Shayri.com

Shayri.com (http://www.shayri.com/forums/index.php)
-   Anjuman-e-Shayri (http://www.shayri.com/forums/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Koi hai sofi sharabi hai koi (http://www.shayri.com/forums/showthread.php?t=80600)

mujib66 6th April 2021 02:35 PM

Koi hai sofi sharabi hai koi
 
Koi hai sofi sharabi hai koi
Koun hai nek kise hai maloom

Sari dunya pe khuda ki hai nazar
Sab ke bare men use hai maloom l


By Mujeeb Parwaaz


All times are GMT +5.5. The time now is 05:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.