Shayri.com  

Go Back   Shayri.com > Dictionaries > Urdu Dictionary

Closed Thread
 
Thread Tools Rate Thread Display Modes
Dictionary English to Urdu Letter 'V'
Old
  (#1)
Mayank
Mirage
Mayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.com
 
Mayank's Avatar
 
Offline
Posts: 4,715
Join Date: Jan 2004
Rep Power: 48
Dictionary English to Urdu Letter 'V' - 16th September 2007, 04:03 PM


V

vacancy: n. bey KHayaali/fursat/gu˝jaa'iSH/jagah/
jof/KHaali asaami ya ˘hdah/KHaali pan/
KHaali maqaam/SHigaaf ya daraz/suuraaKH

vacant: a. faariGH/GHaer aabaad/GHaer maqbuuzah/
KHaali/laa waaris/mo^attal/sapaaT/suuna/tihi

vacantly: adv. bey ma^ni taur par/GHaa'eb dimaaGHi sey

vacantness: n. KHaali pan/khokhla pan

vacate: v.t. chhoR deyna/KHaali karna/tark karna

vacation: n. chhuTTi(f.)/mohlat(f.)/ruKHsat(f.)/
ta^tiil(f.)/waqfah(m.)

vacationist/vacationer:n. chhuTTi manaaney waala/ta^tiil guzaar/
ta^tiil guzaarney waala

vactionless: a. bey ta^tiil

vacationland: n. KHuSH numa aur musarrat baKHSH ŕlaaqah/
tafriiH gaah/maqaam e ta^tiil

vaccine: n. Tiika

vaccinal: a. Tiika lagaaney key muta^alliq

vaccinate: v.t/i. jadriin kaari karna/Tiika lagaana

vaccinatory: a. jadriin kaariyat

vaccination: n. Tiika(m.)

vaccinee: n. Tiikah lagwaaney waala

vacillant: a. Dagmagaata hu'a

vacillate: v.i. Dag magaana/GHaer mustaqil hona/ghaTna baRhna/
laR khaRaana/taraddud karna/TeyRha meyRha chalna

vacillation: n. Dag magaahaT/laR khaRaahaT/pas o peySH/
taraddud/tazabzub

vacillating: a. muzab zab

vacuity: n. bey KHayaali/jof/KHaali pan/KHala

vacuolate: a. chhoTey chhoTey suuraaKH sey bhara/khokhla

vacuous: a. aeHmaq/bey maGHz/ghaamaR

vacuousness: n. bey maGHzi(f.)

vacuum: n. jof/KHala

vacuum packed: a. KHala ba˝d

vade mecum: n. bayaaz/kitaab chah

vagabond: a. aawaarah/bey kaar/KHaanah badoSH/saelaani

vagabond: n. aawaarah gard/bad ma^aaSH/dar badar/har jaa'i/
luchcha/ri˝d

vagabondish: a. aawaarah gardo˝ ka/aawaarah mizaaj

vagarious: a. anokha/Daa˝wa Dol/KHud sar

vagary: n. anokhi Harkat/KHud sari/mauj/sanak/tara˝g/
talawwun mizaaji/waehm

vagina: n. a˝daam e nehaani(f.)/furj(f.)/
GHelaaf(m.)/niyaam(f.)

vaginal: a. furj ka/GHelaaf numa

vaginate: a. furji/GHelaaf daar/niyaami

vaginectomy: n. furji jarraaHat

vaginismus: n. furj ki sukRan

vaginitis: n. furji KHaariSH/furji suujan

vagrancy: n. aawaarah gardi/aawaargi/KHaanah badoSHi/
kuuchah gardi

vagrant: a. aawaarah/bey Thikaana/KHaanah badoSH/
man mauji/saelaani

vagrant: n. aobaaSH/aawaarah gard/
maara maara phirney waala/
maTar gaSHt karney waala/
man mauji/nikamma

vagrantly: adv. KHaanah badoSHaanah

vague: a. bey ma^ni/bey saropa/dhu˝dla/GHaer waazeH/
gol mol/kachcha/maa˝d/maddhim/maSHkuuk/
mubham/paraa ga˝dah

vaguely: adv. mubham taur par

vagueness: n. ibhaam/iltibaas/dhu˝dla pan/para ga˝dgi

vail: v.t. Duubney deyna/niichey laana ya giraana/
ta^ziim key li'ey Topi utaarna

vail: n. en^aam/riSHwat

vain: a. bey asar/bey faa'edah/dikhaawaTi/ghama˝Di/
jhuuTa/KHaali KHoli/khokhla/KHud biin/kora/
maGHruur/SHeyKHi baaz/tihi/zaa'ed

(in)vain: akaarat/bey bunyaad/bey faa'edah/bey kaar/
bey Haqiiqat/fuzuul/laa Haasil/raa'egaa˝/subuk

vainglorious: a. Dii˝giya/laaf zan/SHeyKHi KHora

vainglorious fellow:a. lafa˝ga

vainglory: n. Dii˝g/itraahaT/KHud sataa'i/laaf zani/
riya kaari

vainly: adv. bey adbi sey/ghama˝D sey

vair: n. eyk taraH ki gilaehri(f.)/jhaalar

valance: n. musaehri jhaalar

valanced: a. aaraa'iSHi/jhaalar daar

vale: n. darrah/waadi

vale! intj. alwidaa^/KHaer baad

valediction: n. ruKHsat(f.)/widaa^i(f.)

valedictory: n. KHitaab e widaa^i(f.)

valence: n. qadr/zarfiyat

valency: a. zarfiyat(f.)

Valencia: n. balansiya

valerian: n. baal chhaR/ji˝s e su˝bul

valet: n. KHaadim e SHaKHsi/mulaazim/naukar

valetudinarian: a. biimar sifat/rogi

Valhalla: n. ja˝nat mey˝ SHiido˝ ki jagah

valiancy/valiance:n. bahaaduri/dileyr/Hausalah ma˝di

valiant: a. bahaadur/dil aawar/dileyr/Hausalah ma˝d/
jari/niDar/SHujaa^

valiantly: adv. bahaaduri sey

valiantness: n. bahaaduri/bal/dileyri/jur'at/SHujaa^at/
taaqat

valid: a. aa'ini/durust/Haqiiqi/jaa'ez/ma^quul/
mazbuut/mo^tabar/mustaHkam/pakki/
saabit/saHiiH/Thiik

validate: v.t. jawaaz deyna/tausiiq karna

validation: n. durusti/jawaaz kaari/seHat/tausiiq

validify: v.t. jawaaz deyna

validified: a. tausiiq SHudah

validification: n. tausiiq(f.)

validity: n. jawaaz(m.)/sabaat(m.)/subuut(m.)

validly: adv. jawaazan/Thiik Thiik

valise: n. buqchi(f.)/chhoTi peyTi(f.)/jaam daani(f.)

vallate: a. kaasi/pyaalah numa

vallation: n. fasiil/fasiil kaari/mey˝Dh/mor chah/
mor chah ba˝di

vallecular: a. jhurri daar

valley: n. ghaaTi(f.)/gaehraa'i(f.)/murGH zaar(m.)/
waadi(f.)

vallum: n. ruumi fasiil/ruumi Hisaar

valorise: v.t. qiimat muqarrar karna

valorisation: n. qiimat ba˝di

valour: n. dileyri(f.)/himmat(f.)/jawaa˝ mardi(f.)/
mardaangi(f.)/niDar pan(m.)/SHujaa^at(f.)

valorous: a. bahaadur/dileyr/jawaa˝ mard/ma˝chala/
niDar/SHujaa^

valorousness: n. bahaaduri(f.)/dileyri(f.)/jiyaala pan(m.)

valorously: adv. bahaadur aanah/dileyr aanah/SHujaa^ aanah

valporate: n. mirgi ki dawa

valuable: a. beySH baha/beySH qiimat/faaKHir/
giraa˝ qiimat/kaar aamad/maeh˝ga/
mufiid/qaabil e qadr/qaabil e eHteraam/
qiimti

valuableness: n. beySH qiimat/giraa˝ qiimat/maeh˝ga pan/
qiimat

valuate: v.t. aa˝kna/a˝daazah lagaana/qiimat lagaana

valuator: n. aa˝kney waala/taKHmiin kaar

valuation: n. muqarrarah qiimat/taKHmiin kaari

valuational: a. taKHmiini/taSHKHiisi

value: n. aehmiyat(f.)/daam(m.)/mol(m.)/
ifaadiyat(f.)/ifaadah(m.)/maaliyat(f.)/
qadr(f.)/qiimat(f.)

value: v.t. aa˝kna/eHteraam karna

valued: a. bahot maqbuul ya moHtaram/
aa˝ka ya jaa˝cha hu'a

valueless: a. bey masraf/bey qadr/bey wuq^at/
KHaak/naa chiiz

valuelessness: a. bey masrafi/bey qadri/bey wuq^ati/
nikamma pan

valuer: n. taKHiiminah kaar

valuta: n. qadr e mubaadlah

valvate: a. darrah daar

valve: a. dar/dariichah

vamose: v.t. bhaag jaana/chal deyna

vamp: n. joR/peywa˝d

vamp: v.t. banaana/gaa˝Thna/ghaRna

vamp: n. Ôiyaarah/qaHbah

vampire: n. chamgaadaR(f.)/KHuun aaSHaam/KHuun KHwaar/
saffaak i˝saan

vampire bat: a. KHuun chuus cham gaadaR(f.)

vampirism: n. KHuun aaSHaami(f.)/KHuun KHwaari(f.)

van: n. ba˝d chhakRa/
saamaan ley jaaney waali gaaRi

van: n. agli saf

vandal: n. GHaarat gar/muKHrib

vandalism: a. GHaarat gari/luuT maar/taehziib sozi/
taKHriib e barbari

vandalise: v.t. GHaarat karna/taehziib sozi karna

Vandyke beard: n. chhoTi nokiili DaaRhi

Vandyke brown: a. gaehra bhuura ra˝g

vane: n. diid baan/murGH e baad numa/samt numa

vanguard: n. Ôlam bar daar/haraawal dastah/peySH peySH/
qaraawal/saf e auwwal

vanish: v.i. GHaa'eb hona/ma^duum hona/miT jaana

vanish: v.t. GHaa'eb hona/miT jaana/ma^duum hona

vanisher: n. GHaa'eb honey waala/miT jaaney waala

vanishing point:n. ma^duumi nuqtah

vanity: n. akaR/Ôjab/faKHr o naaz/GHuruur/
KHud numaa'i/si˝ghaar baTwah/
tun phun/zo^m

vanity case: n. si˝ghaar ki buqchi

vanquish: v.t. GHaalib aana/haraa deyna/paspa karna

vanquished: a. haara hu'a/paspa/maftuuH/maGHluub

vanquisher: n. faateH/GHaalib/hara deyney waala

vantage: n. bar tari/faa'edah/fauqiyat/tafawwuq

vantage ground: n. maqaam afzal

vantage point: n. maqaam afzal

vapid: a. bey jaan/bey lutf/bey mazah/bey ras/
phiika/siiTha/Tha˝Da

vapidity: adv. bey lutfi/KHuSHki/phiika pan/siiTha pan

vapour: n. bhaap/buKHaaraat/dhu˝d

vapourific: a. buKHaaraat za/tabKHiiri

vapourer: n. SHeyKHi KHora

vapouring: a. baatuuni/bakki/Dii˝giya/laa zan/
SHeyKHi baaz

vapourise: v.i. bhaap ba˝na/buKHaar ban jaana/
GHaa'eb ho jaana/hawaa mey˝ uR jaana

vapouriser: n. buKHaar ban kar uRney waala/
buKHaar banaaney waala

vapouring: n. bakwaas/gap/laaf gazaaf/
zabaani jama^ KHarch

vaporous: a. baadal sa/GHaer Haqiiqi/KHayaali/mauhuum

vaquero: n. gawaala

variable: a. mutaGHaiyur/mutalawwin/nit naya/
qaabil e taGHaiyur

variableness: a. taGHaiyur paziiri

variablity: n. taGHaiyur

variance: n. farq/eKHtelaaf/naa ittefaaqi/taGHaiyur

variant: a. badal paziir/muKHtalif/munHarif/mutaGHaiyur

variation: n. eKHtelaaf/farq/inHeraaf/tabdiili/tarmiim

varicoloured: n. pach ra˝ga

varicose: a. phuula hu'a/suuja hu'a/varam daar

varicose vein: n. suuji hu'i rag

varicosity: n. suujan

varicotomy: n. suuji rag ki jarraaHat

varied: n. bhaa˝t bhaa˝t ka/bu qalmuun/muKHtalif/
eKHtelaafi

variedness: n. bu qalmuuni/taGHaiyuri kaefiyat

variegate: v.t. muKHtalif qism bana deyna/
ra˝g ba ra˝g karna

variegated: a. bu qalmuun/dhabbey daar/ra˝g ba ra˝g/
ra˝ga ra˝g

variegation: n. bu qalmuuni/ra˝g ba ra˝gi/ra˝ga ra˝gi

varier: n. badalney waala(m.)

variety: n. bu qalmuuni/nau^/SHakl

variety show: n. bu qalmuuni muzaahirah/ra˝ga ra˝g tamaaSHah

variety store: n. mutafarriq zaKHiirah

variform: n. taraH taraH ka

variola: n. cheychak

variolate: v.t. Tiikah lagaana

variole: n. chitti

variolite: n. chitti daar patthar(f.)

variorum: a. tafsiiri

various: a. bhaa˝t bhaa˝t/juda juda/ka'i/ka'i eyk/
muKHtalif/muta^addid/taraH taraH key

variously: adv. alag alag tariiqo˝ sey

varisized: a. bhaa˝t bhaa˝t ka

varix: n. phuuli rag/suuji rag

varlet: n. bad ma^aaSH/chaakar/GHulaam/
HaaSHiyah naSHiin/KHaadim

varmint: n. muuzi/zarar rasaa˝ jaan war

varnish: n. chamak/jila/mulamma^ kaari/rauGHan/
zaahiri Tiip Taap

varnish: v.t. aaraastah karna/chamkaana/liipa poti karna/
sajaana

varus: a. a˝dar ko muRa hu'a

varve: n. gaad ki taeh

vary: v.t. badal deyna/dikhaawey/SHakl badal deyna

vary: v.i. badal jaana/inHeraaf karna

vas: n. jismaani rag/nas

vasal: a. nas daar/rag daar

vascular: a. naali daar/nas daar/rag daar

vase: n. baadiah/gul daan/zarf

vasectomise: v.t. nutfey ki naali kaaTna

vasectomy: n. nutfey ki naali ki jarraHat

vassal: a/n. jaa giiri asaami/mazaare^/ra^iyat/taabe^

vassalage: n. GHulaami/jaa giir/
jaa giir daar aanah nizaam ki lagaan daari

vast: a. bey karaa˝/GHaer maeHduud/wasii^/zabar dast

vat: n. baRa bartan/naa˝d/piipa/Ta˝ki

vat: n. ra˝g

vat dye: n. pakka ra˝g

vatic/vatical: a. ilhaami/nabwi/paeGHambar aanah

Vatican: n. papaa'ey ruum ka darbaar/papaa'ey ruum ka ghar

vaticinate: v.t. peySH go'i karna

vaudeville: n. GHinaa'i naaTak/pach meyl tamaaSHah

vaudevillian: n. tamaaSHah karney waala

vault: n. gu˝bad/meHraab/qabbah/qaus/qausi ta^miir/
zamiin doz taeh KHaanah

vault: n. chhalaa˝g/jast/kuud/phaa˝d/zaqa˝d

vault: v.t. kamaan banaana

vault: v.i. jast lagaana/kuudna/phalaa˝gna

vaulted: a. meHraabi/qabbah daar

vaulting: n. meHraabi ţmaarat/meHraabey˝/qabbah daari

valuting horse: n. warziSH ki ghoRi

vaunt: n. Dii˝g/SHeyKHi

vaunt: v.i. Dii˝g haa˝kna/itraana/SHaan jataana/
SHeyKHi baghaarna

vaunt-courier: n. haraawal

vaunted: a. Dii˝g haa˝kney waala/SHeyKHi sey pur

vaunting: n. SHeyKHi

veal: n. bachhRa/bachhRey ka goSHt

vector: n. KHatt e Haamil/samtiyah

veer: v.i. badal jaana/haTna/samt badalna

veer: v.t. badal deyna/ghumaana/moRna/pheyrna/
phiraana/rawiSH badalna

veer: v.t. rassah Dhiila karna/za˝jiir Dhiili karna

veg out: v.i. aawaarah gardi karna/susti karna

vegan: n. nebaat KHor/sabzi KHor

vegetable: n. nebaat/sabzi/tarkaari

vegetarian: n. sabzi KHor

vegetarianism: n. sabzi KHori ka falsafah

vegetate: v.i. baRhna/bey Hisi

vegetation: n. aab o gayer/Ômal e ruu'idgi/
nabaataat/sabzah

vegetative: a. bey jaan/Dhiila/maryal

vehemence: n. GHalbah/haejaan/saKHti/sar garmi/
SHiddat/teyzi/zor

vehement: a. joSHiila/saKHt/sar garm/SHadiid/
teyz mizaaj

vehemently: adv. josh sey/SHiddat sey/tu˝di sey

vehicle: n. gaaRi(f.)/markab(m.)/sawaari(f.)/wasiilah(m.)

vehicular: a. sawaari ka

veil: v.t. chhupaana/Dhaa˝kna/
Hejaab karna/pardah karna

veil: v.i. burqa^ pahenna/neqaab oRhna/pardah karna

veil: n. aaR/burqa^/chaadar/Hejaab/jhilli/neqaab/
oT/pardah/paT

(take the) veil: goSHah nation eKHteyaar karna/
raahibah ba˝na

veiled: a. burqa^ poSH/chhupa/dar pardah/neqaab poSH

veiling: n. burqa^/neqaabi kapRa

vein: n. dhaari(f.)/nas(f.)/rag(f.)/reySHah(m.)/
tariiqah/tarz/wariid

vein: v.t. dhaari Daalna

veined: a. dhaari daar/nas daar/naso˝ waala/rag daar

veinous: a. dhaari daar/nas daar/naso˝ waala/
rag bhara/wariidi

velar: a. GHiSHaa'i

velate: a. jhilli daar

veld: n. ghaas ka maedaan

velitation: n. jhaRap/nazaa^

vellum: n. chamRey ki jhilli(f.)/raq(m.)

velocipede: n. paa'o˝ gaari

velocity: n. jaldi/raftaar/samti raftaar/sur^at/
tarraarah/űjlat

velour: n. maKHmal

velvet: n. maKHmal/latiifah/reySHmi kapRa

velveted: a. maKHmali

velutinous: a. maKHmali

velvety: a. ham waar/KHuSH gawaar/maKHmalii˝/narm

vena: n. nas/wariid

venal: n. paesey ka laalchi/qaabil e KHariid/
riSHwat KHor/zamiir faroSH/zar parast

venality: n. hawis e zar/tama^/zamiir parasti/
zar parasti

venation: n. rag ba˝di

vend: v.t. beychna/khullam khulla bayaan karna/
SHaae^ karna

vendee: n. KHariidaar/muSHtari

vendable: a. bikaa'u/faroKHtni

vender: n. beychney waala/faroSHi˝dah/pheyri waala/
saudey waala

vendetta: n. KHaan daani duSHmani/KHuuni badlah/
raqaabat

vendible: a. bikaa'u/faroKHtni

vendor: n. beychney waala/faroSHi˝dah/pheyri waala/
saudey waala

vendor theft: n. maal ki chori

vendue: n. niilaam

veneer: n. dikhaawa/uupri parat/uupri numaa'iSH

venerable: a. Ôtiiq/buzurg/moHtaram/mutabarrak/puraana/
qadiim/qaabil e eHteraam/sin rasiidah/
waajib e ta^ziim

venerability: n. Ôzmat/Hurmat/taqdiis/ta^ziim

venerate: v.t. eHteraam karna/puujna/taqdiis karna

venerated: a. moHtaram/muqaddas

veneration: n. eHteraam/ţzzat/leHaaz

venereal: a. aatiSHki/jamaa^i/zaehraawi

venereal disease:n. amraaz e KHabiisah/amraaz e zaehraawi
ham bistari sey lagney waali biimaari/
ji˝si biimaari

venereology: n. zaehraawiyaat

venery: n. kasrat e jamaa^/mubaaSHirat/muqaarbat

venery: n. SHikaar

venetian blind: n. chilman/chiq/jhilmili

venge: v.t. badlah leyna/i˝teqaam leyna

vengeance: n. badlah/baer/i˝teqaam/jaza/kiinah

vengeful: a. badlah leyney waala/i˝teqaami/
kiinah par war/qasaasi

venial: a. ma^muuli/qaabil e mo^aafi

venial sin: n. chuuk/qaabil e mo^aafi gunaah

veniality: adv. baKHSHiSH

venially: adv. baKHSHey jaaney key taur par

venin: n. bis/zaehr ka eyk juz

venison: n. SHikaari goSHt

vennel: n. patli gali(f.)

venom: n. bis(m.)/sum(m.)/zaehr(m.)

venomous: a. bis daar/buGHz bhara/kiinah par war/
zaehriila

venomousness: n. kiinah parwari(f.)/zaehriila pan(m.)

venose: n. naso˝ waala

venous: a. naso˝ ka/wariidi

venosity: n. rago˝ ki bohtaat

vent: n. izhaar/nikaas/rozan/SHigaaf

vent: v.t. kaeh Daalna/nikaalna/raastah deyna/
u˝Deylna

ventage: n. chhoTa suuraaKH/nikaas e raah

vented: a. nikaas daar

venter: n. batan/me^dah/peyT/SHikam/to˝d

ventige: n. baa˝sri ka suuraaKH/nikaas e raah

ventilate: v.t. taazi hawa aaney deyna/
aazaadi sey baeHs key li'ey peySH karna

ventilation: n. hawa daari/tarwiiH

ventilator: n. hawa daan(m.)/roSHan daan(m.)

ventose: a. baadi/reyaaHi

ventral: n. batni(f.)/SHikmi(f.)/taeHtaani(f.)

ventrally: adv. peyT key bal

ventricle: n. jof e dil

ventricose: a. peyT waala/phuula hu'a/suuja hu'a/to˝dal

ventricosity: n. to˝diila pan

ventricular: a. batiini/SHikam daar

ventriculus: n. chiRya ki aa˝t

ventriloquism: n. takallum e batni

venture: v.t. daa'o par lagaana/KHatrah mol leyna/
KHatrey mey˝ Daalna

venture: v.i. jur'at karna/
KHatar naak kaam ka beyRa uThaana

venture: n. ittefaaq/jokham/KHatrah/qismat aazmaa'i

(at a)venture: aTkal pachchu/bey sochey samjhey

venturesome: a. dileyr/himmat war/jaa˝ baaz/jari/jasuur/
KHatrah mol leyney par maa'el/man chala/
pur KHatar/ulwul Ôzm

venturous: a. dileyr/jaa˝ baaz/jari/
KHatrah mol leyney waala

venue: n. jaa'ey waquu^ah/maeHl e waquu^

Venus: n. ţSHq ki deywi/naa hiid/rati/zan e zeyba/
zahrah

veracious: a. raast go/saadiq/sachcha/Thiik

veracity: n. iimaan daari/khara pan/raast baazi/
raast go'i/sadaaqat/sidq

veranda: n. bar aamdah/DeoRhi/GHulaam gardiSH/riwaaq

verb: n. fe^l

verbal: a. lafzi/fe^li/luGHwi/zabaani

verbalise: v.t. lafzo˝ mey˝ kaehna

verbalise: v.i. laffaazi karna

verbalism: n. lafziyat(f.)

verbalist: n. laffaaz/laffaazi mey˝ maahir

verbally: adv. lafzo˝ mey˝/zabaani

verbatim: a/adv. bila kam o kaast/Harf bah Harf/
lafz bah lafz

verbiage: n. alfaaz ki bhar maar/laffaazi

verbose: n. kasrat ul kalaam/laffaaz

verbosity: n. kasrat ul kalaami/laffaazi

verboten: a. mamnu^ah/naa jaa'ez

verdancy: n. hara bhara pan/naa tajribah kaari/
sar sabzi/saadgi/SHaad aabi/taazah

verdant: a. laeh lahaata/naa tajribah kaar/
patto˝ sey lada hu'a/sar sabz/
saadah lauH/SHaad aab/taazah

verdict: n. faeslah/fatwa/Hukm

verdigris: n. za˝gaar/zaehriila murakkab

verditer: n. tuutia ra˝g(m.)

verdure: n. KHuSH Haali/nebaat/ruu'iidgi/sabzah/
SHaad aabi/taazgi

verecund: a. maeHjuub/SHarmiila

verge: v.i. Dhaalu hona/jhukna/maa'el hona/muRna

verge: n. kinaarah/lab

verge on: v.t. qariib aana

vergence: n. aa˝kho˝ ki Harkat

verger: n. Ôsa bar daar/chob daar/naqiib

verging: a. Dhala/jhuka/maae'l

veridical: a. Haqiiqi/raast go/sachcha

verifiable: a. laa'eq e paRtaal/qaabil e tasdiiq

verification: n. asbaat/jaa˝ch/paR taal/taeHqiiq/
tasdiiq/tausiiq

verifier: n. moHaqqiq(m.)/musaddaq(m.)/
paRtaal kuna˝dah(m.)

verify: v.t. Half naamah natthi karna/jaa˝chna/
tasdiiq karna/sachcha saabit karna/
sadaaqat ka patah lagaana/
tasdiiq karna/tausiiq karna

verily: adv. bil wasuuq/sach much/waaqe^i/yaqiinan

verisimilar: a. aGHlab/bah zaahir saHiiH/qariin e qiyaas

verisimilarly: adv. GHaaliban

verisimilitude: n. asliyat sey muSHaabehat/eHtemaal/
sachchaa'i ki jhalak

veritable: a. asli/Haqiiqi/waaqe^i

veritableness: a. asli pan/Haqiiqi/waaqe^i

veritably: adv. fil asl/dar Haqiiqat/fil Haqiiqat/sach much

verity: n. Haqiiqat/sachcha bayaan/sachchaa'i/
sachchi baat/sidq

verjuice: n. mizaaj ya bar taa'o ki talKHi/turSH aab/
turSH Ôrq

vermeil: a. sey˝duuri/SHa˝grafi

vermeil: n. chaa˝di, taa˝bey ya kaa˝si ka mulamma^/
SHa˝graf/SHoKH surKH ra˝g

vermicelli: n. sewaiyya˝

vermicide: n. kirm kuSH dawa

vermicidal: a. kirm kuSH

vermicular: a. duudi/kirm numa/kirm SHakla

vermiform: a. keychwey jaesa

vermillion: a. SHa˝grafi ra˝g ka/SHoKH surKH ra˝g ka

vermillion: n. qirmiz/SHa˝graf/za˝jfar

vermin: n. bad ma^aaSH insaan/HaSHraat/kamiinah SHaKHs/
kiiRa/kirm muuzi/muuzi jaan war

vermination: n. ghun

verminous: a. Haqiiq/kiiRey paRa/kirm zadah/zaliil

vermivorous: a. kiiRey KHor

vernacular: a. deysi/maqaami/mulki/watni

vernacularise: v.t. Ôwaami banaana

vernacularism: n. deysi pan

vernal: a. bahaari/mausmi/rabii^i/SHabaabi

vernier: n. kasri paemaanah

vernier calliper:n. kasri saral chaap

versant: n. pahaaRi Dhalaan(f.)

versatile: a. hamah daan/hamah giir/har fan maula

versatility: n. hamah giiri/hamah jehti

verse: v.t. SHe^r kaehlwaana/sikhaana/tarbiyat deyna/
waaqif karaana

verse: n. aayat/baet/ba˝d/nazm/SHe^r

versed: a. Haaziq/maahir/siikha hu'a/tajribah kaar/
waaqif

versify: v.t. nazm ba˝di karna

versification: n. nazm go'i/qaafiyah paemaa'i/
SHaa^iri/tuk ba˝di/űruuz

verisimilar: a. bilkul qudrati/huu bahuu

verisimilitude: n. asl jaesa

verruca: n. gumRi(f.)/massah(m.)/mohaasa(m.)

versant: n. pahaaRi Dhaal(f.)

versatile: n. hamah daan/hamah giir/har fan maula

versatility: n. hamah giiri(f.)/hamah jaehti(f.)

verse: n. aayat(f.)/baet(f.)/SHey^r(m.)

versed: a. maahir/tajurbah kaar/tarbiyat yaaftah

version: n. eyk SHakl/nusKHah/tarjumah

versus: prep. bil muqaabil/KHelaaf

vert: n. KHafiif sabz/sabzah e ja˝gal

vertebra: n. fiqrah(m.)/mohrah(m.)/
riiRh ki haDDi ka har joR(m.)

vertebral: a. fiqri/riiRh ki haDDi waala

vertebrate: a. fiqaari/Halqah daar/mohrah daar/
riiRh daar

vertebrate: n. fiqaariyah jaan war

vertex: n. auj/cha˝diya/choTi/phuna˝g/raas/sira

vertical: n. irtefaa^i/űmuudi/siidha khaRa

vertically: adv. űmuudan

vertiginous: a. chakkar daar/chakraata hu'a/Dhil mil

vertigo: n. dauraan e sar/ghuumni/ghumaer/
sar key chakkar

verve: n. auj(f.)/joSH(m.)/uma˝g(f.)/tam taraaq(m.)/
walwalah(m.)/zauq(m.)/zor e qalam(m.)

very: a. Ôen/bahot/bilkul/faqat/qata^i/zaat/
zeyaadah

very likely: adv. GHaaliban

very much: adv. GHaayat

very well: adv. sahi

vesica: n. masaanah(m.)/phukna(m.)/thaeli(f.)

vesical: a. masaaney ka

vesicant: n. chhaley Daalney waalaÝ

vesicate: v.t. aabley Daalna/chhaaley paeda karna/
phaphola Daalna

vesication: n. aablah a˝geyzi/upaaR

vesicle: n. aablah(m.)/chhaala(m.)/Hubaabah(m.)/
phaphola(m.)/phulka(m.)/phukna(m.)

vesicular: a. aabley daar

vesiculate: v.t. aabley paRna

vespa: n. bhiR(f.)

vesper: n. gajar(m.)/naaquus e SHaam/SHaam

vespiary: n. bhiR ka chhattah ya basti(f.)/
za˝buur KHaanah(m.)

vespid: n. bhiR(f.)/za˝buur

vespine: a. bhiR jaesa

vessel: n. bartan(m.)/jahaaz(m.)/kaSHti(f.)/kaTora(m.)/
markab(m.)/maTka(m.)/naa'o(f.)/rag(f.)/
safiinah(m.)/zarf(m.)

vest: v.t. Ôta karna/baKHSHna/Dhaa˝kna/kapRey pahenna

vest: v.i. Ôta hona/malbuus hona/qabzey mey˝ aa jaana

vest: n. sadri(f.)

vest pocket: n. chhoTa sa jeybi/na˝nha mu˝na/sadri ki jeyb

vestal: a. Ôzra/achhuuti/ku˝waari/naa katKHuda

vested: n. Haqdaar/malbuus

vested interest:n. Haqq e KHusuusi

vestibule: n. daalaan

vestige: n. niSHaan(m.)/suraaGH(m.)

vestigial: a. bacha khucha/KHaak/khurchan

vestment: n. jabbah/poSHaak/poSHiSH

vesture: n. libaas/poSHaak

vet: a/n. bey taari/tajribah kaar/
ja˝g aazmuudah sipaahi

vetch: n. baaqla/moTh

vetch like: phali daar

veteran: n. aazmuudah kaar/saabiq fauji

veteran car: n. puraani gaaRi

veterinarian: n. betaar/maweySHiio˝ ka mo^aalij

veterinary: n. betaar/maweySHiio˝ ka mo^aalij

veterinary medicine:n. jaanwaro˝ ki dawa

veterinary surgeon:n. salotri

veto: v.t. mustarad karna

veto: n. Haqq e isterdaad

vex: v.t. aazaar paho˝chaana/baeHs karna/chheyRna/
diq karna/hila Daalna/iSHte^aal dilaana/jalaana/
koft mey˝ Daalna/naa raaz karna/piichha karna/
rulaana/sataana/ta˝g karna/ubhaarna

vex: v.i. barham hona/GHussey mey˝ aana/kutar khaana/
teyz aab zadah hona

vexation: n. aafat/bey zaari/chiR chiRa pan/dard/dukh/
GHubaar/KHafagi/koft/kulfat/malaal/
pareySHaani/peych o taab/ra˝jiSH/
sitam/soz

vexatious: a. chheyRney waala/mukaddar/sataaney waala/
takliif deh

vexatiously: a. iiza rasaani sey/takliif deh taur par

vexatiousness: n. iiza rasaani/takliif dehi

vexed: a. aazaar rasiidah/aazurdah/chiR chiRa/
dil giir/diq/KHafa/mukaddar/mutanaaza^ fiih/
naa KHuSH/naa raaz/pareySHaan/ra˝jiidah/
sataaya hu'a/zich

vexedly: adv. diq ho kar/ta˝g aa kar

vexedness: n. aazaar rasiidgi/aazurdahgi/pareySHaani/
ra˝jiidgi

vexer: n. diq karney waala/sataaney waala

vexing: n. iiza rasaa˝/pur iSHte^aal

vexingly: adv. takliif deh tariiqey sey

via: prep. baraah/ba raastah

via media: n. darmiyaani raastah/raah e mufaahmat

viable: a. namu paziir/ziistni

viability: n. natiijah KHeyzi/mamu paziiri/ziist paziiri

viably: adv. namu paziiri key saath

viaduct: n. pul/pul ki taraH uupar uThi saRak

vial: n. qaaruurah/SHiiSHi

viand: n. bhojan/GHiza/khaana/ta^aam

viaticum: n. toSHah/zaad e raah

viator: n. musaafir/raah giir

vibe: n. feza/maaHaul

vibrancy: n. dhaRkan/guu˝j/irte^aaSH/largish/
thar tharaahaT

vibrant: a. aawaazo˝ waala/guu˝j daar/
irte^aaSH paziir/larzaa˝ murta^iSH/
thar tharaata hu'a

vibrantly: adv. dhaRaktey hu'ey/guu˝jtey hu'ey

vibrate: v.i. badalna/ghaTna baRhna/jhuulna/kaa˝pna/
larazna/murta^iSH hona

vibrate: v.t. aagey piichhey hilaana/badalna/
irte^aaSH deyna/jhulaana/larzaa˝ karna/
kap kapi paeda karna/

vibration: n. ju˝biSH/ihteraaz/irte^aaSH/largish/
thar tharaahaT

vibrato: n. tharakti aawaaz(f.)

vibrator: n. ehteraaz kuna˝dah/kaa˝pta hu'a/larzaa˝/
murta^iSH/thar tharaaney waala

vibratory: a. irte^aaSH a˝geyz/jhulaaney waala/larziSHi

vicar: n. naa'eb/numaa'i˝dah

vicarage: n. faraa'ez ya jaagiir/naa'eb ka ghar

vicarious: n. numaa'i˝dah/muwakkal/supurd kiya hu'a

vicariously: adv. nah taur numaa'i˝dah

vice: n. Šeyb/bad aKHlaaqi/badi/buraa'i/ţllat/SHar/
SHaraarat

vice: prep. bajaa'ey/ba^d mey˝/ki jagah/naa'eb

vice-admiral: n. naa'eb amiir ul baeHr

vice-chancellor n. SHeyKH ul jaame^

vice-consul: n. naa'eb muSHiir

vice president: n. naa'eb sadr

viceregent: n. jaa naSHiin/naa'eb us saltanat

vice squad: n. badi rok dastah

vice versa: adv. bil Ôks/us key bar Ôks/palaT kar

viceregent: n. naa'eb muKHtaar/qaa'em maqaam

viceroy: n. naa'eb us saltanat

vicinage: n. gird o nawaaH/paRos

vicinal: a. mila hu'a/nawaaHi/paRos ka/qarbiyah

vicinity: n. atraaf/gird o nawaaH/ham sayagi/
maqaami qurb/muSHaabehat/nazdiiki/
nawaaH/paRos/qurbat/qaraabat/
qurb o jawaar/yaksaani

vicious: a. Ôebi/bad kaar/bad KHaslat/faasid/naa aehl/
naa qis/qaabil e e^teraaz/qaabil e malaamat/
saffaak/SHaetaani

vicious circle: n. badi ka tasalsul/buraa'i ka chakkar

viciously: adv. KHabaasat sey/saffaak aanah

viciousness: n. badi/KHabaasat

vicissitude: n. gardiSH/i˝qilaab/naera˝gi/naSHeyb o faraaz/
tabdiili/taGHaiyur

victuals: n. KHoraak(f.)

victim: n. bhey˝T/maara hu'a/niSHaanah/qatiil/
qurbaan kardah/SHikaar

victimise: v.t. bhey˝T chaRhaana/fareyb deyna/
niSHaanah banaana/pha˝sna/qurbaan karna/
SHikaar banaana/Thagna

victimisation: n. niSHaanah banaaney ka Ômal

victor: a. faateH/fataH ma˝d/fiiroz ma˝d/GHaalib/
jiitney waala/zafar yaab

victor: n. faateH SHaKHs(m.)/ma˝suur(m.)/
woh SHaKHs jo jiitta hae'y(m.)

victoria: n. chaar pahiyo˝ waali bagghi

victorious: a. fiiroz/GHaalib/ma˝suur/
laRaa'i ya muqaabil e mey˝ jiitta hu'a

victoriously: adv. fataH ma˝di sey/zafar yaabi sey

victory: n. fataH/fiirozi/jiit/nusrat/zafar

victual: n. GHiza/rasad

victuals: n. daanah paani/maakuulaat

video: a. basri

video game: n. basri kheyl

videotape: n. basri fiitah

vie: v.i. bar tari key li'ey koSHiSH karna/jhagaRna

view: v.t. deykhna/GHaur karna/jaa'ezah leyna/
jaa˝chna/samajhna

view: n. GHaur/jaa'ezah/manSHa/ma˝zar/nazzaarah/
qasd/raa'ey/taak/tarz e fikr

(in)view: nazar mey˝/zeyr e nazar

(in)view of: ba wajah/key sabab sey

(with)a view to: key maqsad sey/key iraadey sey

viewable: a. qaabil e diid

viewer: n. deykhney ka ko'i aalah/naazir/
tamaaSH gar

viewing: n. saer biini

viewless: a. GHaa'eb/naa diidah/ojhal

viewpoint: n. mowaqqif/nazariyah/nuqta'eh nazar/raa'ey

viewy: a. bhaRak daar/KHayaali/waehmi

vigil: n. ţbaadat e SHab/rat jaga/SHab bey daari

vigilance: n. bey daari/chau kasi/hoSHyaari/
nigah baani/paehra

vigilant: a. bey daar/chau kas/chau ka˝na/
hoSH yaar/KHabar daar/nigraa˝

vigilante: n. chau kas garoh

vigilantly: adv. chaukasi sey/hoSH yaari sey

vignette: n. chhoTi taswiiri surKHi/gul kaari

vigour: n. dam KHam/himmat/jaan/jismaani taaqat/
quuwat/SHiddat/taaqat/zabar dasti/zor

vigorous: a. chaaq/dhuaa˝ daar/matiin/mazbuut/pur taasiir/
qawi/SHadiid/taaqat war/taazah dam/zabar dast/
zor aawar/zor daar

vile: a. adna/bad zaat/Haqiir/hiich/kamiinah/
naab kaar/paaji/past/qabiiH/raziil/
subuk/zaliil

vilely: adv. naa mardi sey/paaji pan sey/
SHarm naak taur par

vileness: n. bad ma^aaSHi/kamiinah pan/naab kaari/
paaji pan/qabaaHat/saflagi/zillat

vilification: n. bad go'i/bad naami/ruswaa'i/taSHhiir/
tazliil

vilify: v.t. bad naam karna/bigaaRna/naam dharna/
ruswa karna/thuukna

vilipend: v.t. ghaTiya raa'ey zaahir karna

vill: n. deyh/gaa'o˝/mauza^

villa: n. deyhaati ya mazaafaati Haweyli/
deyhi maskan/mazaafaati makaan

village: n. basti/deyh/deyhaat/gaa'o˝/mauza^/puur/
qaryah

village council: n. pa˝chayat

villager: n. daehqaani/deyhaati/gaa'o˝ waala/ga˝waar

villagery: n. deyhaati pan/ga˝waar pan

villain: n. bad ma^aaSH/GHu˝Da/Haraam zaadah/luchcha/
muKHaalif/SHariir

villainness: n. pajoRi/SHaetaan ki KHaalah

villainous: a. KHabiis/mufsid/SHariir

villainousness: n. bad ma^aaSHi/paaji pan/SHar a˝geyzi

villainy: n. bad ma^aaSHi/kamiingi/saflah pan/SHar/
SHaraarat/zalaalat

vim: n. joSH/ruuH/taaqat/tarraari/tawaanaa'i/zor

vinaeceous: a. SHaraab daar/SHaraab jaesa

vinaigrette: n. sirkey ki SHiSHi

vincible: a. qaabil e fataH/qaabil e tasKHiir

vindicate: v.t. bey daaGH saabit karna/bol baala karna/
ilzamaat sey bari karna/laaj rakhna/
manwa leyna

vindication: n. bariyat/Hemaayat/subuut

vindicatory: a. Hemaayati

vindictive: a. i˝teqaam ju/i˝teqaami/kiinah baaz/
kiinah par war

vindictively: adv. i˝teqaaman/kiinah par wari sey/
kiinah wari sey

vindictiveness: n. buGHz/i˝teqaam juu'i/kiinah par wari

vine: n. beyl(f.)/taak(f.)

vinedresser: n. a˝guuri baaGH ka maali

vinegar: n. joSH e Hayaat/mizaaj ki turSHi/sirkah

vinegary: a. chiR chiRa/khaTTa/talKH mizaaj

vinery: n. eyk qism ka pauda KHaanah/taak ghar/
taak KHaanah

vineyard: n. baaGH e a˝guur/taakistaan

viniculture: n. taak par wari

viniculturist: n. SHaraab saaz/taak saaz

vinification: n. Ômal e kaSHiidgi

vinify: v.t. SHaraab banaana

vino: n. SHaraab/SHaraabi

vinolent: a. SHaraab ka Ôadi

vinous: a. alkoHli/a˝guuri SHaraab ka/ű˝nabi ra˝g ka

vintage: n. fasl e a˝guur/qitaaf

vintage car: n. puraani gaaRi

vintage year: n. KHuSH qismat saal

vintner: n. kalaal

viol/viola: n. kama˝chah/rubaab/saara˝gi

violable: a. qaabil e fasKH/jo toRa ja sakey

violably: adv. Haalaat e fasKH

violaceous: a. banafSHa'i

violate: v.t. daKHl a˝daaz hona/Hattak e Hurmat karna/
ţsmat dari karna/KHalal Daalna/
KHelaaf warzi karna/toRna/zabar dasti karna/
zina karna/zina bil jabr karna

violation: n. bey adbi/bey ja mudaaKHilat/KHalal a˝daazi/
KHelaaf warzi/ţsmat dari

violation of right: n. Haq talfi(f.)

violator: n. aabru reyz/bey adab/faasiKH/KHalal a˝daaz/
bey ja mudaaKHilat karney waala/
KHelaaf warzi karney waala/
ţsmat dari karney waala

violative: a. aabru reyzaanah/bey adabaanah/faasiKHaanah

violence: n. chiirah dasti/dast daraazi/fasaad/GHasb/
jabr/jafa/jaur/saKHti/SHar/SHiddat/sitam/
taaqat ka naa jaa'ez iste^maal/taSHaddud/
tu˝di/tuGHyaan/zeyaadti

violent: a. a˝dha dhu˝d/kaRa/saKHt/SHadiid/SHarar baar/
tu˝d/teyz/zabar dast

violet: n. arGHwaani ra˝g/banafSHah/banafSHa'i ra˝g

violin: n. beyla/wilaayati saa ra˝gi

violinist: n. saa ra˝gi nawaaz

violist: n. saa ra˝gi nawaaz

viper: n. af^i/mard e muuzi/zaalim/zaehriila saa˝p

viperous: a. muuzi/zaehriila

virago: n. chiR chiRi Ôurat/laRaaka Ôurat/
mard sifat Ôurat/SHeyr zan

viral: a. zaehriiley maa'ddey ka/sam aaluud

virescent: a. dhaani/sabzi maa'el

virgate: a. chhaReyla/raast/siidha aur patla

virgin: a. achhuuta/asli Haalat mey˝/bey daaGH/
bey juta/do SHiizgaanah/KHaalis/kora

virgin: n. Ôfiifah/Ôzra/baakirah/do SHiizah/kanha'iya

Virgin Mary: n. ma^suum maryam

virgin soil: n. na'i zamiin/taazah zamiin

virgin wool: n. kachcha uun

virginal: a. baakiraana/do SHiizgaana

virginity: n. bakaarat/do SHiizgi/KHaalis/kora pi˝Da/
ku˝waar pan

virgulate: a. Da˝Dey ki SHakl ka/siidha khaRa

virid: a. sabz/SHoKH sabz

viridescent: n. qadrey sabz/sabzi maa'el

viridian: n. sabz ra˝g

viridity: n. hara pan/haryaali/sar sabzi/SHaad aabi

virile: n. chaaq/mardaanah/mura'i/rajli

virilism: n. jawaani/mardaangi/SHabaab

virility: n. mard aanah pan/mardaangi/quuwat e baah/
quuwat e mardumi/quuwat e tauliid/
rujuliyat(f.)

virtu: n. zauq e funuun

virtual: a. asli/fil waaqe^/Haqiiqi/ma^nwi

virtual focus: n. majaazi maaskah

virtual image: n. majaazi SHabiih

virtuality: n. eHtemaal

virtually: adv. asl mey˝/fil Haqiiqat/fil waaqe^/
taqriiban mukammal taur par

virtue: n. achchhaa'i/fazl/ţffat/ţsmat/faziilat/hunar/
KHuubi/neyki/parheyz gaari/raast baazi/
sa^aadat/tausiif/wasf

(by)virtue of: az ruu'ey/ba sabab/ba muujib/ba wajah

virtueless: a. bey faez/bey taasiir/KHuubi sey KHaali

virtuous: a. Ôasim/Ôfiif/baa aKHlaaq/faazil/hiira/
mua'ssir/neyk/paarsa/saaleH/sa^aadat ma˝d

virtuosity: n. fan SHinaasi/funuun e latiifah ka zauq

virtuoso: a. fan ko sarahney waala/fan ka rasiya/
saaHab e zauq

virtuoso: n. aehl e hunar/maahir e fan

virulence: n. zaehriili taa siir(f.)

virulent: a. mohlik/saKHt zaehriila/sami/zaehr rasaa˝

virus: n. bis/samiyah/zaehr

vis: n. bal/quuwat/saKHti/taaqat

visa: n. raah naamah/safri ejaazat naamah

vis-Ó-vis: adv. aamney saamney/bil muqaabil/ru ba ru

visage: n. chehrah/Huliyah/paekar/ruup/waza^ qata^

viscera: n. aa˝tey˝(f.)/aeHSHa(m.)

visceral: a. zi His

viscerally: adv. a˝druuni taur par

viscerate: v.t. peyT chiirna

viscid: a. chipchipa/leys daar

viscose: n. lazaj maae^

viscosity: n. chip chipaahaT/gaRha pan/lazuujat

viscous: a. chip chipa/gaaRha/lazaj/leys daar

visibility: n. ruu'iyat/zuhuur

visible: a. aaSHkaarah/Ôyaa˝/khula/mura'i/namu daar/
numaayaa˝/waazeH/zaahir

(to be)visible: nazar aana

vision: n. basaarat/biinaa'i/ilhaam/kaSHf/KHayaal/
KHwaab/muSHaahidah/nazar/nazzaarah/
peySH biini/roya

visionary: a. ilhaami/KHabti/KHayaali/waehmi

visionary: n. KHayaal parast/tasawwur parast/
saaHab e kaSHf o ilhaam

visibility: n. ruu'iyat/zuhuur

visit: n. jaa˝ch paRtaal key li'ey aana jaana/
aamad(f.)/mujra(m.)/mulaaqaat(f.)/
wuruud(m.)

visit: v.t. daurah lagaana/deykhna/mulaaqaat karna

visitable: a. qaabil e diid/qaabil e mo^aainah

visitant: n. zaa'er

visitation: n. mulaaqaat/mo^aainah/musiibat

visitiing: n. pheyra

visiting: a. aaney jaaney waala/mehmaan/mulaaqaati

visiting card: n. mulaaqaati parchi

visiting professor: n. mehmaan Ôalim/mehmaan ustaad

visitor: n. mehmaan/mulaaqaati/muSHaahid/zaa'er

visor: n. baehruup/chhajjah/neqaab

vista: n. ma˝zar/nazzaarah

visual: a. basri/nazar aaney waala/nazri/ruu'iyati

visual acuity: n. teyz nazri

visual impairement: n. nazar ki kam zori(f.)

visualisation: n. basriyat/nazriyat/ruu'iyat

visualise: v.t. naqSHah khii˝chna/suurat deyna/
taKHaiyul mey˝ laana

vita: n. muKHtasar sawaaneH űmri(f.)

vital: a. ahem/Hayaat baKHSH/Hayaati/zaruuri/
zi˝dagi ka sar chaSHmah

vitality: n. dam/Haal/jaan/quuwat e Hayaat/ruuH

vitally: adv. SHadiid/zaruuri

vitals: n. aa^zaa'ey raiisah

vitamin: n. Hayaatiin/naamyaati maa'ddah

vitiate: v.t. baatil karna/bar baad karna/bigaaRna/
KHaraab karna/nuqsaan paho˝chaana/
tah o baala kar deyna

vitiating: n. bigaaRta/KHaraab karta/nuqsaan paho˝chaata

vitiation: n. batlaan/bigaaR/infisaaKH/KHaraabi

viticulture: n. a˝guuri beyl ki kaSHt kaari

vitiligo: n. bars/bars ki biimaari

vitreous: a. kaa˝ch jaesa

vitrify: v.t. SHiiSHah banaana

vitrify: v.i. SHiiSHah ban jaana/
SHiiSHey mey˝ tabdiil ho jaana

vitrine: n. SHiiSHey ki almaari(f.)

vitriol: n. ruuH e tuutia/zaaj

vitriol: a. saKHt ta˝z aameyz

vitriolic: a. kaRwa(m.)/zehriila

vituperate: v.t/i. bad zabaani karna/bura bhala kaehna/
gaaliyaa˝ deyna

vituperable: a. qaabil e malaamat

vituperation: n. gaali(f.)/malaamat(f.)/tazHiik(f.)

viva! intj. waah waah/zi˝dah baad

viva voce: adv. bol kar/zabaani

vivace: a/adv. baSHaa SHat ka/joSHiila/pur joSH

vivacious: a. baaSH SHaaSH/cha˝chal/dil SHaad/
pur joSH/zi˝dah dil

vivacity: n. baSHaa SHat/garma garmi/joSH/
kirdaar ki jaulaani

vivid: a. SHoKH/teyz/waazeH

vividly: adv. safaa'i sey/SHiddat sey

vividnes: n. SHoKHi/safaa'i/teyzi/wazaH

vivify: v.t. jaan Daalna/waazeH karna

vivisect: v.t. zi˝dah jaanwar ki jarraHat karna

vivisection: n. jarraaHat(f.)

vivo: adv. pur joSHi sey

vixen: n. bad mizaaj/jhagRaalu/laRaaka/lomRi

viz: adv. ya^ni

vizard: n. baehruup

vocable: n. bol/istelaaH/kalmah/taqriiri

vocabular: a. lafzi

vocabulary: n. far ha˝g/luGHat/zaKHiira'e alfaaz

vocal: a. malfuuz/sauti/zabaani

vocalise: v.t. aawaaz nikaalna/gaana/zabaan sey ada karna

vocalist: n. gaa'ek/goya/muGHni

vocation: n. dha˝da(m.)/kasab(m.)/maSHGHalah(m.)/peySHah(m.)/
SHoGHl(m.)/waziifah(m.)

vocational: a. Harfati/kasbi/peySHah waraanah

vociferance: n. chiiKH pukaar/nida/SHor o GHul/waaweyla

vociferant: a. chiiKHta hu'a/SHor machaata hu'a

vociferate: v.t. chiiKHna/SHor machaana

vociferation: n. chiiKH pukaar/GHul GHapaaR/waaweyla

vociferous: a. bula˝d saut/kallah daraaz/pur aawaaz/
waaweyla kunaa˝

vociferously: adv. gala phaaR kar/GHul machaatey hu'ey/
SHor macha kar

vociferousness: n. ha˝gaamah KHeyzi/pur SHori

vogue: n. maqbuuliyat/waza^

voguish: a. maqbuul/waza^ daar

(in)vogue: raa'ej

voice: v.t. KHyaalaat ka izhaar karna

voice: n. aawaaz/laHn/saut/sada

voiced: a. aawaaz waala

voiceful: a. aawaaz daar/bula˝d aawaaz/guu˝j daar/
paaT daar

voiceless: a. bey aawaaz/bey zabaan/chup/guu˝ga/gum sum

void: a. baatil/kaa la^dam/KHaali/kora/suuna/tihi

void: n. KHala/KHaali jagah

voilÓ: n. yeh deykho

volant: a. chaabuk dast/phurtiila/subuk

volatile: a. kaafuur sifat/siim aab waSH/SHoKH/
uR jaaney waala

volatility: n. aasaani sey bhaparna/kaafuur sifati/
lap jhap/phurti/teyzi

volcanic: a. aatiSH fiSHaani/bar kaani

volcano: n. aatiSH fiSHaa˝/bar kaan/juwaala mukhi

volition: n. chaah(f.)/iraadah/marzi(f.)/pasa˝d(f.)/
zamiir(m.)

volitive: a. iraadatan

volley: n. goliyo˝ ki bauchhaar

volte-face: n. pae˝tra/palTa

voluble: a. baatuuni/charb zabaan/fasiiH/saliis/
tarraar

volublity: n. kasrat ul kalaami

volume: n. Hajam/jasaamat/meqdaar/nusKHah/zaKHaamat

volume(of a book): n. jild/mujallad

voluminous: a. Hajiim/kasiir/waafir/zaKHiim

voluntarism: n. eraadiyat/raza kaariyat

voluntary: a. Ômdan/eKHteyaari/eraadi/qasdan/
raza kaaraanah

voluntarily: adv. KHud bah KHud/raza kaaraanah taur par

volunteer: n. raza kaar

voluptary: n. nafs parast

voluptuous: a. ÔiyaaSH/saDol(jism)/SHaehwat a˝geyz/
SHaehwat KHeyz

volute: n. bal daar/marGHoli

volution: n. bal/peych

vomer: n. naak ki haDDi(f.)

vomit: v.t. qae'y karna/ugal deyna

vomit: v.i. jii bura hona/qa'ey hona/ugal paRna

vomitting: n. ulTi

voracious: a. happu/laal chi/peyTu

voracity: n. aaz/hauka/Hirs/laalach/tama^

vortex: n. baguula/bha˝war/girdaab/marGHol

votary: n. Ôabid/Ôqiidat ma˝d/bhagat/fidwi/maddaaH/
muriid e muKHlis/naziir/paeru/parastaar/raahib

vote: v.t. raa'ey deyna

vote: n. Haqq e raa'ey/raa'ey

voter: n. raa'ey dahi˝dah

votive: a. mi˝nat ka/nazri

vouch: v.i. sach honey ki taa'id karna/zamaanat deyna

vouch for: v.t. zamaanat deyna

vouchee: n. zamaanat daar

voucher: n. SHaahid/wasiiqah

vouchsafe: n. maan leyna/wa^dah karna

vow: n. Ôehd(m.)/eqraar(m.)/mi˝nat(f.)/
pakka wa^dah(m.)/qasm(f.)/qaul(m.)/
sauga˝d(f.)

vowel: n. Harf e ţllat/Harf e musawwat/Harf e sadaa'i

vox: n. aqiidah/awaaz/sada

vox pop: n. Ôwaami raa'ey

vox populi: n. Ôwaam ki raa'ey

voyage: n. safar/seyaaHat

voyager: n. musaafir

voyeur: n. SHaehwat nazar

voyeuristic: a. SHaehwat nazri

vulgar: a. Ôamiyaanah/an ghaR/Ôwaami/baazaari/bey Haya/
bad leHaaz/bhadda/ga˝waar/kamiinah/
KHasiis/niich/past/suuqiyaanah

vulgarity: n. auchha pan/bey huudgi/bhadda pan/
bhadda jumlah/ga˝waar pan/kamiinah pan/
saflah pan/sauqiyat

vulgarise: v.t. Ôamiyaanah kar deyna/bhadda kar deyna

vulgarism: n. baazaari pan/sauqiyaanah/sauqiyat

vulgate: n. qaabil e qubuul naqal

vulgus: n. Ôwaam/parja

vulnary: n. marham/SHaafi'e zaKHm

vulnerable: a. ghaa'el honey key laa'eq/choT ka SHikaar/
zad paziir

vulnerability: n. Ôdam e taHaffuz/zarb paziiri

vulture: n. gidh/kargas/nasr

vulva: n. a˝daam e nehaani/farj/maqaam e nehaani/
SHarm gaah

vulvar: a. farji

vulvate: a. farj daar/farj numa/SHigaaf daar

vulviform: a. baezwi/farj numa/farji ul SHakl

vulvitis: n. farj ki suujan/warm e i˝dehaani

vying: n. bar tari key li'ey koSHiSHburaa jo dekhan mai.n Chalaa, buraa naa milyaa koye
jo mann Khojaa apnaa to mujh se buraa naa koye


  Send a message via Yahoo to Mayank  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is On

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'N' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:40 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:39 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'L' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:37 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:35 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:34 PMPowered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com