Shayri.com  

Go Back   Shayri.com > Dictionaries > Urdu Dictionary

Closed Thread
 
Thread Tools Rate Thread Display Modes
Dictionary English to Urdu Letter 'H'
Old
  (#1)
Mayank
Mirage
Mayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.com
 
Mayank's Avatar
 
Offline
Posts: 4,715
Join Date: Jan 2004
Rep Power: 48
Dictionary English to Urdu Letter 'H' - 16th September 2007, 03:30 PM

H

haberdasher: n. dukaan daar(f.)/KHurdah faroSHi(f.)

haberdashery: n. bazaaz(m.)/mardaanh kapRey ki dukaan

habiliment: n. lebaas(m.)/poSHaak(f.)

habilitate: v.t. aehl banaana/lebaas pahenna/
kaan mey˝ sar maayah lagaana

habit: v.t. kapRey pahenna/lebaas pahenna

habit: n. Ôadat/chaaT/chalan/Dhab/KHu/kirdaar/
laTak/ma^muul/moHaawirah(m.)/qaa^edah/
rawiSH/SHeywah/tariiqah/taur/wird(m.)

habit: n. maKHsuus lebaas

(bad)habit: n. ţllat

habitable: a. qaabil e aqaamat/qaabil e rehaa'iSH

habitant: n. baasi/baaSHindah/raehney waala

habitat: n. ghar/jaa'ey paedaa'iSH/watan

habitation: n. aabaadi/baet/ghar/jagah/KHaanah/
makaan/maskan

habitual: a. Ôadi/baa qaa^edah/ma^muul ka/rawaaji

habitually: adv. Ôadatan/badastuur/daa'eman/ma^muulan

habituate: v.t. Ôadat Daalna/Ôadi karna/KHu gar karna/
par chaana

habituated: a. Ôadi

habituation: n. KHu gari/KHu paziiri

habitude: n. dastuur/maelaan/rawaaj/rasm/rawiSH/
riit/raGHbat

habituÚ: n. Ôadatan kahii˝ aaney jaaney waala

hack: v.t. chiirna/kaaTna/purzey purzey karna/
TukRey karna/ukhaaRna

hack: n. charka/gaehra ghaa'o/kaari zaKHm/
Toka/zaKHm

hack: n. kiraa'ey ki bagghi/maryal ghoRa/TaTTu

hack: a. farsuudah/kiraa'ey par/ujrati

hacker: n. zaKHm lagaaney waala/zaarib

hackery: n. bael gaaRi(f.)

hackle: n. kalGHi(f.)

hackle: v.t. kalGHi lagaana

hackney: n. bhaaRey ka ghoRa/kiraa'ey ka TaTTu

hackney: a. kiraa'ey ka

hackneyed: a. ghisa piTa

hackwork: n. Ôam kaam/ba˝dha Tika kaam/laga ba˝dha kaam

haemorrhage: a. KHuun ka bahaa'o

haft: n. dastah/hattha/qabzah

hag: n. bad suurat buRhya/chuRa'il/Daa'in/DhaDDo/
jaadu garni/saaHirah

hagborn: a. jaadu garni sey janam liya hu'a/
saaHirah zaad

haggard: n. bad Haal/dubla/KHastah Haal/laaGHir/
waeHSHat zadah

haggardly: adv. paraaga˝dagi sey/pareySHaan Haali sey

haggle: v.i. mol bhaa'o karna

hagiography: n. taariiKH a˝biya(f.)

hagridden: a. aziiyat mey˝/karb zadah/mubtilaa'ey Ôzaab

hagride: v.t. diq karna/naak mey˝ dam karna/zich kar deyna

haik: n. Ômaamah(m.)/Haeyk/rumaal(m.)

hail: v.t. KHuSH aamdiid karna/pukaarna/salaam karna

hail: n. GHaraab/ola/patthar/sa˝g cha/yaKHaalah

hail: n. isteqbaal/salaam

hail from: kahii˝ ka hona

hail stone: n. ola(m.)

hailstorm: n. olo˝ ka tuufaan

hair: n. baal(m.)/geysu(m.)/mu(m.)/paSHm/ruu'aa˝(m.)

hair(s) breadth:n. baal baraabar/zara saa faasilah

hair brush: n. ka˝gha/ka˝ghi

haircloth: n. baal sey bana kapRa

hair curl: n. zulf

haircut: n. Hajaamat(f.)/Hajaamat ka a˝daaz(m.)

hairdo: n. baal banaaney ki waza^(f.)/ka˝ghi choTi(f.)/
maa˝g paTTi(f.)

hairdresser: n. Hajjaam/maSHSHaaT/mu taraaSH/naa'i

haired: a. baal daar/baalo˝ waala

hair dye: n. KHezaab(m.)

hairline: n. maa˝g

hair lock: n. kaakul

hair raising: a. Daraa'ona/joSH bhara/KHauf naak/
waeHSHat KHeyz

hair shirt: n. dalaq/gudRi/kataa'i qamiiz/sof lebaadah

hair splitter: n. baariik biin/jhakki/mu SHigaaf SHaKHs

hair splitting: n. baariik biini/mu SHigaafi

hairspring: n. baal kamaani(f.)

hair trigger: n. ba˝duuq ka ghoRa/lab labi

hairy: a. baal daar/jhabra/ruu'ey˝ daar

halberd: n. barchhi(f.)/neyzah(m.)

halberdier: n. neyzah baaz

halcyon: n. niil ka˝Th(m.)/raam chiRya(f.)

halcyon: a. pur sukuun

halcyon days: amn o sukuun key aiyyaam e guziSHtah

hale: v.t. ta^miil par majbuur karna

hale: a. haTTa kaTTa/mazbuut/moTa taazah/qawi/
tan o ma˝d

haleness: n. chusti/mazbuuti/seHat/tano ma˝di

hale and hearty:a. chaaq o chauba˝d/seHat ma˝d

half: a. aadha/niim/nisf

half-and-half: a. aadha aadha/aadhi baaT/nisf nisf

half-baked: a. adh paka/niim puKHtah/paagal/za^iif ul Ôql

half-bred: a. do nasla/doGHla/maKHluut

half-breed: n. doGHla ya do nasla SHaKHs ya jaan war

half-brother: n. sauteyla bhaa'i

half-caste: n. maKHluut un nasl

half-cooked: a. khaRa

half-eaten: a. jhuuTa

half-hearted: a. bey dilaanah/niim dilaanah

half-heartedly: adv. bey dili key saath/niim dili sey

half-heartedliness:n. bey dili/niim dili

half-mast: n. ra˝j o GHam ki Ôlaamat/sar nuguu˝

half-moon: n. aadha cha˝d/niim maaSHi

half-raw: a. hara/kachcha

half-sister: n. sauteyli bahen

half sized: a. addha

half-staff: n. sar nuguu˝ par cham

half-time: n. waqfah

half-truth: n. aadha sach/niim Haqiiqat/niim sadaaqat

halfway: adv. aadhey faasley par/aadhey raastey par/
niim taur par

half-wit: n. ablah/faatir ul Ôql SHaKHs

half-witted: a. bey waquuf/kam Ôql/za^iif ul Ôql

hall: n. baRa kamrah/daalaan/wasii^o Ôriiz kamrah

hallmark: n. niSHaan e tasdiiq

hallo/halloa: intj. ham kalaam hona/ta^ajjub ka izhaar/
mutawajjah karna

halloo: n. pukaar

halloo: v.i. chiiKHna

halloo: v.t. pukaarna

hallow: v.t. moHtaram karna/mutHar karna/
paak ya muqaddas karna

hallowed: a. muqaddas SHudah/paak kardah

hallucinate: v.t. fareyb e KHayaali mey˝ mubtila karna/
KHafqaani banaana

hallucination: n. fareyb e nazar/fareyb e tasawwur/
muGHaaltah/tasawwur ka dhoka/tawahhum/
waahimah/waahimiyat

hallucinative: a. KHafqaani/KHayaali/waahimi

hallucinatory: a. KHafqaani/waahimi

hallucinogenic: n. jo waahimah paeda karey

hallway: n. daalaan/GHulaam gardiSH

halo: n. haalah(m.)

halt: v.i. Ôarzi taur par Thaerna/ruk jaana

halt: v.t. paRaa'o Daalna/rok deyna

halt: n. apaahij/la˝gRa/la˝gRaata hu'a

halt: n. maqaam/paRaa'o/waqfah/qayaam

halting: a. la˝gRaata hu'a

haltingly: adv. la˝gRa kar/ruk ruk kar

halter: n. nakeyl/phaa˝si/rasan/rassi/tasmah

halve: v.t. adhyaana/nisf nisf karna

ham: n. puSHt raan/puTTha/suu'ar ki raan ka goSHt

ham-handed: a. bho˝Da

ham-handedly: adv. bho˝Dey pan sey

hamadryad: n. ban deywi/SHajar deywi/SHiiSH naag

hamfatter: n. adna darjah kaa mutrib/bhaa˝D

hamlet: n. chhoTa gaa'o˝/jhok/deh/Dhok/Deyrah/
gaa'o˝/paaRa

hammer: n. hatauRa/maar tol

(small)hammer: n. hatauRi/muugri

hammerer: n. hathoRey maarney waala

hammer-and-tongs:a. karaKHti sey/SHor macha kar

hammerman: n. hathoRey waala/lohaar/sunaar

(bring to)hammer: beychna/niilaam karna

hammock: n. jhuulan khaTola(m.)/laTkan ghaaT

hammy: a. KHa˝ziir laeHmi

hamper: v.t. rukaawaT ba˝na

hamper: n. peTaara(m.)/peTaari(f.)

hamstring: n. kareyli nas(f.)

hamstring: v.t. apaaHij kar deyna/kareyli nas kaaT deyna

hand: v.t. chhuuna/deyna/mu˝taqil karna/pakRaana/
qaabu mey˝ leyna

hand: n. dast/haath/kaf/yad

hand and foot: adv. tamaaman

hand of God: n. allah ki laaThi

(at)hand: dastaras mey˝/nazdiik/paas/qariib

(by)hand: haath ka

(from)hand to mouth: roz kamaana roz khaana/ta˝g dasti mey˝ hona

hand to hand: n. haathaa paa'i(f.)/maar piiT(f.)

(in)hand: haath mey˝/qaabu mey˝/zeyr e dast

(off one's)hand: haath uTha leyna/nigraani sey baahar

(on)hand: farz/maujuudah/taiyaar/zeyr e eKHteyaar

(on one's)hand: bojh/zimmah daari

(out of)hand: bila taaKHiir/fauran/qaabu sey baahar

(to)hand: dastaras mey˝/nazdiik/paas/qariib/
rasaa'i mey˝

(to have one's)hand full: bahot masruuf hona/
kaam mey˝ chhuTTi na hona

hand and foot: adv. mukammal taur par/puurey ka puura/saara

handbag: n. dasti baTwah

handbill: n. dasti iSHtehaar(m.)

handbook: n. bayaaz(f.)/muKHtasar dastuur ul Ômal(m.)

hand's breadth: n. hatheyli bhar

hand car: n. hath gaaRi(f.)

handcart: n. Theyla(m.)

hand-clap: n. dastak(f.)

handclasp: n. musaafeHah(m.)

handcraft: n. dast kaari(f.)/hunar(m.)/sa˝naa^i(f.)

handcrafted: a. dasti sa˝naa^i ka/haath sey bana hu'a

handcuff: n. hath kaRi(f.)

handcuff: v.t. hath kaRi lagaana

handed: n. haath waala

hander: n. deyney waala/jo dey/haath par piTaa'i

hand down: v.t. wiraasat mey˝ aagey mu˝taqil karna

handfast: n. ba˝dhan/Heraast/taeHwiil

handfast: v.t. ba˝dhan joRna/ma˝gni karna

handfeeding: n. haath sey khilaana/
maSHiin mey˝ haath sey Daalna

handful: n. haath bhar meqdaar/muTThi bhar/
qaliil meqdaar

handful: n. muTThi

handicapped: a. ma^zuur

handicraft: n. dast kaari/hunar/sa˝naa^i

handicraftsman: n. dast kaar/hunar ma˝d

hand-in-hand: haath mey˝ haath dey kar/
mukammal aaha˝gi key saath

handily: adv. ba mahaarat/ba sahuulat/jaldi sey

handiwork: n. dast kaari/haath ka kaam/kaar naamah

handkerchief: n. a˝gochha/dast maal/rumaal

handle: n. bey˝T/Da˝Di/giraft/hattha/qabzah

handle: v.t. chhuuna

handless: n. bey Dhab/bey haath

handloom: n. khaDDi

handmade: n. dasti sa˝naa^i ka/haath sey bana hu'a

handmaiden: n. ghar ki lau˝Di/KHaadimah/naukaraani

hand-me-down: puraaney kapRey/utran

handmill: n. hath chakki

handout: n. baKHSHiSH/ŕlaamiyah/
muft di jaaney waali chiiz

handover: v.t. Haaweley karna/taeHwiil mey˝ deyna

handpick: v.t. haath sey uThaana/
KHaas maqsad key li'ey chu˝na

handpicked: a. haath sey chunaa hu'a

handplay: n. haath sey piTaa'i/mukkey

handpromise: n. ma˝gni

handrail: n. ja˝gla/kaTehra

hands down: aasaani sey

handsaw: n. dasti aari

handout: n. e^laamiyah/baKHSHiSH

handrail: n. ja˝gla(m.)/kaTehra(m.)

handshake: n. musaafeHah(m.)

handsaw: n. dasti aari(f.)

handsel: n. bohni(f.)/bey^aanah(m.)

handset: n. cho˝ga/po˝ga

handsome: a. Hasiin/jamiil/KHuSH ru/KHuSH numa/
qubuul suurat/SHakiil/taraH daar/
wajiih/wasiim

handsomely: adv. faraawaani sey/kasrat sey

handsomeness: n. Husn/KHuubi/KHuSH ruu'i/jamaal/wajaahat

handspike: n. aaRa(m.)

handy: a. kaar aamad/maahir/qariib

handwork: n. haath ka kaam

handwriting: n. a˝daaz e taeHriir/KHat/likhaa'i

hang: v.t. daar par khii˝chna/laTkaana/mo^allaq karna/
suuli par chaRhaana

hang: v.i. KHadSHah hona/laTkna/mo^allaq hona

hanging: n. laTak/maut ki saza/phaa˝si

hanger: n. khuu˝Ti

hanger-on: n. chamchah/dum chhalla/tufaeli/tufaeliya

hanker: v.i. chaahna/dili aarzu hona/phaRakna

hankering: n. aarzu/chaahat

hangman: n. jallaad

hap: n. bhaag/ittefaaq/mauqa^/muqaddar/qismat

haphazard: n. aTkal/aTkal pachchu/bey silsilah/bey tuk/
Haadisah(m.)/ittefaaq(m.)

hapless: a. aazurdah/bad nasiib/maGHmuum/
naa KHuSH/udaas

happen: v.i. biitna/guzarna/paRna/peySH aana

happened: a. waarid/waaqe^ah

happening: n. Haadisah/maajra/waaqe^ah/waquu^ paziiri

happiness: n. aasuudah Haali/chaen/falaaH/faraaGHat/
KHaer/KHuSHi/raaHat/sukh

happy: a. aabaad/ba Haal/bey GHam/farruKH/farKHa˝dah/
kaam raan/fiiroz/kaam yaab/KHurram/KHuSH/
nehaal/SHaad/wajiih

happy ending: n. KHaatimah bil KHaer

Happy New Year: naya saal mubaarak/saal e nau mubaarak

happily: adv. bah dil o jaan/KHuSHi sey

happy-go-lucky: a. laa parwaah/magan/mast

haptics: n. lamsiyaat(f.)

harangue: v.t/i. pur joSH KHutbah deyna/
walwalah a˝geyz taqriir karna

harangue: n. lataaR/muKHaalif aanah taqriir/
walwalah a˝geyz taqriir

harass: v.t. aziiyat paho˝chaana/diq karna/gat banaana/
Haeraan karna/halkaan karna/haraasa˝ karna/
naak mey˝ dam karna/pareySHaan karna/
qaafiyah ta˝g karna/sataana/zich karna

harasser: n. aziiyat paho˝chaaney waala/
diq karney waala

harassed: a. halkaan/pareySHaan/ta˝g/zich

harassment: n. aziiyat/pareySHaani/takliif/wabaal e jaan

harbinger: n. har kaarah/KHabar rasaa˝/mubaSHSHar/naqiib

harbour: v.t. panaah deyna/sar chhupaaney ki jagah deyna

harbour: n. ba˝dar gaah/panaah/sar chhupaaney ki jagah

hard: a. duruSHt/duSHwaar/karaKHt/kaThin/kaThor/
muSHkil/patthar/saKHt/sa˝giin/Thos

hard-boiled: a. ma˝jha hu'a/pakka

hard-headed: a. ghaag/pakka/zehiin

hard-headedness:n. ghaag pana/pakka pan

hard-hearted: a. kaThor/sa˝g dil/saKHt dil

hardened: a. bey His/kaRa/saKHt dil

hardihood: n. aazaadah rawi/gustaaKHi/himmat/
niDar pana/SHoKHi

hardly: adv. bah muSHkil/muSHkil sey/SHaayed

harden: v.i. bey His ho jaana/bey raeHm ho jaana/jamna

hardness: n. diqqat/duSHwaari/karaKHtagi/saKHti/
SHiddat/Thos pan

hard-set: a. bey lachak/kaTTar/mu˝jamid

hardship: n. aafat(f.)/aazaar(f.)/bipta(f.)/duSHwaari(f.)/
kaRi(f.)/kulfat(f.)/muSHkil(f.)/saKHti(f.)/
sa^uubat(f.)/ta˝gi(f.)

hard-up: a. ka˝gaal/qurq

hardware: n. auzaar(m.)/dhaati aSHya(f.)

hard work: n. Ôraq reyzi(f.)/meHnat(f.)

hardworking: a. jafa kaSH/meHnti

hardy: a. bahaadur/dileyr/jaa˝ baaz/jafa kaSH/
kaRa/meHnat kaSH/meHnti/pur yaqiin/
saKHt jaan/SHujaa^

hare: n. KHar goSH(m.)

harelip: n. kha˝Dwa(m.)/lab kaTa(m.)

haricot: n. eyk taraH ki seym

hark/harken: v.i. kaan dharo/suno suno/mutawajjah ho

harlot: n. beyswa/chhinaal/kasbi/faajirah/faaHeSHah/
faasiqah/qaHbah/ra˝Di/tawaa'ef/zaaniyah

harlotry: n. faaHiSHgi(f.)

harm: n. dukh/iiza/gaza˝d/Haraj/
KHasaarah/nuqsaan/zaKHm/zarar

harmful: a. muzir/nuqsaan deh/zarar rasaa˝

harmfully: adv. nuqsaan dehi sey

harmless: a. bey zarar/GHaer muzir

harmonious: a. ham aawaaz/ham aaha˝g/mutanaasib/
mutawaafiq

harmonise: v.t. ham aaha˝g karna/mutanaasib banaana/
mutawaafiq karna

harmonising: a. saaz gaar

harmony: n. aaha˝g/ham aaha˝gi/ittefaaq/
itteHaad/meyl/mutaabiqat

harness: n. aalaat o auzaar/lebaas/poSHaak/
saaz o saamaan

harness: v.t. ghoRa jotna/hath yaar sey leys hona

harp: n. bar bat/˘od/qaanuun

harp: v.i. bar bat bajaana/raT lagaana

harrowing: n. bar baadi/GHaarat gari

harry: v.t. bar baad karna/GHaarat karna/GHaban karna/
khasoTna/luuTna/naa kaarah banaana/
paa maal karna

harsh: a. an ghaR/bad tamiiz/duruSHt/kaRa/karaKHt/
kaThor/saKHt/SHadiid

harshly: adv. saKHti sey

harshness: n. duruSHti/karaKHtagi/saKHti/salaabat

hart: n. hiran(m.)

harvest: n. faa'edah(m.)/fasl(f.)/Haasil(m.)/
KHirman/natiijah(m.)/paeda waar(f.)/phal(m.)

has-been: n. GHaer mufiid/SHudah/
jis ka zamaanah guzar chuka ho

hash: v.t. purzey purzey karna/qiimah banaana

hash: n. gaD maD/maliida

hasp: n. chaT KHani/ku˝Di

hassle: n. an ban/jhagRa/khaT paT/laRaa'i

hassock: n. gaddi(f.)

haste: n. bhaag dauR/faur/jald baazi/jaldi/SHitaabi/
sur^at/teyzi/űjlat

hasten: v.t. jaldi karna/űjlat baazi karna

hastily: adv. jald baazi sey/SHitaabi sey

hasty: a. Ôajil/jald baaz/jhalla/teyz mizaaj

hat: n. kulaah e fara˝gi(f.)/Topi(f.)

hatbox: n. kulaah daan(m.)

hatch: v.t. nasl baRhaana/nasl kaSHi karna/nikaalna/
parwariSH deyna/seyna

hatch: n. chhoTa dar waazah(m.)

hatched: a. paka hu'a

hatcher: n. seyney waala(m.)

hatchery: n. murGHi KHaanah(m.)

hatchet: n. basola(m.)/chhoTi kulhaaRi(f.)/tabbar(m.)

hatchet face: n. lambuutra chehrah(m.)

hatchet man: n. kiraa'ey kaa qaatil(m.)/tufaeliyah(m.)

hatchling: n. chuuzah(m.)

hate: v.t. nafrat karna

hate: n. buGHz/nafrat

hated: a. maeHsuud/naa gawaar/naa pasa˝diidah

hateful: a. makruuh/pur nafrat

hatefully: adv. nafrat sey

hatred: n. Ôdaawat/kaduurat/naa gawaari/nafrat(f.)/
phuuT(f.)/tanaffur

hatter: n. Topi banaaney waala

haughty: a. akaR fuu˝/maGHruur

haughtiness: n. akaR/GHuruur/gumaan/ra^unat/takabbur

haul: v.t. Dhona/ghasiiTna/pakaRna/
zabardasti sey ghasiiTna

haul: v.i. khii˝chna

haulage: n. Dhulaa'i/pheyra

haunch: n. kuulha(m.)/puTTha(m.)/sariin(m.)

haunt: v.t. baar baar aana jaana/bhuuto˝ ka ghar/
ma˝Dlaana

haunt: n. aDDah/akheyRa/baeThak/baseyra/
pasa˝diidah Thikaana

haunted: a. aaseyb zadah/jis par bhuut taari ho/
jahaa˝ ruuHey˝ raehti ho˝

hauteur: a. akaR/GHuruur/gumaan/takabbur

have: v.t. maalik hona/qaabu mey˝ rakhna

have-not: n. GHariib/naa daar

have a snack: v.t. DaaRh garam karna

haven: n. ba˝dar gaah/jaa'ey panaah/KHaliij/
maeHfuuz Thikaana

haver: v.t. bak waas karna

haver: n. bak waas

havoc: n. bar baadi/GHaarat gari/nuqsaan

haw: n. baaRh

haw: v.i. hich kichaahaT sey bolna

haw: v.i. qaeh qaha lagaana

hawk: v.t. pheyri lagaana/sauda beychna

hawk: n. baaz/SHikrah

hawkish: a. akaR baaz/laRaa'i pasa˝d

hawk: v.t. Halaq sey ugalna

hawk: v.i. khakaarna

hawker: n. pheyri waala/saudey waala

hay: n. kaah/pyaal/suukhi ghaas

hayrack: n. charni(f.)/khurli(f.)/naa˝d(f.)

hayseed: a. dey haati/ghaas ka biij

hazard: n. haar jiit/ju'a/KHatrah/qismat aazmaa'i

hazardous: a. KHatar naak/pur KHatar

hazardous undertaking:n. jokham(f.)

haze: n. abhaam/dhu˝d/dhu˝dla pan/kohar

hazel: n. fa˝daq

haziness: n. dhu˝dla pan

hazy: a. abtar/dhu˝dla/mubham

he: pron. woh

head: n. dimaaGH(m.)/khopRi(f.)/ma˝ba^(m.)/sar(m.)/
sar bah raah(m.)/sar daar(m.)/sar garoh(m.)

head-dress: n. baalo˝ ka si˝ghaar/Topi/
Sar Dhaa˝ney ki ko'i chiiz

headache: n. sar dard(m.)/dard e sar(m.)

headband: n. paTTi(f.)

header: n. gal joR(m.)/sar taraaSH(m.)/surKHi(f.)

header: n. gal joR/sar taraaSH/surKHi

hedge-hog: n. KHaar puSHt(?)

heading: n. surKHi

headland: n. raas

headless: a. bey sar

headline: n. peySHaani/surKHi/űnwaan

headlong: adv. a˝dha dhu˝d/jald baazi sey/sar key bal

heady: a. Ôaqibat naa a˝deySH/pur taSHaddud/
taa'o mey˝

headlong: a. jald baaz/pur joSH/tu˝d KHu

headlong: adv. a˝dha dhu˝d/bey taHaaSHa/
daf^atan

headman: n. sar daar/sar GHanah

headpiece: n. khopRi/Topi

headquarters: n. markazi daftar(m.)/
sipah salaar ki qayaam gaah(f.)

headsman: n. jallaad

headstone: n. kutbah(m.)

headstrong: a. haT dharam/KHud sar/ziddi

headway: n. irteqa/taraqqi/raah

heady: a. bey dhaRak/jald baaz/sar kaSH

heal: v.t. seHat ma˝d karna/zaKHm bharna

healing: n. ŕlaaj(m.)/SHifa(f.)

healing pill: n. dawaa ki goli(f.)

health: n. Ôafiyat/mizaaj/salaamti/seHat/
tabii^at/tan durusti

healthful: a. seHat ma˝d/tan durust

healthiness: n. seHat ma˝di/tan durusti

healthy: a. bhala cha˝ga/chaaq/jiita jaagta/seHat ma˝d/
tan durust

heap: n. a˝baar/Dheyr(f.)/ga˝j/puSHtaara(m.)/thok(m.)

heap: v.t. Dheyr lagaana/puSHtaara baa˝dhna

hear: v.t. kaan dharna/su˝na/tawajjoh deyna

hearken: v.i. dhyaan sey su˝na

hearer: n. saame^/SHanwa

hearing: a. samaa^at/SHanawaa'i

hearsay: n. afwaah/qaul/SHaniid/SHaniidah/suni sunaa'i baat

hearse: n. janaazey ki gaaRi

heart: n. aatma/dil/fuwaad/jigar(poet.)/man/
qalb/zamiir

heart-broken: a. jigar afgaar

heart-burning: n. Daah/Hasad/jalan

heartbeat: n. dil ki dhaRkan

heartening: a. ummiid afza

heartless: a. bey dard/bey His/kaThor/saKHt dil
sa˝g dil/zaalim

heartlessness: n. bey dardi(f.)/kaThor pan(m.)/sa˝g dili(f.)/
zulm(m.)

heart piercing: a. dil doz

heartrending: a. dard naak/dil gudaaz/dil KHaraaSH

hearten: v.t. himmat baRhaana

heartening: a. himmat KHeyz

heartfelt: a. dili/dili taur par/qalbi

heartily: adv. KHuluus sey

heartiness: n. KHuluus/milansaari/sidq

heartless: n. aSHqiya/bey dard/bey His/saKHt dil/
sa˝g dil/zaalim

hearth: n. aatiSH daan/bhaTTi/chuulha

hearty: a. dili/muKHlis/pur tapaak/qalbi/qariibi

heat: v.t. garm karna/taa'o deyna

heat: n. aa˝ch(f.)/garmi(f.)/Haraarat(f.)/Hiddat(f.)/
joSH(m.)/soz(m.)/taab(f.)/taabiSH(f.)/
taa'o(m.)/tamaazat(f.)/tapiSH(f.)/teyzi(f.)

heated: a. garm/pur joSH

heatedly: adv. garmi sey/pur joSHi sey

heathen: n. bey diin/but parast/kaafir/laa mazhab/
mulHid

heathenish: a. GHaer mutamaddin/ja˝gli/kaafir/
naa taraaSHiidah/saKHt/waeHSHi

heating: n. taa'o

heave: v.t. dam lagaana/dam laga kar uThaana

heaven: n. Ôalam e baala/aasmaan/ÔrSH/behiSHt/falak/
firdaus/ja˝nat

(highest)heaven:n. ÔrSH

(seventh)heaven:n. charKH e barii˝

Heaven forbid! intj. taubah taubah

heavenly: a. aasmaani/achchha/bar guziidah/behiSHti/
falaki/firdausi/ja˝nati/KHuub/mutabarrak/
nafiis/paa kiizah/muqaddas/samaawi

heavily: adv. bey zaari sey/bojhal taur par

heaviness: n. bhaari pan/siql

heavy: a. bhaari/bhar puur/bojhal/dhu˝dla/ghaTa daar/
giraa˝/patthar/saKHt/saqiil/SHaaq/
SHadiid/Thos/wazni

heavenly: a. aasmaani/űlwi

heavy: a. bhaari/giraa˝/wazni

heavyweight: a. bhaari bharkam

hebdomad: n. eyk haftah

hebetate: v.t. ku˝d karna

hebetate: a. ku˝d

heck! intj. haa'ey/waa'ey

heckle: n. ka˝ghi karna/taabaR toR sawaal karna

hector: n. dada giir/zaalim

hector: v.t. gustaaKHi karna/pareSHaan karna

Hebrew: n. ţbraani

hedge: n. baaRh

hedge: v.t. gheyrna/Hefaazat karna/moHaasirah karna/
nigaah rakhna/nigah baani karna/
paehra deyna

hedging: n. eHaatah ba˝di

heed: v.t. leHaaz karna/KHayaal karna/par waah karna/
su˝na/tawajjoh deyna

heed: n. dhyaan/KHayaal/par waah/tawajjoh

heedful: a. pur eHteyaat/pur tawajjoh

heedless: a. bey parwaah/GHaafil

heel: n. Ôqab/eyRi

heft: n. bojh/dam/jasaamat/jaehd/wazan

heft: v.t. rokna/saadhna

hefty: a. haTTa kaTTa/mazbuut/taaqat war/SHadiid/
wazan daar/zabar dast/zor aawar/zor daar

hegemony: n. bar tari(f.)/chaudhraahaT(f.)/dabaa'o(m.)/
haawiyat(f.)/qayaadat(f.)/sar daari(f.)

hegira: n. san e Hijrat(m.)

height: n. faraaz/lambaa'i/qaamat/qad/uu˝chaa'i/
űlu/űruuj

heighten: v.t. afzuu˝ karna/bula˝d karna/faraaz deyna/
qaamat baRhaana/uu˝cha karna/
űruuj par paho˝chaana

heifer: n. bachchhiya(f.)/bachchhRi(f.)/behRi(f.)

heinous: a. haulnaak/kariih/qabiiH/SHadiid/waeH SHiyaanah

heir: n. jaa naSHiin/Haq daar/KHalaf(m.)/mustaHiq/
waaris(m.)

heiress: n. waarisah(f.)

heirdom: n. Haqq e wiraasat(m.)

heir-apparent: n. wali Ôhd

heirloom: n. tarkah(m.)/wiraasat(f.)

heist: n. chori(f.)/Daakah(m.)

heliac: a. SHamsi

hell: n. dozaKH/jaha˝nam/naar

hell-bent: a. laa ubaali Ôzm waala

hellbound: a. do zaKHi

hell-fire: n. jaha˝nam ki aag

hell-gate: n. dozaKH dar waazah

hellish: a. jaha˝nami

Hellenic: a. yuunaani

Hello! intj. aadaab Ôrz

helm: n. patwaar(f.)/sakkaan(m.)/zamaam

helmet: n. KHod(m.)

help: v.t. aaRey aana/bachaana/madad deyna/
madad karna/puuchhna/puSHt par hona/
saath deyna/sa˝bhaalna

help: n. chaarah/faryaad rasi/imdaad/madad(f.)/
panaah(f.)/sahaara/taa'id

helper: n. chaarah gar(m.)/kaar saaz(m.)/
madad gaar(m.)/puSHt panaah(m.)

helpful: a. madad gaar/mo^aawin

helpfully: adv. madad sey/mo^aawinat sey

helpless: a. Ôajiz/Ôari/bey bas/ bey sar o pa/
bey yaar o madad gaar/laa chaar/majbuur/
naa chaar/paa ba gil/zich

helplessness: n. Ôajizi/bey eKHteyaari/izteraar/majbuuri/
naa ummiidi/uftaad/yatiimi

helpmate: n. mu^iin/rafiiq

helter-skelter: n. bad nazmi/haR bong

hem: n. HaaSHiyah/ka˝ni/kor/pallu(m.)/sa˝jaaf(f.)

hemisphere: n. nisf kurrah(m.)

hemline: n. gheyra(m.)

hemlock: n. SHukraan

hemp: n. bha˝g/gaa˝ja/sabzi/san

hen: n. murGHi(f.)

hence: adv. lehaaza/pas/yahaa˝ sey

henceforth: adv. aaya˝dah sey/ab sey

henceforward: adv. ab sey aagey

hencoop: n. Darba/Taapa

henchman: n. dast e raast/gurga/nau kar

hend: a. saliiqah ma˝d/SHaa'estah/sughaR

henna: n. Hena/meh˝di

hennery: n. murGHi KHaanah

henpecked: a. taabe^

hent: v.t. chhii˝na/jhapaT leyna/khasoTna/
lapakna/nochna

her: pron. us ka/us ki

herald: n. hara wal/naamah bar/naqiib/payaam bar/
qaasid

herald: v.t. naqaabat karna/payaam bari karna

heraldry: n. ţlm e naqaabat/naqaabat

herb: n. jaRi buuTi

herbage: n. gyaah

herbivore: n. sabzi KHor

herbivorous: a. sabzi KHor

herd: v.t. ikaTTha karna

herd: n. garoh/GHallah

herd: n. gaDariya

herdsman: n. charwaaha(m.)/gaDariya(m.)

here: adv. idhar/is taraf/yahaa˝

hereabouts: adv. yahaa˝ kahii˝

hereafter: adv. aagey aagey/aaya˝dah/agli zi˝dagi mey˝

hereby: adv. min haaza/yahii˝ qariib mey˝

hereinafter: adv. ab key ba^d/ba^s az aa˝/
yahaa˝ sey aagey

heredity: n. wirsah(m.)

hereditary: a. aabaa'i/jiddi/mauruusi/nasli/
piiRhi dar piiRhi

heresy: n. bid^at(f.)/gum raahi(f.)/ilHaad(m.)/kufr(m.)

heretic: n. KHaariji(m.)/raafzi(m.)/murtid(m.)

hereto: adv. azii˝/is sey

heretofore: adv. ab sey paehley/ab tak/peySH tar/saabiqan

hereunder: adv. aagey chal kar/niichey/zeyl mey˝

hereunto: adv. is sey

hereupon: adv. ba^s azii˝/is key fauran ba^d/is par

herewith: adv. ham riSHtah/is sey/min haaza/mu˝salak

heritable: a. qaabil e wiraasat

heritage: n. miiraas(f.)/wirsah(m.)

heritor: n. waaris

hermaphrodite: n. do ji˝siya

hermeneutic: a. tafsiiri/taSHriiHi/tauziiHi

hermeneutics: n. fann e taSHriih(m.)

hermetic: a. hawa ba˝d

hermit: n. ban baasi/goSHah naSHiin/jogi/
raahib/taarik ud dunya/zaahid

hermitage: n. goSHa e űjlat/Hujrah/KHaan aqaah/
kuTTi/muTh/takiyah/zaawiyah

hero: n. bahaadur(m.)/GHaazi(m.)/mard(m.)

heroic: a. bahaaduraanah

heroism: n. bahaaduri(f.)/basaalat(f.)

heroworship: n. akaabir parasti(f.)

herpes: n. daad(f.)/tab KHaalah(m.)

herself: pron. woh KHud

hesitance: n. hich kichaahaT(f.)/SHak(m.)/taraddud(m.)/
tazab zub

hesitancy: n. aana kaani(f.)/do dili(f.)/taraddud(m.)

hesitant: a. Dhil mil/hich kichaaney waala/mutaraddid

hesitate: v.i. hich kichaana/paa'o˝ Dag magaana/
kun munaana/rukna/taraddud karna

hesitation: n. aaj kal/agar magar/hichar michar/hich kichaahaT/
pas o peySH/SHak/SHaSH o pa˝j/taraddud

hesitating: a. muzabzab

heterodox: a. aazaad KHayaal/aazaad rau/GHaer muqallid

heterodoxy: n. aazaad KHayaali/GHaer daqiyaanuusi/KHaarijiyat

heterogeneous: a. an meyl/muKHtalif taraH ka

hew: v.t. chhaa˝Tna/qalam karna

hewer: n. chiirney waala/kaaTney waala/lakaR haara

hexagon: n. musaddas(m.)/SHaSH paehlu()

hexagonal: a. musaddas

hey! intj. arey/suno

heyday: n. baahaar/joban/KHuSH Haali

hiatus: n. daraaR/daraz/faasilah/mauqa^/
naaGHah/phuuT/SHaq/SHigaaf/waqfah

hiccup: n. hichki

hide: n. chirm(m.)/khaal(f.)

hide: v.t. bachaana/chhupaana/Dhaa˝kna/Dhaa˝pna/
Dhakna/dubakna/gum karna/ojhal karna

hide: v.i. bachna/chhupna/ojhal hona

hideaway: n. jaa'ey panaah(f.)/panaah gaah(f.)

hide bound: a. saKHt daqiyaanuusi/ta˝g nazar

hidden: a. chhupa/Dhak chhupa/GHaa'eb/KHufyah/madfuun/
maeHjuub/maKHfi/mastuur/nehaa˝/ojhal/pinhaa˝/
poSHiidah/sar bastah

hideous: a. bhayaanak/daehSHat naak/Daraa'ona/
haul naak/haebat a˝geyz/KHatar naak/
makruuh/muhiib/pur haebat/pur haul/ziSHt

hiding: n. chaabuk zani/maar/piTaa'i/Thukaa'i

hidrosis: n. kasrat e pasiinah

hidrotic: a. pasiinah aawar

hie: v.t. jald chalna/jaldi karna

hierarch: n. peySH wah/piir/murSHid/SHeyKH

hierarchical: a. darjah waar/maraatib waar

hierarchy: n. darjah waari(f.)/maraatib waari(f.)/piiri(f.)/
prohitaa'i(f.)

high: a. Ôali/Ôziim/bula˝d/murtafa^/rafii^/
uu˝cha/űlwi

high and dry: bey aasra/majbuur

high and low: amiir GHariib/har jagah/har taraf/
uu˝chey niichey

high-born: a. amiir zaadah/uu˝chey KHaa˝daan ka

highboy: n. uu˝cha sa˝duuq

highbred: a. bar tar nasb ka supuut/waala nasb

highbrow: a. daaniSH war/nak chaRha/zaki/zehiin/zehni

high-chair: n. bacchcha kursi(f.)

high-court: n. Ôdaalat e Ôaliyah(f.)

high-falutin(g):a. baRhi chaRhi/laffaaz/SHeyKHi baaz

high fashion: n. asluub(m.)/nafaasat(f.)/tariiqah(m.)

highflown: a. bula˝d baa˝g/laGHw/zaahir daar

high-flying: a. bula˝d parwaaz/fuzuul

high-handed: a. dho˝s ka/istebdaadi/jaabiraanah/
jabri/man maana/saKHt/SHadiid/teyz/zaalimaanah

high horse: n. maGHruur rawiyah/mutakabbiraanah aKHlaq

highjack: v.t. aGHwah karna

highland: n. pahaaRi ŕlaaqah(m.)

highlander: n. pahaaRi(SHaKHs)

highlight: n. ahem nuktah(m.)/KHaas jhalki(f.)/surKHi(f.)

highlight: v.t. numaayaa˝ karna/tawajjoh mabzuul karna

high minded: a. Ôali siirat/bula˝d siirat/

high rise: n. ka'i ma˝zilah

high road: n. khula raastah(m.)/SHaah raah(f.)

high spirited: a. Ôali himmat/bahaadur/bey baak/
SHaguftah mizaaj

high seas: n. khula sama˝dar

high water: n. juwaar/madd

highly: adv. bahot hi/uu˝chey maqaam par

highness: n. bula˝di(m.)/uu˝chaa'i/rif^at/SHiddat(f.)

(Your)Highness! intj. Huzuur Ôali

higher: a. fauqaani

higher up: n. bar tar

high-sounding: a. Ôziim/mu'assar

highest: a. Ôazam

highhandedness: n. dho˝s/jabr o istebdaad/KHud pasa˝di/
man maani/zabar dasti

high water: n. jawaar/madd

highway: n. saRak(f.)/SHaah raah(f.)

highwayman: n. Dakaet/luTeyra/qazzaaq

hijacker: n. raeh zan

hike: v.t. uupar uThaana

hilarious: a. chohl baaz/magan/qaehqahah aawar/zi˝dah dil

hilarity: n. KHuSHi/zi˝dah dili

hill: n. koh/pahaaRi

hillock: n. Tiila

hilt: n. dastah/qabzah

hilside: n. pahaaRi ka Dhalwaan(m.)

hilltop: n. choTi

hilly: a. kohistaani/pahaaRi/pathriila/sa˝glaaKH

hillock: n. chhoTi pahaaRi(f.)/Dheyr(m.)/Tiilah(m.)

hilt: n. dastah(m.)/moTh/qabzah(m.)

hilt: v.t. dastah lagaana

hilum: n. chaSHm e lobia(f.)/naafchah(m.)

him; pron. usey/us ko

himself: pron. aap/aap hi/KHud/woh KHud

hind: a. pichhla Hissah/pichhwaaRa

hind: n. hirni

hind quarter: n. pichhaaRi

hinder v.t. muzaaHimat karna/rokna/Taa˝g aRaana/Tokna

hinder: v.i. Haa'el hona/muzaaHim hona/rukaawaT ba˝na

hinder: a. mana^/rok/rukaawaT/Tok

hinderer: n. Haarij(m.)

hindmost: a. aaKHiri/pichhla tariin/waapsii˝

hindrance: n. Haarij(m.)/i˝sidaad/KHalal(m.)/mana^(m.)/
muzaaHimat()f./paKH(f.)/rukaawaT(f.)/Tok(f.)

hindering: a. Haa'el/muzaaHim

hinge: n. qabzah

hinge: v.t. qabzah lagaana/moRna

hinge: v.i. munhasir hona

hint: n. iima(f.)/iSHaarah(m.)/kinaayah(m.)/
patah(m.)/ramz(m.)

hint: v.t. iSHaarah karna

hip: n. kamar/kuulha/puTTha/suriin

hippodrome: n. ghuR dauR ka maedaan

hippopotamus: n. daryaa'i ghoRa

hire: v.t. kiraa'ey par deyna/kiraa'ey par leyna

hire: n. kiraayah

hireling: n. ajiir

hirsel: n. a˝boh/GHallah

hirsute: a. baal daar/khur dura

his: pron. us ka

His Majesty: n. jahaa˝ panaah

hiss: v.i. sa˝sanaana

hiss(snake): v.i. phu˝kaarna

hissing: n. sa˝sanaahaT

hist! intj. chup/KHaamoSH

histology: n. baaf SHinaasi(f.)/nasiijiyaat(f.)

historian: n. moarriKH(m.)/raawi(m.)/taariiKH daan/
tariiKH naweys

historic: a. maSHhuur/mustanad/taariiKHi/yaad gaar

historical: a. taariiKHi

historically: adv. moarriKHaanah/tariiKHi taur par

history: n. taariiKH(f.)

historiography: n. taariiKH naweysi(f.)/waqaa'e^ nigaari(f.)

hit: v.t/i. lagaana/lagna/maarna/piiTna/Takraana

hit: n. choT(f.)/maar(f.)/Takkar(f.)/tasaadum(f.)/
zarb(f.)

hit-and-run: a. maar bhaag

hitch: v.i. aTak aTak kar chalna

hitch: v.t. ghoRa jotna/jhaTakna/kaa˝Ta laggan/pakaRna

hitch: n. choTi si rukaawat/jhaTka

hither: adv. is jagah par/yahaa˝ tak

hitherto: adv. aaj tak/ab tak/hanuuz/yahaa˝ tak

hive: n. chhattah

hoard: v.t. paaT deyna/zaKHiirah jama^ karna

hoard: n. a˝baar/dafiinah/puu˝ji/
zaKHiirah

hoariness: n. buRhaapa(m.)

hoarse: a. duruSHt/kaj KHulq/kaRa/khurdura/
naa ham waar

hoarsely: adv. bharraa'i aawaaz sey/phaTi aawaaz sey

hoarseness: n. duruSHti/khurdura pan

hoary: a. dhuula/KHaSH KHaSHi/phapho´d laga

hoax: n. chakma(m.)/fareyb(m.)/jhaa˝sa(m.)/jul(m.)/
makkar(m.)/SHaraarat(f.)

hoax: v.t. jhaa˝sa deyna/SHaraarat karna

hob: n. bho˝Da/deyhaati/GHaer mohazzab/khuu˝Ti

hobble: v.i. Dag magaana/la˝g Raana/laR khaRaana/
uchak uchak kar chalna

hobble: v.t. bad Hawaas kar deyna/la˝gRa kar deyna/
pareySHaan karna/rukaawaT Daalna/
Taa˝gey˝ mila kar baa˝dh deyna

hobble: n. aTkaa'o/bey Dhab chaal/la˝gRa pan

hobbler: n. laR khaRa kar chalney waala

hobbler: n. eyk taraH ka saa'is/ghoRa

hobby: n. maSHGHalah(m.)/tafriiHi SHauq(m.)

hobgoblin: n. GHol

hock: v.i. girwi rakhwaana

hocus-pocus: n. jaadu

hoe: n. khurpi

hoe: v.t. bad rau ghaas ukhaaRna/guRaa'i karna

hoeing: n. guRaa'i

hog: n. KHi˝ziir(m.)/suu'ar(m.)

hog: v.i. bad tamiizi sey khaana

hog-deer: n. paRa

hog-plum: n. aamla/aa˝wla

hoist: v.t. chRhaana/uThaana

hokum: n. KHud numaa'i

hold: v.t. maa˝na/pakaRna/rakhna/sadhaana/thamaana

hold: v.i. manaana/rakhna/saadhna/thaamna

hold: n. giraft/qaabu/qabzah

hold up: v.t. sa˝bhaalna

holder: n. giir/ghar/qaabiz

holding: a. giir/qaabiz

holding: n. ŕlaaqah/ijaarah/kaaSHt/paTTa/qabzah

hole: n. chheyd/ghar/raKHnah/rozan/suuraaKH

holiday: n. chhuTTi(f.)/ruKHsat(f.)/ta^tiil(f.)

holiness: n. muqaddas pan(m.)/parsaa'i(f.)

holism: n. kulliyat(f.)

holler: n. chiiKH

holm: n. chhoTa jaziirah

hollow: n. gaRha/jauf/KHol/suuraaKH

hollow: a. khokhla/phok/po˝ga

hollow: v.t. khokhla karna/khudaa'i karna/
suuraaKH karna

hollowness: n. khokhla pan/pol

holocaust: n. mukammal tabaahi(f.)/qatl e Ôam(m.)

holster: n. peyTi(f.)

holus-bolus: adv. saara ka saara

hollyhock: n. reySHah KHatmi

holy: a. mubaarak/muqaddas/paak/paarsa

homage: n. eHteraam/KHeraaj/korniSH

home: n. baet(f.)/ghar(m.)/makaan(m.)/maskan(f.)/
sukuunat(f.)

home-grown: a. deysi

home-made: a. deysi/KHaanah saaz/saadah

homeland: n. ;watan

homeless: n. ;bey ghar/dar badar

homelessness: n. bey ghari

homemaker: n. ghar waala/KHaanah daar

homely: a. ghareylu/jaana paehchaana/maaluuf/saadah

homesickness: n. ghar ki yaad

homespun: a. deysi/saadah

homeward: adv. ghar ki jaanib

homework: n. sabaq(m.)

homicide: n. KHuun(m.)/qaatil/qatl(m.)

homily: n. KHutbah(m.)/wa^z(m.)

homogeneity: n. yaksaaniyat(f.)

homogeneous: a. yaksaa˝

hone: v.i. GHam a˝doz hona/huRakna/karaahna/kuRhna

honest: a. iimaan daar/khara/raast/sachcha

honestly: adv. iimaan daari sey/raastgi sey/
sachchaa'i sey/sidq e dil sey

honesty: n. iimaan daari/raastgi/sachcha'i

honey: n. a˝gabiin/pyaarey/pyaari/SHahed

honeycomb: n. SHahed ki makkhi ka chhatta

honk: n. bho˝pu ki aawaaz/qaaz ki chiiKH

honorarium: n. e^zaaziyah

honorary: a. e^zaazi

honorific: a. baa ţzzat

honorificabilitudinity: n. SHaraafat(f.)

honour: v.t. ţzzat karna/maan rakhna/paa'o˝ paRna/
wa^dah puura karna

honour: n. aabru/faKHr/faroGH/GHaerat/Hurmat/ifteKHaar/
ţzzat/eHteraam/laaj/maan/naak/naam/
naa muus/paani/paayah/pagRi/pat/puuch/
qadr/SHaraf/wazn

(Your) honour! intj. janaab

honourable: a. baa ţzzat/mukarram/SHariif

honourableness: n. SHaraafat(f.)

honoured: a. Ôziiz/muSHarraf/surKH ru

honouring: n. tasliim

honourless: a. bey aabru/bey ţzzat/naa ummiid

hooch: n. Tharra(f.)

hood: n. ka˝Top

hoodlum: n. aobaaSH/GHu˝Da

hoodwink: v.t. aa˝kh par paTTi baa˝dhna/dhoka deyna/
jul dyna

hoodwinking: n. dhoka baazi/jul

hoof: n. khur(m.)/sum(m.)/Taap(f.)

hook: n. a˝kaRi(f.)

hooker: n. a˝kaRi lagaaney waala/
tawaa'ef

hooky: n. bhagoRa pan(m.)

hooligan: n. aawaaarah/GHu˝Da/SHohda

hooliganism: n. aawaargi(f.)/GHu˝Da pan(m.)/
SHohda pan(m.)

hoop: n. ba˝d/chhalla/gheyra/Halqah/ku˝Dli

hooper: n. jakaR ba˝d

hoopla: n. bhar puur aur waazeH joSH o KHaroSH/
halla gulla/hullaR

hooray! intj. marHaba/waah waah

hoot: v.i. boliyaa˝ nikaalna/fiqrah kasna/
hullaR baazi karna/na^rah baazi karna

hooter: n. bho˝pu(m.)/ghug ghu(m.)/hullaR baaz

hootenanny: n. halla gulla(m.)

hop: v.i. phalaa˝gna/phudakna/Tappa lagaana/
uchhalna

hop: v.t. chhalaa˝g maarna/jast lagaana/
zaqa˝d bharna

hop: n. jast(f.)/phalaa˝g(f.)/uchhal kuud(f.)/
Tappa(m.)

hope: v.i. aas lagaana/aas rakhna/ummiid karna

hope: n. aas(f.)/aaSHa(f.)/bharosa(m.)/lau(f.)/chaSHm(f.)/
rija(f.)/tawaqqo^(f.)/ummiid(f.)

hope against hope:v.i. laaley paRna

hopeful: a. KHuSH kun/mutawaqqi^/pur ummiid/ummiid waar

hopeless: a. bigRa hu'a/laa chaar/maa yuus/naa ummiid

hopelessly: adv. maa yuusaanah

hopelessness: n. maa yuusi(f.)/naa ummiidi(f.)/yaas(f.)

hophead: n. afiimi/lat waala

hopscotch: n. itti bitti(f.)

horde: n. a˝boh(m.)/GHol(m.)

horizon: n. daa'erah'e nazar(m.)/ufaq(m.)

horizontal: a. ufaqi

horn: n. sii˝g

horn: v.t. mamnuu^ qaraar deyna/sii˝g taraasHna

horny: a. kaThor/saKHt/sii˝g jaesa

hornet: n. bhiR(f.)/za˝buur(m.)

hornpipe: n. dhumaal/nachkeyl/zurna

horologe: n. ghaRi/saa^at(f.)

horologer: n. ghaRi saaz

horoscope: n. janam patri(f.)/taale^/zaa'echah(m.)

horoscopy: n. sitaarah SHinaasi

horrendous: a. daehSHat naak/haebat naak/haul naak/
KHauf naak

horrible: a. bhayaanak/daehSHat naak/Daraa'ona/
haul naak/haebat a˝geyz/kariih/KHatar naak/
makruuh/muhiib/pur haebat/pur haul

horribly: adv. haul naaki sey/haebat sey

horrid: a. bhayaanak/Daraa'ona/duruSHt/kaRa/
khurdura/muhiib/qabiiH

horrific: a. Daraa'ona/KHauf naak/larzah a˝geyz

horrified: a. daehSHat zadah/KHauf zadah/saraa siimah

horrify: v.t. Daraana/haul paeda karna

horror: n. fasaad(m.)/haul(m.)/KHauf(m.)/waeHSHat(f.)

horse: n. asp/ghoRa/markab/raeh waar/raKHSH/tara˝g

(bay) horse: n. kumaet

horse race: n. ghuR dauR(f.)

horsekeeper: n. ghoRey waala(m.)

horseback: n. ghoRey ki piiTh(f.)

horseman: n. ghuR sawaar

horsemanship: n. sawaari(f.)

horseshoe: n. na^l(f.)

horse-trading: n. Hujjat/sauda baazi/tol mol

horsewhip: n. chaabuk(f.)/soTa(m.)

hose: n. juraab(f.)

hose: n. falaki/naal

hospice: n. KHaan qaah(f.)/mariiz KHaanah

hospitable: a. mehmaan nawaaz

hospital: n. dawa KHaanah/SHifa KHaanah

hospitality: n. aa'o bhagat/KHaatir daari/mehmaan daari/
mehmaan nawaazi/tawaazo^

hospitalisation:n. SHifaa KHaaney mey˝ daaKHilah

host: n. daa^i/meyz baan/saaHab e KHaanah

host: v.t. mehmaan daari karna

host: n. a˝boh/GHol/hujuum/laSHkar/sipaah

hostage: n. rahiin/yarGHmaal

hostel: n. saraa'ey/talib ţlmo˝ ki rehaa'iSH gaah

hostile: a. duSHman aanah/laRaa'i par dar paey

hostility: n. Ôdaawat/baer/duSHmani/laRaa'i/muKHaalifat

hot: a. chaT paTa/garm/mast/mirch daar/tiikha/teyz

hotbed: n. bad ma^aasHi ka aDDa/pauda KHaanah

hothouse: n. paud ghar(m.)

hot rod: n. phaTiichar teyz raftaar gaaRi(m.)

hot tempered: a. aatiSH mizaaj/garm mizaaj/GHusiila

hot water: n. aziiyat(m.)/musHkil(f.)/musiibat(f.)/
takliif(f.)

hot sun: a. tapti dhuup(f.)

hotchpotch: n. aadha tiitar aadha baTeyr/khichRi/
maKHluut

hound: n. sag e taazi/SHikaari kutta

hound: v.t. ta^aaqub karna

hounding: n. ta^aaqub(m.)/talaaSH(f.)

hour: n. gha˝Tah(m.)/ghaRi(f.)/saa^at(f.)/
samey(m.)/waqt(m.)/zamaanah(m.)

hourglass: n. reyt ghari(f.)

hourly: a. aksar/ghaRi ghaRi/gha˝Tey key Hesaab sey/
musalsal

house: n. aaSHiyaan/baet/daar/ghar/gharaana/
Hariim/KHaanah/makaan/maskan

house: v.t. jagah muhaiya karna/panaah deyna

house: v.i. raehna

house arrest: n. KHaanah ba˝di/nazar ba˝di

houseboat: n. bajra(m.)

housebreaker: n. naqab zan

house coat: n. ghareylu libaadah(m.)

housefly: n. Ôam makkhi(f.)

household: n. ghar baar/girhasti/KHaan daan/ku˝bah

householder: n. ghar waala/saaHab e KHaanah

housekeeper: n. KHaan saamah

housekeeping: n. ghar ki deykh bhaal/girhasti/KHaanah daari

housetop: n. ghar ki chhat

housewife: n. biiwi/ghar waali

housing: n. baseyra/makaan/panaah

hovel: n. jho˝pRa/jhuggi

hovel: v.t. jhuggi banaana/panaah deyna

hover: v.i. Deyra Daalna/laTkey raehna

how: adv. aesey/is taraH

how? conj. kaesey/kis taraH

how great! intj. kitna

How many? adv. kitney

How much? adv. kis qadar/kitna

how small: intj. kitna

however: adv/conj. albattah/bakar Haal/go keh/Haalaa˝ keh/magar/
par/taa ham

howsoever: adv. go keh/har cha˝d/kitna hi

howl: v.i. aah o zaari karna/chiiKH paRna

howl: n. chiiKH/pukaar

hub: n. madaar(m.)/naabh(f.)/naaf(f.)

hubble-bubble: n. gaR baR/ha˝gaamah/Huqqah

hubhub: n. gaR baR(f.)/GHoGHa(m.)/hullaR(f.)/SHor(m.)

hubris: n. ghama˝D(m.)/zo^m(m.)

huckster: n. bisaati(m.)/pheyri waala(m.)

huckster: n. dast faroSH/niich/KHasiis

huddle: v.t. gaD maD hona/gaTTha banaana/
KHalat malat karna

huddle: n. abtari(f.)/afra tafri(f.)/a˝boh(m.)/bhiiR(f.)/
gaR baR(f.)/hal chal(f.)

hue: n. faam/kisi ra˝g ki jhalak/ra˝g

hue: n. baa˝g(f.)/GHoGHa(m.)/SHor(m.)

hued: a. ra˝g daar

hueless: a. bey ra˝g

hue and cry: n. chap qaliSH(f.)/haa˝k pukaar(f.)/hullaR(f.)/

huff: n. bad dimaaGHi(f.)/GHussah(m.)/hawa ka jho˝ka(m.)/
KHufgi(f.)/taa'o(m.)

huff: v.t. GHussah karna/mu´ phulaana/
naaraaz kar deyna

huff: v.i. bigaRna/haa˝pna/saa˝s phuulna

huffish: a. bad mizaaj/chiR chiRa/saRyal

huffiness: n. jhu˝ jhulaahaT(f.)/naa raazi(f.)

huffy: a. GHusiila/Hassaas/naa KHuSH

hug: v.t. baGHal giir hona/bhii˝chna/chimTaana/
chipaTna/lipaTna

hug: n. baGHal giiri

hugger: n. bhii˝chney waala

huge: a. bahot baRa/bhaari/jasiim/kabiir/KHatiir

hugeness: n. baRaa'i(f.)/jasaamat(f.)/zaKHaamat(f.)

hulking: a. jasiim

hulky: a. bhaari/zaKHiim

hull: n. bhuusi(f.)/chilka(m.)/post(f.)

hull: v.t. bhuusi nikaalna/chhilka utaar leyna

hullabaloo: n. halla gulla(m.)/GHul GHapaaRa(m.)/
SHor GHoGHa(m.)

hum: v.t. bhin bhinaana/buR buRaana/gun gunaana

human: a. baSHri/fitri/i˝saani

human: n. aadam zaad/aadmi/i˝saan/baSHr/i˝saan

human being: n. aadmi/i˝saan/baSHr/i˝saan

human nature: n. aadmiyat

humane: a. bhala aadmi/ham dard/i˝saan sifat/
KHuda taras/mehrbaan/narm dil/narm KHu/
raHiim/SHafiiq

humanely: adv. i˝saaniyat sey/narm dili sey/SHafqat sey

humanism: n. i˝saan SHinaasi/i˝saaniyat pasa˝di/taehziib

humanist: n. i˝saan dost/i˝saaniyat pasa˝d

humanistic: a. i˝saan dostaanah

humanitarian: n. i˝saan dost/i˝saaniyat pasa˝d

humanitarianism:n. i˝saan dosti/i˝saaniyat pasa˝di

humanity: n. aadmiyat/i˝saaniyat/KHalq/KHalqiyat

humble: a. Ôajiz/aeHqar/bey chaarah/far o tan/kam/
KHaak saar/ma^muuli/miskiin/naa chiiz/past

humble: v.t. bey ţzzat karna/Haqiir karna/niicha karna

humbug: n. Dho˝g/khokhla pan/pol

humdrum: n. ajiiran/phiiki/uchaaT

humid: a. nam/tar

humidity: n. nami/ratuubat/siilan/taraawat

humify: v.t. nam karna

humiliate: v.t. bey ţzzat karna/lataaRna/zak deyna

humiliated: a. bey ţzzat/far o tan/Haqiir

humiliation: n. bey ţzzati/far o tani/ţjz o i˝kesaar/
lataaR/tazliil/zak

humility: n. Ôajizi(f.)/faqiiri(f.)/faro tani(f.)/GHurbat(f.)/
kasar nafsi(f.)/KHuSHuu^(m.)

humungous: a. ńziim ul baeHsah

humour: n. mazaaH(m.)/mazaaq(m.)/mizaaj(m.)/
ThaThol(m.)/zaraafat(f.)

humour: v.t. phuslaana

humourless: a. KHuSHk

humourous: a. mazaaHiyah/mazaaqiyah/ThaThol/zariif

humourously: adv. mazaaqan

(out of)humour: a. bey zaar

humorist: n. mazaaH nigaar/zariif

hump: n. gol ubhaar(m.)/gumRa(m.)/kohaan(m.)/kub

humpback: n. kohaan daar/kubRa(m.)

hunch: n. gumRa(m.)/iSHaarah(m.)/kohaan(m.)

hunchback: n. kubRa(m.)

hunchbacked: a. kohaani

hundred: n. sau

hunger: n. aarzu/bhuuk/iSHteha/juu^/KHwaahiSH/peyT/talab

hungry: a. bhuuka

hunk: n. baRa TukRa(m.)/mard(m.)/jawaa˝ mard(m.)

hunky-dory: a. baRey mazey/Thiik Thaak

hunt: v.t. piichha karna/SHikaar karna/ta^aaqub karna

hunt: n. SHikaar

hunter: n. juuyaa˝/mutalaaSHi/saiyaad/SHikaar baaz/
SHikaari

hunting: n. SHikaar(m.)/SHikaar baazi(f.)

huntsman: n. SHikaari(m.9

hurdle: n. rukaawaT/TaTTi

hurl: v.t. phey˝kna

hurly-burly: n. hal chal/khalbali/udham

hurrah/hurray: n. KHuSHi ka na^rah

hurricane: n. aa˝dhi/a˝dhar/tuufaan

hurried: a. sar sari

hurriedly: adv. jald baazi sey

hurry: v.t. Ôjlat karna/bhaag dauR karna/haR baRaana/
jaldi karna

hurry: n. Ôjlat/bhaag dauR/haR baRaahaT/jaldi

hurt: v.t. dukh deyna/dukhaana/majruuH karna/
takliif deyna/Theys paho˝chaana/zaKHmi karna/
zarar deyna

hurt: a. majruuH/mazluum

hurt: n. bad suluuki/choT/dard/gaza˝d/ghaa'o/
Haq talfi/karb/KHaraaSH/nuqsaan/ra˝j/
sadmah/takliif/zaKHm/zarar/zarb/ziyaa˝

hurtle: v.t. phey˝kna

hurtful: a. aazaar rasaa˝/ajiiran/muzir/nuqsaan deh

husband: n. baalam/ghar waala/KHaawi˝d/KHasam/
mard/miyaa˝/pati/piitam/pi/piya/
pritam/SHauhar

husband: v.t. kaar o baar chalaana/kaaSHt karna/
SHauhar ba˝na/ugaana

husbandsman: n. dehqaan(m.)/muzaare^(m.)

husbandry: n. kheyti baaRi

Hush! intj. chup/KHaamoSH

hush: v.t. chup karaana/KHaamoSH karna/
zabaan ba˝di karna

hush-hush: n. zabaan ba˝di

hush-hush: a. i˝tehaa'i raaz daar aanah/KHufyah/
zabaa˝ ba˝di

hushed tones: dabi aawaaz mey˝

hush-money: n. mu˝h bharaa'i/KHaamoSH raehney ki riSHwat

hush up: dabaana/kuchalna

husk: n. bhuusa/bhuusi/chhilka/chokar/KHol/
phaTkan/post

husky: a. chhilkey daar/KHuSHk

hussy: n. chhokri

hustle: v.t. dhakka deyna/hilaana

hustler: n. teyz tarrar

hustling: n. kaSH makaSH

hut: n. jhuggi/jho˝pRa/jho˝pRi(dim.)

hyacinth: n. gul e bakaa'oli(?)/su˝bul(m.)

hyaena: n. lakaR bhagga

hyaline: a. billori/SHaffaaf/SHiiSHey jaesa

hybrid: n. bad zaat/do nasla/KHachchar/maKHluut/
milwaa˝

hydra: n. maar aabi(m.)/paniya saa˝p(m.)

hydroelectric: a. barq aabi

hydroelectric dam: n. barq aabi puSHtah(m.)

hydroelectricty: n. barq aab(f.)

hygiene: n. Hifzaan e seHat/paaki

hymen: n. jhilli(f.)/bakaarah(m.)

hyper-: pref. nihaayat

hyperbole: n. mubaalGHah(m.)

hypercritical: a. Harf giir aanah/nuktah biin/
SHadiid naaqid aanah

hypnotise: v.t. lubhaana/maeHsuur karna

hypocrisy: n. Ôdam e KHuluus(m.)/Dhakosla(m.)/dhoka(m.)/
Dho˝g(m.)/jhuuT(m.)/makkaari(f.)/
munaafiqat(f.)/paakha˝D/riya kaari(f.)/
saaluus(m.)/zaahir daari(f.)/
zamaanah saazi(f.)

hypocrite: n. riya kaar/zaahir daar

hypostatic: a. asaasi/til chhaTi/zaati

hypostasis: n. asl(m.)/jauhar(m.)/zaat(f.)

hypothesis: n. bey daliil da^wah(m.)/farziyah(m.)/mafruuzah(m.)

hypothetical: a. farzi/mafruuzi/qiyaasi

hysteria: n. baa'o gola/Haejaan/imtinaa^

hysterical: a. Haejaani
buraa jo dekhan mai.n Chalaa, buraa naa milyaa koye
jo mann Khojaa apnaa to mujh se buraa naa koye


  Send a message via Yahoo to Mayank  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is On

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'N' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:40 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:39 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'L' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:37 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:35 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:34 PMPowered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com