Shayri.com  

Go Back   Shayri.com > Dictionaries > Urdu Dictionary

Closed Thread
 
Thread Tools Rate Thread Display Modes
Dictionary English to Urdu Letter 'J'
Old
  (#1)
Mayank
Mirage
Mayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.com
 
Mayank's Avatar
 
Offline
Posts: 4,715
Join Date: Jan 2004
Rep Power: 47
Dictionary English to Urdu Letter 'J' - 16th September 2007, 03:34 PM

J

jab: v.t/i. bho˝k deyna/chubhona/ghaa'o lagaana

jabber: v.i. buR buRaana

jabberer: n. bakki/bakwaasi/jhakki

jabbering: n. bak bak(f.)/bakwaas(f.)/buR buR(f.)/
jhak(f.)

jabot: n. chu˝naT daar jhaalar/jhaalar/sa˝jaaf

jack: n. Ôam aadmi/ko'i SHaKHs/meHnat kaSH

jack: v.t. ezaafah karna/
kisi chiiz ki madad sey uThaana

jackal: n. giidaR/siyaar/SHoGHaal

jackanapes: n. buddhu/bey huudah SHaKHs/SHariir bachchah/
zaahir daar

jackass: n. bey waquuf/gadha/KHar

jackboot: n. fauji juuta

jackbooted: a. fauji raaj

jacket: n. aastiin daar sadri/a˝garkha gard poSH/
mirzaa'i

(small)jacket: n. choli(f.)

jacketed: a. GHelaaf daar

jack-fruit: n. kaThal

jack hammer: n. baRa hatoRa

jack-knife: n. baRa jeybi chaaqu

jackleg: a. bey iimaan/naa puKHtah/SHauqiyah

jack-of-all-trades: n. har fan maula

jack-o'-lantern: n. agya baetaal/GHol e bayaabaani

jack-plane: n. baRa ra˝dah

jackpot: n. sab sey baRa en^aam

jack-tar: n. khewa'iya/maahi/mallaaH

jaconet: n. Japan naathi/moTi malmal

jactation: n. Dii˝g/izteraab e SHadiid/laaf zani/
taSHa˝nuj

jactitation: n. izteraab e SHadiid/SHadiid bey chaeni/
taSHa˝nuj

jaculate: v.t. baahar phey˝kna/dhakka deyna

jaculation: n. a˝daaKHt/zor ka dhakka

jade: n. yaSHb/yaSHm e sabz

jade: n. bad naam/faaHeSHah/kasbi/maryal ghoRa

jaded: a. bar baad SHudah/thaka haara/reyzah reyzah/
uktaaya

jadedness: n. bar baadi/i˝teSHaar/KHastagi/thakaawaT

jadish: a. bad/bura/sar kaSH/SHariir

jaeger: n. saiyaad/SHikaari

jag: v.t. da˝daaney Daalna/nok daar banaana

jag: n. da˝daana/dhut/Haalat e naSHah/nok

jagged: a. kaTa phaTa/khurdura/naa ham waar/da˝tiila

jaggery: n. bhuuri SHakar/guR

jaggy: a. aaRi tirchhi nok daar/bey tartiib/
naa ham waar

jaguar: n. eyk taraH ka tey˝dua

jail: n. maHbas(m.)/qaed KHaanah(m.)/zi˝daan(m.)

jail: v.t. a˝dar karna

jailbird: n. jaraa'em peySHah/muuzi/saabiqah qaedi

jailbreak: n. qaed Khaaney sey bhaag jaaney ka Ômal

jailer: n. daaroGHa'e qaed KHaanah

jalopy: n. phaTiichar gaaRi/puraani chhakRa

jalousie: n. jhilmili

jam: v.t. kuchalna/piisna/rok deyna/ro˝dna

jam: n. murabba

jam-pot: n. martbaan

jam session: n. fil badiih naGHmah taraazi

jamb: n. kewaaR ya khiRki ka baazu/paakha

jamboree: n. baen ul aqwaami ijtemaa^/mauj meylah

Jane Doe: n. bey naam Ôurat/falaa˝/GHaer SHinaasa Ôurat

jangle: v.t. bey rabt aawaaz nikaalna/chha˝kaarna

jangle: v.i. laRaa'i jhagRa karna

jangle: n. chha˝kaar/karaKHt naa gawaar aawaaz

jangler: n. bakwaasi/jhagRaalu/Hujjati

janitor: n. bha˝gi/dar baan/DeoRhi daar/jama^ daar/
jaarob kaSH/nigah baan

jape: v.t/i. aawaazey kasna/dhoka dey kar phaa˝sna/
mazaaq uRaana

jape: n. dhoka/istehza/maKHol/mazaaq/phabti

jar: v.i. guu˝jna/jha˝kaarna jhagRa karna/
jhaTka dey kar chal deyna/muKHaalif hona/
naa ittefaaqi/
sadmah ya takliif sey hil jaana

jar: v.t. bey suri aawaaz nikaalna/jhur jhuri deyna/
khaR khaRaana

jar: n. maTka/martbaan/sabu

jar: n. aara ka tasaadum/bey suri aawaaz/dhachkah/
jhagRa/jhur jhuri/karaKHt aawaaz/
naa ittefaaqi/sadmah/takraar/takliif

jardiniŔre: n. aaraa'iSHi gamla

jargon: n. bak bak/baazaari zabaan/gapaR sapaR/
istelaaH e peySHah waraa˝/jhak jhak

jargonal/jargonistic: a. bakwaas/naa qaabil e faehm

jasmine: n. chambeyli

jasper: n. yaShb

jaundice: n. ka˝wal baa'o/yarqaan

jaundiced: a. Haasid/Haasid aanah/kaj biin/kaj nazar/
yarqaan zadah

jaunt: n. maTar gaSHt/saer

jaunty: a. albeyla/baa˝ka/ha˝s mukh/zi˝dah dil

Java Radish: n. muugra

javelin: n. neyzah

jaw: n. jabRa/kallah

jawbone: n. jabRey ki haDDi

jaw tooth: n. DaaRh

jay: n. niil ka˝Th

jay: n. aeHmaq/baatuuni/bakki/dimaaGH chaT

jaywalk: v.i. laa parwaa'i sey chalna

jazzy: a. bhaRak daar/zi˝dah dil

jazziness: n. bey mohaari

jealous: a. bad gumaan/Haasid/jaley tan/
raSHk o raqaabat mey˝ mubtila

jealously: adv. chaukasi sey

jealousy: n. bad gumaani/bad zani/Daah/Hasad/
jalaapa/jalan/raqaabat

jeep: n. chaar pahiyah gaaRi

jeer: v.t. chiRhaana/mazHakah uaRna/ta˝z kiya jaana/
ta^nah deyna

jeer: n. chiRh(f.)/choT(f.)/mazHakah(m.)/
tamasKHur(m.)/tazHiik(f.)

jeerer: n. ta^nah zan

jejune: a. KHaali/naa kaafi/KHafiif/phiika/siiTha

jell: v.i. jamna

jelly: n. rub

jemmy: n. aala'eh naqab/qulaabah

jennet: n. u˝dlusi KHachchar

jenny: n. deyhaati laRki/gadhi/maadah/muKHa˝nas

jeopardy: n. a˝deySHah/jaan jaaney ka Dar/jaukham/
KHatrah/KHauf

jeopardise: v.t. jaukham mey˝ Daalna

jerboa: n. ja˝gli chuuha/yarbuu^

jeremiad: n. aah o zaari/biin/bipta/dukhRa/nauHah/sog

jerk: v.t. dhakeylna/hichkola deyna/jhaTakna/
ju˝biSH deyna/phey˝kna

jerk: v.i. achaanak Harkat mey˝ aana

jerk: n. bey asar/chhalaa˝g/dhakka/dhachka/guu˝ga/
jast/jhalkora/jhaTka/uchhal kuud

jerkin: n. a˝garkhi/sadri

jerky: a. jhaTkey waala

jeroboam: n. eyk baRi SHiiSHi

jess: n. peyTi/phu˝dna

jest: v.i. choT lagaana/mazaaq karna

jest: n. choT(f.)/ha˝si(f.)/latiifah(m.)/
mazaaH(m.)/mazaaq(m.)/phabti(f.)/ramz(m.)/
ta˝z(m.)/ThaThol(m.)

(in) jest: adv. masKHarah pan/mazaaqan

jester: n. ha˝si baaz/masKHarah/peySHah war bhaa˝D

jestful: a. mazaaqiyah

jesting: a. mazaaqan

jestingly: adv. ha˝si mey˝/mazaaq sey

Jesuit: n. yasuu^i

Jesus: n. hazrat ŕesa

Jesus Christ: n. ruuHullah

jet: v.i. ae˝Th kar chalna/akaRna/dhaar nikalna/
fauwaarah chhuuTna/teyz dhaar nikalna/

jet: n. fauwaarah/nal/nok daar nali/
paani waGHaerah ki teyz dhaar/To˝Ti

jet black: a. aabnuusi/ulTa tawa

jet lag: n. chiR chiRa pan/jeT sey thakaan

jetsam: n. afga˝dah/phey˝ka hu'a maal/reyKHtah maal

jet set: n. amiir/waza^ daar/
mumtaaz SHaKHsiyat ka baen ul aqwaami garoh

jet stream: n. jeT dhaara

jettisoned: a. afga˝dah/phey˝ka hu'a maal/reyKHtah maal

jetty: n. godi/jahaazo˝ ka puSHtah/maal a˝daaz

jetty: a. chamak daar siyaah/kaala siyaah

Jew: n. ţbraani/(suud KHor)/yahuudi

Jewess: n. yahuudan/yahuudi laRki

jewel: n. gauhar/jaRaau zeywar/jauhar/nag

jeweller: n. ghaRi ki marammat karney waala/jauhari/
murassa^ saaz/sarraaf/sunaar

jewellery: n. gaehna/jaRaau zeywar/jawaahraat/zeywar

jewels: n. jawaahir

Jewish: a. yahuud/yahuudi nasl ka

Jewishness: n. yahuudi KHaslat/yahuudi pan

Jewry: n. qaum e yahuud/yahuudi Tola

Jezebel: n. bey SHarm Ôurat/DhiiT bad chalan Ôurat

jib: v.i. aRna/ghoRey ka machal jaana

jib: n. aRyal ghoRa/aRyal TaTTu/tikona baad baan

jibe: v.i. baad baan ki idhar udhar Harkat/
ham aaha˝g hona/ittefaaq hona

jiffy: n. chaSHm e zadan/lamHah/pal

jig: n. albeyla naach/jhaTkey waali Harkat/
raqs e mastaanah/tiin taala/toRa

jigger: n. ko'i aalah/kumhaar ka chaak

jig saw: n. chhabakka/raqsa˝dah aara

jilt: n. bey wafa Ôurat/naKHrey baaz

jilt: v.t. bey wafaa'i karna/jhaa˝sey deyna/
naKHrey karna/Thinakna

jimp: a. dubla/siDol

jingle: v.i. jha˝kaarna/Ta˝Tanaana

jingle: n. choTi si nazm ya sur/jha˝kaar/
jhun jhunaahaT

jingo: n. ja˝gju watan parast

jingoism: n. ja˝gju watan parasti(f.)

jingoistic: a. akaR baaz/
ja˝gju yaanah watan parasti ka Haamil

jingoistic: a. akaR baaz/ja˝gju yaanah

jink: v.i. subuk KHiraam hona

jink: n. fareyb waala chakkar

jinks: n. KHar mastiyaa˝/ra˝g ralyaa˝/SHoKHiyaa˝

jinx: n. bad qismati laaney waali SHa'ey

jitter: v.i. ghabraa'i Harkat karna

jitters: n. KHauf/SHadiid a^saabi haejaan/tanaa'o

jittery: a. a^saab zadah/ghabraaya hu'a/pareySHaan/
sara siimah

jive: v.t. bey waquuf banaana/pareySHaan karna/
ta˝g karna

jive: n. gum raah kun baat chiit/
jaaz mausiiqi par raqs

job: n. kaam/mazduuri/mulaazmat/naukri

jobber: n. aaRhti/dallaal/hu˝Di faroSH/KHidmat gaar/
mazduur

jobbery: n. bey iimaani/bad diyaa˝ti/riSHwat sitaani

jobholder: n. mulaazim/sar kaari mulaazim

jobless: a. pala˝g toR

job-hunter: n. naukri ka mutalaaSHi

Job's comforter: n. dost numa duSHman

job work: n. dehaaRi/mazduuri/phaTkal kaam/ujrati kaam

jockey: v.t/i. daGHa karna/dhoka deyna/fareyb deyna/
ghoRa dauRaana/saaz baaz karna/Thagna

jockey: n. chaabuk sawaar/peySHah war ghuR sawaar

jocose: a. KHuSH mizaaj/KHuSH taba^/masKHarah/
pur mazaaq

jocosity: n. KHuSH taba^i/masKHarah pan/ThaThol

jocular: a. bazlah sa˝j/ha˝soR/mazaaHiyah/mazaaqiyah/
pur mazaaq/ThaThol/zariif

jocularity: n. bazlah sa˝ji(f.)/mazaaq(m.)/
mazaaH(m.)/zaraafat(f.)

jocularly: adv. mazaaq mey˝

jocund: a. KHuSH gawaar/magan/ra˝giila/zi˝dah dil

jocundity: n. ha˝si KHuSHi/khilaaRi pan/KHuSH taba^i/
ra˝giila pan

jog: v.t. Harkat deyna/Theylna ya jha˝jhoRna/
yaad taazah karna

jog: n. dhakka/halki dauR

jogger: n. aahistah dauRney waala

joggle: v.t. halka sa hilaana/hilaana

john: n. baet ul KHala(colloq.)

John Doe: n. bey naam/falaa˝/GHaer SHinaasa

Johnny: n. aadmi/chheyla/jawaan/SHaKHs/yaar

join: v.t. chipkaana/daaKHil hona/gaa˝Thna/
joRna/lagaana/marbuut karna/milaana/
milaap karaana/muttafiq karna/
peywastah karna/saa˝Thna/saath deyna/
samba˝dh karna/SHaamil karna

join: v.i. guThna/Haazir hona/ikaTTha hona/juRna/milna/
uttaHed hona/riSHtah juRna/SHaamil hona/
SHariik hona

joined: a. juRa/marbuut/mila hu'a/peywast/
peywastah/SHariik/waasil

joinder: n. joRney ka Ômal

joined in: a. SHaamil

joiner: n. baRha'i/naazuk kaar/najjaar/tarKhaan

joinery: n. lakRi ka kaam/najjaari

joint: n. gaa˝Th/girah/joR/
peywa˝d/peywast/por

joint: a. muSHtarak/muSHtarkah

jointed: a. gaThiila/joR daar/mila jula/muSHtarkah

jointer: n. joRney waala/karni

jointless: a. bila joR

jointly: adv. iSHtiraak sey/itteHaad sey

joint resolution: n. muSHtarkah qaraar daad

jointress: n. waarisah'e jaa'edaad e SHauhar

joint return: n. muSHtarkah goSH waarah

joint stock: n. muSHtarkah sar maayah

joint tenancy: n. jaa'edaad ki muSHtarkah milkiyat

jointure: n. istri dhan/wasiiqah'e zauj

joist: n. ufaqi SHaeh tiir

joke: v.t. chheyRna/dillagi karna/masKHarah pan karna

joke: v.i. ha˝si uRna/mazaaq hona

joke: n. chheyR(f.)/dil lagi(f.)/latiifah(f.)/mazaaq(m.)

joker: n. bey huudah SHaKHs/GHaer sa˝jiidah fard/
ha˝soR/masKHarah/mazaaHiyah kirdaar/
taaSH ka faaltu patta

jokester: n. masKHarah/mazaaHiyah kirdaar

jokingly: adv. mazaaqan

jolly: a. ha˝s mukh/KHuSH/KHuSH mizaaj/magan/
masruur/ra˝giila/ra˝giin mizaaj/
Shaad maan/SHaan daar/suruur mey˝/
yaar baaSH

jollification: n. baadah noSHi/meylah/ra˝g ralyaa˝/suruur

jollity: n. chaeh chahey/KHuSH dili/musarrat/zi˝dah dili

jolt: v.t. achaanak dhakkey sey hilaana/
buri taraH sey hilaana/hichkoley deyna/
jhaTka deyna

jolt: n. dhachka(m.)

joltingly: adv. hichkoley deytey hu'ey

jongleur: n. KHaanah badoSH bhaa˝D/miiraasi/mutrib

josh: v.t. mazHakah uRaana/tazHiik karna

joss: n. chiini muurat/qismat

joss-house: n. but kadah

joss-stick: n. agar batti

jostle: v.t. chhiina jhapTi karna/dhakka deyna/
dhakka maarna/kohni maarna

jostle: n. maara maar

jostlement: n. chhiina jhapTi/dhakkam dhakka/Takraa'o

jostling: n. chhiina jhapTi/dhakkam dhakka/
kaSH makaSH/Takraa'o

jot: v.t. sar sari taur par likhna

jot: n. kani/nuqtah/reyzah/til/zarrah

jounce: v.t/i. Dhakka lagna/Takraana/uchhalna

journal: n. aKhbaar/bahi khaata/parchah(m.)/risaalah/
roz naamah(m.)/roz naam chah/saHiifah

journalism: n. aKhbaar naweysi/naamah nigaari/saHaafat

journalist: n. aKhbaar naweys/saHaafi/saHiifah nigaar

journalistic: a. aKhbaari/saHaafati

journey: n. eyk din ka kaam/daurah/kuuch/ma˝zil/
marHalah(m.)/raah(f.)/saer sapaaTa(m.)/
safar(m.)/seyaaHat(f.)

(day's)journey: n. ma˝zil

journeyman: n. ajiir/dehaaRi daar/kaari gar/kaari˝dah/
mazduur

journey work: n. bhaaRey ka kaam/Theykey ka kaam

joust: n. ja˝g e zar gari/jhuuTi laRaa'i

jovial: a. ha˝s mukh/Kha˝dah peySHaani waala/
KHuSH mizaaj/masruur

jowl: n. gaal/jabRa/kallah/KHad/ruKhsaar

joy: v.i. masruur hona/Shaad maan hona

joy: v.t. mazah luuTna/Shaad maani karna

joy: n. faraH/farHat/KHuSHi/musarrat/niSHaat/
Shaad maani/suruur/tarab

joyful: a. baaGH baaGH/farHaa˝/kaef aawar/KHurram/
KHuSH/maeHzuuz/niSHaat a˝geyz

joyous: a. KHa˝daa˝/KHuSH/magan/
pur musarrat/SHaadaa˝ wa farHaa˝

joyless: a. bey kaef/bey lutf/bey mazah

joylessly: adv. bey mazgi sey

jubilant: a. baGHley˝ bajaaney waala/kaam yaab/
KHuSHyaa˝ manaaney waala

jubilantly: adv. kaam yaabi sey/KHuSHyaa˝ manaatey hu'ey

jubilation: n. chahel pahel/jaSHn/KHuSHi/SHaadiyaanah

jubilee: n. kisi saal girah kaa jaSHn/jaSHn e musarrat

judge: v.t. aa˝kna/jaa˝na/parakhna

judge: n. Ôadil/Haakim/munsif/qaazi

judgement: n. Ôql e saliim/basiirat/daanist/faehm/
faeslah/insaaf/jaa˝ch/KHird ma˝di/KHayaal/
parakh/qiyaas/raa'ey/samajh/tamiiz/ta˝qiid

Judgement Day: n. roz e HaSHr/roz e qeyaamat/yaum e jaza

judgemental: a. faeslah sey muta^lliq

judicable: a. qaabil e muqaddamah/qaabil e samaa^at

judicative: a. faesal/faeslah kun

judicature: n. Ôdliyah/kachehri/nizaam e Ôdaalat/
nizaam e qaza

judicial: a. Ôdaalti/mu˝sifaanah/ta˝qiidi

judical administration: n. kotwaali(f.)

judicially: adv. Ôdaalti taur par/Haakimaanah/SHar^an

judiciary: n. Ôdliyah/Ôdaalti nizaam

judicious: a. daana/duur biin/mudabbir/saaHab e tamiiz/
samajh daar

judiciously: adv. Ôaqilaanah/mudabbir aanah/soch samajh kar

jug: n. aaftaabah/qaraabah/suraaHi

juggernaut: n. jagan naath

juggle: v.i. kartab dikhaana/SHo^badah baazi karna

juggler: n. baazi gar/madaari/SHo^badah baaz

jugglery: n. baazi gari/fareyb/kartab/nazar ba˝di/
SHo^badah baazi

juggling: n. jaadu/SHo^badah

jugular: a. gardan ya Halaq sey muta^alliq

jugulate: v.t. gala kaaTna/halaak karna/maarna

jugulation: n. halaakat

juice: n. Ôraq/ras/SHiirah

juiciness: n. ras bhara pan/rasiila pan

juiciness: a. bey Ôrq/bey ras/KHuSHk

juicy: a. dil chasp/latiif/ra˝g daar/ras bhara/
ras daar/rasiila

jujube: n. miiThi goliyaa˝

jumble: v.t. dhachka deyna

jumble: n. a˝gaar/bey tartiibi/dhakkam dhakka/Dheyr/
gaD maD/gol maal/KHalt/miiThi tikyaa˝

jumbled: a. bey tartiib/KHalt malt

jumbo: n. Ôziim ul baeHesah chiiz/
bahot baRa aadmi ya jaan war

jump: v.i. chaukRi bharna/jast lagaana/
jast maarna/jhaT sey natiijah nikaalna/
kisi natiijey par paho˝chna/kuudna/
phaa˝na/phalaa˝gna/phudakna/uchakna/
uchhal paRna/uchhalna/zaqa˝d bharna

jump: n. jast(f.)/phaa˝(m.)/phalaa˝g(f.)

jump at: fauran raazi ho jaana

jump over: phalaa˝gna

jump ship: jahaaz ko tark karna

jump suit: n. jasti lebaas

jumper: n. uuni kurti/chhalaa˝g lagaaney waala/
jast KHeyz/kuudney waala

jumping: pr.p. kuudtey hu'ey/phalaa˝gtey hu'ey

jumping: n. uchak(f.)

jumping jack: n. putli

jumping mouse: n. phudak chuuha

jumpy: a. kuudtey hu'ey/phalaa˝gtey hu'ey

junction: n. atsaal/joR/milaap/sa˝gam

juncture: n. atsaal/joR/milaap/milan/sa˝gam

junior: a. asGHar/chhoTa/KHurd/kotaah/saGHiir

junior miss: n. do SHiizah/nau űmr laRki

junk: n. chiini samu˝dari jahaaz

junk: n. bey kaar ya fuzuul SHa'ey/kaaTh/kabaaR

junkman: n. kabaaRi/kabaaRya

Junker: n. proSHiyaa'i amiir zaadah

junket: n. da^wat/phaTa duudh/raa'eb/saer o tafriiH/
zeyaafat

junketeer: n. saer o tafriiH karney waala/z
eyaafat karney waala

junkie: n. charsi/cha˝Du baaz

junky: a. bey kaar/fuzuul/kaaTh kabaaR

junta: n. siyaasi Toli

Jupiter: n. muSHtari

jural: a. qaanuuni Haq

jurant: n. Half uThaaney waala

juratory: n. Halfi/Half mey˝ bayaan Shudah

juridical: n. Ôdaalti/
i˝saaf key i˝tezaami umuur sey muta^alliq

jurisconsult: n. maahir e qaanuun/qaanuuni muSHiir

jurisdiction: n. Ômal daari/daa'erah'e eKHteyaar/daKHl/
eKHteyaar/ŕlaaqah/Huduud e Hukuumat/
qalamrau

jurisprudence: n. fiqah/qaanuuni mahaarat/usuul e qaanuun

jurisprudent: n. faqiih/maahir e qaanuun/qaanuun daan

jurisprudential: a. fiqhi/qaanuuni

jurist: n. faqiih/qaanuun daan/waaqif e qaanuun/wakiil

juror: n. 'jury' ka rukn/saalis

jury: n. pa˝ch/saalis

just: a. Ôadil/Ôadilaanah/Ôdal pasa˝d/Ôdiil/baja/
durust/iimaan daar/Haq/Haq par/maeHz/
munaasib/mu˝sif/par waan(m.)/puura/sach/
sachcha/saHiiH/Thiik/waajibi/zara sa

just as: a. jaesa/juu˝ juu˝/maani˝d

just now: abhi

justice: n. Ôdaalat/Ôdl/daad/ŕnaayat/insaaf

(court of)justice: n. Ôdaalat

justice of peace: n. Haakim e Ôdl/naazim e amn

justiciable: a. qaabil e chaarah juu'i

justifiable: a. qaabil e jawaaz/qaabil e mudaafe^at

justification: n. jawaaz/taa'iid/waajibiyat/wajah ma^quul

justified: a. Haq bah jaanib/nu˝sifaanah

jut: v.i. nikalna/ubharna

jute: n. paT san/san

juvenescent: a. ű˝fuaan e SHabaab mey˝ qadam rakhney waala

juvenescence: n. ű˝fuaan e SHabaab

juvenile: a. baalak/kam sin/nau KHeyz/nau jawaan/
naa tajribah kaar/nau űmar/tiflaanaah/tifli

juvenile court: n. Ôdaalat e atfaal/Ôdaalat e bachchah gaan

juvenile delinquency: n. tiflaanah KHata/tiflaanah jurm

juvenile delinquent: n. tifl e KHata kaar

juvenile officer: n. tiflaan e KHata kaar ka nigah baan

juvenilia: n. aasaar e SHabaab/bachcho˝ ka adab

juvenilism: n. nau jawaani/tiflaanah pan

juvenility: n. albeyla pan/allhaR pan/bach pana/
nau jawaani/SHabaab

juxtapose: v.t. mila kar rakhna/paehlu ba paehlu rakhna

juxtaposition: n. doSH ba doSH/nazdiiki/peywastahgi/qurbatDifferent varieties of Jasmine:

Jasmine aborescens: newaara

Jasmine auriculatum: juuhi

Jasmine g*****florum: chambeyli

Jasmine humile: italiyan chambeyli

Jasmine officinale: (safaed)chambeyli

Jasmine pubescens: deyla/ku˝j

Jasmine revolutum: zard chambeyli/so˝ja

Jasmine sambac: beyla/motiya

Jasmine sambac florapleno: mogra

Jasmine triumphant: zard chambeyli/so˝ja

Jasmine wallichianum: piili chambeyli

Red Jasmine kaama lata

buraa jo dekhan mai.n Chalaa, buraa naa milyaa koye
jo mann Khojaa apnaa to mujh se buraa naa koye


  Send a message via Yahoo to Mayank  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is On

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'N' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:40 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:39 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'L' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:37 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:35 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'I' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:31 PMPowered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com