝doh/dard(poet.)/GHam/hiraas/Huzn/
qalaq(m.)/ra˝j(m.)/sog(m.)/taassuf(m.)

(without)sorrow:a. bey GHam

sorrows: n. Huzn(m.)

sorrowful: a. aazurdah dil/afsos naak/a˝doh naak/GHam giin/
Hazii˝/KHastah/maluul/mutaa'ssif/sog waar/
uchaaT/udaas

sorry: a. afsos zadah/ra˝jiidah/SHarmi˝dah

sort: n. nau^/qabiil(m.)/qism/SHiq/sinf

sough: v.t. saa'e˝ saa'e˝ karna

soul: n. aatma/dil/jaan/jii/jigar/qalb/ruuH

soulless: a. bey jaan/bey jazbah/bey ruuH

sound: v.i. bajna

sound: n. aawaaz/nida

sound: a. durust/saabit/saalim/saaleH/saHiiH/űmdah

soundless: a. bey aawaaz/saakit

soundness: n. durusti(f.)

soup: n. aab joSH(m.)/aaSH(m.)/SHorba(m.)

sour: a. khaTTa

source: n. asl/ghar/maaKHaz/maKHraj/sar chaSHmah

sourness: n. khaTaas

south: n. junuub

southern: n. junuubi

souvenir: n. niSHaani/yaad gaar

sovereign: n. farma˝ rawa/Hukm raan/paad SHaah/sultaan

sovereignty: n. KHud muKHtaari/mutlaq ul Ônaani/
reyaasat/saltanat

sow: v.t. bona

sow: n. suu'arni

space: n. Ôrsah(m.)/faasilah(m.)/ghar(m.)/jagah(f.)/
khapat(f.)/makaan(m.)/masaafat(f.)/
samaa'i(f.)/wus^at(f.)

spacious: n. faraaKH/kusHaadah/wasii^

spaciousness: n. kuSHaadagi/tausii^

spackle: n. leyp

spade: n. beyl/beylchah

span: n. kuSHaadagi

spangle: n. chamki(f.)

spank: v.t. thappaR maarna

spare: v.t. bachaana/chhoRna

spare: n. faaltu/kotal

spare part: n. purzah

spark: n. chi˝gaari/par kaalah/pata˝ga/SHaraarah

sparkling: a. taabi˝dah/taab naak/ujaagar

sparse: a. chhidra/kam/qaliil

spasm: n. ae˝Than(f.)

spat: n. tu tu mae˝ mae˝

spat: v.t. jhagaRna/thappaR marna

spate: n. baaRh/sael aab

spatter: v.t. bikheyrna/phaelaana

spattering: n. cha˝d buu˝dey˝

spatula: n. Dauwa/kaf giir

spawn: n. atfaal/nasl/paud

speak: v.i. alfaaz ada karna/bolna/lab hilaana/
lab kholna/zabaan kholna

speak: v.t. bolna/e^laan karna/izhaar karna/kaehna/
zikr karna

speak: n. boli

speak harshly: Tarraana

speak out: v.t. mu˝h kholna/zabaan kholna

speaker: n. mutakallim(m.)

speaking: a. bolta/goya/mutakallim

spear: n. neyzah

spearhead: n. sinaan

special: a. KHaas/maKHsuus

species: n. ji˝s/nau^/qism/sinf

specific: a. KHaas

specifically: a. bil KHusuus

specification: n. nau^iyat/tafsiil

specified: a. maKHsuus

specimen: n. baa˝gi(f.)/namuunah(m.)/misaal(f.)

specious: a. saHiiH/zahiran durust

speck: n. chitti/daaGH/phuTki/nuqtah/zarrah

speckled: a. chitti daar

spectacle: n. ma˝zar/numaa'iSH/tamaaSHah

spectacles: n. Ôenak/chaSHmah

spectacular: a. pur tamaaSHah

spectator: n. tamaaSHaa'i

spectre: n. ţfriit

speculation: n. saTTa

speech: n. bayaan/boli/guftaar/guftgu/kalaam/
KHitaab/nutq/taqriir/suKHan/zabaan

speech impediment:n. luknat

speechless: a. bey zabaan/chup chup

(rendered)speechless:a. laa jawaab karna

speed: n. jaldi/raftaar/sur^at/tarraari/teyzi/űjlat

speedy: a. Ôajil/jald/teyz raftaar

spell: v.t. hijjey karna

spell: n. faal/jaadu/paRha˝t

spellbound: a. maeHsuur

spelling: n. hijja(m.)

spend: v.t. basar karna/KHarch karna/guzaarna

spend wildly: luTaana

spending: n. basar/KHarch(m.)

spending(time): a. basar

spendthrift: n. fuzuul KHarch(m.)/masduud(m.)

spendthrift: a. fuzuul KHarch/masduud

spew: v.t. qaey karna

spew: n. qaey

sphere: n. kurrah

spice: n. masaalah

spices: n. kiraana

spicy: a. chaT paTa/teykha(m.)/teykhi(f.)/teyz

spider: n. makRi(f.)

spigot: n. To˝Ti

spike: n. kiil(f.)/meyKH(f.)/tiili

spike fiddle: n. chikaara

spiky: a. nokiili

spill: v.t. bar baad karna/giraana/phey˝kna/
zaa'e^ karna

spill: v.i. Dhalkaana

spin: v.t. charKHah kaatna/ghamaana/kaatna/pheyrna

spinach: n. paalak

spinal marrow: n. Haraam maGHz(m.)

spindle: n. duuk/phirki

spine: n. riiRh(f.)

spinner: n. kaatney waala

spinning: n. kataa'i

spinning wheel: n. charKHah(m.)

spirit: n. Ôraq/Hausalah/himmat/jaan/jii/kaleyjah/
nafs/ruuH

spiritlessness: n. i˝kisaar

spiritual: a. diini/GHaer maaddi/ruuHi/ruuHaani

spirituality: n. ruuHaaniyat

spirits: n. baadah

spiritedness: n. joSH/KHuSH dili/zi˝dah dili

spit: n. siiKH

spit: v.t. pirona

spit: v.t. ugalna

spit: v.i. thuukna

spit: n. raal(f.)/thuuk(m.)

spite: n. Ôdaawat/Daah/jalaapa/kiinah/raSHk

spiteful: a. kiinah par war/khoTa

spittle: n. kaf/raal/thuuk

spittoon: n. piik daan/thuuk daan

splash: n. chhii˝Ta/pich pich

spleen: n. tiHaal

splendid: a. Ôali SHaan/Ôziim/Ôziim uSH SHaan/roSHan/
saaqib/SHaan daar/ujaagar/waah

splendour: n. aab/aab o ra˝g/aab o taab/aan baan/chamak damak/
faroz/jalaal/par tau/taabiSH/ThaaTh/ziya

splinter: n. phaa˝s

split: v.t. phaaRna/phoRna

split: v.i. khilna/masakna/phuuTna

split: n. darz(f.)/huuT(f.)/ohooT(f.)/SHaq(f.)/SHigaaf(m.)

split: a. dariidah/phaTa hu'a

splurge: n. asraaf/dikhaawa/namuud

splutter: v.i. chhii˝Tey bikharna/qatrey phaelna

spoil: n. luuT/maal e GHaniimat

spoil: v.t. bigaaRna/KHaraab karna/kirkira karna

spoil: v.i. bigaRna/KHaraab hona

spoiled: a. bar baad/bigRa/KHaraab/tabaah/zaae^

spoiler: n. dar a˝daaz

spoilt: a. kirkira

spoke: n. arra/tiili

spoken: a. zabaani

spokesman: n. tarjumaan

sponge: n. asfa˝j

sponger: n. muft KHor/tuafaeli/tufaelya

spongy: a. phus phusa/pola

sponsor: n. kafiil/zaamin

spontaneity: n. bar jastahgi/bey saKHtahgi

spontaneous: a. bey saaKHtah

spontaneously: adv. barf mala/bey saaKHtah/fil badiih/
KHud ba KHud

spoof: n. dhoka/fareyb/SHaraarat aameyz jhaa˝sa

spook: n. bhuut/ham zaad/pariit

spook: v.t. bhagdaR mahcaa deyna/chau˝kaa deyna/
Daraa deyna

spooky: a. bhayaanak/pu aaseyb

spoon: n. chamchah/chamchi(dim.)

sporadic: a. bikhra/ikka dukka/kabhi kabhaar/SHaaz

sport: v.i. kheylna

sport: n. baazi/baazi chah/kheyl/tamaaSHah

sportful: a. SHoKH/tafriiHi

sportive: a. albeyla/khilaaRi/warziSHi

sportsman: n. khilaaRi

sportsmanlike: n. jawaa˝ mard

sportmanship: n. mardaa˝gi/warziSH kaari

sporty: a. warziSHi

spot: n. chitti/daaGH/dhabba/nuqtah/phuTki/Tiika

spotted: n. chitti daar

spotted deer: n. chiital

spotless: a. bey daaGH/paak

spouse: n. zauj

spousal: n. nikaaH/SHaadi

spout: n. par naala

sprawl: v.i. loTna

spray: n. phuaar

spray: n. SHaaKH

spread: v.t. bikheyrna/farSH bichhaana/phaelaana/
pasaarna

spread: v.i. bikharna/phaelna

spread: n. gheyr/phaelaa'o/wus^at

spread a net: Dorey Daalna/jaal phaelaana

spread out: a. mabsuut

spree: n. naa'o noSHi/uchhal kuud

spree: v.t. naa'o noSHi karna

sprightly: a. albeyla/chhabiila/teykha(m.)/teykhi(f.)

spring: v.i. lachakna/lapakna/phaTna/uchhalna/
wujuud mey˝ aana

spring: n. Ôen/bahaar/chaSHmah/kamaan/rabii^/
sar chaSHmah/sota

(early)spring: n. nau bahaar

springing: n. jaulaa˝

springy: a. lachak daar

sprinkle: v.t. barakna/chhiRakna/thoRa thoRa bikheyrna

sprinkling: n. qatro˝ ka chhiRkaa'o

sprint: n. chhoTi si dauR

sprout: v.t. a˝khwa nikaalna/kich kichaana/
lagna/phuuTna/ugna

sprout: n. a˝khwa/kalla/SHaaKHsaanah

spruced: a. aaraastah/bana Thana/chheyl chhabeyla/
nak chaRha/paakiizah

spruce: n. sanobar(m.)

spry: a. chust/phurtiila/teyz

spume: n. jhaag/phey˝d

spume: v.t. jhaag nikalna

spunk: n. baa himmat/dileyr/teyz

spunk: v.i. aag pakaRna/jalna

spunkey: a. baa himmat/dileyr/jii daar/jiiwaT/joSHiila

spunkiness: n. jii daari

spur: v.t. eyR lagaana/cheyRna

spurious: a. baatil/dhoka baaz/fareybi/ja^li/jhuuTa/
khoTa/na jaa'ez/naqli

spurn: v.t. laat maarna/mustarad karna/rad karna/
Thukra deyna

spurning: n. tauhiin aameyz suluuk

sputum: n. thuuk(m.)

spy: n. goya˝dah(m.)/jaasuus(m.)/muKHbir(m.)

spy: v.t. jaasuusi karna/muKHbiri karna/
suraaGH rasaani karna

spying: n. muKHbiri(f.)/suraaGH rasaani(f.)

spyglass: n. chhoTi duur biin(f.)

squab: a. bhadda/moTa/nau KHeyz/SHarmiila

squabash: v.t. chuur chuur karna/kuchalna

squabble: v.i. jhagRa karna/tu tu mae˝ mae˝ karna

squabble: n. jhagRa/kil kil/tu tu mae˝ mae˝

squadron(of cavalry):n. risaalah

squalid: n. ga˝dah/GHaliiz/najis

squalor: n. bad baKHti/ga˝digi

squander: v.t. alalley talalley karna/phey˝kna

squander: n. asraaf/fuzuul KHarchi

square: n. chau kor/chauk/murabba^

square root: n. jazar(m.)

squash: n. Halwah kaddu/peyTha

squash: v.t. guuda bana deyna/kuchalna

squashed: a. pichchi

squat: v.i. naa jaa'ez qabzah karna/phaskaRi maarna

squatting: n. phaskaRa

squeal: v.i. chiiKHna

squeal: n. chiiKH

squeamish: a. baa Hayaa/bey mael

squeeze: v.t. daabna/dabochna/masalna/nichoRna

squeezing: n. faSHaar(m.)/masaas(m.)

squib: n. chhachhu˝dar(f.)

squid: n. qiir maahi

squint: a. aaRa pan/munHarif

squint: n. bhey˝ga pan/jhaa˝k/nazar/tirchhi nazar

squirm: v.t. chaal baazi karna/kulbulaana

squirrel: n. gilaehri

squirt: n. pich kaari(f.)

squirt: v.t. pich kaari maarna

squirting: n. phuuT(f.)

squish: v.t. kuchalna/masalna

stab: v.t. zaKHmi karna

stabile: a. jama hu'a/mazbuut/saabit

stability: n. isteHkaam/mazbuuti/sabaat

stabilise: v.t. puKHtah karna

stabilisation: n. isteHkaam(m.)

stable: a. mustaeHkam

stack: n. a˝baar

staff: n. Ômlah(m.)/Da˝Di(f.)/jariib(f.)/khamba(m.)

stage: n. chabuutrah/marHalah

stagger: v.t. Dag magaana/laR khaRaana/paa'o˝ Dag magaana

stagnant: a. faasid/qaa'em/saakin

staid: a. sa˝jiidah

stain: v.t. daaGH lagaana/dhabba lagaana/ra˝gna

stain: n. chhii˝T()f./chitti(f.)/daaGH(f.)/dhabba(m.)/
faziiHat(f.)/phuTki(f.)

stained: a. daaGH daar/ra˝ga

staircase: n. siiRhi/ziinah

stake: n. khamba

stake: v.t. jho˝k deyna/SHart lagaana

stake: n. baazi/en^aam/SHart

stakeholder: n. SHarti raqam bardaar

stale: a. baasi/puraana

stale: n. bahaanah

stale: n. ghoRey ka peySH aab

stale: v.i. muutna

stale: n. hattha/SHaaKH

stalk: n. akaR chaal

stalk: n. Da˝Thal(f.)/karbi/SHaaKH(m.)

stalkless: a. bila Da˝Thal/bey Da˝Di

stall: n. astabal/paa'ey gaah/taweylah

stallion: n. nar ghoRa

stallion: n. faaHiSHah

stalwart: a. qawi/SHujaa^

stammer: v.t. haklaana/laR khaRaana

stammerer: n. hakla(m.)/hakli(f.)

stammering: n. hakla haT/luknat

stamp: n. mohar/naqSH/Thappa/zarb

stampede: n. bhag daR

stamping: n. taba^

stance: n. Haalat(f.)/waza^(f.)

stand: v.i. khaRa hona

stand off: v.t. katraana/Taal deyna

stand off: a. alag thalag/duur

stand offish: a. akal khura/alag thalag sa/bey murawwat

stand still: ThiTak jaana

standard: a. puura/me^yaari

standard: n. Ôlam/jha˝Da/me^yaar

standard-bearer:n. Ôlam bar daar/niSHaan bar daar

standing: a. khaRa/qaa'em

standing: n. rutbah/wuq^at

standing crop: n. jaa'edaad

standpoint: n. nuqtah e nazar(m.)

staple: n. bunyaadi SHa'ey

star: n. Ôjm/sitaarah/taara

star-gazer: n. munajjim(m.)/najuumi(m.)

starry: n. sitaarey daar

starch: n. kalaf/kalap/niSHaastah

stare: v.i. ghuurna/taakna

stare: n. taak

stark: a. akRa hu'a/bey lachak/ujaaR ma˝zar/tamaaman

starling: n. maena(f.)

start: v.t. aaGHaaz karna/chal paRna/Daul Daalna/
SHuruu^ karna

start: v.i. aaGHaaz hona/khulna/SHuruu^ hona

start: n. aaGHaaz/ibteda/SHuruu^

starter: v.t. chal paRney waala/gaam zan

startle: v.t. chau˝kaana

startle: v.i. chau˝kna

startling: a. ta^ajjub ka baa^is

startlingly: adv. waeH SHatnaak taur par

starve: v.i. bhuuka marna

starve: v.t. faaqah karna

starvation: n. bhuuk/faaqah

starving: n. GHurrah

stasis: n. dauraan e KHuun ki rukaawaT/qabz

state: n. ŕlaaqah/daulat/Haal/Haal o qaal/Haalat/
HaSHmat/hae'iyat/Hukuumat/kaefiyat/mulk/
naubat/raaj/reyaasat/saltanat/SHaan/SHakl/
taur/waza^

state: v.t. bayaan karna

state witness: n. sultaani gawaah

satecraft: n. siyaasat

stately: a. Ôali SHaan

statement: n. Ôrz/bayaan/Haal/izhaar/kaefiyat

satatesman: n. mudabbir(m.)

satatesmanship: n. mudabbiri(m.)

station: n. darjah(m.)/Haesiyat(f.)/maqaam(m.)/
mustaqar(m.)

stationary: a/n. khaRa/muqiim/qaa'em/saakin

stationer: n. kaaGHazi/qartaasi

statistics: n. SHumaariyaat

statue: n. but/mujassimah

stature: n. a˝daam/Diil/haekal/namu/qad/qaamat/qadr o qaamat

status: n. aabru/auqaat/Haesiyat/maqaam/paa'ey gaah/
paayah/pallah/poTa/qadr o ma˝zilat

status quo: a. ba Haal

statute: n. farz/Hukm/qaanuun

statutes: n. aa'in

staunch: a. kaTTar/saabit qadam

stave: n. lakRi key putley

stay: v.i. DaT jaana/DaTna/khaRa raehna/paRna/
qayaam karna/raehna/Thaerna

stay: n. Deyra/guzaarah/paRaa'o/qayaam

stay order: n. Hukm e imtenaa^i

staying: n. faro kaSH

steadfast: a. mazbuut/puKHtah/qaa'em

steadfastness: n. mazbuuti/nibaah/puKHtahgi/sabaat

steady: a. mazbuut/raasiKH/saabit qadam

steadily: adv. baa qaae^dah

steal: v.t. chori karna/churaana/GHaa'eb karna/
gum karna

steam: n. bhaap/buKHaar/duKHaan

steamer: n. duKHaani jahaaz(m.)

steamship: n. duKHaani jahaaz(m.)

steed: n. sama˝d

steel: n. faulaad

steep: a. a˝dha dhu˝d/chaRhaa'i/Dhalwaan/
muSHkil/nihaayat

steep: v.t. bhigona/achhi taraH sey tar karna/
tar batar karna

steeper: n. bhigauna

steeple: n. burj(m.)/kalas(m.)/minaar e kaliisah(m.)

steersman: n. maa˝jhi(m.)

stem: n. Da˝Di/Da˝Tha

stench: n. bad bu/bisaa˝d/űfuunat

stenographer: n. muKHtasar naweys

stenography: n. muKHtasar naweysi

stentorian: a. bahot uu˝chi aur zordaar waala

step: n. Dag/eqdaam/paa/paa'o˝/qadam

step up: v.t. baRhaana/teyz karna

steps: n. seeRhi/ziinah

sterile: a. ba˝jar/bey aulaad

sterling: a. űmdah

stern: a. duruSHt

sternness: v.t. duruSHti/karaKHtagi

stevedore: n. KHalaasi

stew: n. fikr/Hammaam/preySHaani/patiili/
qabHah KHaanah

stew: v.t. garam paani sey naehlaana

stew: v.i. panaah milna

stew: n. machhli ka taalaab

steward: n. KHaan saama˝/naazir/peySH kaar

stewardship: n. daaroGHgi/mohtamammi

stick: v.t. chipkaana/chubhona/gho˝pna

stick: v.i chipaTna/DaT jaana/DaTna/lagna

stick: n. lakRi/laaThi/tiili

stick to: v.i. chimaTna/laaHiq hona

stick-bearer: n. cgob daar(m.)

stickiness: n. cheyp/leys

sticky: a. chip chipa/leys daar

sticking: a. peywastah

stiff: a. bey loch/jakRi/karaKHt/kaThor/saKHt/ziddi

stiffen: v.t/i. jakaR jaana/jakaRna/saKHt ho jaana

stiffness: n. duruSHti/saKHti

stigma: n. Ôeb/daaGH/dhabba/siyaahi

still: a. bey Harkat/chup/gum sum/saakin

still: adv. ab bhi/hanoz/par

stimulant: m. moHarrik

stimulate: v.t. aamadah karna/bey daar karna/eyR lagaana/
ubhaarna

stimulus: n. moHarrik

sting: v.t. chubhoba/Da˝k marna/Dasna/kaa˝Ta chubhona/
neySH zani karna

sting: n. Da˝k/kaa˝Ta/KHaliSH/neySH

stingy: a. KHasiis

stinginess: n. KHissat(f.)

stinging: n. neySH zani

stink: v.i. bad bu deyna

stinking: a. ga˝dah

stint: v.t. aaRey aana/Had ba˝di karna/rokna

stint: n. paa ba˝di/qaed/zabt

stinted: a. maeHduud

stingingly: adv. bahot kam meqdaar mey˝

stipend: n. muSHaahirah(m.)/roziinah(m.)/waziifah(m.)

stipulated: a. maSHruut

stipulation: n. Ôehd(m.)/qaul(m.)/SHart(f.)

stir: v.t. chalaana/Hal karna/hilaana

stir: v.t. hilna

stir: n. chahel pahel/gaehma gaehmi

stirrup: n. rikaab(f.)

stitch: n. chubhan/Taa˝ka

stitch: v.t. bu˝na/siina/silaa'i karna

stitch a quilt: Dorey Daalna

stitching: n. siina pirona/silaa'i

stob: n. aar

stock: n. a˝baar/asal(m.)/ku˝dah(m.)/maal(m.)/nasl(f.)/
yaKHni(f.)/zaKHiirah(m.)/zurriyat(f.)

stockholder: n. Hissey daar

stockings: n. jurraab/mozah

stockpile: n. Dheyr/a˝baar(m.)

stodge: v.t. Tho˝sna

stodgy: a. bhaari/sa˝giin

stoke: v.t. aag bhaRkaana/hawa deyna

stoker: n. jho˝kney waala

stole: n. KHar qah

stolen: a. churaa'i hu'i/masruuqah

stolid: a. bey His/sard mohar

stolidly: adv. sard mohri sey

stoma: n. chaak/dehaan/SHigaaf

stomach: n. aatma/peyT/poTa

stomach: v.t. bar daaSHt na karna/pasa˝d na karna

stomp: v.t. paa maal karna/paao˝ paTaKHna

stone: n. guThli/Hajar/patthar/roRa/sa˝g

stone: v.t. sa˝g zani karna

stoning: n. pathraa'o

stony: a. pathriila/sa˝glaaKH

stoop: v.i. jhukna/KHam karna

stop: n. rok thaam(f.)/waqfah(m.)

stop: v.i. DaT jaana/DaTna/rukna/Thaerna

stop: v.t. rokna/saadhna/Thaeraana

stop short: ThiTak jaana

stoppage: n. i˝sidaad/rukaawaT

stopper: n. DaaT

store: n. a˝baar/dukaan/zaKHiirah

storey: n. ma˝zil/tabqah

(upper) storey: n. koTha

storm: n. talaatum/tuufaan/yuuriSH

storm: v.t. Hamlah karna

stormy: a. SHor a˝geyz/tuufaani

story: n. afsaanah/daastaan/kahaani/kaefiyat/
maajra/naql/qissah

(short)story: n. afsaanah

story teller: n. dastaan go(m.)

storytelling: daastaan go'i

stout: a. dhii˝ga/farbah/mazbuut/moTa/poRha

stove: n. a˝geyThi/chuulha

stow: v.t. maeHfuuz karna/zaKHiirah karna

strabismus: n. bhey˝ga pan(m.)

straddle: v.t. Taa˝gey˝ phaelaana

strag: n. aawaarah/bhaTka

straggle: v.i. raah sey haTna/saath chhuRna

straggler: n. awaarah

straight: a. baraabar/khula khula/raast/siidha/ustuwaar

straight line: n. KHat e mustaqiim(m.)

straightaway: adv. fauran

straighten: v.t. siidha karna

straightforward:a. khara/saaf/siidha saada

straightforwardness:n. khara pan/raast rawi/saaf dili

straightness: n. ustuwaari(f.)

strain: v.t. chhaa˝na/nichoRna/rokna

strained: a. kaSHiidah

strain: n. zaeHmat(f.)

strain: n. nasl(f.)/zaat(f.)

strainer: n. chhalni(f.)/chha˝na(m.)

strait: n. aab naa'ey(f.)

straitened: a. ta˝g

strand: n. kinaar e aab/saaHil

strand: n. lachhi/laRi

strange: a. Ôjab/Ôjiib/a˝jaan/beygaanah/GHariib/
GHaer/niraali/turrah

stranger: n. ajnabi/baeri/bey gaanah/GHaer/naa aaSHna/
par deysi

strangers: n. aGHyaar

strangle: v.t. dabochna/gala dabaana/phaa˝si deyna

strangulation: n. phaa˝si

strap: v.t. kasna/maarna/piiTna

strap: n. paTTi

stratagem: n. chaal(f.)/daa'o˝(m.)/ghaat(f.)

strategy: n. chaal/Hikmat e Ômli

stratum: n. tabaq/tabqah/taeh

straw: n. kaah/sii˝k(f.)/ti˝ka(m.)

streak: v.t. dhaari Daalna

streak: n. dhaari/lakiir

streaky: a. dhaari dhaari

stream: n. aab ju(f.)/dhaar/naala(m.)/rau(f.)/
ruud(f.)/sota(m.)

streamer: n. jha˝Da(m.)/jha˝Di(f.)

street: n. gali(f.)/kuuchah(f.)

strength: n. bal buuta/dam KHam/jaulaani/majaal/par/pitta/
puKHtagi/quuwat/qudrat/saKHti/taaqat/
ustuwaari(f.)/wasuuq(m.)/yaara(m.)/zor(m.)

strengthened: a. moHkam/puKHtah/saKHt/ustuwaar

strengthening: n. taa'id(f.)

strenuous: a. himmati/jafa kaSH/pur joSH/sar garm/
tawaana

stress: n. dabaa'o(m.)/zor(m.)

stretch: v.t. baRhaana/kasna/phaelaana

stretched: a. mabsuut/phaela hu'a

strew: v.t. bikheyrna/chhiRakna

strewn: a. bikhra hu'a/mu˝taSHir

stricken: a. zadah

strict: a. kaRa/kaTTar/raasiKH/saKHt/
zaabit/zabar dast

strictly: adv. taakiidan

strictness: n. saKHti/zabar dasti

stricture: n. ba˝dhaa'i//saKHti

stride: v.t. Dag bharna/phalaa˝gna

stride: n. Dag(f.)/gaam(m.)/qadam(m.)

stridence: n. laehjey ki saKHti

stridency: n. karaKHtahgi(f.)

strife: n. fasaad/jhagRa/tasaadum/uljhaa'o

strike: v.t. bajaana/haRTaal karna/haTaana/lagana/maarna/
niShaan lagaana/piiTna/qalam zad karna/
Takraana/saehlaana/sauda karna

strike: v.i. bajna/lagna/

strike a bargain: sauda karna

strike against: laRna

strike off: v.t. KHaarij karna

strike out: v.t. kaaTna/miTaana

strike together: Takraana

striking: a. Haerat a˝geyz/zor daar

striking: n. maar

strikingly: adv. mu'ssar tariiqey sey

string: n. Dor/Dora/Dori/qataar/rassi/riSHtah/sutli

string of pearls:n. laR

stringed: a. taar daar

stringent: a. majbuur kun/SHadiid/taakiidi

stringency: n. saKHti(f.)/ta˝gi(f.)

strip: v.t. bey pardah karna/kapRey utaarna/khii˝chna

strip: n. paTTi

stripe: v.t. chaabuk maarna/dhaari Daalna/paTTi Daalna

stripe: n. chabuk sey piTaa'i/dhaari/paTTi

striped: a. dhaari daar

stripling: n. eyk laRka/nau KHeyz

strive: v.i. haath paa'o˝ maarna/koSHiSH karna

striving: a. mujaahid

striver: n. jadd o jeHad karney waala

stroke: v.t. pheyrna/saehlaana

stroke: n. dhakka/halla/Hamlah/maar/SHoSHah/
waar/zad/zarb

stroll: v.t. ghuumna/saer karna

stroll: n. chahel qadmi/saer

stroller: n. aawaarah/har jaa'i

strolling: n. kuuchah gardi

strong: a. dhii˝ga/matiin/mazbuut/mustaHkam/paa'ey daar/
pakka/poRha/puKHtah/qawi/raasiKH/taaqat war/
saabit/saKHt/sa˝giin/SHeyr/teyz/ustuwaar/
waasiq

strong-box: n. tijori(f.)

stronghold: n. gaRh(m.)/qal^ah(m.)

strongman: n. aamir(m.)/bahaadur(m.)/taaqat war(m.)

strong willed: a. mustaqil mizaaj

struck: a. lagna/lagwaana/maara

structure: n. banaawaT/saaKHt

structural: a. banaawaT/saaKHt

structurally: adv. saaKHt key leHaaz sey

struggle: v.t. phaR phaRaana

struggle: n. kaawiSH/kaSHaa kaSH/kaSH makaSH/
maara maar/tag o dau

strumpet: n. faaHiSHah/ka˝jRi/kasbi

strut: v.i. ae˝Thna/akaR fuu˝ ban kar chalna/
maTakna

stub: n. Tha˝Th

stubborn: n. bey taraH/haT dharm/KHud sar/ziddi

stubbornness: n. haTeyla pan/zid ka maa'ddah

stuck: v.i. pha˝sna

stuck up: a. KHud pasa˝d/mutakbbir

stud: v.t. jaRaana/jaRwaana

stud: v.i. jaRna

stud: n. nasal kaSH ghoRa

student: n. muriid(m.)/taalib ţlm(m.)/taalebah(f.)

studious: a. paRhaaku

studiously: adv. sar garmi sey

studiousness: n. ţlm dosti(f.)

study: v.t. mutaale^ah karna/paRhna/siikhna

study: n. mutaale^ah

studying: n. paRhna

stuff: v.t. ghuseyRna/Thosna

stuffed: a. khacha khach/Thusa

stuggy: a. moTa

stultify: v.t. bey waquuf banaana

stumble: v.i. Thokar khaana

stumble: n. Thokar

stump: n. kotaah qad

stun: v.t. Hawaas baaKHtah karna

stunt: n. rok/rukaawaT

stunt: v.t. ThuThraana

stunted: a. kotaah/ThuThra

stupefied: a. Hawaas baaKHtah/KHiirah/madhoSH

stupendous: a. Haerat kun

stupefy: v.i. saktey mey˝ aana

stupefy: v.t. bad Hawaas kar deyna/dam bahKHud kar deyna

stupid: a. aeHmaq/aeHmaqaanah/an ghaR/bey KHabar/
bey waquuf/choGHd/KHar dimaaGH/kora/lur/
naa faehm/phuu'aR

stupidity: n. anaaRi pan/ga˝waar pan/Hemaaqat/jahl

stupification: n. KHiiragi(f.)

stupor: n. GHaflat/GHaSH

sturdy: a. chaaq/daba˝g/duruSHt/kaRa/mazbuut/paa'ey daar/
qawi/saabit qadam/saKHt/tu˝d/ziddi

stutter: v.i/t. haklaana

stuttering: n. hakla pan/hakla haT

style: n. a˝daaz/asluub/Dhab/Dha˝g/ţbaarat/
paehlu(m.)/paeraayah(m.)/qata^(f.)/
ra˝g(m.)/SHaan(f.)/taraH/tarz(f.)/waza^(f.)

stylish: a. pur asluub/taraH daar/waza^ daar

stylist: n. saaHeb e tarz

subcontinent: n. barr e saGHiiri

subcontinental: a. barr e saGHiiri

subdue: v.t. zeyr karna

subdued: a. maGHluub/musaKH KHar

subject: n. faa^el/maeHkuum/mazmuun/mauzuu^/
re^aaya/taabe^

subject: v.t. paa ba˝d karna

subjected: a. maeHkuum/musaKH KHar

subjection: n. maeHkuumi/maeHkuumiyat

subjoin: v.t. zam hona

subjoined: a. muta^alliq

subjoining: n. zam

sub judice: n. Ôdaalat key zeyr faeslah

subjugate: v.t. fataH karna/maGHluub karna/nutii^ karna

subjugation: n. GHulaami(f.)/itaa^at(f.)/maGHluubiyat(f.)

subjugated: n. paa ba˝d

sublime: a. Ôali/bula˝d/rafii^/saaqib

subliminally: adv. taeHt uSH SHo^uuri a˝daaz key saath

sublimation: n. Ha'iyat ki tabdiili/wijdaan

submarine: n. aab doz(f.)

submerge: v.t. Dubona

submerge: v.i. Duubna

submission: n. faro tani/ţtaa^at/guzaariSH/taa^at/
tasliim/sabr

submissive: a. Ôajiz/faro tan

submissiveness: n. Ôajizi

submit: v.t. gardan jhukaana/peySH karna

submit to: v.t. gawaara karna

subordinate: v.t. maa taeHet banaana/paa ba˝d karna/
taabe^ banaana

subordinate: a. maa taeHet/paa ba˝d/taabe^

subordinate: n. maa taeHt(m.)/maeHkuum(m.)

subordination: n. maeHkuumi/maeHkuumiyat/paa ba˝di

subornation: n. jurm ki tarGHiib

subpoena: v.t. chaalaan jaari karna

subscription: n. cha˝dah/iSHtiraak

subsequent: a. maa ba^d

subsequently: adv. aaya˝dah/piichhey

subsurvience: n. e^aanat/KHidmat guzaari/maa taeHti

subside: v.i. baeThna/ghaTna/pichakna

subsidiary: n. maa taeHt

subsist: v.i. guzraan karna

subsistence: n. aab o daanah/guzaarah(m.)/namak/rizq(m.)

substance: n. baat/Haasil kalaam/KHulaasah/
maa'dah/maahiyat/zaat

substabdard: a. me^yaar sey kam

substantial: a. Haqiiqi/maaddi/pakka/saabit

substitute: n. ŕwaz

substitution: n. badal(m.)

substrate: n. zeyli tabaq

subterfuge: n. bahaanah

subtility: n. baariiki(f.)/lataafat(f.)/űlu(m.)

subtle: a. baariik/daqiiq/latiif/zariif

subtract: v.t. ghaTaana/nikaalna

suburb: n. qurb o jawaar/nawaaH

succeed: v.t. kaam yaab hona/paar utarna/puura utarna/
sar karna

succeed: v.i. phuulna phalna

success: n. fiirozi/jiit/kaam raani/kaam yaabi(f.)/
nusrat(f.)

successful: a. kaam raan/kaam yaab/phuula phala/
SHaad kaam/surKH ru

successfully: adv. kaam yaabi sey

succession: n. jaa naSHiini(f.)/silsilah(m.)

successive: a. lagaatar/musalsal/mutawaatir/taabaR toR

successively: adv. dam bah dam/lagaataar/paeham

successor: n. jaa naSHiin(m.)/KHalaf(m.)

succour: n. dast giiri/faryaad rasi/madad

such: a. aesa/waesa

such as: a. jaesa

suck: v.t. chasakna/chuusna/piina

suckle: v.t. duudh pilaana

suckling: n. SHiir KHwaar(m.)/razaa^at(f.)

sudden: a. achaanak/eyk dam

suddenly: adv. aanan faanan/achaanak/eyka eyki/baeThey biThaa'ey/
naa gaah/yak laKHt/yak bayak

suffer: v.i. choT khaana/dukhiya hona/jheylna/
musiibat uThaana/paani phir jaana/
paRna/saehna

sufferance: n. aziiyat/dukh/takliif

sufferer: n. dukhiya/musiibat zadah

suffering: n. aziiyat/dil soKHtah/dukh/ibtela/kaRi/
musiibat/ra˝j/sabr/sadmah

suffering: a. mubtila

suffice: v.i. puura utarna

sufficiency: n. faraaGHat

sufficient: a. bas/kaafi

suffix: n. laaHiqah

suffocate: v.t. dam ghoTna

suffocate: v.i. dam ghuTna

suffocation: n. ghuTan(f.)/Habs(m.)

suffuse: n. paani sey Dhak deyna/ra˝g deyna

sugar: n. chiini/khaa˝D/SHakar

sugar candy: n. misri(f.)

sugar cane: n. ga˝na

suggest: v.t. Ôrz karna

suggested: a. mujawwizah

suggestion: n. iima(f.)/sifaariSH(f.)/tajwiiz(f.)

suicide: n. KHud kuSHi/KHud sozi

suit: n. dar KHwaast/faryaad/guzaariSH/HaSHam/
joRa/lagna

suit: v.t. darKHwaast karna/guzaariSH karna/
KHuSH karna

suit: v.i. lagna/munaasib hona/paRna/raas aana

suitable: a. aehl/durust/laa'eq/munaasib/mutaabiq

suitableness: n. mutaabiqat/SHaa'estahgi

suitor: n. ÔaSHiq/ma˝geytar/taalib

sulk: v.i. ruuThna

sulky: a. akal khura/bad mizaaj/tiikha

sullage: n. aaKHor/ga˝dagi/GHalaazat/kuuRa karkaT/
mael/najaasat

sullen: a. mukaddar/kaSHiidah

sullenly: adv. KHufgi sey

sullenness: n. aazurdgi/bar hami/KHufgi/udaasi

sully: v.t. GHaliiz karna/najis karna/thuukna

sulphur: n. ga˝dhak

sultana: n. munaqqah

sultriness: n. ghamas/Habs

sultry: a. ghamas daar

sum: n. Haasil/jama^/joR/kul/raqam

sum total: n. Haasil jama^

summer: n. garmi/garmiyo˝ ka mausam

summarise: v.t. KHulaasah karna/muKHtasar karna

summarised: a. mujmal/muKHtasar

summary: n. KHulaasah/lub/sar sari

summation: n. Haasil jama^

summit: n. auj/choTi/fauq/phuna˝g(f.)/qullah

summon: v.t. pukaarna

summon: n. pukaar

sump: n. dal dal

sumptuous: a. maeh˝ga/pur takalluf

sun: n. aaftaab/dhuup/KHaawar/KHurSHiid/mehr/
naiyyar/SHams/siraaj/suuraj(m.)

(blazing)sun: n. chil chilaati dhuup(f.)

sunbath: n. aaftaabi GHusl(m.)

sun bathe: v.t. dhuup sey˝kna

sunder: v.t. alqat karna

sundry: a. ka'i/phuTkal/phuTkar

sunk: pa.t. GHarq aab

sunlight: n. dhuup(f.)/zau

sunlit: a. dhuup daar/munawwar

sunny: a. aaftaabi/dhuup daar/roSHan/taabnaak

sunset: n. GHuruub e aftaab/SHaam

sunshade: n. saa'ebaan(m.)

sunshine: n. dhuup/ujaala

superb: a. Ôali

superficial: a. baalaa'i/sar sari/satHi/zaahiri

superficially: adv. uupar uupar

superfluous: a. faaltu/faazil/zaa'ed

superimpose: v.t. ma˝Dh deyna

superintendent: n. nigraan

superior: a. Ôala/baalaa dast/baRhiya/beySH/faa'eq/fauqaani/
kalaa˝/muqaddam/naazir/turrah/zabar/zabar dast

superior quality: kamaal

superiority: n. bar tari/fauqiyat/fazl/faziilat/
sabqat/tafawaffuq

supernatural: n. fauq ul tabiy^at/mo^jezah

superstition: n. KHarafat/waehm

superstitious: a. muta^assib/waehmi/za^iif ul e^teqaad

supervision: n. nigraani/paas

supervisor: n. nigraan

supervisory: a. nigraani ka

supine: a. aaraam pasa˝d/kaahil/muta^ssib

supper: n. khaana

supplement: n. laaHiqah/zamiimah

supplementary: n. izaafi

supplicate: v.t. daaman phaelaana/iltija karna/paa'o˝ rakaRna/
paero˝ paRna/peySHaani ragaRna

supplicating: a. neyaaz ma˝d

supplication: n. Ôajizi/iltija/neyaaz

supply: n. faraahami(f.)/rasad(f.)

supply: v.t. baehm karna/faraahami karna/rasad rasaani karna

support: v.t. ham dardi karna/Hemaayat karna/
par wariSH karna/puSHt panaahi karna/
puSHt par hona/saadhna/sahaara deyna/
sa˝bhaalna/taa'id karna

support: n. dast giiri/haath/Hemaayat/kafaalat/kumak/
panaah/par wariSH/puSHt/quuwat/rizq(m.)
sahaara/taa'id/wasiilah

supporter: n. Haami/ham dard/Hemaayati(m.)/kafiil/
piTThu(m.)/puSHt panaah/saathi/taraf daar(m.)

supportive: n. Haami

supportless: a. bey yaar o madad gaar

suppose: v.t. farz karna

supposed: a. farzi

supposedly: adv. bil farz

supposition: n. farz

suppress: v.t. dabaana/kuchalna/qaabu paana

suppression: n. dabaa'o(m.)/i˝sidaad/rafa^(m.)

suppurate: v.i. mawaad jama^ hona/piip bharna

suppuration: n. mawaad

supreme: a. Ôala

supremacy: n. baala dasti/fauqiyat

sure: a. pakka/waasiq/yaqiini

surely: adv. kiyu˝ nahii˝/yaqiinan/zaruur

surety: n. kafaalat/zaamin/zamaanat

surface: n. ru/satH

surge: n. hilkora/laher/mauj

surge: v.i. joSH par aana/uma˝Dna

surgeon: n. jarraaH(m.)

surgery: n. jarraaHi(f.)

surgical: a. jarraaHi ka

surly: n. aazurdah/duruSHt/kaThor

surmise: v.t. gumaan karna/SHak karna

surmise: n. gumaan

surpass: v.t. baRh jaana/faa'eq hona/GHaalib aana/
GHaalib hona/jawaaz karna/kaan kaaTna/
sabqat ley jaana

surpassing: a. bar tar/baRhiya/faa'eq/GHaalib/turrah

surpassing: n. sabqat

surplus: n. baaqi(f.)/beySHi/faaltu/faazil/zaa'ed

surprise: n. acha˝bha/Ôjab/Haerat/ta^ajjub

surprised: a. mutaHayyir

surprising: a. Ôjiib

surreal: a. GHaer Haqiiqi

surrender: v.t. hathyaar Daalna/tasliim karna

surrender: n. haar/supurdagi/tasliim

surreptitious: a. saaKHtah

surround: v.t. gheyrna/moHaasirah karna/muHiit karna

surround: n. gheraaa'o

surrounded: a. maeHsuur

surrounding: a. ird gird/muHiit

surrounding: n. aas paas/gird/ird gird

surroundings: n. maa Haul

surveillance: n. nigraani

survey: n. jaa'ezah(m.)/masaaHat(f.)/naap(f.)/
paemaa'iSH(f.)

survive: v.i. zi˝dah bachna

suspect: v.t. gumaan karna/SHak karna/SHubhah karna

suspense: n. i˝tizaar

suspend: v.t. laTkaana/mo^attal karna

suspended: a. laTka hu'a/mo^attal

suspension: n. mo^attali/rukaawaT

suspicion: n. gumaan/KHayaal/SHak/SHuhah/waehm/zan

suspicious: a. SHakki

suspiciously: adv. SHak sey

suspire: v.t. aahey˝ bharna/saa˝s bharna

sustain: v.t. bar daaSHt karna/sahaarna/sa˝bhaalna

sustainer: n. raaziq(m.)

sustenance: n. GHiza(f.)/par wariSH(f.)/roTi(f.)

sutor: n. mochi

suture: n. joR/silaa'i/Taa˝ka

suzerain: n. jaagiir daar

suzerainity: n. jaagiir daari(f.)

svelte: n. lachak daar/loch daar

swab: v.t. pochhan lagaana

swaddle: v.t. kapRey mey˝ lapeyTna/paTTi baa˝dhna

swagger: n. naKHrah/uThaan

swagger: v.t. akaR kar chalna/ae˝Dna

swallow: v.t. galey sey utaarna/hazm karna/khaana/
nigalna

swallow: n. aba biil

swallow: n. gala/ghuu˝T/Halaq

swamp: n. dal dal/daldali jagah/dha˝s

swamp: v.t. dha˝sa deyna/deyna

swamp-deer: n. baarah si˝gha(m.)

swank: a. jast o KHaez kun/teyz

swank: n. KHud numaa'i

swank: v.t. ba˝na/KHud numaa'i karna

swanky: a. dikhaawaTi

swarm: n. bhiiR/dal/GHalla/hujuum

swarthy: a. pakkey ra˝g ka/saa˝wla/tariik

swat: v.t. haath maarna/lambi zarb lagaana

swag: n. laehraana/laTakna

sway: n. Ômal daKHal/raaj/tasallut

sway-pole: n. Dhey˝kli

swear: v.t. gaali deyna/Halaf uThaana

swearing: n. gaali

sweat: v.i. pasiijna

sweat: n. Ôraq/pasiinah

sweep: v.t. baTorna/jhaaRna/jhaaRu deyna

sweeper: n. bha˝gan(f.)/bha˝gi(m.)/jaarob kaSH(m.)/
KHaak rob(m.)/mehtar(m.)/mehtraani(f.)

sweet: a. miiTha/narm/pyaara/SHiirii˝

sweet meat: n. miThaa'i/SHiiriini

sweetheart: n. baalam(m.)/dilbar/dil daar/Habiib(m.)/
jaan/kaafir/maeHbuub(m.)/maeHbuubah(f.)/
ma^SHuuq(m.)/ma^SHuuqah(f.)/naaz nii˝/
nigaar/piitam/
pritam/saajan(m.)/sanam

sweetness: n. Halaawat/miThaa'i/miThaas/ras/SHiiriini

sweets: n. miThaa'i/SHiiriini

swell: v.i. khilna/phuul jaana/phuulna/roTiyaa˝ lagna/
suujna/suujan aana/uma˝D aana/warm aana

swell: v.t. phulaana/uma˝Dna

swelling: n. gumRa/suujan/waram

swelling: a. mauj zan

swift: a. musta^ad/phurtiila/sarii^/teyz rau

swiftness: n. jaulaani/lap jhap/lapak/phurti/sur^at/teyzi

swill: n. chhaan bora/bhuusi chokar/kha˝gaal

swim: v.i. perna/taerna

swim: v.t. GHaSH khaana/paeraana/taeraana

swimmer: n. paeraak/SHinaawar/taeraak

swimming: n. paeraaki/SHinaawari/taeraaki

swindle: v.t. chaT kar jaana/GHaban karna

swindler: a. ja^l baaz/ja^l saaz

swine: n. suu'ar

swing: n. gaehwaarah/jhuula/pey˝g

swing: v.t. jhuula jhuulna/jhuulna

swinishness: n. suu'ar pana

swish: v.t. sa˝sanaana

switch: n. khaTka

swollen: a. phuula

swoon: v.i. GHash aana

swoon: n. chakkar/GHaflat/GHaSH/saktah

sword: n. SHamSHiir/saef/talwaar/teyGH

swordsman: v.t. teyGH zan

swordsmanship: v.t. teyGH zani

syce: n. saa'is

sycophant: n. chaap luus/KHuSH aamdi

sycophancy: n. chaap luusi/kaasah leysi

sye: v.t. chhaa˝na

sye: n. chhalni

syllogism: n. qayaas e ma˝taqi

symbol: n. Ôlaamat/iSHaarah/misaal/tuGHra

symbolic: a. Ôlaamati/iste^aari

sympathetic: a. ham dard/KHuda taras

sympathetically: adv. ham dardi sey

sympathise: v.i. ham dardi rakhna

sympathise: v.t. dukh baTaana/ham dardi karna

sympathiser: n. ham dard/GHam gusaar/GHam KHwaar/SHanwa

sympathy: n. dard ma˝di/dil ju'i/GHam gusaari/ham dardi

symphony: n. ham nawaa'i/taraanah

symptom: n. Ôlaamaat(f.)/iima(f.)/marz(m.)

symptoms: n. aasaar/Ôlaamaat

sync: n. mutaabiqat daari(f.)

syncreticism: v.t. imtizaaj e ziddaen

synonymous: a. ham ma^ni/mutaraadif

synopsis: n. KHulaasah(m.)

syntax: n. naHw(f.)

syphilis: n. aatiSHak(f.)

syringe: n. pichkaari(f.)

syrup: n. Ôrq/ras/SHiirah

system: n. nazm/nizaam/qaanuun/qariinah/tartiib

systematic: a. baa qaa'edah/usuuli

systematically: adv. baa qaa'edgi sey/baa usuuli sey

systematise: v.t. munazzam karna/tartiib deyna

systematised: a. munazzam

systemic: a. kisi nizaam sey muta^lliq

syzygy: n. eyk maah/muKHaalifatburaa jo dekhan mai.n Chalaa, buraa naa milyaa koye
jo mann Khojaa apnaa to mujh se buraa naa koyeLast edited by Mayank; 16th September 2007 at 04:17 PM..
  Send a message via Yahoo to Mayank  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is On

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'N' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:40 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:39 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'L' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:37 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:35 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:34 PMPowered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com