Shayri.com  

Go Back   Shayri.com > Dictionaries > Urdu Dictionary

Closed Thread
 
Thread Tools Rate Thread Display Modes
Dictionary English to Urdu Letter 'Q'
Old
  (#1)
Mayank
Mirage
Mayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.com
 
Mayank's Avatar
 
Offline
Posts: 4,715
Join Date: Jan 2004
Rep Power: 48
Dictionary English to Urdu Letter 'Q' - 16th September 2007, 03:44 PM

Q

qua: adv. ba leHaaz e kirdaar/jaesey/jaesa keh

quack: v.i. qaa'e˝ qaa'e˝ karna

quack: n. anaaRi/dhoka baaz/ataa'i/niim Hakiim

quackery: n. Ôiyaari/daGHa baazi/Dii˝g/dhoka dahi/
SHeyKHi KHori

quadrangle: n. chahaar goSHah/chau kor/murabba^/mustatiil

quadrant: n. raba^ daa'erah/daa'erey ka chau thaa'i

quadrantal: a. murabba^/chau paehla

quadrate: n. chau kor/murabba^/mustatiil

quadratic: a. chau kor/murabba^ numa

quadric: a. duusrey darjey ka

quadrifarious: a. chau guna

quadrifoliate: a. chau patti

quadriform: a. chau ra˝g

quadrilateral: a. chau tarfah

quadrille: n. chaukRi naach/chau patya

quadrilocular: a. chau KHaanah

quadrivial: a. chahaar raah/chau raaha/chauk

quadroon: n. choGHla/maKHluut un nasl

quadruped: n. chau paaya jaan war

quadruple: a. chahaar taeh/chau guna/chau parat

quadruplicate: a. chaar guna

quaere: imp.v. dar yaaft karna/puuchhna

quaff: v.t. baRey baRey ghuu˝T ley kar piina/
chaRhaana/piina

quag: n. dal dal/narm

quaggy: a. dal dali/kiichaR/thal thal

quagmire: n. dal dal

quail: n. baTeyr(?)/salwa

quail: v.i. ghaTna/himmat haarna/murjhaana/
paZh murdah hona

quaint: a. GHaer ma^muuli/KHuSH kun/man mauji/
SHeyKH chilli

quaintness: n. lataafat/GHaraabat/nazaakat/nudrat/űjb

quake: v.i. hilaana/hilna/kaa˝pna/larazna/
thar tharaana

quake: n. kap kapaahaT/thar tharaahaT/zal zalah

Quakers: n. KHaa'efiin

qualification: n. me^yaar e aehliyat/qaed/sanad/
SHart e qaabliyat

qualified: a. aehl/faariGH ul taeHsiil/laa'eq/
sanad yaaftah

qualify: v.t. SHaraa'et par puura utarna/maeHduud karna

qualitative: a. kaefi/maahiyati/nau^i/nau^iyati

quality: n. ezaafi wasf/fauqiyat/kaefiyat/kamaal/
KHaslat/kirdaar/me^yaar/nau^/siirat/
sifat/wasf

quality control: n. me^yaar e qaraari/zabt e me^yaar

qualm: n. ba˝diSH/daGH daGHa/dhaRka/khaTka/maaliSH/
matli/zamiir ki aawaaz/zamiir ki chubhan/
zamiir ki KHaliSH

quandary: n. Haerat/gu magu ka Ôalam/mo^amma/pareySHaani/
SHaSH o pa˝j/tazabzub

quant: n. laggi/Tiika balli

quantify: v.t. naapna/ta^iyyun karna

quantity: n. Had/jasaamat/meqdaar/naap/paemaanah/
qadr/wus^at

quantum: n. Hissah/meqdaar/qadriyah

quantum: n. zarrah

quarantine: n. chaaliis din/jabri Heraast/qaed e tibbi/
qara˝tiinah

quarrel: v.i. jhagaRna/laRaa'i karna/laRna/ulajhna

quarrel: n. an ban(f.)/eKHtelaaf/fasaad(m.)/faziiHat(f.)/
Hujjat(f.)/jhagRa(m.)/jhameyla/khaT paT(f.)/
laRaa'i(f.)/naa ittefaaqi(f.)/nazaa^/
phuuT(f.)/pur KHaaSH(m.)/qaziyah(m.)/
takraar(f.)/tu tu mae˝ mae˝(f.)/udham(f.)

quarrelling: n. futuur(m.)/ragRa(m.)

quarrelsome: a. fasaadi/jhag Raalu/laRaaka/SHorah puSHt/
tu˝d mizaaj

quarrelsomely: adv. jhagRaalu pan sey

quarry: n. saed/SHikaar

quarry: n. kaan/khudaan

quarrier/quarryman: n. kaan kun

quart: n. paemaanah/pauwa/zarf

quarter: a. chauth/pauwa

quarter: v.t. chau paarah karna/chau ra˝g karna

quarter: n. chahaarum/chau thaa'i/chautha Hissah/
moHallah/paa'o/ruba^

quarterly: n. saeh maahi

quartermaster: n. miir e saamaan

quarters: n. mustaqar(m.)

quarterstaff: n. Da˝Da/laaThi/laTh/so˝Ti

quartette: n. chahaar aaha˝g/chau raaga/chauthaa'i

quartz: n. gaar/almaas e kohi/sa˝g e muraad

quash: v.t. bey asar karna/daba deyna/KHaarij karna/
KHatm karna/kuchal deyna/mansuuKH karna/
maqluub karna/mustarad karna

quasi: a. az qism/ba zaahir/niim/ya^ni/yaksaa˝

quat: n. muhaasah/phu˝si

quatrain: n. do baeti(f.)/rubaa^i(f.)

quatrefoil: n. chau patya(m.)

quaver: v.i. kaa˝pna/larazna/laehraana/thar tharaana

quaver: n. gaTkari aawaaz ki eyk laeher/lahak

quay: n. ba˝dar/ghaaT/godi/puSHtah

que: a. jo/jo kuchh/kaun

quean: n. bad tamiiz/faaHeSHah/haR da˝gi/
phuuhaR laRki/tawaa'ef/uchhaal chha˝ga

queasiness: n. bad hazmi/ghabraahaT/maaliSH/matli

queasy: a. dard e SHikam mey˝ mubtila/qae'y aawar/
waehmi/waswaasi

queen: n. baad SHaah beygam/Hasiinah/malkah/
raani/sultaanah

queer: a. Ôjiib/anokha/bey Dha˝ga/biimaar/
GHaer maaluuf/KHabti

queer: n. ham ji˝s parast/khoTa sikkah/lau˝Da/luuti

queerness: n. GHaraabat

quell: v.t. dabaana/kuchal deyna/miTaana/taskiin deyna/
zaa'el karna

queller: n. dabaaney waala/KHaatimah karney waala

quench: v.t. bujhaana/dabaana/dhiima karna/ghaTaana/
gul karna/atfa karna/pyaas ko rafa^ karna/
zor kam karna

quench: v.i. baahar nikal jaana/bujh jaana/
joSH kam ho jaana

quencher: n. maSHruub/pyaas bujhaaney waali chiiz

querimony: n. SHikaayat

querist: n. puuchhney waala/sawaal kuna˝dah

quern: n. hath chakki

querulous: a. Ôadatan SHikaayeti/bad mizaaj/jhagRaalu/
chiR chiRa

querulously: adv. bad mizaaji sey

querulousness: a. bad mizaaji/jhagRaalu pan/chiR chiRa pan

query: n. istefhaam/istefsaar/sawaal

quest: n. dar yaaft/justju/khoj/sawaal/taftiiSH/
talaaSH/talab/Toh

quester: n. juuya/mutalaaSHi

question: v.t. istefsaar karna/puuchhna/sawaal karna/
Tokna

question: n. baat(f.)/istefsaar(m.)/mas'alah(m.)/sawaal(m.)

question mark: n. sawaaliyah niSHaan

questionable: a. GHaer yaqiini/KHelaaf e taehziib/nazaa^i/
qaabil e e^teraaz/muSHtabah

questionary: n. fehrist e istefsaar/sawaal naamah

questioner: n. saa'el

questionless: a. musallamah baat/naa qaabil e i˝kaar/yaqiini

questionnaire: n. istefsaar naamah/sawaal naamah

questor: n. baKHSHi/KHazaan chi/muniim

queue: n. choTi/qataar/mey˝Dhi/silsilah

queuing: n. qataar ba˝di

quibble: n. boli/fiqrah baazi/Hiilah/inHeraaf/jugat

quibbler: n. fiqrah baaz/Hiilah ju/jugat baaz

quick: a. Ôajil/bey sabra/chust/fauri/jaldi/
musta^ad/paT/phurtiila/teyz/sarii^/
siimaab waSH/zaki ul Hiss/zehiin

quick lime: n. chuuna/kali

quickly: a/adv. űjlat sey/fauran/jald/jaldi/jaldi sey/SHitaab

quickness: a. Haazir dimaaGHi/jaldi/phurti/teyzi/
teyz faehmi/sur^at/tarraarah/űjlat

quicken: v.t. jilaana/teyz dauRaana/uksaana/zi˝dah karna

quickest: a. teyz tariin

quickness: n. sar^at/teyzi

quicksand: n. daldal/reyg e rawaa˝

quicksilver: n. paarah/siim aab

quick-tempered: a. jhalla/tunuk mizaaj

quick-witted: a. chust/Haazir jawaab/tabbaa^/zehiin

quick-wittedly: adv. Haazir jawaabi sey

quick-wittedness: n. Haazir jawaabi/teyz faehmi/zakaawat/
zehaanat

quid: n. asl/

quid: n. eyk pounD

quid: n. niswaar/tambaaku ya kisi aur chiiz ka TukRa
jo mu˝h mey˝ rakhi jaa'ey

quidam: n. ko'i

quiddity: n. asliyat/baariik biini/jauhar

quid pro quo: n. adal badal/mo^aawezah

quidnunc: n. KHabar giira/Toh lagaaney waala

quiesce: v.i. KHaamoSH ho jaana/saakin hona

quiescence: n. itmenaan/sukuun/sukuut

quiescent: a. GHaer mutaHarrik/jaamid/mutma'in/
pur sukuun/saakin/saakit

quiescently: adv. itmenaan sey/KHaamoSHi sey

quiet: a. amn pasa˝d/chup/chupka/GHaer mutaHarrik/
gum sum/KHaa moSH/pur sukuun/saakit/
sunsaan/tanha

quiet: v.t. chup karna/chup karaana

quiet: v.i. chup hona/chup karna

quiet: n. aaraam/amn/KHaamoSHi/raaHat/sukuun/
tamaaniyat

quieten: v.t. chup karna/chup karaana

quieten: v.i. chup hona/chup karna

quietly: adv. baGHaer SHor o GHul/chupkey sey/
dam saadhey/KHaa moSHi sey/raaz daari sey

quietness: n. chup/KHaa moSHi/sa˝naaTa/sukuun/sukuut

quietude: n. aaraam ki Haalat/isteraaHat/qaraar/sukuun

quietus: n. aaKHiri Hesaab kitaab/aaKHiri faeslah/
eyk aaKHiri zarb/chhuT kaara/niisti/wafaat

quiff: n. maathey par laTki baalo˝ ki eyk laT

quill: n. Da˝Di/nalki/na'ey/par/phirki

quillet: n. istedlaal ki baariiki

quillman: n. muHarrir/mu˝SHi

quilt: n. dulaa'i/kambal/leHaaf/toSHak/razaa'i

quilting: n. leHaaf banaaney ka kaam/toSHak

quinary: n. muKHammas/pa˝jah/pa˝jRi

quince: n. bahi/khaTTa/safar jal

quinsy: a. piip bhara

quintessence: n. Ôrq/jauhar/KHulaasah/lubb e lubaab/
nichoR/ras/sat

quintessential: a. aakaaSHi/bar guziidah/chiidah/falaki/
jauhar rasaan/mu˝taKHib

quintuple: a. paa˝ch guna

quip: n. aawaazah/latiifah/phabti/ta^nah/
ta˝ziyah fiqrah/zabaani choT

quip: v.i. awwzah kasna/phabti kasna

quire: n. kaaGHaz ka dastah

quirk: n. choT/jagat/jhaTka/phabti/ta^n/ta˝z

quirk: v.i. yak bah yak muRna

quirky: a. chaalaak/fiqrah baaz/phabti baaz/suKHan saaz

quirt: n. chaabuk

quit: v.t. ada karna/bari karna/chukaana/
dast bar daar hona/tark karna

quit: v.i. chhoRna/ruKHsat hona

quit: a. bari/faariGH

quite: adv. bilkul/kaamilan/kulliyah tan/KHaasah/
sara sar/tamaaman/yaqiinan

quite a few: bahot sey/kaafi

quitrent: n. badal KHidmat/pagRi

quittance: n. chhuT kaara/har jaanah/jaza/mo^aawezah/
nejaat

quits: a. bara bar/mo^amala saaf

quitter: n. chhoR deyney waala/jaldi haar maa˝ney waala

quiver: n. tar kaSH/tiir daan

quiver: v.i. hilna/kaa˝pna/larazna/laehraana/phaRakna/
thar tharaana

quiver: n. kap kapaahaT/kapkapi/larzah/larzish/
thar tharaahaT

quivering: n. Dag mag

quixotic: a. KHayaal parast

quiz: n. makkar/SHaraarat/zabaani imteHaan

quizzical: a. anokha/mazaaHiyah/niraala

quod: n. qaed KHaanah/zi˝daa˝

quodlibet: n. nuktah e Ôala

quoin: n. DaaT/goSHah/kaliidi patthar/ku˝j

quondam: a. saabiq

quop: n. dhaRakna

quorum: n. Hadd e nisaab

quota: n. Hadd e rasdi/Hissah/nasiib

quotable: n. Hawaalah paziir/qaabil e iqtebaas

quotation: n. Hawaalah(m.)/iqtebaas(m.)/qaul(m.)

quote: v.t. Hawaalah deyna/niSHaan dahi karna

quote: n. iSHaarah/iqtebaas

quotidian: a. Ôam/paa maal/muSHtarak/rozaanah

quotient: n. KHaarij ul qismatburaa jo dekhan mai.n Chalaa, buraa naa milyaa koye
jo mann Khojaa apnaa to mujh se buraa naa koye


  Send a message via Yahoo to Mayank  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is On

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'N' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:40 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:39 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'L' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:37 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:35 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 03:34 PMPowered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com